Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Sobota • 04.07.2020 - 03:59:38   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 8. zasedání RRTV, konaného dne 30. 4. 2019

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 04.05.2019Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 8. zasedání projednala 48 bodů programu. Vyhodnotila 32 stížností diváků a posluchačů, vydala 12 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení čtyř řízení o přestupku. Rada na svém 8. zasedání uložila dvě pokuty.


Provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. pokutu ve výši 200 000,- Kč za spáchání přestupku dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Moje zprávy dne 20. listopadu 2018 od 20:05 hodin na programu Televize Barrandov, resp. části nazvané Ryba smrdí od hlavy, která obsahovala tvrzení ohledně problematických zakázek, jež byla předkládána jako fakta, přičemž zainteresované osoby a subjekty nedostaly prostor se k těmto domnělým faktům vyjádřit a celý případ byl prezentován jednostranně bez zařazení jakéhokoliv relevantního opozitního vyjádření. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Provozovatel tedy neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.

Provozovateli AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. pokutu ve výši 10 000,- Kč pro porušení licenčních podmínek programu Brno TV, šířeného prostřednictvím vysílačů (licence č. j. FIA/3743/2014) a kabelových systémů a družic (licence č. j. sve/1519/08), kterého se provozovatel dopustil tím, že ve vysílání programu Brno TV dne 19. září 2018 v časovém úseku 12.00 - 24.00 hodin nebyly dodržovány jednotlivé bloky vysílání tak, jak je uvedeno v licenčních podmínkách, a to způsobem, kdy vysílání nebylo členěno do Celostátních hodin a Regionálních hodin a nebyly zařazeny pořady, mající tyto bloky tvořit, zejména zpravodajské vstupy, publicistika atd.

Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mikulov 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 16 37 23 / 48 48 43 projednala se žadatelem otázky týkající se jeho programové skladby.

Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:16 23 37 / 49 13 08.

Rada se seznámila s oznámením provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, doručeným Radě dne 5. 4. 2019 pod č.j. RRTV/4869/2019-vra, spočívajícím v zahájení převzatého vysílání šířeného prostřednictvím družice programů MTV Base, MTV Classic, MTV Hits, Club MTV, MTV Music (ROI feed), MTV ROCKS, MTV OMG, VH1, MTV Live HD dne 30. 3. 2019.

Rada konstatovala, že podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. dne 31. července 2010 zanikla registrace sp. zn. 2006/991/zem/GIT, č.j. zem/9405/06 ze dne 19. prosince 2006, provozovateli převzatého vysílání GITAL, s.r.o., IČ: 274 27 251, se sídlem: Praha 8 - Karlín, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, v důsledku zániku právnické osoby GITAL, s.r.o., IČ: 274 27 251.

Rada konstatovala, že podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. dne 17. července 2018 zanikla registrace sp. zn. 2012/897/FIA/Top, č.j. FIA/4510/2012 ze dne 18. prosince 2012, provozovateli převzatého vysílání Topfun Media a.s., IČ: 286 36 589, se sídlem: Praha 10 - Michle, Bohdalecká 1483, PSČ 101 00, v důsledku zániku právnické osoby Topfun Media a.s., IČ: 286 36 589.

Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Česko hledá prezidenta dne 23. 1. 2018 na programu Prima. Diskutovaná témata (držení zbraní, zmírnění protikuřáckého zákona, svoboda slova a její omezování a problém migrace) byla v úvodu příslušné části debaty uvedena příspěvky zpravodajského charakteru, které obsahovaly nedoložená tvrzení, jednostranná vyjádření mluvčích i hodnotící promluvy redaktorky. Vybraná témata byla prezentována jednostrannou optikou a způsob jejich rámování více korespondoval se známými postoji Miloše Zemana, v tomto smyslu mu tak pořad poskytoval výhodu. Provozovatel se tak dopustil porušení zásad objektivního informování.

Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. b) a dle § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dne 30. dubna 2019 takto: Obviněná společnost, provozovatel televizního vysílání, Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, se uznává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila odvysíláním pořadu Moje zprávy dne 20. listopadu 2018 od 20:05 hodin na programu Televize Barrandov, resp. části nazvané Ryba smrdí od hlavy, která obsahovala tvrzení ohledně problematických zakázek, jež byla předkládána jako fakta, přičemž zainteresované osoby a subjekty nedostaly prostor se k těmto domnělým faktům vyjádřit a celý případ byl prezentován jednostranně bez zařazení jakéhokoliv relevantního opozitního vyjádření. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Provozovatel tedy neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. b), ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 200 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754 - 19223001/0710, variabilní symbol 201903. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněnému povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711 - 19223001/0710, variabilní symbol 201903.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 3. 5. 2019, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
06.05.2019 • Kompletné dianie z hokejového šampionátu prinesie RTVS aj na online
06.05.2019 • Severka z Mostu! nebo vězeňská cela ze seriálu Rapl: Česká televize zve ve středu do zákulisí
03.05.2019 • Najväčším Slovákom je Milan Rastislav Štefánik
02.05.2019 • TV ÓČKO otevřelo společně s Centrem Chodov unikátní prostor pro mladé s názvem ÓBEJVÁK
23.04.2019 • Tlačová informácia zo zasadnutí RVR dňa 17. 4. 2019
15.04.2019 • Na Festivale rozhlasovej hry súťaží 63 titulov

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist