Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Neděle • 14.07.2024 - 12:17:50   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
SAT info - Neoficiální příjem | Články
 

Boj proti prípadom pirátskych praktík v Českej republike a na Slovensku prináša svoje ovocie. Dôkaz o efektívnosti spolupráce a rýchlej práci policie

  Autor: UPC DTH , e-mail: press@upcdth.lu Přidané: 11.02.2013


Dva nové prípady praktík zdieľania kariet podmieneného prístupu v Českej republike a na Slovensku sa dočkali súdneho rozhodnutia. Predmetom spomínaných prípadov bolo odcudzenie služieb spoločnosti UPC DTH S.à r.l., prevádzkujúcej na týchto trhoch značku freeSAT, ktoré umožňovalo realizovať nelegálny príjem služieb bez úhrady poplatkov.


Spoločnosť UPC DTH S.à r.l., ktorej materská spoločnosť Liberty Global je členom protipirátskej aliancie AAPA (Audiovisual Anti-Piracy Alliance), podala podnet na posúdenie trestnoprávnej zodpovednosti a prípad bol riešený v spolupráci so spoločnosťou Irdeto, poskytovateľom systému podmieneného prístupu k službe freeSAT, a s policajnými orgánmi v Českej republike a na Slovensku.

V súčinnosti policajného zboru a protipirátskej a forenznej jednotky spoločnosti Irdeto, ktorá je partnerom spoločnosti UPC DTH S.à r.l. a členom aliancie AAPA, boli ukončené dve vyšetrovania. Tak spoločnosť Irdeto, ako aj miestne policajné zložky pri nich preukázali spoluprácu a odbornosť na najvyššej úrovni, čo viedlo k úspešnému zavŕšeniu trestného stíhania.

Odporcovia boli v oboch prípadoch uznaní za vinných a vyslovili súhlas s vyrovnaním, v rámci ktorého sú povinní uhradiť spoločnosti UPC DTH kompenzáciu vo výške niekoľko tisíc eur.

V prípade z Českej republiky súd trestnoprávne konanie podmienečne uzavrel, keďže odsúdený odporca súhlasil s úhradou priznaného odškodného a nemal doposiaľ záznam v registri trestov. Súd taktiež určil odporcovi podmienku v trvaní dvoch rokov.

V prípade zo Slovenska polícia úspešne zavŕšila vyšetrovanie a štátny prokurátor prípad uzavrel vzhľadom na tú istú skutočnosť ako v predchádzajúcom prípade – odsúdený odporca súhlasil s úhradou priznaného odškodného a doposiaľ nemal záznam v registri trestov.

Výkonná riaditeľka aliancie AAPA Sheila Cassells toto rozhodnutie s potešením uvítala a uviedla: „Oba prípady jasne vypovedajú o tom, že tento druh odcudzenia sa neberie na ľahkú váhu a že miestni činitelia vyslovujú plnú podporu legitímnej ochrane služieb, ktoré členovia našej aliancie poskytujú platiacim zákazníkom v týchto krajinách. AAPA bude naďalej podporovať svojich členov pri podnikaní nevyhnutných krokov v tejto sfére.“

Magnus Ternsjö, generálny riaditeľ spoločnosti UPC DTH S.à r.l., dodáva: „Zaviedli sme mnoho technologických zlepšení na obmedzenie možností, ktoré sa páchateľom naskytajú na odcudzenie našich služieb, pričom však nikdy nemôžeme byť pri zatýkaní a trestnom stíhaní osôb, ktoré sa pokúšajú preklenúť naše bezpečnostné opatrenia s cieľom nelegálneho poskytovania našich služieb iným subjektom, stopercentne úspešní bez podpory miestnych orgánov činných v trestnom konaní. Registrujeme aj ďalšie aktuálne prípady a počítame s tým, že v tomto smere budeme aj naďalej úspešní a že sa nám bude dariť páchateľov trestať, ba v nevyhnutných prípadoch posielať dokonca do väzenia. Určite nenecháme na pokoji tých, ktorí sú preukázateľne zapletení do nelegálnych aktivít a porušujú naše zmluvné podmienky. Medzi tieto aktivity nepatria len pirátske praktiky zdieľania kariet podmieneného prístupu, ale aj podvody spáchané jednotlivcami a skupinami, ktoré spôsobujú ujmu spoločnosti UPC DTH i našim platiacim zákazníkom. Mimoriadne si ceníme podporu policajných zložiek príslušných krajín. Spoločnosť Irdeto aj aliancia AAPA by im týmto chceli vysloviť uznanie za to, že nám pomáhajú úspešne trestať osoby zapletené do pirátskych a iných súvisiacich nezákonných aktivít.“

Rory O’Connor, viceprezident oddelenia služieb spoločnosti Irdeto, poznamenal: „Spolupráca medzi organizáciami UPC DTH S.à r.l., AAPA, našou protipirátskou a forenznou jednotkou a miestnymi orgánmi činnými v trestnom konaní vysiela jasné posolstvo všetkým kriminálnym živlom, že žiadny čin mediálneho pirátstva nezostane nepotrestaný. Verdikty v týchto prípadoch budú významným odstrašujúcim faktorom pre všetkých, ktorí by sa chceli pokúsiť o podobné nelegálne praktiky. Ide o mimoriadne potešujúci výsledok, ktorý prišiel len krátko po nedávnych úspešných súdnych žalobách v Grécku, Belgicku a Holandsku. Spoločnosť Irdeto bude pokračovať v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi a miestnymi orgánmi činnými v trestnom konaní v snahe porozumieť tomu, prečo dochádza k pirátskym praktikám, ako aj v aktívnom uplatňovaní opatrení na boj proti pirátstvu.“


1. Odporcovia distribuovali cez internet tretím stranám dekódovacie kľúče k plateným televíznym programom služby freeSAT. Používatelia tak mohli s použitím set-top boxov ilegálne modifikovaných na pirátske aktivity sledovať programy bez predplatného.

2. V Českej republike záležitosť riešilo Policajné prezídium ČR a oddelenie hospodárskej kriminality Polície ČR v meste Kroměříži. Prípadu na Slovensku sa venovalo Prezídium Policajného zboru SR a obvodné oddelenie Policajného zboru SR v Prievidzi.

Viac informácií o aktivitách aliancie AAPA nájdete na webovej stránke www.aapa.eu.


O aliancii AAPA

Audiovizuálna protipirátska aliancia (Audiovisual Anti-Piracy Alliance – AAPA) zastupuje spoločnosti zaoberajúce sa poskytovaním chránených audiovizuálnych služieb, bezpečnostnými technológiami na takéto služby a výrobou produktov, ktoré zabezpečujú poskytovanie týchto služieb. Hlavným cieľom aliancie je viesť boj proti pirátskym praktikám, kam spadá vývoj, propagácia, distribúcia, aplikácia alebo používanie technológií vedúcich k nepovolenému používaniu chráneného audiovizuálneho obsahu, konkrétne koordinovaním informačných tokov a aktívnym konaním za podpory efektívnej legislatívy a jej implementácie do praxe.

Aliancia AAPA, podporujúca individuálne aktivity jednotlivých členských spoločností, spája svojich členov v snahe o poskytovanie informácií o pirátskych praktikách a v relevantných prípadoch o koordináciu aktivít. Efektívne konanie si vyžaduje náležitú a účinnú legislatívu implementovanú konzistentne naprieč EÚ a podporu cezhraničnej spolupráce. Aliancia AAPA prostredníctvom aktivít svojich členov a svojho monitorovacieho výboru Intelligence Committee dokáže rozpoznať prípady, keď legislatíva vyžaduje novelizáciu. AAPA vedie dialóg s inštitúciami EÚ v snahe presadiť zavádzanie účinnej legislatívy.

Členovia aliancie AAPA sa zameriavajú na skúmanie, rozvoj, zavádzanie a udržiavanie trvácich ochranných systémov na podporu súčasných a nových prostriedkov distribúcie chráneného audiovizuálneho obsahu. AAPA v rámci svojej činnosti informuje zainteresované subjekty o význame efektívnej ochrany obsahu v zmysle technologických výdobytkov, ako je hybridná televízia či cloud.

Aktuálnymi členmi aliancie AAPA sú: BSkyB, Conax, Eutelsat, Inside Secure, Irdeto, Liberty Global, Melita, Nagra, NDS, Nova, Open Tech, Pace, Sky Deutschland, Sky Italia, Verimatrix, Viaccess, Ziggo, Zon.


O spoločnosti UPC DTH S.à r.l.

Spoločnosť UPC DTH S.à r.l. so sídlom v Luxemburgu, európskej metropole satelitných služieb, je poskytovateľom vysokokvalitných satelitných televíznych služieb. Svoje služby ponúka v Maďarsku, Českej republike a na Slovensku a riadi satelitné televízne služby poskytovateľa v Rumunsku. Jej ponuka produktov priamo do domu (direct to home – DTH), na maďarskom trhu známa ako UPC Direct, na českom a slovenskom ako freeSAT a v Rumunsku ako Focus Sat, mala k 30. novembru 2012 viac ako 700 000 zákazníkov. UPC DTH S.à r.l. poskytuje svojim zákazníkom viac kanálov, lepší obsah, ocenenú zákaznícku podporu a špičkovú kvalitu signálu vrátane krištáľovo čistých programov vo vysokom rozlíšení. Spoločnosť UPC DTH S.à r.l. je súčasťou skupiny Liberty Global, Inc.


O spoločnosti Liberty Global

Spoločnosť Liberty Global je poprednou medzinárodnou káblovou spoločnosťou, ktorá má prevádzky v 13 krajinách. Spája ľudí s digitálnym svetom a umožňuje im objavovať a prežívať jeho nekonečné možnosti. Televízne služby, širokopásmový internet a telefonické služby spoločnosť poskytuje prostredníctvom sietí a inovatívnych technologických platforiem budúcej generácie, ktoré k 30. septembru 2012 spájali 20 miliónov zákazníkov odoberajúcich 34 miliónov produktov. Pod Liberty Global patria spotrebiteľské značky UPC, Unitymedia, KabelBW, Telenet a VTR. Patrí sem i Chellomedia, obsahová divízia, UPC Business, divízia komerčných služieb, a Liberty Global Ventures, investičný fond. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.lgi.com.


O spoločnosti Irdeto

Irdeto je svetový líder vo sfére ochrany obsahu médií a garancie výnosov pre spoločnosti pôsobiace v oblasti platených médií. Spoločnosť má regionálne sídla v Amsterdame, Pekingu a San Franciscu a zamestnáva približne 1 000 ľudí v 24 lokalitách sveta. Irdeto je pobočka nadnárodnej mediálnej skupiny Naspers (JSE: NPN). Informácie o spoločnosti nájdete na webovej stránke www.irdeto.com.


Sheila Cassells, AAPA
Jim Helfgott, UPC DTH S.à r.l.
Laura Strong a Katie Judd, Irdeto  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
16.06.2011 • Pirátskemu príjmu TV signálu už čoskoro „odzvoní”
02.01.2011 • Quo vadis CryptoWorks?
17.03.2009 • ORF - změna kódů pro digitální satelitní přijímače [ 1 ]
24.01.2006 • Další oběť prolomení systému Nagra: Cyfrowy Polsat [ 4 ]
16.01.2006 • O čem se píše: PREMIERE a ochrana dat uživatelů [ 4 ]
13.01.2006 • O čem se píše: Pirátský příjem Premiere - smartcard Cerebro [ 3 ]

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist