Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Úterý • 26.10.2021 - 23:31:45   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 20. zasedání RRTV, konaného dne 8. 12. 2020

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 10.12.2020


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 20. zasedání projednala 41 bodů programu. Vyhodnotila 30 stížností diváků a posluchačů, vydala šest upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení čtyř řízení o přestupku.


Rada na svém 20. zasedání dále uložila tři pokuty:

- Provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o. pokutu ve výši 500 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu A préda (Nebezpečná kořist) dne 28. března 2020 v úseku 15:40:21-17:35:14 hodin na programu Film Mania (Maďarsko) se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený film, který byl odvysílán v úseku, kdy mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů, obsahoval výrazně realistické a emotivně působící násilné scény. Nejvýraznějšími případy byla scéna zákeřného napadení muže zezadu s použitím šroubováku zabodnutého do ucha, dále scéna výrazně krvavé rvačky přesily tří mužů proti jednomu, který se bránil mimo jiné vytržením kusu masa zuby z krku jednoho z útočníků a několikanásobným naražením hlavy dalšího útočníka na zeď, a pak smýkáním jeho hlavy velkou silou po drsné zdi, takže za ní zůstávala široká krvavá šmouha, dále scéna nečekaného zavraždění starce deviantním sériovým vrahem zabodnutím zahradnických nůžek do břicha a scéna vraždy dívky deviantním sériovým vrahem zpracovaná sice s potlačenou vizuální explicitností, ale silně emotivním způsobem. V násilných scénách bylo patrné silné fyzické i psychické utrpení postav, tyto scény vyvolávaly pocity stísněnosti, nejistoty a strachu, byly zpracovány výrazně sugestivně, a především u menších dětí mohly vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti. Scény zobrazovaly situace, jež mohou mít u dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých.

- Zadavateli reklamy AURES Holdings a.s. pokutu ve výši 100 000,- Kč pro porušení ustanovení § 2c písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním reklamního spotu s motivem AAA AUTO, odvysílaného dne 12. března 2020 v čase 12:24:27 hodin na programu NOVA. Součástí uvedeného spotu jsou záběry dětí, které nejsou na zadních sedadlech připoutané, v některých záběrech mají dokonce horní částí těla vně motorového vozidla / vyklánějí se z okénka, přičemž je evidentní, že se takto děje během jízdy na frekventovaných pozemních komunikacích v rámci běžného provozu. Jelikož jsou malé děti opakovaně zobrazovány nepřipoutané bezpečnostními pásy, neusazené v zádržných systémech - dětských autosedačkách během jízdy, reklama zcela nevhodným - návodným a schvalujícím - způsobem ukazuje osoby mladší 18 let v nebezpečné situaci.

- Provozovateli MWE Networks International s.r.o. pokutu ve výši 10 000,- Kč pro porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady nepředložil údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady, které prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců těchto děl, seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl, a to vše za rok 2019 k televiznímu programu POWER TV.


Rada udělila dvě licence k provozování vysílání, a to jednu licenci společnosti PRAHA TV s.r.o. k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Hlas Prahy a jednu licenci společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., k provozování televizního vysílání programu TeenNick šířeného prostřednictvím družice.

Na 20. zasedání proběhla dvě veřejná slyšení v řízeních o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických Blansko město 101,6 MHz / 50 W, Děčín Letná 96,7 MHz / 100 W, Ústí nad Orlicí 3 101,3 MHz / 50 W, a Pelhřimov 88,3 MHz / 100 W a se souborem technických parametrů Vsetín 2 106,7 MHz / 100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 13. ledna 2021.

Rada zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 147 zapsaných poskytovatelů těchto služeb).

Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti PRAHA TV s.r.o., IČ: 258 30 937, se sídlem Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00 Praha, licenci k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Hlas Prahy, šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

Rada udělila právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: TeenNick; základní programová specifikace: Dětský televizní program zaměřený na americkou produkci; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko; hlavní jazyk vysílání: maďarština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 25. listopadu 2020, č.j.: RRTV/15669/2020-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 30. listopadu 2020, č.j.: RRTV/15796/2020-vra.

Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. RRTV/2019/395/smu, č.j. RRTV/8190/2019-smu ze dne 25. června 2019, spočívající v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní programy TV 1000 Russkoje Kino, Love Nature HD a ukončení vysílání českých rozhlasových programů rádio HELAX, RADIO RUBI; dále v rozsahu dalších informací, doručených v podání dne 25. listopadu 2020 pod č.j. RRTV/15583/2020-vra.


Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kanál Naživo s.r.o., IČ 080 51 712, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, o zahájení vysílání celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu Naživo šířeného prostřednictvím
vysílačů dle licence č.j. RRTV/15344/2020-rap, spis. zn.: RRTV/2020/837/rap ze dne 18. listopadu 2020, v rozsahu podání doručeného dne 20. listopadu 2020 pod č.j. RRTV/15452/2020-vra.

Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním snímku Dracula 2000 dne 29. září 2020 od 19:05 hodin na programu AMC CHANNEL HUNGARY mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený snímek, který byl odvysílaný v čase, kdy mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů, obsahoval řadu násilných scén. Explicitně zde byla zobrazena mrtvá, často výrazně zakrvácená či jinak zohavená těla a objevovaly se zde děsivé scény, jež mohly vyvolávat silné pocity strachu (obzvláště scény stírající rozdíl mezi realitou a snem, které byly
doprovázené dramatickou hudbou, blikáním obrazovky a momenty vzbuzujícími úlek). Především u menších dětí pak tyto záběry mohly vyvolat traumatickou reakci v podobě trvalejších stavů úzkosti, nočních můr apod. Scény zobrazovaly situace, jež mají u dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých.

Rada se seznámila s prací skupiny ERGA za kalendářní rok 2020.

Rada se seznámila s průběhem konference "Assessing and labelling the nationality of European audiovisual works" pořádané dne 15. října 2020 Evropskou audiovizuální observatoří.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 10. 12. 2020, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
10.12.2020 • Slovak Telekom štartuje prvú rozsiahlu prevádzku mobilnej 5G siete už dnes
03.12.2020 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 2. 12. 2020
28.11.2020 • Tisková zpráva z 19. zasedání RRTV konaného dne 24. 11. 2020
25.11.2020 • Buďme si blízko… i na dálku: Česká televize pomůže před Vánoci seniorům i neúplným rodinám
24.11.2020 • Výzva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání k informování médií o aktuální epidemii
24.11.2020 • Česká televize získala za vzdělávací projekty ocenění TOP odpovědná firma 2020

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist