Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pátek • 14.06.2024 - 20:02:52   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 2. zasedání RRTV, konaného dne 30. 1. 2024

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.gov.cz Přidané: 02.02.2024


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 2. zasedání projednala 63 bodů programu. Vyhodnotila 17 stížností diváků a posluchačů, vydala šest upozornění na porušení zákona. Uložila pokutu ve výši 100 000 Kč zadavateli teleshoppingu Emporia Style Kft., v likvidaci, za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, kterého se dopustila zadáním reklamy/teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného dne 9. července 2019 od 12:41 hodin na programu KINO BARRANDOV...


Rada na svém 2. zasedání udělila celkem dvě licence provozovateli TV Nova s.r.o. k provozování televizního vysílání programů Nova Sport 5 a Nova Sport 6, šířených prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Tábor Město I 94,5 MHz / 200 W na stanoviště Sezimovo Ústí 94,5 MHz / 200 W, žadatele RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875 se sídlem Raisova 1262, 250 82 Úvaly, program Rádio Dechovka (licence sp.zn. RRTV/2014/955/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada uděluje společnosti ULTRAVOX s.r.o., IČ: 497 02 785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, PSČ 128 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio COLOR (licence sp. zn. 2014/989/zab ze dne 8.9.2015) se souborem technických parametrů Karlovy Vary 98,6 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE Media, s.r.o., IČ: 261 52 002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha 4, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2014/45/zab ze dne 21.10.2014) se souborem technických parametrů Pardubice 88 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE Media, s.r.o., IČ: 261 52 002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha 4, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2015/765/zab ze dne 2.8.2016) se souborem technických parametrů Karlovy Vary 95,1 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE Media, s.r.o., IČ: 261 52 002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha 4, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2016/774/zab ze dne 8.8.2017) se souborem technických parametrů Zlín 105,8 MHz / 0,05 kW a Velké Meziříčí 97,8 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE Media, s.r.o., IČ: 261 52 002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha 4, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2013/687/zab/JOE ze dne 15.4.2014) se souborem technických parametrů Jablonec nad Nisou 97,5 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE Media, s.r.o., IČ: 261 52 002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha 4, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2012/90/zab ze dne 16.10.2012) se souborem technických parametrů Frýdek-Místek 90,7 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE Media, s.r.o., IČ: 261 52 002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha 4, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2016/206/zab ze dne 24.1.2017) se souborem technických parametrů Třebíč komín 97,6 MHz / 0,1 kW a Jihlava centrum 98,5 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE MEDIA s.r.o., se sídlem Branišovská 187/16, 143 00 Praha 4, IČO 2615 2002, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2020/218/zab ze dne 12. ledna 2021) se soubory technických parametrů Blansko 101,6 MHz / 0,05 kW, Děčín 96,7 MHz / 0,1 kW, Ústí nad Orlicí 101,3 MHz / 0,05 kW a Pelhřimov 88,3 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b), § 18 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Nova sport 5; základní programová specifikace: Sportovní televizní program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; specifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu – internet.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b), § 18 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Nova sport 6; základní programová specifikace: Sportovní televizní program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; specifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu – internet.

- Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Praha 1, Staré Město, 110 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/2872/2019-fia, sp. zn. RRTV/2019/56/fia, ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: označení názvu programu z Nick Jr. Too na Nick Jr. Peppa od 1. března 2024, Nick Jr. Too od 1. dubna 2024, Nick Jr. PAW Patrol od 22. července 2024, Nick Jr. Peppa od 2. září 2024, Nick Jr. PAW Patrol od 30. září 2024, Nick Jr. Peppa od 4. listopadu 2024, a Nick Jr. Too od 2. prosince 2024, dle žádosti ze dne 15. ledna 2024, č.j. RRTV/903/2024-vra.

- Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Praha 1, Staré Město, 110 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/2872/2019-fia, sp. zn. RRTV/2019/56/fia, ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: označení názvu programu z Nicktoons na Nick Loud House od 1. března 2024, Nick SpongeBob od 1. dubna 2024, Nicktoons od 1. května 2024, Nick Loud House od 31. května 2024, Nicktoons od 1. července 2024, Nick SpongeBob od 22. července 2024, Nicktoons od 2. září 2024, Nick Loud House od 30. září 2024, Nick SpongeBob od 4. listopadu 2024, a Nicktoons od 2. prosince 2024, dle žádosti ze dne 15. ledna 2024, č.j. RRTV/907/2024-vra.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, doručeným Radě pod č.j. RRTV/550/2024-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu FILMCAFE ROMANIA ke dni 5. ledna 2024.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, doručeným Radě pod č.j. RRTV/551/2024-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu FILMCAFE HUNGARY ke dni 5. ledna 2024.

- Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení k obsahu pořadu BILANCE: Máme se bát umělé inteligence?, odvysílaného dne 10. ledna 2024 od 21:46 hodin na programu ČT1, konkrétně, z jakých zdrojů čerpal informace uvedené redaktorkou pořadu k otázce uhlíkové stopy spojené s využíváním nástrojů generativní umělé inteligence („Vygenerování obrázku po vás zanechá stejnou uhlíkovou stopu jako kdybyste jeli skoro 10 kilometrů autem. Odhaduje se, že denně jen chatovací program ChatGPT propálí 564 MWh. To je denní spotřeba elektřiny zhruba 73 000 českých domácností. To je stejně jako spotřebuje město velikosti Zlína.“). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

- Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v reportáži s názvem Nu pogodi, která byla odvysílána jako součást publicistického pořadu 168 hodin, dne 14. ledna 2024 od 21:18 hodin na programu ČT1, neposkytl prostor k vyjádření respondentům (veřejným osobnostem, komentátorům), kteří v kauze okolo angažmá brankáře Julia Hudáčka v klubu Rytíři Kladno stojí na straně Julia Hudáčka, příp. kteří nemají na kauzu polarizující náhled. A dále, z jakého důvodu na samotný závěr reportáže zařadil vyjádření Dominika Haška, ve kterém respondent v rozporu s textem otevřeného dopisu zveřejněného Juliem Hudáčkem uvádí, že Julius Hudáček nevyjádřil svůj jasný názor na válku na Ukrajině („Za mě by měl jasně vyjádřit svůj názor, jaký názor má na ruskou válku. A je to názor člověka, ať už přeje Ukrajině, ať už přeje Rusku, když já říkám, že mě to zajímá, věřím tomu, že zajímá 99 % našich lidí. A v jeho případě je to takový, že nikdo nevíme, na koho straně stojí a co si myslí.“). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení společnosti STARMAX MEDIA s. r. o., IČO 09124209, doručeného Radě dne 19. ledna 2024, toto potvrzení: Společnost STARMAX MEDIA s. r. o., IČO 09124209, sídlem Nové sady 988/2, Brno, 60200 byla dne 30. ledna 2024 zapsána do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; jako poskytovatel následujících audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání: Starmax Family, Starmax Comedy, Starmax Kids, Starmax Action, Starmax Drama/Horor, Starmax Romantic, Starmax CS, Starmax Dramox, Starmax Premium, Starmax Adult, Fast EPG Starmax Family, Fast EPG Starmax Comedy, Fast EPG Starmax Kids, Fast EPG Starmax Action, Fast EPG Starmax Drama/Horor, Fast EPG Starmax Romantic, Fast EPG Starmax CS, Fast EPG Starmax Dramox, Fast EPG Starmax Premium, Fast EPG Starmax Adult, Fast EPG Channel Starmax Family, Fast EPG Channel Starmax Comedy, Fast EPG Channel Starmax Kids, Fast EPG Channel Starmax Action, Fast EPG Channel Starmax Drama/Horor, Fast EPG Channel Starmax Romantic, Fast EPG Channel Starmax CS, Fast EPG Channel Starmax Dramox, Fast EPG Channel Starmax Premium a Fast EPG Channel Starmax Adult šířených prostřednictvím www.starmax.tv.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, provádí výmaz poskytovatele PK 62, a.s., IČ 262 11 416, se sídlem Bohdalecká 1420/6, Praha, PSČ 101 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s ukončením poskytování služby LEO TV GALAXY VOD, dostupné na internetové adrese www.leotv.cz.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání poskytovatele SPORT 5 a.s. v likvidaci, IČ: 272 02 569, sídlem Na Poříčí 1046/24, Praha 1 - Nové Město, 110 00, Sport 5, dostupné na internetové adrese http://www.sport5.cz/ a provádí výmaz poskytovatele SPORT 5 a.s. v likvidaci, IČ: 272 02 569, sídlem Na Poříčí 1046/24, Praha 1 - Nové Město, 110 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s ukončením poskytování služby Sport 5, dostupné na internetové adrese http://www.sport5.cz/.


V Praze dne 1. 2. 2024, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
04.02.2024 • Nejlepší český film roku je podle kritiků PŘIŠLA V NOCI
25.01.2024 • Paramount Network v nové kampani využívá fenomén umělé inteligence
20.01.2024 • Tisková zpráva z 1. zasedání RRTV, konaného dne 16. 1. 2024
19.01.2024 • Úmrtí herce Norberta Lichého zasáhlo kolegy se seriálů
10.01.2024 • Rádio_FM spustilo hlasovanie v 16. ročníku Radio_Head Awards
10.01.2024 • Skupina Prima byla v roce 2023 opět komerční jedničkou u dospělých diváků

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist