Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Úterý • 05.03.2024 - 12:47:07   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 14. zasedání RRTV, konaného dne 13. 9. 2022

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 15.09.2022


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 14. zasedání projednala 46 bodů programu. Vyhodnotila 15 stížností diváků a posluchačů, vydala pět upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení tří správních řízení. Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:


- Rada na svém 14. zasedání uložila pokutu ve výši 10 000 Kč provozovateli televizního vysílání AMC Networks Central Europe s.r.o., za porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu erekce a sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin, kterého se dopustil tím, že dne 15. ledna 2022 v čase 14:07 hodin na programu SPORT2 odvysílal reklamní spot s motivem „Arginmax“, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy ARGINMAX FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost.

- Rada dále uložila pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč společnosti Jaromír Soukup Shop, s.r.o., neboť jakožto zadavatel teleshoppingových bloků Jaromír Soukup Shop, odvysílaných například dne 8. června 2022 od 12:34 hodin, 9. června 2022 od 12:35 hodin či 10. června 2022 od 13:32 hodin na programu Televize Barrandov, bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení, o které byl požádán v žádosti o podání vysvětlení ze dne 28. června 2022, a sice z jakého důvodu byla všechna výše uvedená vysílání daného teleshoppingu probíhajícího formou aukce označena titulkem „živě“, když se prokazatelně jednalo o zcela totožná obchodní sdělení, respektive vysvětlení, jakým způsobem aukce reálně probíhá, pokud je vysílána ze záznamu.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence č.j.: Ru/98/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu České Budějovice 88,4 MHz / 1 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Rádio BLANÍK (licence č.j.: Ru/98/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu České Budějovice 88,4 MHz / 1 kW na nové stanoviště České Budějovice - Baba 88,4 MHz / 1 kW souřadnice WGS 84: 14 33 36 / 49 00 14.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)a odst. 3 zákona č. 31/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Černá Hora (licence č.j.: Ru/135/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Harrachov 87,6 MHz / 20 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Hitrádio Černá Hora (licence č.j.: Ru/135/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Harrachov 87,6 MHz / 20 W na nové stanoviště Harrachov 2 87,6 MHz / 20 W souřadnice WGS 84, 15 25 46 / 50 46 02.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele AZ Media a.s., IČ: 25648837, se sídlem Palackého třída 908, Brno, PSČ 612 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Radio (licence sp.zn. 2013/784/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Valašské Meziříčí-Štěpánov 92,9 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli AZ Media a.s., IČ: 25648837, se sídlem Palackého třída 908, Brno, PSČ 612 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Rock Radio (licence sp.zn. 2013/784/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Valašské Meziříčí-Štěpánov 92,9 MHz / 100 W na nové stanoviště Valašské Meziříčí-Štěpánov 92,9 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 58 51 / 49 27 51.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO 1 (licence sp.zn.: 2015/1117/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Plzeň Bory 97,5 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program RADIO 1 (licence sp.zn. 2015/1117/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Plzeň Bory 97,5 MHz / 100 W na nové stanoviště Plzeň centrum 97,5 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2011/394/CUN, prodlouženo sp. zn.: 2017/879/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2011/394/CUN, prodlouženo sp. zn.: 2017/879/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W na nové stanoviště Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 36 33 / 49 09 39.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab prodlouženo sp.zn.: 2020/210/str), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Mýto 92,0 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab prodlouženo sp.zn.: 2020/210/str), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Mýto 92,0 MHz / 50 W na nové stanoviště Mýto 92,0 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 44 42 / 49 47 46.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČAS-FM (licence č.j.: Ru/81/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Vsetín 96,1 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program RADIO ČAS-FM (licence č.j.: Ru/81/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Vsetín 96,1 MHz / 100 W na nové stanoviště Vsetín 2 96,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 18 00 03 / 49 19 50.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Čas Rock (licence Sp.zn.: 2018/883/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Vsetín 2 106,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Radio Čas Rock (licence Sp.zn.: 2018/883/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Vsetín 2 106,7 MHz / 100 W na nové stanoviště Vsetín 2 106,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 18 00 03 / 49 19 50.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab prodlouženo sp.zn.: 2020/210/str), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Měřín 94,7 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab prodlouženo sp.zn.: 2020/210/str), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Měřín 94,7 MHz / 50 W na nové stanoviště Měřín 94,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 53 48 / 49 23 43.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2014/257/zab, prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem 101,2 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program (licence sp. zn.: 2014/257/zab, prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem 101,2 MHz / 100 W na nové stanoviště Ústí nad Labem Předlice 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 57 14 / 50 40 50.

- Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Praha 1, Staré Město, 110 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2872/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/56/fia, ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: označení názvu programu z Nicktoons na Nick SpongeBob od 1. září 2022; ve změně označení názvu programu z Nick SpongeBob na Nick Horrid Henry od 3. října 2022, ve změně označení názvu programu z Nick Horrid Henry na Nicktoons od 1. listopadu 2022, dle žádosti ze dne 24. srpna 2022, č. j.: RRTV/9969/2022-vra.

- Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydala provozovateli Regionální televize CZ s.r.o., IČ 24141372, sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, souhlas se změnou licenčních podmínek licence ze dne 12. března 2012, č.j. sve/978/2012, sp.zn. 2012/99/sve/Reg, k provozování televizního vysílání programu regionalnitelevize.cz šířeného prostřednictvím družice, spočívající jednak ve změně označení (názvu) programu z původního „regionalnitelevize.cz“ na „Náš region TV“, a dále v úpravě znění Dalších programových podmínek, kdy věta „Dvacetičtyřhodinový tok zpravodajských a uměleckých žánrů z regionů a pro regiony České republiky sestává z bloků v časovém rozsahu 2 - 6 hodin“, se nahrazuje tímto zněním: „Dvacetičtyřhodinový tok zpravodajských a uměleckých žánrů z regionů a pro regiony České republiky sestává z časově nespecifikovaných bloků“., a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 25. srpna 2022.

- Rada se seznámila s obsahem Studie na téma vlivu influencerů na reklamu a ochranu spotřebitele na jednotném trhu publikované v únoru 2022.

- Rada se seznámila s dokumentem nazvaným Shrnující zpráva expertů Sítě k ochraně demokracie.

- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.


V Praze dne 15. 9. 2022, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
01.09.2022 • Tisková zpráva z 13. zasedání RRTV, konaného dne 30. 8. 2022
11.08.2022 • Tisková zpráva z 12. zasedání Rady, konaného dne 9. 8. 2022
09.08.2022 • Táňa Pauhofová je Výnimočná Nikol. TV Markíza prináša nový komediálny krimiseriál
03.08.2022 • Podzimní program na Primě bude zalitý pálavským sluncem, hořkým pivem i dobrými zprávami
03.08.2022 • Atmedia index: 40 % Čechů využívá placené VOD služby, ovšem ne všichni za ně platí
02.08.2022 • Na Pálavě padla poslední klapka

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist