Zpravodajství TV info Škola Frekvence TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pátek • 22.02.2019 - 23:58:59     satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 4. 7. 2018

  Autor: RVR , e-mail: info@rvr.sk Přidané: 07.07.2018


Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 4. 7. 2018 v sídle Rady. Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:


• udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Televízia CENTRAL spoločnosti CE MEDIA s.r.o.;

• udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Orange Infokanál spoločnosti ASTEON Trade, s.r.o.;

• uložila sankciu – pokutu 17 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy), ku ktorému došlo tým, že dňa 11. 1. 2018 odvysielal v programe Televízne noviny informácie o programe #tbt s Matúšom Krnčokom;

• uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 28. 1. 2018 o cca 11:40 hod. odvysielal pred programom Zúbková víla 2, označenom ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, oznam o vlastnom programe Život je boj, označenom ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Rádio One) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 29. 1. a 12. 4. 2018 nevyužíval frekvenciu 93,5 MHz Lučenec na účely, na ktoré mu bola pridelená;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MEDIA COMPANY s. r. o. za porušenie § 15a ods. 1 ZVR, ku ktorému došlo tým, že v dňoch 5. 9., 13. 10. 2017 a dňa 27. 3. 2018 vysielal programovú službu Považie bez udelenej licencie;

• uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi Západoslovenská televízia, s.r.o. (programová služba Západoslovenská televízia) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 19. 2. 2018;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s tým, že dňa 8. 4. 2018 odvysielal program SuperStar, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich zobrazených o cca 20:35, 21:36, 22:11 a 22:33 hod.;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 33 ods. 1 zákona ZVR v súvislosti s tým, že dňa 29. 4. 2018 o cca 19:12 hod. odvysielal reklamu na alkoholický nápoj Black Fox;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 30. 3. 2018 odvysielal audiovizuálne dielo Shrek 2, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých . JSO) v súvislosti s tým, že dňa 16. 4. 2018 o cca 10:34 hod. odvysielal program Rodinné záležitosti označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;

• začala správne konanie voči C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielanom programe obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel za tento mesiac;

• začala správne konanie voči C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 18a písm. a) a b) ZVR z dôvodu podozrenia, že v mesiaci máj 2018 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, alebo v posunkovej reči nepočujúcich a najmenej 3 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich;

• začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Debata na telefón (hosť: Marián Kotleba) dňa 4. 2. 2018;

• začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba Rádio WOW) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 16., 20. a 21. 4. 2018 mohol vysielať v rozpore s udelenou licenciou;

• začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Rebeca, s.r.o. (programová služba Rádio Rebeca) vo veci možného nevyužívania frekvencie 89,0 MHz Dolný Kubín na účely, na ktoré mu bola pridelená;

• začala správne konanie voči vysielateľovi 1. Humenská, a.s. (programová služba Humenská televízia) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Humenská radnica informuje v dňoch 22. 2. a 4. 3. 2018 a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR v súvislosti s tým, že v uvedených dňoch mohol vysielať v rozpore s udelenou licenciou;

• začala správne konanie voči vysielateľovi Kinet Inštal s.r.o. (programová služba Kinet TV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 13. 4., 14. 4., 20. 4., 21. 4., 4. 5. 2018 a 5. 5. 2018 odvysielal záznamy zo zasadnutí MsZ v Novákoch, pri čom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti a názorovej plurality informácií v rámci vysielanej programovej služby;

• začala správne konanie voči vysielateľovi Kinet Inštal s.r.o. (programová služba Kinet TV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 13. 4., 14. 4., 20. 4., 21. 4., 4. 5. a 5. 5. 2018 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z uvedených dní;

• začala správne konanie voči vysielateľovi Decora, s.r.o. (programová služba Vaša TV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní 24. a 26. 4. 2018;

• začala správne konanie voči vysielateľovi IN TV, s.r.o. (programová služba IN TV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 30. 4. 2018;

• uznala za neopodstatnené 30 sťažností resp. ich častí.


Všetky uznesenia prijaté dňa 4. 7. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Mgr. Lucia Michelčíková, PhD., hovorkyňa, Rada pre vysielanie a retransmisiu


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
08.07.2018 • Diváci ozvěn karlovarského festivalu se letos v Praze a Brně dočkají bezmála třicítky filmů
03.07.2018 • Novým šéfdirigentom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu je Peter Valentovič
01.07.2018 • Tisková zpráva z 11. zasedání RRTV, konaného dne 26. 6. 2018
01.07.2018 • Veronika Arichteva představí dnes ve Varech První republiku
01.07.2018 • Tlačová informácia zo zasadnutí RVR v dňoch 20. 6. 2018
30.06.2018 • Sektor elektronických komunikací a ICT vítá změnu zákona o urychlení výstavby

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist