Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pondělí • 01.03.2021 - 08:55:44   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 5. zasedání RRTV, konaného dne 10. 3. 2020

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 14.03.2020Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 5. zasedání projednala 54 bodů programu. Vyhodnotila 30 stížností diváků a posluchačů, rozhodla o zahájení třech správních řízení, vydala devět upozornění na porušení zákona.


Rada na svém 5. zasedání uložila pokutu provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. ve výši 250 000,- Kč za porušení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním teleshoppingu Klenot TV dne 28. dubna 2019 od 11:21 hodin na programu KINO BARRANDOV, v jehož průběhu moderátorka opakovaně tvrdila, že nabízené výrobky, kterými byly šperky se vsazenými kameny, respektive že tyto vsazené kameny mohou odstranit různé zdravotní potíže. Údajné léčivé účinky kamenů ve špercích byly opakovaně zdůrazňovány, resp. byly prezentovány jako významný důvod k nákupu šperku. Takový postup může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které by za běžných okolností neučinili. Důsledkem takového jednání může být ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří tak mohou zanedbat řádnou péči o svůj zdravotní stav.

Rada udělila licenci příspěvkové organizaci Kultura Mimoň k provozování místního televizního vysílání programu MiTEL TV šířeného prostřednictvím kabelových systémů.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676, se sídlem Karla Svobody 130/95, Plesná, 725 27 Ostrava, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/233/zab k vysílání programu Radio Čas Rock prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Nový Jičín silo 91,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/45/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Pardubice 88,0 MHz /0,1 kW do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2014/586/zab, č.j. zab/4290/2014 ze dne 2.12.2014 k rozhlasovému vysílání programu Radio Beat prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Svitavy-Opatov 107,9 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2014/660/zab, č.j. STR/4275/2014 ze dne 19.11.2014 k rozhlasovému vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Děčín 87,6 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2014/47/zab, č.j. zab/3979/2014 ze dne 4.11.2014 k rozhlasovému vysílání programu KISS prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Děčín-město 97,1 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

Rada se seznámila se stanoviskem Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, doručeným dne 17. února 2020, č. j. RRTV/2244/2020-vra na žádost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o spolupráci ve věci týkající se společnosti TV FASHION s.r.o., IČ 018 97 845, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, a poskytování vysílání programu FASHION TV (Czech & Slovak) na videoserveru YouTube.

Rada žádá maďarský regulační úřad NMHH o informaci, jakým způsobem jsou v Maďarsku regulována obchodní sdělení týkající se sázkových her a loterií a jakým způsobem maďarská právní úprava chrání nezletilé před reklamou na hazardní hry.

Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, upozorňuje provozovatele Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, na porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2019 na programech Óčko STAR, Óčko Expres a O (Óčko) nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením, jelikož v roce 2019 na programech Óčko STAR, Óčko Expres a O (Óčko) nezpřístupnil pro osoby se zrakovým postižením žádné pořady. Rada stanovila lhůtu k nápravě do 31. prosince 2020, a to tak, aby na programech Óčko STAR, Óčko Expres a O (Óčko) za celý kalendářní rok 2020 bylo zpřístupněno alespoň 2% vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením.

Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich, rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v roce 2019 na programu Televize Barrandov neopatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením, jelikož v roce 2019 na programu Televize Barrandov opatřil skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením 12,85 % odvysílaných pořadů.

Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich, rozhodla zahájit s provozovatelem Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 06387233, sídlem Radlická 3294/10, Praha, PSČ 150 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že nedoložil, že by na programu Seznam.cz TV v roce 2019 opatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením a zpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením.

Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. o provozovávání rozhlasového a televizního vysílání a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, vydala toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. souhlas se změnou licenčních podmínek pro vysílání televizního programu Nova +1 šířeného prostřednictvím družice na základě licence sp. zn. RRTV/2017/613/smu; č. j. RRTV/11958/2017-smu, spočívající ve změně dalších programových podmínek dle podání žadatele ze dne 29. ledna 2020 č.j. RRTV/1701/2020-vra.

Rada se seznámila s žádostí o součinnost při přípravě Strategie romské integrace na období 2021 - 2030 Úřadu vlády České republiky, Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny.

Rada se seznámila s pozváním Úřadu vlády České republiky, Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, na setkání s Poradním výborem Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin dne 19. března 2020 od 14.00 do 15.00 hodin v budově Úřadu vlády ČR.

Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za čtvrté čtvrtletí roku 2019.

Rada se seznámila s návrhem Výroční zprávy 2019 a uložila Úřadu provedení změn dle rozpravy.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 12. 3. 2020, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
15.03.2020 • SATRO ponúka voľné vysielanie niektorých programov
14.03.2020 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 11. 3. 2020
14.03.2020 • RTVS bude vysielať nedeľné bohoslužby
07.03.2020 • Česko Slovensko má talent 2020 otevírá svá castingová kola
03.03.2020 • Vydejte se na kosmickou pouť s Festivalem otrlého diváka
01.03.2020 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 26. 2. 2020

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist