Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Úterý • 26.05.2020 - 15:40:50   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 9. zasedání RRTV, konaného dne 5. 5. 2020

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 08.05.2020Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 9. zasedání projednala 66 bodů programu. Vyhodnotila 75 stížností diváků a posluchačů, vydala 13 upozornění na porušení zákona. Rada uložila čtyři pokuty a jedno napomenutí.


Provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o. pokutu ve výši 150 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se dne 24. února 2019 odvysíláním snímku Gyilkos szerelem (Zabijáci osamělých srdcí) od 08:22:58 hodin na programu FILM CAFE dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený snímek, který byl odvysílaný v čase, kdy mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů, obsahoval řadu násilných scén. Explicitně zde byla v dlouhých záběrech zobrazena mrtvá, často výrazně zakrvácená či jinak zohavená těla a objevovaly se zde i scény, jež mohly vyvolávat silné pocity strachu. Dále zde byly přítomny záběry několika vražd (včetně detailních záběrů vystřikující či vytékající krve) a necitlivého zacházení s mrtvými či umírajícími. Scény byly zpracovány velice sugestivně, proto mohly u dětí vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti. Scény zobrazovaly situace, jež mohou mít u dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých.

Provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o. pokutu ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se dne 24. února 2019 odvysíláním snímku A holló (Havran) od 14:58:04 hodin na programu FILM CAFE dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený film, který byl odvysílané v čase, kdy mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů, obsahoval řadu násilných scén. Objevovaly se zde záběry na mrtvá, často výrazně zakrvácená či jinak zohavená těla, která vyšetřovatelé v delších scénách důkladně ohledávali. Zobrazeny byly i samotné vraždy, při kterých bylo patrné silné psychické utrpení postav. Celý film vyvolával pocity stísněnosti, nejistoty a strachu. Scény byly zpracovány velice sugestivně, u dětí mohly vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti. Scény zobrazovaly situace, jež mohou mít u dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých.

Zadavateli reklamy Emporia Style Kft. pokutu ve výši 50 000,- Kč pro porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 16. července 2019 od 12:33 hodin na programu GALERIE, který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu, neboť moderátorka v souvislosti s propagací stříbrného přívěsku a náušnic se safírem a bílým topazem mj. prohlásila, že klenot „potlačuje depresi“ (1:10:52 hod od začátku záznamu). Deprese je závažná duševní porucha, psychické onemocnění, které musí být jednak nejdříve odborně diagnostikováno a poté léčeno farmakologicky, případně pomocí odborných psychoterapeutických metod a postupů. Toto onemocnění tedy rozhodně nemůže potlačit „síla“ šperku. Použitý výrok moderátorky však implikoval léčebné i preventivní účinky šperků. Uvedený postup mohl spotřebitele přimět učinit rozhodnutí nakoupit zboží, které by za běžných okolností neučinili. Diváci pod vlivem citovaného tvrzení mohou zanedbat řádnou péči o své zdraví a spoléhat se při potenciálních psychických problémech na propagované zboží. Důsledkem může být ohrožení zdraví spotřebitelů.

Zadavateli reklamy Emporia Style Kft. pokutu ve výši 100 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, kterého se dopustil zadáním reklamy/teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného dne 9. července 2019 od 12:41 hodin na programu KINO BARRANDOV, neboť byly v předmětném obchodním sdělení uvedeny audiovizuální prvky, které ve svém celku evokovaly léčebný účinek doplňku stravy Multilady Normal Blood Pressure při onemocnění srdce, vysokém krevním tlaku a dalších zdravotních komplikacích. Diváci byli opakovaně ujišťováni o tom, že srdeční problémy, jako je hypertenze či arytmie, jsou častá a závažná onemocnění, která není radno podceňovat, byli vyzýváni, aby se zamysleli nad „obrovským číslem“ lidí trpících vysokým krevním tlakem. Moderátorka obchodního sdělení uvedla, že „je naprosto zbytečné čekat, až se stane nějaké neštěstí“, že „tyto problémy jsou čím dál častější“. Těmito slovy na diváky vytvářela nátlak a vyvolávala dojem, že je pouze otázkou času, kdy budou mít i oni srdeční problémy. Produkt zákazníkům prezentovala právě jako pomoc při prevenci problémů se srdcem, zejména hypertenze, ale i jako efektivní cestu ke zmírnění a potlačení již existujících problémů. Divák byl přesvědčován rovněž prostřednictvím údajných autentických zkušeností uživatelek produktu. Zaznělo např. že druhý den po užití zmizel tlak na hrudi, „srdíčko přestalo utíkat“, „přestalo bušit, že jsem ho měla až v krku“. Tato a další obsažená tvrzení proklamovala léčebné a preventivní účinky produktu.

Zadavateli reklamy Emporia Style Kft. napomenutí za porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterého se dopustil zadáním reklamy/teleshoppingu Klenot TV, resp. té části obchodního sdělení, v níž je propagován produkt Primal Man 60+, odvysílané dne 16. července 2019 od 12:33 hodin na programu GALERIE, neboť v předmětném obchodním sdělení byly uvedeny audiovizuální prvky, které ve svém celku evokovaly léčebný účinek doplňku stravy Primal Man 60+ při onemocnění prostaty a dalších zdravotních komplikacích, např. při problémech s močovým měchýřem. Pachatel se výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to trest ve formě peněžité sankce.

Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W na stanoviště Javůrek 94,2 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 16 21 44 / 49 15 05.

Rada udělila provozovateli SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 - Těšnov 1/1059, PSČ 11000, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. zem/3586/2013, spis. zn.: 2013/541/zem/SPO, ze dne 20. srpna 2013, a to změnou územního rozsahu zemského digitálního televizního vysílání programu SPORT 5 šířeného prostřednictvím vysílačů na celoplošné, tj. na: Česká republika, podle § 2 odst. 1 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., v rozsahu dle žádosti ze dne 14. února 2020, č.j. RRTV/2136/2018-vra a č.j.RRTV/2140/2020-vra, ve znění upřesnění ze dne 16. března 2020, č.j. RRTV/4199/2020-vra.

Rada udělila provozovateli, společnosti FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 289 22 921, se sídlem V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2009/787/FIA/FIL, č.j.: Fia/6524/09, ze dne 25. srpna 2009, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. a), b), d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: 1) označení názvu programu z ČESKOSLOVENSKO na Film Europe + ; 2) časového rozsahu vysílání z 04.00 - 22.00 hodin na 00.00 - 24.00 hodin; 3) programového schématu vysílání, v rozsahu žádosti ze dne 6. dubna 2020, č.j.: RRTV/4800/2020-vra a upřesnění žádosti ze dne 8. dubna 2020, č.j. RRTV/5558/2020-vra.

Rada se seznámila s oznámením provozovatele Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, o přerušení televizního vysílání programu REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a to ode dne 7. dubna 2020 na neurčito, kdy provozovatel v důsledku dopadu nouzového stavu a přijatých krizových opatření z důvodu nenadálého výskytu koronaviru (SARS CoV-2) není schopen zajistit vysílání programu z důvodu nedostatečného technického a personálního zázemí pro zabezpečení vysílání; v rozsahu podání ze dne 3. dubna 2020, č.j. RRTV/4762/2020-vra, ve znění upřesnění ze dne 7. dubna 2020, č.j. RRTV/5333/2020-vra.

Rada informuje provozovatele Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, že může požádat Radu o přerušení vysílání podle § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., a to na dobu určitou s možností dalšího případného prodloužení v návaznosti na trvání krizových opatření.

Rada se seznámila s žádostí BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, ze dne 23. března 2020, čj. RRTV/4408/2020-vra, o prodloužení lhůty k úhradě doplatku správního poplatku ve výši 81 000,- Kč za podání žádosti o udělení licence k televiznímu vysílání programu ONA šířenému prostřednictvím družice a kabelových systémů ze dne 3. března 2020 pod č.j. RRTV/3433/2020-vra, z důvodu pandemie koronaviru a s tím souvisejícího nouzového stavu a přijatých krizových opatření.

Rada prodloužila společnosti BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání programu ONA šířenému prostřednictvím družice a kabelových systémů ze dne 3. března 2020 pod č.j. RRTV/3433/2020-vra, na základě žádosti ze dne 14. dubna 2020, č.j. RRTV/6034/2020-vra, a to o 60 dnů ode dne doručení usnesení o prodloužení lhůty.

Rada se seznámila s žádostí BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, ze dne 23. března 2020, čj. RRTV/4405/2020-vra, o prodloužení lhůty k úhradě doplatku správního poplatku ve výši 81 000,- Kč za podání žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání programu FANFAN šířenému prostřednictvím družice a kabelových systémů ze dne 3. března 2020 pod č.j. RRTV/3432/2020-vra, z důvodu pandemie koronaviru a s tím souvisejícího nouzového stavu a přijatých krizových opatření.

Rada prodloužila společnosti BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání programu FANFAN šířenému prostřednictvím družice a kabelových systémů ze dne 3. března 2020 pod č.j. RRTV/3430/2020-vra, na základě žádosti ze dne 14. dubna 2020, č.j. RRTV/6034/2020-vra, a to o 60 dnů ode dne doručení usnesení o prodloužení lhůty.

Rada se seznámila s žádostí BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, ze dne 23. března 2020, čj. RRTV/4408/2020-vra, o prodloužení lhůty k úhradě doplatku správního poplatku ve výši 81 000,- Kč za podání žádosti o udělení licence k televiznímu vysílání programu TOP SECRET šířenému prostřednictvím družice a kabelových systémů ze dne 3. března 2020 pod č.j. RRTV/3430/2020-vra, z důvodu pandemie koronaviru a s tím souvisejícího nouzového stavu a přijatých krizových opatření.

Rada prodloužila společnosti BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání programu TOP SECRET šířenému prostřednictvím družice a kabelových systémů ze dne 3. března 2020 pod č.j. RRTV/3432/2020-vra, na základě žádosti ze dne 14. dubna 2020, č.j. RRTV/6034/2020-vra, a to o 60 dnů ode dne doručení usnesení o prodloužení lhůty.

Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, č.j. 2 As 366/2018 - 33, ze dne 14. dubna 2020, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o. proti rozsudku Městského soudu v Praze, ze dne 10. října 2018, č.j. 5 A 108/2018 - 51-55, o zamítnutí žaloby proti rozhodnutí Rady o uložení pokuty 300 000,- Kč za neoprávněné vysílání programů TV PÍSNIČKA, COUNTRY No.1 a Šlágr DECHOVKA prostřednictvím zvláštních přenosových systémů za využití aplikací HbbTV.

Rada se seznámila se čtvrtou Zprávou realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání.

Rada schválila nový harmonogram zasedání RRTV 2020.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 7. 5. 2020, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
10.05.2020 • Pesničková súťaž Košický zlatý poklad odštartovala svoj 36. ročník
07.05.2020 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 6. 5. 2020
05.05.2020 • ČT2 jde svou cestou už půl století - nejdříve s rodinnou zábavou, teď s dokumenty
04.05.2020 • JOJ Group v čase koronakrízy poskytla štátu a osvetovým aktivitám 14 komerčných hodín vysielania zdarma a oslovila takmer 3,8 milióna divákov
03.05.2020 • Paci Pac naživo u vás doma!
01.05.2020 • Nejsledovanější zpravodajský veřejnoprávní program v Evropě vysílá již 15 let

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist