Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Sobota • 16.01.2021 - 16:34:26   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 11. zasedání RRTV, konaného dne 16. 6. 2020

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 19.06.2020


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 11. zasedání projednala 62 bodů programu. Vyhodnotila 25 stížností diváků a posluchačů, vydala pět upozornění na porušení zákona a rozhodla o zahájení jednoho správního řízení. Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MAX LOYD s.r.o., IČ: 25111671, Wenzigova, č. 4, č.p.1872, Nové Město, Praha 12000, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu DANCE RADIO (licence č.j.: Ru/115/05), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Praha-ÚTB 89 MHz / 0,158 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MAX LOYD s.r.o., IČ: 25111671, Wenzigova, č. 4, č.p.1872, Nové Město, Praha 12000, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu DANCE RADIO (licence č.j.: Ru/115/05), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Praha-ÚTB 89 MHz / 0,158 kW na stanoviště Praha-ÚTB 89 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 14 25 44 / 50 02 23.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957, Podbabská 1112/13, 16000 Praha 6, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Západ (licence Sp. zn.: 2018/425/zab), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Plzeň 107,9 MHz alt. 90,6 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957, Podbabská 1112/13, 16000 Praha 6, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Západ (licence Sp. zn.: 2018/425/zab), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Plzeň 107,9 MHz alt. 90,6 MHz / 200 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 10000 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO BRNO (licence sp. zn.: 2012/78/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Brno Kohoutovice 98,1 MHz / 1 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 10000 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu SIGNÁL RÁDIO BRNO (licence sp. zn.: 2012/78/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Brno Kohoutovice 98,1 MHz / 1 kW na stanoviště Brno Nebovid 98,1 MHz / 0,5 kW souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 250 28 499, se sídlem Bělehradská 360/6, PSČ 434 01 Most, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2014/373/zab, č.j. STR/4180/2014 ze dne 4.11.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Žatec 101,0 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ: 25518674, se sídlem Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/46/zab k vysílání programu Rádio Blaník prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Velké Meziříčí 105,7 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČO 26765586 se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 doručeným Radě dne 29.05.2020, č.j.: RRTV/9596/2020-vra spočívajícím v oznámení o zahájení vysílání programu Rock Radio dne 28. 5. 2020, (licence sp. zn. 2019/341/zab, č.j. RRTV/13576/2019-blu, ze dne 19. 11. 2019) šířeného prostřednictvím vysílače na stanovišti Náchod 3 99,7 MHz / 100 W.

- Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílačů.

- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., udělila provozovateli Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, souhlas s přerušením vysílání televizního programu REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence č.j. sve/307/2012 ze dne 17. ledna 2012, a to do 31. prosince 2020, v rozsahu dle žádosti ze dne 3. června 2020, č.j. RRTV/9726/2020-vra.

- Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, žádá společnost MWE Networks International s.r.o., IČ 073 34 800, se sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, o podání vysvětlení ve věci možného neoprávněného provozování televizního vysílání programu POWER TV prostřednictvím kabelových systémů a zvláštních přenosových systémů (internetu). Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení této žádosti.

- Rada zahajuje s provozovatelem MWE Networks International s.r.o., IČ 073 34 800, se sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, správní řízení podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o odnětí licence k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání programu POWER TV šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence ze dne 17. července 2018, č.j. RRTV/14214/2018-zem, neboť provozovatel po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů. Rada stanovila lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení
řízení.

- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ 258 42 609, se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, spočívající ve změně programové nabídky, a to rozšíření programové nabídky Vysílací sítě 23 o program NASA TV UHD; v rozsahu podání ze dne 27. května 2020, č.j. RRTV/9489/2020-vra.

- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení k obsahu reportáže o kauze Agrofert, odvysílané v rámci pořadu Reportéři ČT na programu ČT1 dne 25. 5. 2020 od 21:55 hodin, a to konkrétně k momentu, kdy redaktor prezentoval odmítnutí vyjádření zástupců Agrofertu slovy: „O vyjádření jsme žádali i společnost Agrofert a jejího šéfa Zbyňka Průšu. Žádost o rozhovor odmítl mluvčí Agrofertu.“ Rada žádá o vysvětlení, z jakého důvodu v reportáži nezaznělo, že zástupci Agrofertu vysvětlili důvody neposkytnutí vyjádření s podstatným argumentem, že probíhá soudní spor a věc je šetřena Evropskou komisí, a proto v tuto chvíli není možné vyjádření poskytnout. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

- Rada postupuje žádost provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, o posečkání s vymáháním pokuty ve výši 200 000 Kč, která mu byla uložena rozhodnutím Rady ze dne 17. prosince 2019, sp.zn. RRTV/2019/441/rud, č.j. RRTV/410/2020-rud, příslušnému exekučnímu správnímu orgánu, tj. Celnímu úřadu pro hlavní město Praha.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Česká televize o upřesnění vysílání programu ČT3, zaměřeného na osoby starší 60 let, který bude vysílán nejdéle po dobu šesti měsíců od zahájení vysílání.

- Rada se seznámila s analýzou služby Skylink Live TV poskytované M7 GROUP S.A.


V Praze dne 18. 6. 2020, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
18.06.2020 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 17. 6. 2020
18.06.2020 • Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo má naďalej RTVS
11.06.2020 • Energický a podvratný dokument MEKY vybrán do přehlídky TADY VARY
06.06.2020 • ÓBEJVÁK - multifunkční prostor pro mladé televize ÓČKO v centru Westfield Chodov znovu otevřel!
04.06.2020 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 3. 6. 2020
04.06.2020 • Letošní ročník letního multigeneračního festivalu BLUE STYLE PRIMA FEST se neuskuteční

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist