Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pátek • 19.08.2022 - 04:20:03   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 21. zasedání RRTV, konaného dne 17. 12. 2019

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 22.12.2019


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 21. zasedání projednala 61 bodů programu. Vyhodnotila 20 stížností diváků a posluchačů, vydala 11 upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení třech řízení o přestupku. Rada na svém 21. zasedání uložila tři pokuty a čtyři napomenutí.


Provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s., pokutu ve výši 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Moje zprávy ve dnech 25. března 2019 od 20:00 hodin a 3. dubna 2019 od 19:25 hodin na programu Televize Barrandov, resp. částí věnovaných společnosti JCDecaux (25. 3. se jednalo o příspěvek bez názvu, zařazený ve 20:40 hodin, 3. 4. příspěvek nazvaný JCDecaux se vzteká, zařazený 20:32 hodin). Příspěvky obsahovaly tvrzení ohledně podnikatelské činnosti JCDecaux a probíhajícího trestního řízení, jež byla předkládána jako fakta, přičemž zainteresované osoby a subjekty nedostaly prostor se k těmto domnělým faktům vyjádřit a celý případ byl prezentován jednostranně. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.

Zadavateli reklamy Emporia Style Kft., pokutu ve výši 150 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, kterého se dopustil zadáním teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného dne 16. července 2019 od 7:00 hodin na programu Televize Barrandov, neboť v rámci teleshoppingu jsou uvedeny audiovizuální prvky, které ve svém celku evokující léčebný účinek doplňku stravy MultiLady při onemocnění osteoporózou a dalších zdravotních problémech, jako je například astma. Teleshopping obsahoval vyjádření o produktu MultiLady, který je doplňkem stravy, že pomáhá nejen jako prevence a zdroj potřebných vitamínů a minerálů, ale i při řešení již existujících zdravotních problémů. Současně je mimo jiné uvedeno explicitní vyobrazení extrémně postižené kosti, které u diváka může vyvolat pocit ohrožení zdraví a současně obavy o stávající zdravotní stav. Jako celek toto sdělení připisuje doplňku stravy MultiLady schopnost léčit v tomto případě osteoporózu, a zároveň vyvolává líčením rizik tlak na potenciální spotřebitele, aby se rozhodli pro jeho koupi, to vše je doplněno o erudované vyjádření účinků přípravků, podobu možného onemocnění, při absenci vitamínů spolu s názorným vyobrazením postižené kosti.

Zadavateli obchodního sdělení Emporia Style Kft., pokutu ve výši 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil zadáním teleshoppingových bloků Klenot TV odvysílaných ve dnech 4., 7. a 8. března 2019 na programu Televize Barrandov, které jsou klamavou obchodní praktikou, neboť obsahují věcně nesprávnou a tedy nepravdivou informaci, že všechny nabízené šperky z kolekce Glenn Lehrer jsou vyráběné přímo osobně a ručně světoznámým šperkařem Glennem Lehrerem (teleshopping Klenot TV 4.3.2019, čas od 1:08:18 od začátku teleshoppingu: „Mimochodem, on (Glenn Lehrer) každý svůj produkt vyrábí ručně, on nemá žádného druhého nějakého pomocníka, on to všechno dělá sám, proto vyrábí pár klenotů do roka.“, Klenot TV 4.3.2019, čas od 1:14:26 od začátku teleshoppingu:„Každý produkt je ručně vybroušený Glennem Lehrerem. To není žádná taková výroba jako například máte něco od Gucci, tak samozřejmě tady designéři Gucci to navrhují, ale oni už pak nejsou součástí procesu výroby, mají celé týmy na to, aby to vyrobili. Ale u Glenna Lehrera je to jinak. Glenn si to sám navrhne a sám to vybrousí, sám to vytvoří, on sám ručně samozřejmě dělá každý produkt, který vybrousí.“, Klenot TV 7. 3. 2019, čas od 7:40 od začátku teleshoppingu: „Glenn Lehrer vytváří do roka jenom pár klenotů, to vytváří všechno sám a skutečně on nedeleguje tu práci brusu nikomu ze svých pomocníků, sám osobně brousí každý tento drahokam.“, Klenot TV 8. 3. 2019 od 7:10 hodin, čas od 1:03:17 od začátku teleshoppingu:„Glenn Lehrer vyrábí ty šperky sám osobně.“, Klenot TV 8.3.2019 od 9:30 hodin, čas od 1:00:38 od začátku teleshoppingu:„On hlavně dámy, prosím vás, vůbec nikomu takhle nedeleguje tuto práci...On to všechno dělá sám osobně. Například když máte produkt od Gucci nebo Dolce Gabana, tak vy samozřejmě za to zaplatíte obrovské peníze, ale ten samotný designér se toho ani nedotkne. On samozřejmě vytvoří design, ale pak už to dělají další pracovníci, tady mají velký tým na to. Takže to bude tvořit například nějaká neznámá žena, šít to vaše oblečení. Ale Glenn Lehrer sám osobně vytváří každý jeho produkt, opravdu každý brus on dělá sám.“), když ve skutečnosti jejich výrobu - minimálně zčásti - zajišťují zaměstnanci společnosti, ve které Glenn Lehrer působí. Uvádění této nesprávné informace vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, tj. spotřebitel se po zhlédnutí teleshoppingu domnívá, že všechny nabízené šperky z kolekce Glenn Lehrer jsou vyrobeny přímo osobně tímto světoznámým šperkařem, a je tímto motivován k rozhodnutí o koupi zboží.

Zadavateli obchodního sdělení Biopol GN s.r.o. napomenutí za porušení ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy s motivem „Barnys Sioux“, v níž je prezentován produkt Barny's Sioux, odvysílané jako součást teleshoppingového bloku dne 23. března 2019 v čase 13:35:22 hodin na programu NOVA, došlo k porušení povinnosti, aby obchodní sdělení, prostřednictvím kterého byl propagován doplněk stravy Barny's Sioux, obsahovalo zákonný text „doplněk stravy“.
Zadavateli obchodního sdělení Biopol GN s.r.o. napomenutí za porušení ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy/oznámení o sponzorování pořadu s motivem „Celadrin locomotive“, odvysílané dne 16. prosince 2018 v čase 22:04:09 na programu Nova Cinema, došlo k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy Celadrin locomotive, obsahovala zřetelný text "doplněk stravy". V obchodním sdělení kategorizace produktu jako doplňku stravy absentuje v obrazové i zvukové složce.

Zadavateli reklamy FORTUNA SK, a.s. napomenutí za porušení ustanovení § 5j odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy Fortuna SK aplikace, odvysílané 30. prosince 2018 v čase 8:59:29 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia, došlo k porušení povinnosti, aby reklama na hazard obsahovala sdělení o zákazu participace osob mladších 18 let na hazardní hře a zřetelné varování o možnosti vzniku závislosti.

Zadavateli reklamy FORTUNA SK, a.s. napomenutí za porušení ustanovení § 5j odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy Fortuna SK reprezentace, odvysílané dne 29. prosince 2018 v čase 23:52:58 na programu SPORT2, došlo k porušení povinnosti, aby reklama na hazard obsahovala sdělení o zákazu participace osob mladších 18 let na hazardní hře a zřetelné varování o možnosti vzniku závislosti.


Rada na svém 21. zasedání udělila celkem tři licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání:

- licenci společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů České Budějovice V 100,2 MHz / 100 W a Liberec město II 98,7 MHz / 100 W pro program RADIO 1,

- licenci společnosti TEKOM CZ spol. s.r.o., k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů České Budějovice 100,8 MHz / 200 W pro program Netro Life rádio,

- licenci provozovateli PK 62, a.s., k provozování televizního vysílání programu LEO TV GOLD šířeného prostřednictvím kabelových systémů. Zaevidovala Jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 125 zapsaných poskytovatelů těchto služeb).


Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 17. prosince 2019 toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 425, se sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha, souhlas se změnou licenčních podmínek licence č. j. Ru/78/05/1139, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu CS Film, šířeného prostřednictvím družice, spočívající v úpravě časového rozsahu vysílání na 18 hodin denně se začátkem vysílání od 06:00 hodin a změně vysílacího schématu, specifikovaného v žádosti provozovatele doručené Radě dne 1. listopadu 2019 pod č. j. RRTV/12788/2019-vra a jejího doplnění, doručeného Radě dne 25. listopadu 2019 pod č. j. RRTV/13606/2019-vra.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 19. 12. 2019, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
23.12.2019 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 18. 12. 2019
10.12.2019 • Piesňou Vianočná nádej RTVS obohatí najkrajšie sviatky roka
10.12.2019 • Výnimočný Deň s Nadáciou Markíza má za sebou už 6. ročník, vyzbieralo sa krásnych 75 000 eur
08.12.2019 • Pojďme se krásně bát, zve přehlídka Juraje Herze v Biu Oko
07.12.2019 • Film Havel je dotočený
06.12.2019 • Tisková zpráva z 20. zasedání RRTV ze dne 3. 12. 2019

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist