Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Úterý • 24.11.2020 - 04:32:55   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 16. zasedání 2019 ze dne 1. 10. 2019

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 04.10.2019Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 16. zasedání projednala 45 bodů programu. Vyhodnotila 42 stížností diváků a posluchačů, vydala 10 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou řízení o přestupku.


Rada na 16. zasedání udělila tři licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání:

- jednu licenci společnosti Route Radio s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Radějčín 91,8 MHz / 50 W a Řehlovice 88,4 MHz / 100 W pro program Rádio Dálnice,

- jednu licenci společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Boskovice 2 101,1 MHz / 200 W, Břeclav I 92,4 MHz / 50 W, Domažlice Vavřinec 90,8 MHz / 200 W, Hodonín Doly 92,2 MHz / 50 W, Nový Jičín Silo 107,7 MHz / 100 W, Slavíč 94,6 MHz / 200 W, Velké Meziříčí 5 91,6 MHz / 100 W a Žďár nad Sázavou 1 91,9 MHz / 100 W pro program COUNTRY RADIO

- jednu licenci společnosti TV Nova s.r.o. k provozování televizního vysílání programu Nova Cinema šířeného prostřednictvím družice.

Na 16. zasedání proběhla dvě veřejná slyšení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Kroměříž město 99,9 MHz / 50 W a Náchod 3 99,7 MHz / 100 W.

Rada udělila právnické osobě, společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Nova Cinema; základní programová specifikace: Filmový a seriálový program specializující se zejména na dramatickou tvorbu americké provenience. V programu jsou zastoupeny především kinematografické filmy, televizní filmy a televizní seriály; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 21 - 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 2. srpna 2019, č.j.: RRTV/9519/2019-vac a upřesnění žádosti ze dne 2. září 2019, č.j.: RRTV/10718/2019-vra.

Rada vzala na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zanikne s účinností ke dni 28. září 2019, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Sundance TV PE, šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím, sp. zn.: RRTV/2017/616/smu, č.j.: RRTV/10639/2017-smu, ze dne 18. července 2017, dle žádosti ze dne 2. září 2019, č.j.: RRTV/10724/2019-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.

Rada se seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, doručeným Radě dne 30. srpna 2019 pod č.j. RRTV/10686/2019-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu Nalaďte se na DVB-T2 dne 3. září 2019 v 8:00 hod. (licence č.j. RRTV/9413/2019-zem ze dne 23. července 2019).

Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 06387233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 15000, o podání vysvětlení k obsahu pořadu Záhady Josefa Klímy, resp. reportáže Čapí hnízdo, případ reklama, odvysílaného dne 25. srpna 2019 od 21.45 hodin na programu Seznam.cz TV, proč a na základě jakých kritérií v reportáži opakovaně vystoupili poslanci pouze jedné politické strany (TOP 09 - Miroslav Kalousek a Markéta Adamová Pekarová), kteří s kauzou neměli nic společného, a z jakého důvodu nedostali prostor i představitelé jiných politických uskupení. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení k obsahu pořadu Události, resp. příspěvku Stav dalších kauz (na webu označeného jako Kauzy kolem Andreje Babiše), odvysílaného dne 2. září 2019 od 19.00 hodin na programu ČT1, z jakého důvodu redaktor Jiří Hynek ve spojitosti s Andrejem Babišem třikrát použil označení „bývalý premiér“. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu 168 hodin dne 9. června 2019 od 22:00 hodin na programu ČT1, neboť provozovatel v předmětném vydání pořadu neposkytl prostor k vyjádření zástupci společnosti AGROFERT, a to zejména v souvislosti s tvrzením analytika Davida Klimeše, z něhož vyplývá, že podnikání společnosti AGROFERT je bez dotací těžko udržitelné, a divákovi tak poskytl pouze jednostranný pohled na probírané téma. Tím se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, o podání vysvětlení k obsahu pořadu Televizní noviny, resp. příspěvku Ruské komunální volby provází napjatá atmosféra, odvysílaného dne 8. září 2019 od 19.30 hodin na programu NOVA, o jaké zdroje se opíral redaktor Šimon Felenda, když v souvislosti s favorizovanou stranou Jednotné Rusko prohlásil, že „její předseda a prezident Ruska v jedné osobě dnes odvolil v Moskvě.“ Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spočívajícího v odvysílání pořadu Otázky Václava Moravce (2. část) dne 26. května 2019 od 13:05 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.

Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červen 2019.

Rada se seznámila se zprávou z jednání pracovních skupin ERGA konaných ve dnech 4. a 5. 9. 2019 v Bruselu.

Rada zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 120 zapsaných poskytovatelů těchto služeb).

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou služby iPrima poskytovatele FTV Prima, spol. s r.o., umístěné na internetové adrese iprima.cz.


V Praze dne 3. 10. 2019, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
04.10.2019 • Súd nariadil neodkladné opatrenie proti spoločnosti neoprávnene šíriacej programové služby patriace do skupiny Markíza
27.09.2019 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 25. 9. 2019
25.09.2019 • Zmena vo vedení Skupiny Slovak Telekom
24.09.2019 • Výrazné interpretky klasické hudby, Jiří Bělohlávek i Adam Plachetka - Praha bude opět Zlatá
24.09.2019 • Eliška Balzerová získala Cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský dabing v primáckém seriálu Zlá krev
19.09.2019 • Tisíce fanoušků prožily Den s Novou s hvězdami televizní obrazovky!

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist