Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pondělí • 26.09.2022 - 11:36:28   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 1. zasedání RRTV, konaného dne 14. 1. 2020

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 19.01.2020Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 1. zasedání projednala 34 bodů programu. Vyhodnotila 32 stížností diváků a posluchačů, vydala šest upozornění na porušení zákona.


- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn North Music (licence č.j. Ru/102/01) podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn radio, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Like FM (licence sp.zn 2018/425/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rádio Západ, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu SIGNÁL RÁDIO (licence č.j.: Ru/173/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště, kmitočtu a výkonu Mělník 107 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu SIGNÁL RÁDIO (licence č.j.: Ru/173/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště, kmitočtu a výkonu Mělník 107 MHz / 200 W na stanoviště Mělník město 1 99,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS84: 14 29 41 / 50 20 16.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RÁDIO (licence č.j.: Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Plzeň 102,1 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RÁDIO (licence č.j.: Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Plzeň 102,1 MHz / 200 W na stanoviště Plzeň Bory 2 102,1 MHz / 200 W, souřadnice WGS84: 13 22 21 / 49 43 19.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence sp. zn.: 2007/243/FIA), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 500 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence sp. zn.: 2007/243/FIA), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 500 W na stanoviště Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 400 W, souřadnice WGS84: 16 16 18 / 50 08 37.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283 se sídlem Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů Rádio Evropa 2 - Východní Čechy (licence Ru/256/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hoděšovice 99,5 MHz / 1 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283 se sídlem Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Evropa 2 - Východní Čechy (licence Ru/256/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hoděšovice 99,5 MHz / 1 kW na stanoviště Pardubice Opatovice II 99,5 MHz / 800 W, souřadnice WGS84: 15 47 31 / 50 07 36.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence sp. zn.: 2011/1018/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ostrava 90,4 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence sp. zn.: 2011/1018/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ostrava 90,4 MHz / 100 W na stanoviště Ostrava Slezská Ostrava II 90,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS84: 18 18 21 / 49 50 51.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s ustanovením § 12 odst. 10 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) vydala toto rozhodnutí: Rada odmítá žádost provozovatele RADIO PROGLAS, s. r. o., IČ: 49435001, se sídlem Barvičova 666/85, PSČ 602 00 Brno, o prodloužení doby platnosti licence k provozování digitálního rozhlasového vysílání programu RADIO PROGLAS (licence sp. zn. 2013/916/bar/RAD, č.j. bar/5139/2013 ze dne 3.12.2013), neboť žádost nebyla podána v zákonné lhůtě.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, dobu platnosti licence sp.zn. 2013/834/zab k vysílání programu SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Plzeň - Doubravka 94,9 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2019, č.j. 15 A 113/2019-53 (č.j. RRTV/14726/2019-vra), kterým byla zamítnuta žaloba společnosti JOE Media, s.r.o. proti rozhodnutí Rady č.j. RRTV/9058/2019-str, sp. zn. RRTV/2018/161/zab ze dne 4. června 2019, kterým byla společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. udělena licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mokrá 89,2 MHz / 50 W pro program Hitrádio City do 10. října 2025 a zamítnuta žádost společnosti JOE Media, s.r.o.

- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v rámci zpravodajské relace Polední televizní noviny, odvysílané na programu NOVA dne 16. prosince 2019 od 12:00 hodin, odvysílal zpravodajský příspěvek (čtenou zprávu) informující o vypínání pozemního vysílání DVB - T, v rámci kterého diváky vybízel, aby přešli na vysílání prostřednictvím kabelových systémů, satelitu nebo internetu, a neposkytl jim relevantní informace o možnosti přechodu na pozemní vysílání DVB-T2 prostřednictvím pořízení odpovídajícího technického zařízení, tj. televizoru či set-top-boxu tak, aby mohli na základě odvysílaného příspěvku nezávisle posoudit jednotlivé možnosti vyplývající ze změny standardu vysílání. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Vtip za stovku dne 25. prosince 2019 od 18:45 hodin na programu KINO BARRANDOV, který obsahoval dva vtipy, které svou domněle humornou složku čerpaly ze stereotypního předsudku, že pro příslušníky romského etnika je typické páchání trestné činnosti, resp. že Romové páchají trestnou činnost od útlého věku. Provozovatel tak porušil zákonnou povinnost nezařazovat do programů pořady, jež mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, jakým způsobem dne 1. listopadu 2019 umožnil divákům programu Nalaďte se na DVB-T2 snadný, přímý a trvalý přístup k údajům a informacím podle ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládajícího provozovatelům povinnost poskytnout divákům snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, dále k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, z jakého důvodu neobsahovalo vysílání programu Nalaďte se na DVB-T2 dne 1. listopadu 2019 v časovém úseku 13:00-21:00 hodin názorný návod pro diváky, jehož text by byl vysílán podle přesné typografiky (včetně doprovodu mluveného slova), vhodný rovněž jako základní informace pro diváky se sluchovým a zrakovým postižením, jak je zakotveno v licenčních podmínkách daného programu.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 16. 1. 2020, Ing. arch. Václav Mencl, místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
18.01.2020 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 15. 1. 2020
16.01.2020 • Snímky České televize opanovaly nominace na Českého lva: nejvíce jich posbírali Vlastníci, Nabarvené ptáče a Staříci
28.12.2019 • Odešla Stanislava Lekešová, dlouholetá tvář České televize
23.12.2019 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 18. 12. 2019
22.12.2019 • Tisková zpráva z 21. zasedání RRTV, konaného dne 17. 12. 2019
10.12.2019 • Piesňou Vianočná nádej RTVS obohatí najkrajšie sviatky roka

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist