Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Středa • 23.06.2021 - 07:31:09   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 8. zasedání RRTV konaného dne 4. 5. 2021

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 10.05.2021Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 8. zasedání projednala 59 bodů programu. Vyhodnotila 50 stížností diváků a posluchačů, vydala 14 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku.


Rada uložila provozovateli vysílání Česká televize pokutu ve výši 100 000,- Kč pro porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Losování Sportky a Šance dne 28. června 2020 od 20:05 hodin na programu ČT1, který, ač byl pořadem o výsledcích losování loterií Sportka a Šance, obsahoval verbální sdělení „Pokud ještě nemáte Sazka kartu, tak se určitě informujte u našich prodejců, protože právě díky této kartě můžete vyhrát zajímavé finanční i věcné výhry.“, které vybízí diváky k získání Sazka karty, které bylo sdělením na podporu podnikatelské činnosti společnosti SAKA a. s., poskytovatele služeb ve formě loterií, neboť držitel Sazka karty podáním sázky na Sazka terminálu získává bonus účasti v soutěži o ceny Kolo štěstí, kterým je motivován k nákupu služby - k podání sázky do loterie. Tím byl sledován reklamní cíl ve prospěch služeb, jejichž nákup se Sazka kartou je bonifikován. Zařazení tohoto sdělení mimo téma pořadu, tedy mimo rámec informování o výsledku losování loterií Sportka a Šance, svědčí o tom, že plnilo záměrně reklamní cíl. Skutečnost, že pořad nebyl odvysílán jako obchodní sdělení, že jeho celkové sdělení mělo formu pořadu, že byl inzerován v přehledech programu jako pořad, že byl vysílán na programu, kde je vysílání reklamy či teleshoppingu zakázáno, a divák tam taková sdělení nepředpokládá, že byl vysílán s copyrightem České televize v závěrečné znělce, jak je to obvyklé u pořadů, které patří do redakčního obsahu vysílání vznikajícího pod redakční kontrolou provozovatele vysílání, mohla uvádět diváka v omyl o tom, jaký komunikační cíl pořad plní, tedy že plní reklamní cíl. Tím se provozovatel dopustil porušení zákonné povinnosti, podle které provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení.

Rada uložila provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o. pokutu ve výši 200 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním snímku Dracula 2000 dne 29. září 2020 od 19:05 hodin na programu AMC CHANNEL HUNGARY se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený snímek, který byl odvysílaný v čase, kdy mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů, obsahoval řadu násilných scén. Explicitně zde byla zobrazena mrtvá, často výrazně zakrvácená či jinak zohavená těla a objevovaly se zde děsivé scény, jež mohly vyvolávat silné pocity strachu (obzvláště scény stírající rozdíl mezi realitou a snem, které byly doprovázené dramatickou hudbou, blikáním obrazovky a momenty vzbuzujícími úlek). Především u menších dětí pak tyto záběry mohly vyvolat traumatickou reakci v podobě trvalejších stavů úzkosti, nočních můr apod. Scény zobrazovaly situace, jež mají u dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých.

Rada uložila zadavateli reklamy, Emporia Style Kft., pokutu ve výši 100 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, kterého se dopustil zadáním reklamy/teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného dne 3. listopadu 2020 od 9:27 hodin na programu BARRANDOV KRIMI, neboť byla do předmětného obchodního sdělení zařazena část propagující doplněk stravy MultiLady, v níž byly uvedeny audiovizuální prvky, které ve svém celku evokovaly léčebný účinek doplňku stravy MultiLady při onemocnění pohybového aparátu, zlomeninách, bolestech, nespavosti, osteoporóze aj. Teleshopping obsahoval vyjádření o produktu MultiLady, který je doplňkem stravy, že pomáhá nejen jako prevence a zdroj potřebných vitamínů a minerálů, ale i při řešení již existujících zdravotních problémů.

Rada uložila napomenutí společnosti Eviso Czech Republic, s.r.o. za spáchání přestupku porušením ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním reklamy o ukončení televizního vysílání v DVB-T a možnosti přejít k satelitní a internetové televizi Skylink, která byla odvysílána dne 29. listopadu 2018 v čase 07:00:32 na programu FREKVENCE 1 (Praha 102,5 MHz), a která je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu
působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě.

Rada na svém 8. zasedání udělila pět licencí k provozování vysílání. Jednu licenci společnosti ORLICKO Media s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Hradec Králové 3 105,1 MHz / 50 W a Vamberk 2 94,3 MHz / 50 W pro program Radio Orlicko, dvě licence společnosti FTV Prima, spol. s r.o., k provozování televizního vysílání programu Prima STAR šířeného prostřednictvím vysílačů a prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, licenci Městu Prachatice, k provozování místního televizního vysílání programu TV Prachatice, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a licenci Městu Horní Slavkov k provozování místního televizního vysílání programu TV Horní Slavkov šířeného prostřednictvím kabelových systémů.

Rada uděluje společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Prima STAR; základní programová specifikace: Tematický program zaměřený převážně na archivní tvorbu. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba, různé formáty zábavních pořadů; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 16 až 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 1. dubna 2021, č.j.: RRTV/4644/2021-vra.

Rada uděluje právnické osobě, společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Prima STAR; základní programová specifikace: Tematický program zaměřený převážně na archivní tvorbu. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba, různé formáty zábavních pořadů; časový rozsah vysílání: 16 až 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; Identifikace přenosového systému: dálkový přístup - internet; Informace o přístupu k vysílání: www.iprima.cz; v rozsahu žádosti ze dne 1. dubna 2021, č.j.: RRTV/4645/2021 - vra.

Rada uděluje podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., právnické osobě, Městu Prachatice, IČ: 00250627, se sídlem: Velké náměstí 3, Prachatice 1, 383 01, Prachatice, licenci k provozování místního televizního vysílání, šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název) programu: TV Prachatice; základní programová specifikace: Informační program města Prachatice; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Česká republika, katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 2. března 2021 pod č.j. RRTV/3286/2021-vra a doplnění ze dne 7. a 12. dubna 2021 pod č.j. RRTV/4732/2021 - vra a č.j. RRTV/4819/2021-vra.

Rada uděluje právnické osobě Město Horní Slavkov, IČ 00259322, se sídlem Dlouhá 634, 35731 Horní Slavkov, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název) programu: TV Horní Slavkov; základní programová specifikace: Informativní program ze života Města Horní Slavkov a okolí; územní rozsah vysílání: k.ú. 644056 Horní Slavkov, okres Sokolov; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti ze dne 25. března 2021 pod č.j. RRTV/4466/2021-vra, ve znění doplnění doručeného dne 15. dubna 2021 pod č.j. RRTV/4971/2021-vra.

Rada prodlužuje provozovateli Marku Spáčilovi, IČO: 68314957, bytem Úvozní 870, 735 31 Bohumín - Skřečoň, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2009/860/zem/Mar, č.j.: zem/7010/09, ze dne 22. září 2009, ve znění pozdějších změn, k provozování místního televizního vysílání programu Televizní informační kanál Bohumín (TIK), šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, tzn. do 14. října 2033, na základě žádosti doručené dne 9. dubna 2021, č.j.: RRTV/4792/2021-vra.

Rada prodlužuje provozovateli Obec Šlapanov, IČ: 00268348, se sídlem Šlapanov 40, 582 51 Šlapanov, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2009/615/sve/OSL, č.j.: sve/4846/09, ze dne 30. června 2009, ve znění pozdějších změn, k provozování místního televizního vysílání programu INFO ŠLAPANOV, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, tzn. do 17. července 2033, na základě žádosti doručené dne 20. dubna 2021, č.j.: RRTV/5065/2021-vra.

Rada vzala na vědomí, že provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, zanikla dne 12. dubna 2021 podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu O2 TV FREE šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence č.j. RRTV/3253/2017-zem, spis. zn.: 2017/71/zem, ze dne 7. února 2017, dle žádosti doručené dne 9. dubna 2021 pod č.j. RRTV/4783/2021-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

Rada se seznámila se stanoviskem Evropské Asociace komerčních televizí (ACT) k Akčnímu plánu na podporu oživení a transformace (MAAP) a k 10 opatřením pro boj s online dezinformacemi.

Rada se seznámila se stanoviskem ERGA ohledně dalšího vývoje Evropského kodexu zásad boje proti šíření dezinformací.

Rada vyzývá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, jakožto provozovatele programu FILM CAFE, směřovaného na území Maďarska, a vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne 3. ledna 2012 o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice (č. j. FIA/76/2012, spis. zn. 011/1052/FIA/Che) k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Maďarska, konkrétně ve věci zařazování maďarských symbolů věkové klasifikace, k čemuž nedošlo v souvislosti s odvysíláním pořadu A szem (The Eye) dne 9. února 2021 od 19:10 hodin na programu FILM CAFE.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 6. 5. 2021, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
11.05.2021 • Novinárska cena putovala aj do Markízy, prevzal si ju Michal Kovačič za reláciu Na telo
06.05.2021 • Třicátý ročník cen České hudební akademie – Anděl Coca-Cola 2020 se blíží
06.05.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 5. 5. 2021
06.05.2021 • České Radiokomunikace mají nového majitele, investiční fondy Cordiant Digital Infrastructure
04.05.2021 • Slovenskí autori a interpreti majú opäť šancu zažiariť - RTVS vyhlasuje 37. ročník Košického zlatého pokladu
23.04.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 21. 4 .2021

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist