Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pondělí • 29.11.2021 - 04:17:24   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 18. zasedání RRTV konaného ve dnech 10. a 18. 11. 2020

  Autor: RTVS , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 21.11.2020Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 18. zasedání projednala 93 bodů programu. Vyhodnotila 68 stížností diváků a posluchačů, vydala dvě upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení třech řízení o přestupku. Rada na svém 18. zasedání uložila tři pokuty:


- Zadavateli obchodního sdělení, společnosti WHITE ELEPHANT s.r.o., pokutu ve výši 100 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, kterého se dopustil zadáním obchodního sdělení/teleshoppingu na doplněk stravy Bílý slon-Diaprevent, které bylo odvysíláno dne 31. 1. 2020 od 16.38 hodin na programu ŠLÁGR 2, neboť byla v předmětném obchodním sdělení uvedena tvrzení, že produkt Bílý slon - Diaprevent efektivně kompenzuje glykemii a pomáhá tak při obtížích diabetu (tato skutečnost je ilustrována na příkladu moderátora, jehož léčba díky užití produktu byla natolik úspěšná, že byl pochválen ošetřujícím lékařem). V reklamě je explicitně uvedeno: „První složka upravuje hladinu cukru v krvi. Druhá složka snižuje rizika vzniku onemocnění, pro která jsou cukrovkáři náchylnější.“ Reklamou je tak vedle účinku léčivého deklarován i preventivní účinek produktu před onemocněními souvisejícími s diabetem.

- Provozovateli AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., pokutu ve výši 10 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2019, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5.

- Provozovateli JAMES DEAN CO. s.r.o., pokutu ve výši 10 000,-Kč pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2019, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5.


- Rada rozhodla o udělení 28 licencí k provozování televizního vysílání. Rada udělila licenci:

- právnické osobě Kanál Naživo s.r.o., k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu Naživo šířeného prostřednictvím vysílačů;

- společnosti POLAR televize Ostrava, s.r.o., licenci k provozování televizního vysílání programu POLAR 2 šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů;

- právnické osobě Střední škola a Základní škola, Vimperk, licenci k provozování místního televizního vysílání programu Vimperské zpravodajství, šířeného prostřednictvím kabelových systémů;

- společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., licenci k provozování televizního vysílání programu: SPEKTRUM HOME+, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů; společnosti FTV Prima, spol. s r.o., 4 licence k provozování televizního vysílání programů Prima KRIMI +1 a Prima MAX +1, šířených prostřednictvím pozemních vysílačů a družic a

- společnosti HBO Europe s.r.o. 20 licencí k provozování televizního vysílání dále v tiskové správě specifikovaných programů.


- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště VKV kmitočtu Troubsko 95,9 MHz / 50 W na stanoviště Brno Barvičova 95,9 MHz / 50 W, nové souřadnice WGS 84: 16 34 26 / 49 12 07, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice, licence sp.zn.: 2011/394/CUN a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČAS-FM, licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011, a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště Jeseník 91,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS-FM, licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011, a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště Jeseník 91,7 MHz / 100 W na stanoviště Jeseník město 2 91,7 MHz /100 W, souřadnice WGS 84: 17 11 04 / 50 13 23.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RadioZET s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ZET (licence č.j.: Ru/193/98/1381), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště České Budějovice 89,8 MHz /1 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RadioZET s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu ZET (licence č.j.: u/193/98/1381), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště České Budějovice 89,8 MHz / 1 kW na stanoviště České Budějovice III 89,8 MHz/1 kW souřadnice WGS 84: 14 30 10 / 48 59 10.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Černá Hora (licence Ru/135/98 ze dne 25. 3. 1998), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Liberec 87,6 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Černá Hora (licence Ru/135/98 ze dne 25. 3. 1998), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Liberec 87,6 MHz / 200 W.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RadioPraha, s.r.o., IČ: 289 39 875, se sídlem Raisova 1262, PSČ 250 82 Úvaly, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2014/955/zab, č.j. RRTV/2898/2015- zab ze dne 4.8.2015 k rozhlasovému vysílání programu Rádio Dechovka prostřednictvím vysílačů na kmitočtech České Budějovice 96,8 MHz / 0,2 kW; Češnovice 95,5 MHz / 0,4 kW; Písek 99,4 MHz / 0,1 kW; Strakonice 101,1 MHz / 0,2 kW; Tábor 94,5 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Šumperk Kolšov 107,6 MHz / 500 W, souřadnice WGS 84: 49 532 / 16 56 30 s dobou platnosti licence nejdříve ode dne 9. ledna 2021, se lhůtou pro doručení žádostí do 10. prosince 2020.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, doručeným Radě dne 30. září 2020 pod č.j. RRTV/13821/2020-vra, spočívajícím ve změně v osobě jednatele společnosti. Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 5. října 2020 pod č.j. RRTV/13951/2020-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc září 2020 dle uvedeného přehledu. Rada se seznámila s oznámeními provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, doručenými Radě dne 13. října 2010 pod č.j. RRTV/14145/2020-vra a č.j. RRTV/14170/2020-vra, spočívajícími v informaci o zahájení vysílání programu Radio BEAT šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Mariánské Lázně město 98,8 MHz / 200 W a Prachatice město 107,9 MHz / 100 W dle rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2019/78/zab ze dne 7. dubna 2020, a v informaci o postupu ve věci dalších kmitočtů přidělených v rámci předmětné licence. Rada se seznámila s oznámením provozovatele Josefa Týce, IČ: 03299805, doručeným Radě dne 23. října 2020 pod č.j. RRTV/14458/2020-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu RADIO BLATNÁ šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Písek město 3 92,2 MHz / 100 W dle rozhodnutí Rady sp.zn. 2019/775/zab ze dne 11. srpna 2020.

- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Maďarska, na jehož území má být televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu SPEKTRUM HOME+ šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: Zábavní program.

- Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Prima KRIMI +1; základní programová specifikace: Tematický program zaměřený na dramatickou tvorbu zejména mimoevropské provenience. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba (seriál, film), různé formáty reality show; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 18 až 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 19. října 2020, č.j.: RRTV/14315/2020-vra.

- Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 1, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Prima KRIMI +1; základní programová specifikace: Tematický program zaměřený na dramatickou tvorbu zejména mimoevropské provenience. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba (seriál, film), různé formáty reality show; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 18 až 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 19. října 2020, č.j.: RRTV/14315/2020-vra.

- Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Prima MAX +1; základní programová specifikace: Tematický program zaměřený na dramatickou tvorbu mimoevropské, zejména severoamerické provenience. Výčet převažujících žánrů: film, seriál, různé formáty reality show; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: minimálně 15 hodin denně, maximální časový rozsah vysílání 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 19. října 2020, č.j.: RRTV/14315/2020-vra.

- Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 1, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Prima MAX +1; základní programová specifikace: Tematický program zaměřený na dramatickou tvorbu mimoevropské, zejména severoamerické provenience. Výčet převažujících žánrů: film, seriál, různé formáty reality show; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: minimálně 15 hodin denně, maximální časový rozsah vysílání 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 19. října 2020, č.j.: RRTV/14315/2020-vra.

- Rada udělila společnosti HBO Europe s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Cartoon Network CEE; základní programová specifikace: Dětský rodinný televizní program zaměřený na animované pořady; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Moldávie; hlavní jazyk vysílání: anglický jazyk; Identifikace přenosového systému: vysílání: Mezinárodní soukromé telekomunikační okruhy, Informace o přístupu k vysílání: Set top boxy a podobná zařízení a aplikace provozovatelů převzatého vysílání; v rozsahu žádosti doručené dne 16. října 2020 pod č.j. RRTV/14285/2020-vra.

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o, IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikne podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence s sp. zn. 2009/1034/zem, č.j. zem/7047/09 ze dne 6. října 2009, k provozování televizního vysílání programu VH 1 Classic Europen, šířeného prostřednictvím družice, na základě jeho žádosti doručené Radě dne 26. října 2020 pod č.j. RRTV/145452020-vra ke dni 23. října 2020. O této skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o, IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikne podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn. 2014/452/smu/MTV, č.j. smu/1675/2014 ze dne 13. května 2014 k provozování televizního vysílání programu MTV Rocks International, šířeného prostřednictvím družice, na základě jeho žádosti doručené Radě dne 26. října 2020 pod č.j. RRTV/145452020- vrake dni 23. října 2020. O této skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 S

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o zahájení vysílání programu MTV 80s šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/14206/2020-fia, spis.zn.: RRTV/2020/683/fia, ze dne 13. října 2020, dle podání doručeného dne 23. října 2020 pod č.j. RRTV/14476/2020-vra.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o zahájení vysílání programu MTV 90s šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/14208/2020-fia, spis.zn.: RRTV/2020/684/fia, ze dne 13. října 2020, dle podání doručeného dne 23. října 2020 pod č.j. RRTV/14476/2020-vra.

- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ 258 42 609, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, č.j.: Fia/645/08, sp. zn.: 2008/70/FIA/CDG, ze dne 22. ledna 2008, spočívající ve změně programové nabídky šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických komunikací Czech Digital Group, a.s. ke dni 21. září 2020 (tj. ke dni zahájení vysílání televizního programu Óčko Black), a to: DVB-T Regionální vysílací síť 12: Óčko Black; DVB-T celoplošná vysílací síť 3: ŠLÁGR TV; DVB-T2 celoplošná vysílací síť 23: ŠLÁGR TV, Tv NOE, Rádio Dechovka a NASA TV UHD. Ostatní programy šířené prostřednictvím výše uvedených sítí elektronických komunikací jsou šířeny na základě příslušných licencí RRTV k provozování rozhlasového a televizního digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů, v rozsahu oznámení ze dne 29. září 2020, č.j.: RRTV/13799/2020-vra, ve znění upřesnění podání ze dne 7. října 2020, č.j.: RRTV/14017/2020-vra.

- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ 289 91 800, se sídlem Ortenovo náměstí 1571/15a, Holešovice, 170 00 Praha 7, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, registrace č.j.: sve/4200/2012, sp. zn.: 2012/767/sve/adm, ze dne 30. října 2012, spočívající ve změně programové nabídky, a to: dnem 1. října 2020 dochází v Regionální síti 4 vysílající na kanále 46 v Praze a okolí k rozšíření programové nabídky o programy: a) české: Nova HD, Prima HD, Joj Cinema HD, Film + HD, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD, Minimax a LEO TV (časový rozsah vysílání 22.00 - 06.00 hodin); b) zahraniční: Viasat Nature HD, National Geographic HD. Nadále budou v Regionální síti 4 vysílány volně (FTA) programy Praha TV a rozhlasové stanice Rádio Dechovka a Český Impuls, v rozsahu oznámení ze dne 30. září 2020, č.j.: RRTV/13819/2020-vra, ve znění doplnění žádosti ze dne 6. října 2020, č.j.: RRTV/13982/2020-vra.

- Rada podává podnět lucemburskému regulačnímu orgánu Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l'Audiovisuel (ALIA) ve věci pořadu Zmijovisko odvysílaného dne 25. června 2020 od 11:10 hodin na programu Skylink 7 a ve věci filmu Okamžik zkratu dne 20. července 2020 od 14:40 hodin na programu Skylink 7. Rada žádá lucemburský regulační orgán, aby vůči provozovateli uplatnil opatření, která budou zárukou, že program Skylink 7, šířený na území České republiky, již nebude porušovat článek 6a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 a rovněž tak § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Česká televize o prodloužení vysílání programu ČT3, zaměřeného na osoby starší 60 let, který bude vysílán do 22. března 2021.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 20. 11. 2020, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
24.11.2020 • Výzva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání k informování médií o aktuální epidemii
24.11.2020 • Česká televize získala za vzdělávací projekty ocenění TOP odpovědná firma 2020
20.11.2020 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 19. 11. 2020
13.11.2020 • České Radiokomunikace: sledování videoobsahu letí znovu nahoru, nárůst je 28 %
09.11.2020 • Poznáme víťazné diela medzinárodného festivalu rozhlasových hier PRIX EX AEQUO
09.11.2020 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 4. 11. 2020

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist