Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Neděle • 05.12.2021 - 21:46:48   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 7. 4. 2021

  Autor: RVR , e-mail: info@rvr.sk Přidané: 08.04.2021


Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

- uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o., za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 30. 7. 2020 v čase o cca 22:32 hod. odvysielal na programovej službe JOJ program Kuriér, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval zobrazenie erotických pomôcok, scény spojené so sexuálnymi deviáciami a detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov, pre ktoré mal byť označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO a v súvislosti s tým, že dňa 4. 10. 2020 v čase o cca 20:25 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ PLUS program Kuriér, pričom nezabezpečil označenie programu grafickým symbolom vekovej vhodnosti po celý čas jeho trvania, čím nesprávne uplatnil JSO;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že 1. 2. 2021 v čase o cca 20:36 hod. (TV MARKÍZA) a dňa 3. 2. 2021 v čase o cca 20:15 hod. (DAJTO) odvysielal program Vo štvorici po opici, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. Rada sa už zaoberala predmetným programom, pričom dňa 10. 2. 2021 bola tomuto vysielateľovi uložená sankcia – pokuta vo výške 663 eur za porušenie povinnosti ustanovenej § 20 ods. 3 ZVR, z dôvodu odvysielania programu dňa 2. 6. 2020 ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 22. 1. 2021 odvysielal program Televízne noviny (príspevok Obavy o účinnosti vakcíny), v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu;

- začala správne konanie voči vysielateľovi DIGI SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba PREMIER SPORT), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 20. 1. 2021 o cca 20:00 hod. odvysielal program obsahujúci zápasy UFC, ktorý neoznačil žiadnym piktogramom nevhodnosti, čiže ho klasifikoval ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, začatého vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) ZVR, z dôvodu odvysielania programu OTO 20. ročník, na programovej službe Jednotka, v ktorom vzniklo podozrenie z porušenia zákazu otvorenou alebo skrytou formou znevažovať alebo hanobiť na základe viery a náboženstva;

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., začatého vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR, z dôvodu odvysielania programu Televízne noviny (príspevok Kollárov biznis so schránkou) na programovej službe TV MARKÍZA, v ktorom vzniklo podozrenie zo zásahu do základných práv a slobôd v ňom prezentovaného a identifikovaného prevodcu obchodného podielu;

- zastavila správne konanie vedené voči spoločnosti NITRANET, s.r.o., začatého vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti so vznikom podozrenia z poskytovania retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa;

- zmenila registráciu retransmisie TKR/337 spoločnosti BDTS s.r.o.;

- zmenila registráciu retransmisie TKR/239 spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o.;


- uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Súmrak bossov, zo dňa 3. 2. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 24. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevky Kauza mýtnik, Väzba a jej podmienky vyvolávajú diskusiu, Pandémia odkladá viaceré sľubované zmeny a Prieskum o predčasných voľbách, zo dňa 31. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie upútavky na program Pumpa a programu Pumpa, zo dňa 5. a 6. 2. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, čestnosť a slušnosť reklamy, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Z prvej ruky, zo dňa 2. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Z prvej ruky, zo dňa 19. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programov Ranné správy a Správy RTVS (príspevky Spor medzi pedagógmi a novou riaditeľkou a Novú riaditeľku nechcú), zo dňa 2. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Kampaň za predčasné voľby sa začala), zo dňa 5. 2. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevky Vysoký počet rómskych detí v domovoch a Medzistanica pre maloletých migrantov), zo dňa 7. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Cigarety budú drahšie), zo dňa 2. 2. 2021 (skrytá mediálna komerčná komunikácia, RTVS, Jednotka);

- vysielanie reklamného šotu Plus jeden deň, zo dňa 6. 2. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklama a telenákup, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Krimi (príspevky Žena je vo vážnom stave a Vnuk čelí vážnemu obvineniu), z dní 12. a 13. 1. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Krimi (príspevok Prehovorila o incidente na pumpe), zo dňa 28. 1. 2021 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Noviny TV JOJ (príspevok Jozefa Brhela hospitalizovali), zo dňa 3. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Bez servítky, zo dňa 20. 1. 2021 (ochrana maloletých – JSO, propagácia alkoholizmu, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie reklamného šotu Absolut vodka, zo dňa 8. 2. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie reklamného šotu Kaufland, zo dňa 30. 1. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);

- vysielanie komunikátov ArginMax, z dní 24. a 28. 1. 2021 (ochrana maloletých – JSO, podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, čestnosť a slušnosť reklamy, sponzorovanie, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie zo dňa 26. 1. 2021 – zábery z demonštrácie v Rusku a protestov v Holandsku (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie programu V politike, zo dňa 28. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie zo dňa 1. 1. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, vysielanie politickej reklamy, TV MISTRAL,. s.r.o., TV Mistral);

- vysielanie programu PREMIER LEAGUE Fulham FC – Manchester United, zo dňa 20. 1. 2021 (nedodržiavanie avizovaného programu vysielania, DIGI SLOVAKIA, s.r.o., PREMIER SPORT);


Všetky uznesenia prijaté dňa 7. 4. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Mgr. Ivana Čaučíková, hovorkyňa, Rada pre vysielanie a retransmisiu, 7. 4. 2021


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
06.04.2021 • Do šou Česko Slovensko Má Talent prichádza nová tvár!
05.04.2021 • Rok, kdy se mezi učebnice dostala i vzdělávací videa
02.04.2021 • Velikonoce 2021
26.03.2021 • Tisková zpráva z 6. zasedání RRTV, konaného dne 23. 3. 2021
26.03.2021 • Tisková zpráva z 5. zasedání RRTV, konaného dne 23. 3. 2021
25.03.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 24. 3. 2021

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist