Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Úterý • 21.05.2024 - 08:59:28   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 3. zasedání RRTV, konaného dne 22. 2. 2022

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 25.02.2022


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 3. zasedání projednala 59 bodů programu. Vyhodnotila 69 stížností diváků a posluchačů, vydala 26 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku. Na 3. zasedání proběhlo jedno veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice Polabiny 94,5 MHz/100 W.


- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice Polabiny 94,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 45 26 / 50 02 46 projednala se žadateli otázky týkající se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Olomouc Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W na Olomouc Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 14 04 / 49 34 39, žadatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, program Radio Metropole (licence sp. zn.: RRTV/2020/183/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Dragon (licence Ru/170/99 ze dne 23.6.1999) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio FM Plus, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d), § 21 odst. 3 a § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Magic (licence sp. zn. RRTV/2015/118/zab, č.j. RRTV/2673/2015-SPM ze dne 21.7.2015) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn radio a ve změně licenčních podmínek, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří nedílnou přílohu tohoto rozhodnutí.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d), § 21 odst. 3 a § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Magic (licence sp. zn. RRTV/2015/118/zab, č.j. RRTV/2673/2015-SPM ze dne 21.7.2015) podle ustanovení § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v ukončení přejímáním programu Rock Radio (licence sp. zn. 2013/676/zab z 22.7.2014), včetně identifikace přejímaného programu.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava město 99,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 18 16 34 / 49 49 41 se lhůtou pro doručení žádostí do 23. března 2022.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 280 10 957, se sídlem Podbabská 1112/13, PSČ 160 00 Praha 6, zanikla ke dni 31. prosince 2021, na základě podání č.j. RRTV/15868/2021-vra doručeného Radě dne 29. prosince 2021 (ve znění doplnění č.j. RRTV/585/2022-vra doručeného Radě dne 11. ledna 2022), licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Západ (sp. zn. RRTV/2018/425/zab, č.j. RRTV/8124/2019-blu ze dne 4.6.2019) a licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Západ (sp. zn. RRTV/2020/877/zab, č.j. RRTV/4394/2021- zab ze dne 23.3.2021) šířených prostřednictvím vysílačů. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. vydala toto rozhodnutí: Rada odmítá žádost provozovatele HAMCO s.r.o., IČ: 476 68 962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 Olomouc, o prodloužení lhůty k zahájení rozhlasového vysílání programu Radio Metropole šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn. 2020/183/zab ze dne 13. dubna 2021, neboť tato zákonná lhůta nemůže být rozhodnutím Rady prodloužena.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TWR live s.r.o., IČ: 08244430 doručeným Radě dne 1. února 2022 pod č.j. RRTV/2054/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 1. února 2022 zahájil digitální rozhlasové vysílání programu Radio 7 šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn. 2021/879/str ze dne 18. ledna 2022.

- Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/2020/899/fia, č.j. RRTV/54/2021-fia, ze dne 7. ledna 2021, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu Paramount Channel Polska, šířeného prostřednictvím družice, na Paramount Network Polska, dle žádosti ze dne 11. ledna 2022, č.j.: RRTV/597/2022-vra.

- Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2869/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/50/fia, ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Too na Nick Jr. PAW Patrol od 1. února 2022, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. PAW Patrol na Nick Jr. Peppa Pig od 1. března 2022, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Peppa Pig na Nick Jr. Too od 1. dubna 2022, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Too na Nick Jr. PAW Patrol od 1. září 2022, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. PAW Patrol na Nick Jr. Too od 1. ledna 2023, dle žádosti ze dne 25. ledna 2022, č.j.: RRTV/1808/2022-vra.

- Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o žádosti provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů (licence č. j.: FIA/2606/2013, ze dne 11. června 2013) a provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů (registrace č. j.: koz/5166/09, ze dne 28. července 2009), LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., IČ: 483 94 866, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, ze dne 1. února 2022, č. j.: RRTV/2072/2022-fia, o souhlas dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. (licence) a dle ustanovení § 29 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. (registrace), neboť byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.

- Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o žádosti provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů (registrace č. j.: KOZ/3768/2010, sp. zn.: 2010/1086/koz/INT, ze dne 19. října 2010), INTERNEXT 2000, s.r.o., IČ 253 52 288, se sídlem Palackého 166, 755 01 Vsetín, ze dne 17. ledna 2022, č. j.: RRTV/1548/2022-vra, ve znění doplnění žádosti ze dne 24. ledna 2022, č. j.: RRTV/1750/2022-vra, o souhlas dle ustanovení § 29 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.

- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o., IČ 075 03 326, se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas s přerušením vysílání regionálního zemského digitálního televizního vysílání programu GALERIE šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence č.j. RRTV/19133/2018-fia, spis. zn.: RRTV/2018/899/fia, ze dne 6. listopadu 2018, a to do 31. srpna 2022, v rozsahu dle žádosti doručené dne 31. ledna 2022 pod č.j. RRTV/2004/2022-vra, ve znění upřesnění doručeného dne 2. února 2022 pod č.j. RRTV/2059/2022-vra.

- Rada v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. promíjí žadateli TV Star, z.s., IČ: 11798408, se sídlem Útulná 1519/5, 100 00 Praha 10, zmeškání úkonu, neboť žadatel prokázal, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění.

- Rada prodlužuje žadateli TV Star, z.s., IČ: 11798408, se sídlem Útulná 1519/5, 100 00 Praha 10, podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence ze dne 15. listopadu 2021 doručené pod č.j. RRTV/14306/2021 - vra, na základě žádosti doručené dne 25. ledna 2022 pod č.j. RRTV/1820/2022-vra, a to o 30 dnů ode dne doručení žádosti.

- Rada v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., promíjí žadateli Roma TV, z.s., IČ: 11769611, se sídlem Útulná 1519/5, 100 00 Praha 10, zmeškání úkonu, neboť prokázal, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění.

- Rada prodlužuje žadateli Roma TV, z.s., IČ: 11769611, se sídlem Útulná 1519/5, 100 00 Praha 10, podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence ze dne 15. listopadu 2021 doručené pod č.j. RRTV/14308/2021-vra, na základě žádosti doručené dne 25. ledna 2022 pod č.j. RRTV/1821/2022-vra, a to o 30 dnů ode dne doručení žádosti.

- Rada prodlužuje provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Praha 1, 110 00, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. sve/2051/2010 ze dne 29. června 2010, k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 8. února 2022 pod č.j. RRTV/2260/2022-vra.

- Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., odnímá provozovateli ŠLÁGR TV, spol. s r.o. v likvidaci, IČ 261 02 293, se sídlem č.p. 158, 373 84 Dubné, licenci k provozování programu ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím družice na základě licence ze dne 5. června 2018, sp. zn.: RRTV/2018/438/zem, č.j. RRTV/12246/2018-zem, licenci k provozování programu ŠLÁGR TV šířeného prostřednictvím družice na základě licence ze dne 17. července 2012, sp. zn.: 2012/432/zem/ŠLÁ, č.j. zem/2317/2012, a dále licenci k provozování programu ŠLÁGR TV šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na základě licence ze dne 20. září 2016, sp. zn.: 2016/705/zem/ŠLÁ, č.j. RRTV/2841/2016-zem, neboť na majetek provozovatele byl prohlášen konkurs.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli SAK Studénka, příspěvková organizace, IČ: 661 83 561, se sídlem Budovatelská 770, Butovice, 742 13 Studénka, zanikla dne 1. ledna 2022, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu TV Odra, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím, sp. zn.: 2011/157/zem/Měs, č. j.: zem/1167/2011, ze dne 5. dubna 2011, dle žádosti ze dne 12. ledna 2022, č. j.: RRTV/946/2022-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.

- Rada registruje provozovateli ANTIK Telecom CZ s.r.o., IČ 248 23 341, se sídlem Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, dle § 29 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j. sve/899/2013, spis. zn.: 2013/21/sve/Tan, ze dne 19. února 2013, k provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a to změnu registrace na provozování převzatého vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. Identifikace sítě elektronických komunikací: dálkový přístup - internet: OTT platforma; informace o přístupu k převzatému vysílání ANTIK TV: prostřednictvím zařízení TV App, Set-top boxů a mobilních aplikací; výčet států Evropské unie: ČR, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko, v rozsahu dle žádosti doručené dne 2. února 2022 pod č.j. RRTV/2105/2022-vra, ve znění podání ze dne 8. února 2022, č.j. RRTV/2261/2022 - vra.

- Rada se seznámila s oznámením společnosti TELEKO digital, a.s., IČ 281 96 970, doručeném dne 10. ledna 2022 pod č.j. RRTV/553/2022-vra, o změně programové nabídky v TELEKO DAB multiplexu, v rozsahu dle podání. Rada sděluje společnosti TELEKO digital, a.s., IČ 281 96 970, se sídlem Pod Hvězdárnou 453, Příbram II, 261 01 Příbram, že není provozovatelem převzatého vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., s povinností oznamovat změny podle téhož zákona.

- Rada se seznámila s přehledem vývoje evropského mediálního sektoru za roky 2020 a 2021.

- Rada schválila vyhodnocení priorit stanovených pro rok 2021.

- Rada se seznámila s plněním podílu evropské tvorby v katalogu audiovizuální mediální služby na vyžádání ve smyslu § 7 zákona č. 132/2010 Sb. za rok 2021.

- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za čtvrté čtvrtletí roku 2021.

- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/199

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 24. 2. 2022, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
24.02.2022 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 23. 2. 2022
23.02.2022 • Televizní sledovanost u nás loni opět rostla, vysoké hodnoty si drží i v okolních státech
21.02.2022 • Česko Slovensko má talent 2022 otevírá svá castingová kola
18.02.2022 • Edison Filmhub promítne celovečerní i krátkometrážní filmy nominované na Českého lva
10.02.2022 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 9. 2. 2022
02.02.2022 • Reakce TV Prima na vyjádření společnosti O2 Czech republic

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist