Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Neděle • 26.09.2021 - 02:40:59   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 13. zasedání RRTV, konaného dne 20. 7. 2021

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 23.07.2021Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 13. zasedání projednala 40 bodů programu. Vyhodnotila 43 stížností diváků a posluchačů, vydala šest upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení deseti řízení o přestupku.


- Rada udělila jednu licenci společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Broumov 87,6 MHz / 50 W, Trutnov 87,6 MHz /100 W, Náchod 87,6 MHz / 50 W, Mladá Boleslav 87,6 MHz / 100 W, Jičín 87,6 MHz /100 W a Liberec 87,6 MHz / 200 W, pro program Fajn radio.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, Nové Město, 128 00 Praha 2, dobu platnosti licence sp.zn. 2015/405/zab k vysílání programu Radio COLOR prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Český Krumlov 92,5 MHz / 0,05 kW do 10. října 2025.2

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, Nové Město, 128 00 Praha 2, dobu platnosti licence sp.zn. 2015/751/zab k vysílání programu Radio COLOR prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Znojmo 92,4 MHz / 1 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn. 2015/416/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Brno 97,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn. 2015/988/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Český Krumlov 100,0 MHz / 0,05 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn. 2015/352/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu České Budějovice 91,6 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn. 2015/117/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Znojmo 88,0 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn. 2015/117/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Znojmo 88,0 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio Contact Liberec, spol. s r.o.,
IČ: 14866285, se sídlem Na Okruhu 872/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Contact Liberec (licence č.j. Ru/105/01) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně nový název Rádio BLANÍK Liberec, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Frekvence 1 a.s., IČ: 49240226 se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu FREKVENCE 1 (licence č.j.: Ru/249/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště, kmitočtu a výkonu Příbram 104,1 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Frekvence 1 a.s., IČ: 49240226 se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu FREKVENCE 1 (licence č.j.: Ru/249/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně kmitočtu a výkonu Příbram 104,1 MHz / 50 W na stanoviště Příbram město 91,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 59 06 / 49 40 26.

- Rada se seznámila s předloženým výpočtem pokrytí obyvatel České republiky signálem rozhlasového vysílání některých provozovatelů, majetkově propojených subjektů, programových sítí a programů, který byl proveden Českým telekomunikačním úřadem ve dnech 20. září až 17. října 2019, a shledala, že ve zkoumaných případech nedošlo k porušení ustanovení § 56 odst. 2, § 56 odst. 3 ani § 57 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport, Orange Sport1, Orange Sport2, Orange Sport3 a Orange Sport4 šířeného prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14202/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/541-4/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu dle žádosti ze dne 28. června 2021, č.j. RRTV/8133/2021-vra, ve znění upřesnění a doplnění ze dne 12. července 2021, č.j. RRTV/8711/2021-vra.

- Rada zahajuje s provozovatelem ŠLÁGR TV, spol. s r.o. v likvidaci, IČ 261 02 293, se sídlem č.p. 158, 373 84 Dubné, správní řízení podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o odnětí licence č.j. RRTV/13637/2017-zem, spis. zn.: 2017/661/zem, 26. září 2017, k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím vysílačů, neboť provozovatel po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku od 31. května 2021 nevysílá déle než 30 dnů. Rada stanovuje lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.

- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ 289 91 800, se sídlem Ortenovo náměstí 1571/15a, Holešovice, 170 00 Praha 7, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, registrace č.j.: sve/4200/2012, sp. zn.: 2012/767/sve/adm, ze dne 30. října 2012, spočívající ve změně programové nabídky, a to vyřazení v Regionální síti 4 vysílající na kanále 46 v Praze a okolí ke dni 1. července 2021 z programové nabídky volně (FTA) šířených programů rozhlasový program Český Impuls, dle oznámení ze dne 7. července 2021, č.j.: RRTV/8656/2021-vra.

- Rada určila termín volby místopředsedkyně / místopředsedy Rady na 31. 8. 2021.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 22. 7. 2021, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
26.07.2021 • Letošní Vary rozbíhá Zátopek
25.07.2021 • Priznanie! Padla prvá klapka nového pôvodného seriálu RTVS
13.07.2021 • Prima COOL přináší sérii letních koncertů COOL ON THE WATER
12.07.2021 • Diváci se opět dočkají letního Paramount MAX kina
08.07.2021 • Česká televize je nejsledovanější TV skupinou prvního pololetí, roste i v návštěvnosti webu
08.07.2021 • RTVS odvysiela 5 špeciálnych programov Klubtúra on the Ground

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist