Zpravodajství TV info Škola Frekvence TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Sobota • 20.04.2019 - 11:03:27     satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva ze 17. zasedání 2018 RRTV, konaného dne 23. 10. 2018

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 29.10.2018


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 17. zasedání projednala 53 bodů programu. Vyhodnotila 26 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení čtyř řízení o přestupku.


Rada na svém 17. zasedání uložila tři pořádkové pokuty:

- společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť tato společnost bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení související s teleshoppingovým blokem Linka lásky, odvysílaným dne 26. 2. 2018 od 18:05 hodin na programu JOJ Family, respektive vysvětlení, proč byla na obrazovce uvedena telefonní čísla 909909090 z ČR a 0900700707 ze SR, přičemž podmínky na webu http://www.rychlahra.org/linka-lasky-joj/ obsahovaly jiné telefonní číslo pro volající ze Slovenska, a to 0900700969.

- společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť tato společnost bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení související s teleshoppingem Eroskop, odvysílaným 1. – 2. 3. 2018 v 23:37–01:37 hodin na programu BARRANDOV PLUS, respektive vysvětlení, proč podmínky provozu linek na webu www.eroskop.cz, na nějž odkazoval textový kraul na obrazovce v průběhu pořadu, obsahovaly sdělení, že „soutěžící jsou výslovně upozorněni písemně na obrazovce, že často budou na telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím hovořit,“ přičemž na nic takového diváci na obrazovce písemně upozorněni nebyli.

- společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť tato společnost bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení související s teleshoppingem Zavolej a vyhraj, odvysílaným 16. 4. 2018 v 18:05 hodin na programu JOJ Family: 1) K jakému účelu slouží telefonní linka 909 90 90 90 pro volající z ČR, která byla prezentována jako služba generování loterijních čísel ve hře Zavolej a vyhraj, přičemž je zároveň používána jako audiotexová linka s časovým zpoplatněním, na niž diváci telefonují, aby se dostali do studia nebo hovořili s operátorkami v teleshoppingovém bloku Linka lásky; 2) Co znamenají údaje o Hráči uvedené v bodě 4.1 pravidel hry na http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/, které říkají, že „Propagace je otevřena výlučně všem právnickým osobám, které jsou fyzicky přítomny v Rumunsku,“ a dále že Hráč „…během živého vysílání televizního pořadu volá ze stejného telefonního čísla pořadové číslo telefonního čísla, které bylo oznámeno v televizním pořadu a získalo tak bonus na účast na živém vysílání televizního programu a tak v souladu s výběrovým postupem popsaným v podmínce VI. se stává Hráčem a kdo může potvrdit, že je to ta osoba, která zaplatí fakturu za telefonní číslo, ze kterého byl hovor uskutečněn.“ 3) Jak dlouhá byla „kola“ popisovaná v bodě VI. pravidel hry na http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/ a jakým způsobem jsou o těchto kolech informováni diváci; 4) Jakým způsobem probíhá dokazování zmíněné v bodu 7.1 pravidel na http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/, kde je uvedeno: „Během hovoru, musí Vítěz Organizátorovi doložit, že je vlastníkem předplacené karty nebo předplatného telefonního čísla, ze kterého zakoupil Službu a účastnil se propagační akce (dále jen "Důkaz")“; 5) Kdo nese zodpovědnost za potenciálně nepravdivé informace uvedené v soutěži, když podle bodu 9.2 pravidel „Organizátor a vyloučené strany nenesou odpovědnost za jakékoli nesprávné nebo neúplné informace, které mohou být sděleny v průběhu řízení Soutěží (ať už v důsledku jedné z výše uvedených příčin nebo jinak).“ 6) Proč je v pravidlech na webu uvedeno, že „Služba a Propagace podléhají rumunskému právu“ a dále „Hráči se zavazují, že tato propagace se bude řídit právními předpisy Austrálie a veškeré spory, nároky a příčiny sporu vyplývající z této Propagace nebo spojené s ní, výklad Podmínek a Pravidel Propagace nebo jakákoli udělená cena budou vyřešeny jednotlivě, aniž by se uchýlili k jakékoli formě skupinové akce a výlučně soudy umístěné v Austrálii,…“.


Rada udělila právnické osobě, společnosti Ústecká TV s.r.o., IČ: 24797901, se sídlem: Mrštíkova 399/2a Liberec III - Jeřáb, PSČ: 460 07, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: rtm plus Ústecko; základní programová specifikace: zpravodajství a publicistika; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Ústecký kraj v souladu se stanoviskem ČTÚ č.j. ČTÚ – 56 229/2018-613 ze dne 25. září 2018 a diagramem využití rádiových kmitočtů; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 17. září 2018 pod č.j. RRTV/16885/2018-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/17640/2018-vra doručeného dne 5. října 2018.

Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 231/2001 Sb. udělila provozovateli FILM EUROPE s.r.o., IČ: 28922921, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 2015/984/SMU/FIL, č.j. RRTV/136/2016-SMU, ze dne 7. ledna 2016, spočívající ve změně označení názvu programu z FESTIVAL na Be2Can; rozšíření vysílání programu o kabelové systémy s územním rozsahem vysílání Česká republika, katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění a časového rozsahu vysílání z 22:00 – 04:00 hod. na 00:00 – 24:00 hod., v rozsahu dle žádosti doručené dne 11. října 2018 a evidované pod č.j. RRTV/17779/2018-vra.

Rada udělila provozovateli Modern Production s.r.o., IČ 021 68 987, se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/137/2016-SMU ze dne 7. ledna 2016, a to změnou označení (názvu) programu rtm plus na rtm plus Liberecko a změnou územního rozsahu vysílání podle § 2 odst. 1 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., na Liberecký kraj, v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního č.j. ČTÚ-50 644/2018-613 ze dne 12. září 2018, v rozsahu dle žádosti doručené dne 3. září 2018, č.j. RRTV/15766/2018-vra, ve znění doplnění a upřesnění ze dne 10. září 2018, č.j. RRTV/16426/2018-vra.

Rada registruje Odštěpný závod NITRANET, s.r.o., IČ: 071 63 053, se sídlem: U hranic 3419/12, Strašnice, 100 00 Praha 10, jehož zřizovatelem je zahraniční právnická osoba NITRANET, s.r.o., IČO 365 34 633, se sídlem Hornočermánská 55, 949 01 Nitra, Slovenská republika, jako provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím družice; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika; programová nabídka – registrované programy: televizní programy – české: veřejnoprávní: programy České televize: ČT 1, ČT 2, ČT24, ČT sport, ČT:D, ČT art; licencované: NOVA, Nova Cinema, Nova Action, Nova 2, Nova Gold, Nova sport 1, Nova sport 2, Prima, Prima COOL, Prima love, Prima ZOOM, Prima MAX, Televize Barrandov, BARRANDOV KINO, Barrandov News, ŠLÁGR TV, ŠLÁGR 2, Tv NOE, O (Óčko), Óčko STAR, Óčko Expres, Rebel, Rebel 2 SLUŠNEJ KANÁL, Mňam TV, Mňau TV, Kutil, JOJ Family, JOJ Cinema, SPORT 5, CS Film, kinoSvět, WAR svět válek, LEO TV, Retro Music Television, Nickelodeon, VH1 European, DISNEY CHANNEL, DISNEY JUNIOR; televizní programy – zahraniční: Animal Planet, Arena sport1, Arena sport2, AXN, AXN Black, AXN White, Baby TV, Boomerang, Cartoon Network, Discovery Channel, Discovery Science, DoQ, Europort 1, Eurosport 2, Food Network, Fine Living, Fishing and Hunting, ID Investigation Discovery, Markíza international, National Geographic Channel, NAT GEO WILD, Nick Junior, TLC, Travel Channel; erotické: český LEO TV a zahraniční Dorcel TV HD a Extasy TV s časovým rozsahem vysílání 24 h denně budou v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., dostupné koncovému uživateli pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18-ti let a bude k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým, v rozsahu dle přihlášky k registraci doručené dne 17. září 2018, č.j. RRTV/16886/2018-vra, ve znění doplnění ze dne ze dne 3. a 8. října 2018, č.j. RRTV/17589/2018-vra a č.j. RRTV/17691/2018-vra.

Rada zrušila podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli FLIX.TV s.r.o., IČ 04122933, se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, registraci č.j. RRTV/4155/2015-FIA ze dne 18. listopadu 2015, k provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím družice, na žádost provozovatele převzatého vysílání ze dne 3. října 2018, č.j. RRTV/17624/2018-vra, ve znění upřesnění ze dne 16. října 2018, č.j. RRTV/17934/2018-zem.

Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele RTI cz s.r.o., IČ 252 24 905, se sídlem Zikmunda Wintra 1282/21, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání prostřednictvím vysílačů v systému T – DAB v pásmu III. a L - bandu, registrace č.j. FIA/4132/2011, spis. zn.: 2011/941/FIA/RTI, ze dne 13. prosince 2011, spočívající ve změně programové nabídky, a to rozšíření o český televizní program Hobby TV, v rozsahu dle žádosti doručené dne 11. října 2018, č.j. RRTV/17816/2018-vra.

Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním reportáže Afghánec, který pobodal tři lidi v Ravensburgu, nepůjde do vězení, zařazené jako součást zpravodajské relace Velké zprávy na programu Prima dne 30. září 2018 od 18:55 hodin. Reportáž, která informovala o případu, kdy duševně nemocný muž v německém Ravensburgu pobodal na ulici tři kolemjdoucí, obsahovala hodnotově zabarvené, sugestivní a potenciálně manipulativní výroky redaktorky na adresu žadatelů o azyl v Německu (např. „Že po ulicích volně běhají narušení migranti s noži v ruce, na to si zřejmě budou muset Němci zvyknout.“). Zpravodajský příspěvek tak vykazoval ztrátu redakční neutrality, čímž se provozovatel mohl dopustit porušení zásad objektivního informování.

Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/17214/2018-vra) posluchače na píseň Takhle tě mám rád a Medvídek skupiny Lucie vysílané na stanici Český rozhlas Radiožurnál a se stížností (č. j. RRTV/17821/2018-vra) na tendenční vysílání stanice Český rozhlas Plus.

Rada se seznámila s obsahem zprávy Evropské audiovizuální observatoře "TV news channels in Europe: Offer, establishment and ownership".

Rada zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 120 zapsaných poskytovatelů těchto služeb).


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 25. 10. 2018, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
29.10.2018 • Tlačová informácia zo zasadnutí RVR dňa 24. 10. 2018
29.10.2018 • Milan Rastislav Štefánik víťazom novinárskeho hlasovania. Kto sa stane Najväčším Slovákom teraz rozhodne celé Slovensko!
26.10.2018 • Vyjádření plk. Ing. Tomáše Lercha k tiskové konferenci Rádia Dálnice, 24. 10. 2018.
21.10.2018 • RTVS prinesie 33 predvolebných diskusií s kandidátmi na primátorov a starostov
21.10.2018 • Členové Divácké rady diskutovali o zpravodajství a publicistice České televize
17.10.2018 • Web Prima ŽENY přichází s novým obsahem i podobou

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist