Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pátek • 19.08.2022 - 04:30:31   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 2. zasedání RRTV, konaného dne 28. 1. 2020

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 31.01.2020


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 2. zasedání projednala 49 bodů programu. Vyhodnotila 18 stížností diváků a posluchačů, vydala osm upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku.


Rada na svém 2. zasedání uložila dvě pokuty:

- provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s., pokutu ve výši 250 000,- Kč za porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Moje zprávy dne 16. června 2019 od 19:25 hodin na programu Televize Barrandov, resp. části nazvané Národní divadlo na výletě. Příspěvek obsahoval tvrzení ohledně fungování a nehospodárné činnosti Národního divadla, jež byla předkládána jako fakta, přičemž zainteresovaný subjekt nedostal prostor se k těmto domnělým faktům vyjádřit a celý případ byl prezentován jednostranně. Pořad tak neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.

- provozovateli ŠLÁGR TV, spol. s r.o., pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť tento provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení, jakým způsobem naplňuje § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého má provozovatel povinnost poskytnout snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.


Rada udělila dvě licence provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., a to k provozování televizního vysílání programu CNN Prima News šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů a k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu Prima +1 šířeného prostřednictvím vysílačů.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn. 2013/687/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Jablonec nad Nisou 97,5 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/257/zab k rozhlasovému vysílání programu Rádio Dálnice prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Bílov 90,2 MHz / 0,05 kW, Hladké Životice 95,5 MHz / 0,05 kW, Hynčice 87,8 MHz / 0,05 kW, Klimkovice 88,6 MHz / 0,05 kW, Liberec 103,3 MHz / 0,1 kW a Lipník nad Bečvou 90,2 MHz / 0,05 kW do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/36/zab k vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Most 102,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/993/zab, č.j. STR/3594/2014 ze dne 2.9.2014 k rozhlasovému vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Zlín 92,7 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli SAMSON MEDIA, spol. s. r. o. IČ: 27629775, se sídlem Podbabská 1112/13, PSČ 160 00 Praha 6, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2014/657/bar/SAM, č.j. bar/3403/2014 ze dne 16.9.2014 k digitálnímu rozhlasovému vysílání programu Radio Samson Digital šířeného prostřednictvím vysílačů o dobu 8 let, tedy do 6. října 2030.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Country SEVER (licence č.j. Ru/224/05 ze dne 19.10.2005) se soubory technických parametrů Česká Lípa 103,3 MHz / 0,2 kW; Liberec-Javorník 95,5 MHz / 0,2 kW; Liberec-Výšina 97,1 MHz / 0,5 kW; Jičín 96,4 MHz / 0,1 kW na dobu do 10. října 2025.


Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: CNN Prima News; základní programová specifikace: Tematický program informačního charakteru, výčet převažujících žánrů: zpravodajství, publicistika, magazíny, diskusní pořady, další typy pořadů informačního a dokumentárního charakteru; časový rozsah vysílání: Minimálně 16 hodin denně, maximální časový rozsah 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; Identifikace přenosového systému: dálkový přístup - internet; Informace o přístupu k vysílání: http://www.iprima.cz; v rozsahu žádosti ze dne 7. ledna 2020, č.j.: RRTV/197/2020/vra.

Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Prima +1; základní programová specifikace: Plnoformátový program: film, seriál, dokument, zábavní pořad, soutěžní pořad, sportovní pořad, diskusní pořad, zpravodajství, publicistický pořad, magazín a další typy pořadů; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 7. ledna 2020, č.j.: RRTV/198/2020/vra a upřesnění žádosti, č.j.: RRTV/1086/2020/vra, ze dne 21. ledna 2020.

Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Vodafone Czech Republic a.s., doručeného pod č. j. RRTV/14187/2019-vra, toto potvrzení: Poskytovatel Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, se sídlem Náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, byl dne 28. ledna 2020 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání bude poskytována ode dne 1. března 2020 pod názvem Videopůjčovna, šířena prostřednictvím aplikace pro set-top boxy a mobilní zařízení.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 30. 1. 2020, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
30.01.2020 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 29. 1. 2020
27.01.2020 • Online databáze ACTORSMAP je prostor, kde o sobě mohou filmovým profesionálům dát vědět čeští a slovenští herci
25.01.2020 • Nový průzkum ukazuje, že televize je způsob č. 1, jak podporovat naše zájmy
23.01.2020 • Olympijské hry na obrazovkách České televize až do roku 2024
19.01.2020 • Tisková zpráva z 1. zasedání RRTV, konaného dne 14. 1. 2020
18.01.2020 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 15. 1. 2020

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist