Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Úterý • 09.08.2022 - 12:27:55   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva ze 17. zasedání RRTV konaného dne 5. 10. 2021

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 08.10.2021


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 17. zasedání projednala 35 bodů programu. Vyhodnotila 41 stížností diváků a posluchačů, vydala pět upozornění na porušení zákona. Na 17. zasedání proběhlo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bruntál město 94,6 MHz / 200 W; Mariánské Lázně město 97,2 MHz / 200 W; Prachatice město 88,2 MHz / 100 W a Litomyšl Nedošín 103,7 MHz / 200 W.


- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bruntál město 94,6 MHz / 200 W; Mariánské Lázně město 97,2 MHz / 200 W; Prachatice město 88,2 MHz / 100 W; Litomyšl Nedošín 103,7 MHz / 200 W projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Magic (licence Ru/282/00), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Pardubice 94,5 MHz / 0,1 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Magic (licence Ru/282/00), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Pardubice 94,5 MHz / 0,1 kW.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO (licence sp.zn. 2014/815/zab ze dne 3. listopadu 2015) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

- Rada bere na vědomí, že ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, č.j. RRTV/9050/2021-vra o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK. (licence sp.zn. 2017/1095/zab ze dne 4. září 2018) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), spočívající ve změně názvu programu na nový název Rock Radio a ve změně licenčních podmínek programu, došlo k udělení předchozího souhlasu fikcí dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.

- Rada se seznámila s vyjádřením ŠLÁGR TV, spol. s r.o. v likvidaci, IČ 261 02 293, se sídlem č.p. 158, 373 84 Dubné, ve věci zahájeného správního řízení o odejmutí licence č.j. RRTV/13637/2017-zem, spis. zn.: 2017/661/zem, ze dne 26. září 2017, k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím vysílačů, a informací o potvrzení zamítnutí insolvenčního návrhu na ŠLÁGR TV, spol. s r. o. v likvidaci, usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 5 VSPH 685/2021-A-116 ze dne 30. srpna 2021, v rozsahu podání doručeného dne 12. srpna 2021 pod č.j. RRTV/9665/2021-vra, ve znění doručeném dne 13. září 2021, č.j. RRTV/11202/2021-vra.

- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. RRTV/2019/395/smu, č.j. RRTV/8190/2019-smu ze dne 24. června 2019, spočívajícím v a) v rozšíření programové nabídky o české televizní programy: Nova sport 3 (HD), Nova sport 4 (HD), b) v ukončení vysílání zahraničních televizních programů: Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, Eurosport 7, Eurosport 8, Eurosport 9; dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j. RRTV/11262/2021-vra doručeném dne 16. září 2021.

- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. RRTV/2019/419/smu, č.j. RRTV/8188/2019-smu ze dne 25. června 2019, spočívajícím v a) v rozšíření programové nabídky o české televizní programy: Nova sport 3 (HD), Nova sport 4 (HD), b) v ukončení vysílání zahraničních televizních programů: Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, Eurosport 7, Eurosport 8, Eurosport 9; dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j. RRTV/11262/2021-vra doručeném dne 16. září 2021.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, doručeným dne 23. září 2021 pod č. j. RRTV/11384/2021-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu: Nova Lady (sp. zn. RTV/2021/627/kus) ke dni 18. října 2021.

- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 6 A 109/2019- 68 ze dne 26. srpna 2021, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 9. 4. 2019, č.j. RRTV/5152/2019-loj, sp.zn. RRTV/2018/795/loj, jímž Rada uložila pokutu ve výši 200 000,- Kč provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. pro porušení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním teleshoppingu Klenot TV dne 18. července 2018 od 12:15 hodin na programu Kino Barrandov, neboť v teleshoppingu prohlašuje, že výrobek „Terapeutický prsten dr. Woo“ (prezentovaný v čase mezi 13:31 - 14:10 hodin) může odstranit rozličné tělesné i duševní choroby. Moderátorka prezentuje prsten slovy: „„Je to revoluce ve vědě.“ „My nemusíme mít bolesti v dnešní době, to je něco starého.“ „Je to nejlepší řešení na bolení hlavy.“ „Má to stejné účinky akupunktury, jako jehly.“ „To není zázrak, to je medicína, to je věda.“ Údajné léčivé účinky prstenu jsou i jinak neustále zdůrazňovány, resp. jsou prezentovány jako zásadní důvod k nákupu prstenu. Sloganem „Jaká je cena vašeho zdraví“ naznačuje spotřebitelům jednoznačně, že si kupují produkt, který jim zajistí zdraví. Takový postup může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které by za běžných okolností neučinili. Důsledkem může být případné ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří mohou na základě daných informací zanedbat péči o své zdraví, resp. mohou lékařskou péči nahradit koupí daného produktu. To hrozí především u zranitelných skupin spotřebitelů, především starších osob, na které sdělení (vzhledem k nemocem, o kterých hovoří) primárně cílí.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady.


V Praze dne 7. 10. 2021, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
07.10.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 6. 10. 2021
29.09.2021 • Dokumentární a lifestylové pořady pro všechny diváky Skylinku na celý říjen
23.09.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 22. 9. 2021
19.09.2021 • Tisková zpráva z 16. zasedání RRTV, konaného dne 14. 9. 2021
15.09.2021 • Nejpopulárnější hudební anketa Český slavík 21 se vrací, živě ji odvysílá TV Nova
09.09.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 8. 9. 2021

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist