Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Středa • 27.01.2021 - 20:26:04   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
SAT info - Program | Články
 

Přelom léta s Prima ZOOM je správná volba

  Autor: TV Prima/satCentrum , e-mail: info@iprima.cz Přidané: 26.07.2020


Budeme pokračovat v zajímavostech o žralocích, v záhadách českých dějin a v dalším poznávání, ale hlavně nás tento týden čeká unikátní cesta jako žádná ze sta. Nechte se svézt na dokumentární vlně s Prima ZOOM. Dokumentární skvosty pro vás: další výjimečné objekty nás čekají v seriálu Zapomenuté megastavby III; otevřeme Hitlerovu kroniku; jak loví obávaní predátoři na pevnině i ve vzduchu odhalí snímek Útoční žraloci; vydáme se po stopách Hanzelky a Zikmunda v novinkovém dokumentu Cesta jako žádná ze sta a ještě více unikátních snímků na Prima ZOOM.


Prima ZOOM – svět ještě více zblízka!

29. 7., 22.00 – Zapomenuté megastavby III (Nejpozoruhodnější města duchů)

Po celém světě stojí výjimečně navržené objekty a stavby postavené tak, aby ulehčily život těm, kteří je využívají, okouzlily ty, co je navštíví, a vydělaly peníze těm, kteří si je objednali a kteří je navrhli a postavili. Jsou to megastavby snů. Aby vůbec vznikly, musely se často nejdříve vyřešit záludné technické problémy, překonat nečekané překážky a zavést mnohé inovace. Tyto výjimečné projekty bývaly nejmodernějším výstřelkem designu a stavebnictví. Ale dnes už jsou nepoužívané, někdy kontaminované a jindy vyloženě nebezpečné. Ve třetí řadě oblíbeného seriálu se podíváme na další tajuplné zapomenuté megastavby. Zjistíme, kdo je zkonstruoval, jaké fascinující příběhy ukrývají a jakými tajemstvími jsou opředeny. A proč zůstaly zapomenuty.


30. 7., 20.00 – Hitlerova kronika (Budižkničemu a vojín)

To jste ještě neviděli! Seriál Hitlerova kronika zachycuje každodenní život v Evropě mezi lety 1889 a 1945. Mnoho z těchto působivých záběrů se objevuje na televizní obrazovce poprvé v barvě. Hitlerova kronika je v dnešní době mnohem aktuálnější než většina jiných portrétů a biografií nechvalně proslulého diktátora a vůdce nacistické říše. Vychází z dosud nejrozsáhlejší sbírky archivních materiálů, včetně historických záznamů z ještě nepublikovaných zdrojů. Předkládá Hitlerův život do nejmenších detailů na pozadí a v kontextu společenského dění první poloviny 20. století. To vše doplňuje moderní výklad dnešních historiků. Přesvědčte se na vlastní oči o tom, že snaha ovlivnit politické vnímání světa a narušit demokracii omíláním populistických řečí, falešných zpráv i naprostých lží není nic nového. Sledovat, jak se znovu historie opakuje, je znepokojivý, a přesto zajímavý zážitek.


31. 7., 20.00 – Útoční žraloci

Milióny let evoluce udělaly ze žraloků dokonalé predátory a svrchované vládce podmořské říše. Pevnina naštěstí poskytla bezpečné útočiště nám lidem, ale i dalším suchozemským zvířatům. Až doteď. Nyní se zdá, že neúnavní a nemilosrdní dravci našli způsob, jak překročit zdánlivě nepřekonatelnou hranici. Po celém světě se množí případy žraloků, kteří se kvůli kořisti vrhají na suchou zemi. Začíná nová kapitola jejich evoluce? Znamená to, že žralokům už moře nestačí a začali lovit na pevnině i ve vzduchu?


31. 7., 21.00 – Modravé hlubiny I (Socorro)

V sérii Modravé hlubiny se připojíme k předním mořským ekologům na jejich výpravě plné zajímavých objevů. Dobrodružná expedice vede do odlehlých koutů světa. Dochází během ní k odhalování nesčetných tajemství oceánů i boji za ochranu ohrožených druhů, které se snaží přežít v čím dál více nehostinných mořích. Ponořte se do hloubek společně s delfíny a žraloky obrovskými a postavte se tváří v tvář nebezpečným žralokům bílým. Dostanete se tak o krok blíže k pochopení záhad modravých hlubin.


1. 8., 20.00 – Záchrana obrů

Za posledních třicet let vymizela z Afriky polovina žiraf, v některých oblastech i přes 90 %. Nebezpečím pro žirafy jsou přítomnost člověka, pytláctví, ztráta území a klimatické změny. Od roku 2016 patří žirafa k ohroženým druhům. Doktor Francois Deacon vymyslel odvážný projekt, jehož cílem bylo odchytit dvacet divokých žiraf, včetně samců, dát jim GPS obojky, odebrat vzorky a studovat je. Poprvé na světě bylo cílem i odebrání spermatu samcům. Odebrané sperma je nejbezpečnější k ochraně genetického zdraví dalších populací, protože žirafy při přemisťování do jiných oblastí často hynou. Je velmi náročné chytit velkého samce, uspat ho a udržet naživu. Krom toho, že účastníci projektu riskují svůj vlastní život, může mít při odchytu žirafa problémy s dýcháním kvůli anatomii krku. Elitní, dvacetičlenný tým vědců a veterinářů se vydal do soukromé rezervace Rooipoort, kde zpočátku odchyt trénoval. Ten skutečný probíhal tak, že nejprve vrtulník lokalizoval žirafu a střelec na jeho palubě ji šipkou uspal. Ostatní dojeli na místo auty a plnili zadané úkoly.

Projekt byl plánován na čtyři dny a na celou operaci, od uspání do probuzení měli členové týmu pouhých sedmnáct minut. Nastaly i problémy. Jedna žirafa padla do trnitého křoví, z něhož ji museli vytahovat autem. Přesto se jim podařilo nasadit obojek jedenácti žirafám. Druhý den se jim podařilo odchytit další žirafy včetně mladých samců. Jejich sperma však neobsahovalo použitelné spermie. Jedna ze žiraf padla v hustě zarostlé oblasti, kam auta nemohla. Museli ji probudit bez vyšetření. Třetí den pršelo, byla zima a nedařilo se jim najít dospělé samce. Letový čas vrtulníku vypršel. Po telefonické konzultaci se šéfové Nadace pro záchranu žiraf rozhodli zaplatit ještě dvě hodiny letu. Poslední den odchytu již tým měl sedativa jen pro jednu žirafu. Poštěstilo se najít velkého samce, kterému odebrali sperma s miliony živých spermií. Za tři a půl dne tým nasadil obojky osmnácti žirafám a jako první na světě odebral samci sperma. Bude zmrazeno a může zabránit vyhynutí těchto velkých savců, protože je použitelné pro všechny existující populace.


1. 8., 23.00 a 23.30 – Utajené příběhy českých dějin (Nevyřešené kauzy padesátých let; Mnichov před Mnichovem)

Syn prezidenta Masaryka, exilový a poválečný československý ministr zahraničí Jan Masaryk, si za svého života dokázal neformálním chováním získat značné sympatie veřejnosti. Tím bolestněji byla pociťována zpráva o jeho tragickém skonu pádem z okna a prakticky okamžitě se vynořily pověsti o pádu nedobrovolném. Seznámíme se s životní dráhou „prezidentova syna“, s jeho mimořádnými schopnostmi, ale i nesčetnými aférami a slabostmi – i s ponurou hrozbou zděděných dispozic k duševní chorobě. Podrobněji se pořad zabývá Masarykovým působením v exilu a vývojem tehdejší čs. zahraniční politiky, otázce závislosti poválečného směřování na Stalinových přáních i o úvahách J. Masaryka o odchodu z diplomacie, v čemž někteří vidí náznaky úvah o sebevraždě. Na druhé straně, řada podrobností verzi o sebevraždě nenasvědčuje (pyžamo, omítka za nehty atd.). Chtěl snad J. Masaryk otevřeněji vystoupit proti vznikající komunistické diktatuře, které některými svými postoji dosud pomáhal? Nebo ji hodlal po únorovém převratu ještě silněji podpořit? A pokud byl zavražděn, kdo jej zavraždil? Kdy a kde? A jaké budou další kauzy 50. let?

A obsahem závěrečného dílu této série jsou úvahy nad možností, že události Mnichova 1938 byly rozhodnuty a možná i naplánovány dávno předem, již v souvislosti s konferencí v Locarnu v roce 1925. Nejprve jsou vylíčeny okolnosti vzniku ČSR a formování její zahraniční politiky, včetně kuriózní zmínky o vyznamenání Mussoliniho Řádem bílého lva, vysvětlení anglo-francouzského soupeření ve střední Evropě a Benešovy mylné sázky na Francii. Špatná orientace se stala zřejmou na locarnské konferenci, kde Německo garantovalo východní hranice Francie, nikoli však hranice malých, s Francií spřátelených států (ČSR, Polska). Beneš locarnský debakl své politiky nikdy nepřiznal, vazby na francouzské mocenské kruhy udržoval nadále až do hořkého konce. Pak následuje popis nového vzestupu Německa a prohlubující se beznadějnost postavení ČSR. Nakonec vyvstanou otázky, proč některé německé dokumenty, včetně mnichovské dohody samotné, vyznívají, jako by navazovaly na nějaká starší, ČSR akceptovaná ujednání. Existovala snad taková? A neměli bychom i o nich vědět pravdu?


2. 8., 21.00 – Cesta jako žádná ze sta

Cestopisný dokument sleduje Lukáše Sochu a Tomáše Vaňourka, dlouholeté kamarády z Plas u Plzně, kteří si stanovili velký cíl – zopakovat euroasijskou cestu legend Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda z let 1959–1964 a najít minimálně 100 míst, která stejným způsobem jako ZH znovu zdokumentují. Svou životní výpravu uskutečnili na počest 100. narozenin Miroslava Zikmunda a založili projekt Zikmund100. Cestopisný dokumentární film zblízka sleduje Lukáše a Tomáše v časových rozestupech a na různých místech světa během téměř roční výpravy, jejíž směr určily fotografie staré 60 let. Prožíváme s nimi proces pátrání po místech, která právě před 60 lety Zikmund s Hanzelkou navštívili a vyfotili, ale i neuvěřitelné situace, které je během cesty potkaly.

Pořad se skládá z autentických momentů a škály náhodných situací a setkání. Skrze upřímnou spontánnost a humor jim vlastní nahlížíme nejen do procesu hledání a nacházení, ale i do jejich každodenní rutiny, radostí, těžkých chvil a velmi osobních momentů. Na místech, jako jsou odlehlé vesnice na Sumatře, surová pohoří na Kamčatce nebo posvátná pohřebiště v Indii, provází mladé cestovatele nejen místní průvodci, jako například král kanibalů, ale také průvodci němí, jako je řeka Ganga, se kterou plyne vyprávění o životě Indů. Skrze škálu barvitých míst sledujeme, jak se svět změnil po 60 letech.

Zikmund100 se tak stal komplexním projektem, který zahrnuje úspěšnou výstavu sta retrospektivních fotografií, originálních artefaktů z cest HZ, výstavu autentických fotografií Lukáše Sochy, cestopisnou knihu Zikmund100, kterou vydalo nakladatelství Albatros, publikaci zahrnující retrospektivní fotografie s popisem, přednášky pro veřejnost i pro školy, autorská čtení a film Cesta jako žádná ze sta. Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek projeli na své životní cestě za 262 dnů 130 000 km, 32 zemí euroasijského kontinentu, přivezli celkem 195 retrospektivních fotografií, spali ve 134 hotelech, 64 lety proletěli 22 časových pásem. Natočili 60 hodin materiálu, z něhož nakonec pod taktovkou režisérky Viktorie Lörinczové a díky kameramanům – Vojtěch Nedvěd, Šimon Havel a Jakub Vlachynský – vznikl sedmdesátiminutový film.

Poznávejte svět s Prima ZOOM!


www.prima-zoom.cz – unikátní on-line magazín: základní info, program, aktuality, fotografie, zajímavé články a ještě něco navíc.


Premiérové bloky: 20.00–22.00 22.00–24.00

Pondělí Cestovatelé a dobrodruzi Tajemství Země a vesmíru
Úterý Po stopách historie Zvířata a my
Středa Fascinující příroda Drsný svět
Čtvrtek Zaostřeno na války Volání divočiny
Pátek Úžasné oceány Záhady a konspirace
Sobota Úchvatná říše zvířat Příběhy civilizací
Neděle Život naostro Zázraky vědy a techniky


Celý týden:

0:00 Historie a poznání
02.00 Příroda a dobrodružství
04:00 Historie a poznání
06:00 Příroda a dobrodružství
08:00 Historie a poznání
10:00 Příroda a dobrodružství
12:00 Historie a poznání
14:00 Příroda a dobrodružství
16:00 Historie a poznání
18:00 Příroda a dobrodružství


S využitím zdroje: Mgr. Filip Budák, Externí konzultant odd. Marketingu a PR pro FTV Prima, 25. 7. 2020


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
29.07.2020 • Restart sezon NBA a NHL na stanicích Nova Sport ve znamení nebývale vysokého počtu živých přenosů v prime-time
27.07.2020 • Konečně! Cyklistika je zpět – Strade Bianche 1. srpna
22.07.2020 • Česká televize bude i v nadcházející sezoně vysílat zápasy nejvyšší domácí fotbalové soutěže i finále Ligy mistrů
20.07.2020 • Celý svět na dlani nebo na Prima ZOOM
19.07.2020 • Fanoušci snookeru se dočkali – startuje kvalifikace MS
17.07.2020 • TV Paprika: Objevte kouzlo italské kuchyně se Silvií Colloca

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist