Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pátek • 19.08.2022 - 04:09:00   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 19. zasedání 2021, konaného dne 9. 11. 2021

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 11.11.2021Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 19. zasedání projednala 41 bodů programu. Vyhodnotila 30 stížností diváků a posluchačů, vydala 17 upozornění na porušení zákona. Rada uložila dvě pokuty a dvě napomenutí.


- Provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. pokutu ve výši 75 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. května 2021 od 14:15 hodin na programu Televize Barrandov odvysílal obchodní sdělení, resp. teleshopping „Soukup shop“, v němž účinkoval moderátor zpravodajských a politicko-publicistických pořadů vysílaných na programu Televize Barrandov Jaromír Soukup, čímž se provozovatel dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, v nichž účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů.

- Provozovateli TV PRODUKCE DAKR, s.r.o. Rada uložila pokutu ve výši 10 000,- Kč pro porušení § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že údaje, kterými vykázal zastoupení evropských a evropských nezávislých děl ve vysílání programu TV DAKR v roce 2020, byly nesprávné a neúplné. Rada dále uložila napomenutí provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., neboť jako šiřitel obchodního sdělení spáchal přestupek porušením § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 10 téhož zákona, neboť obchodní sdělení / oznámení sponzora programu „Tipos.sk“, odvysílané dne 23. října 2020 v čase 18:39:27 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia, propaguje hazardní hry společnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., která nebyla držitelem oprávnění pro provozování hazardních her na území České republiky.

- Rada uložila napomenutí společnosti Asociácia profesionálnych hokejových klubov, a.s., neboť jako zadavatel obchodního sdělení spáchala přestupek porušením § 5j odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 10 téhož zákona, neboť obchodní sdělení / oznámení sponzora programu „Tipos.sk“, odvysílané dne 23. října 2020 v čase 18:39:27 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia, neobsahuje viditelné a zřetelné varování tohoto znění: "Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!".

- Rada udělila celkem čtyři licence k provozování vysílání, z toho jednu licenci společnosti Underground Media Management k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Zoner Underground Network (ZUN) a tři licence k provozování televizního vysílání. Dvě licence společnosti ViacomCBS International Czech s.r.o., k provozování televizního vysílání programů Nickelodeon Polska a Nickelodeon Austria, šířených prostřednictvím družice, a licenci společnosti The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., k provozování televizního vysílání programu Připrav se na budoucnost s programem DofE, šířeného prostřednictvím vysílačů.

- Na 19. zasedání proběhlo jedno veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Horažďovice 92,2 MHz / 50 W a Strakonice 4 88,3 MHz / 50 W.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


- Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti Underground Media Management s.r.o., IČ: 116 47 671, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, PSČ 110 00 Praha, licenci k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Zoner Underground Network (ZUN), šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Horažďovice 92,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 13 42 19 / 49 19 44 a Strakonice 88,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 13 53 32 / 49 15 19 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 2015/355/zab, č.j. RRTV/2222/2016-SPM ze dne 19. července 2016 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio Orion prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Zlín 88,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 2015/848/zab, č.j. RRTV/947/2016-zab ze dne 15. března 2016 k rozhlasovému vysílání programu Rock Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Jihlava centrum 2 88,9 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 2015/852/zab, č.j. RRTV/832/2016-bar ze dne 15. března 2016 k rozhlasovému vysílání programu Rock Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Cheb 91,8 MHz / 0,05 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 2016/39/zab, č.j. RRTV/1951/2016-SPM ze dne 21. června 2016 k rozhlasovému vysílání programu Rock Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Ústí nad Labem 99,3 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada se seznámila s materiálem Vyhodnocení digitálního vysílání Českého rozhlasu v období 2016/2021.

- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/12418/2021-vra ohledně toho, že na rádiu Ostrava odmítl moderátor zahrát písničku na přání věnovanou panu Andreji Babišovi. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/12493/2021-vra ohledně údajně nevhodného počínání Jana Krause ve vysílání programu Rock Radio dne 13. 10. 2021. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/13349/2021-vra ohledně terminologické nepřesnosti ve zprávách na programu ČRo Plus dne 19. 10. 2021. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/13379/2021-vra ohledně přítomnosti prof. Jana Konvalinky ve vysílání Českého rozhlasu.


- Rada uděluje právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Nickelodeon Polska; základní programová specifikace: Dětský televizní program zaměřený na americké animované a hrané seriály; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Polsko; hlavní jazyk vysílání: polština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 15. října 2021, č.j.: RRTV/12848/2021-vra a doplnění žádosti, č.j.: RRTV/12863/2021-vra, ze dne 15. října 2021.

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Nickelodeon Austria; základní programová specifikace: Dětský televizní program zaměřený na americké animované a hrané seriály; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Rakousko; hlavní jazyk vysílání: němčina; časový rozsah vysílání: 19 - 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 15. října 2021, č.j.: RRTV/12853/2021-vra a doplnění žádosti, č.j.: RRTV/12863/2021-vra, ze dne 15. října 2021.

- Rada uděluje společnosti The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., IČ: 29143462, se sídlem: Poděbradská 540/26, Vysočany, 190 00 Praha 9, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Připrav se na budoucnost s programem DofE; základní programová specifikace: Informační program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu; časový rozsah vysílání: 17 hodin denně; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu žádosti doručené dne 1. července 2021 pod č.j. RRTV/8540/2021-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/11336/2021-vra doručeného dne 21. září 2021 a č.j. RRTV/RRTV/13467/2021-vra doručeného dne 26. října 2021.

- Rada zastavuje podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení ve věci žádosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, o udělení předchozího souhlasu podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu Spektrum, šířeného prostřednictvím družice, licence č.j.: koz/6867/09, sp. zn.: 2009/896/KOZ/CCE, ze dne 8. září 2009, ve znění pozdějších změn, zahájené dne 12. července 2021 doručením žádosti pod č.j.: RRTV/8705/2021-vra, neboť zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká.

- Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odnímá provozovateli Ambit Media, a.s., IČ: 27422160, se sídlem: Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, licenci sp. zn. RRTV/2019/628/smu, č.j. RRTV/2863/2020-smu RRTV/2019/628/smu, ze dne 25. února 2020 k provozování televizního vysílání programu TV TERAPIE, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, neboť ve lhůtě nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence nezahájil vysílání.

- Rada se seznámila s novými skutečnostmi ve věci správního řízení vedeného podle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., se ŠLÁGR TV, spol. s r.o. v likvidaci, IČ 261 02 293, se sídlem č.p. 158, 373 84 Dubné, o odejmutí licence č.j. RRTV/13637/2017- zem, spis. zn.: 2017/661/zem, ze dne 26. září 2017 k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím vysílačů.

- Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., odnímá provozovateli ŠLÁGR TV, spol. s r.o. v likvidaci, IČ 261 02 293, se sídlem č.p. 158, 373 84 Dubné, licenci č.j. RRTV/13637/2017-zem, spis. zn.: 2017/661/zem, ze dne 26. září 2017, k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím vysílačů, neboť provozovatel po zahájení vysílání nevysílal déle než 30 dnů v průběhu kalendářního roku.

- Rada v souladu s článkem 2.1.1 Memoranda o porozumění mezi vnitrostátními regulačními orgány jako členy skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (dále jen „Memorandum“) žádá lucemburského regulátora (Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l'Audiovisuel) o sdělení, zda je vysílání programu Vixen šířeného na území České republiky v rámci služby Skylink poskytované společností M7 Group S. A., která spadá pod lucemburskou jurisdikci, koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým.

- Rada, jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. l) a dle ustanovení § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), dne 9. listopadu 2021 takto: Obviněný provozovatel televizního vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, se dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., uznává vinným ze spáchání přestupku dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. května 2021 od 14:15 hodin na programu Televize Barrandov odvysílal obchodní sdělení, resp. teleshopping „Soukup shop“, v němž účinkoval moderátor zpravodajských a politickopublicistických pořadů vysílaných na programu Televize Barrandov Jaromír Soukup, čímž se provozovatel dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, v nichž účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a politickopublicistických pořadů. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 75 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2021541. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada pachateli povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2021541.

- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. m) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla takto: Obviněný provozovatel TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ 28696921, sídlem Obchodní 41, 43401, Most - Velebudice, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. m) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že údaje, kterými vykázal zastoupení evropských a evropských nezávislých děl ve vysílání programu TV DAKR v roce 2020, byly nesprávné a neúplné. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá pokuta ve výši 10 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2021576. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2021576, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

- Rada se seznámila s výzvou Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci pořadu Výměna manželek a souhlasí s návrhem odpovědi.

- Rada se seznámila s poděkováním Ministerstva financí za zaslané stanovisko ke sponzorování pořadů.

- Rada bere na vědomí na základě písemného oznámení poskytovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., ze dne 18. října 2021, zahájení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání AMC MIKRO CZ+SK poskytované společností AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00. Mediální služba na vyžádání AMC MIKRO CZ+SK bude ode dne 8. listopadu 2021 poskytována prostřednictvím služeb Google Play a Appstore.


V Praze dne 11. 11. 2021, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
11.11.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 10. 11. 2021
10.11.2021 • Víťazné skladby 37. ročníka Košického zlatého pokladu 2021 sú známe
29.10.2021 • Halloweenský víkend ovládne podzimní sklizeň Festivalu otrlého diváka
26.10.2021 • Průzkum: Čtyři z pěti z Čechů chtějí sledovat hlavně živé přenosy
21.10.2021 • Tisková zpráva z 18. zasedání RRTV konaného dne 19. 10. 2021
21.10.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 20. 10. 2021

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist