Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Sobota • 02.07.2022 - 15:56:26   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 22. zasedání RRTV, konaného dne 21. 12. 2021

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 23.12.2021


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 22. zasedání projednala 49 bodů programu. Vyhodnotila 57 stížností diváků a posluchačů, vydala 13 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou správních řízení. Rada na svém 22. zasedání uložila jednu pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč společnosti
T‑Mobile Czech Republic a.s., jakožto poskytovateli digitálního i satelitního vysílání, neboť bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení k šíření titulků pro osoby se sluchovým postižením, resp. vysvětlení, zda důsledně šíří titulky pro osoby se sluchovým postižením prostřednictvím digitálního i satelitního vysílání všech televizních programů, které tuto službu divákům poskytují.Rada na svém 22. zasedání udělila dvě licence k provozování vysílání, a to licenci Josefu Týcovi k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Horažďovice 92,2 MHz / 50 W a Strakonice 4 88,3 MHz / 50 W pro program RÁDIO OTAVA a licenci společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. k provozování televizního vysílání programu MTV Netherlands, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.


- Rada uděluje Josefu Týcovi, Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, IČ: 03299805, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Horažďovice 92,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 13 42 19 / 49 19 44 a Strakonice 4 88,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 13 53 32 / 49 15 19, pro program RÁDIO OTAVA do 10. října 2025.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio Contact Liberec spol. s r.o., IČ: 148 66 285, se sídlem Na Okruhu 872/10, PSČ 460 01 Liberec, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK Liberec (licence č.j. Ru/105/01 ze dne 9.5.2001) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rádio BLANÍK, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve změně územního rozsahu vysílání před změnou a po změně stanoviště VKV kmitočtu Líbeznice 1260 kHz, souřadnice (WGS84): 14 28 54 / 50 11 08, ERPmax (dBW): 40 dBW a Davle 1260 kHz, souřadnice (WGS84): 14 21 21 / 49 54 00, ERP 35 dBW, žadatele Rajmont s.r.o., IČ: 27472116, I. Olbrachta 506/6, 500 02 Hradec Králové, program Rádio Dechovka, (licence sp. zn.: 2020/776/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště a výkonu VKV kmitočtu Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W na Havlíčkův Brod 3 101,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 37 55 / 49 33 38, žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, program KISS, (licence sp.zn. RRTV/2017/353/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště a výkonu VKV kmitočtu Havlíčkův Brod 91,4 MHz / 250 W na Havlíčkův Brod 91,4 MHz / 150 W, souřadnice WGS 84: 15 37 55 / 49 33 38, žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, program Radio Beat, licence sp.zn. RRTV/2016/283/zab a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele SAMSON MEDIA spol. s r.o., IČ: 27629775, doručeným Radě dne 9. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15018/2021-vra, spočívajícím v informaci o tom, že ke dni 31. prosince 2021 ukončuje terestrické vysílání programu Radio Samson Digital šířeného na základě rozhodnutí Rady sp.zn. 2014/657/bar/SAM ze dne 16. září 2014.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 2. prosince 2021 pod č.j. RRTV/14831/2021-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 2. prosince 2021 na kmitočtu Trutnov 87,6 MHz / 100 W zahájil vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2021/151/zab ze dne 20. července 2021. Rada se seznámila s oznámením provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, doručeným Radě dne 29. listopadu 2021 pod č.j. RRTV/14687/2021-vra, spočívajícím v informaci o tom, že v souladu s rozhodnutím o registraci sp.zn. RRTV/2021/669/hou ze dne 14. září 2021 uvedl dne 17 listopadu 2021 do provozu vysílač Praha Strahov 7c / 1 kW.

- Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Praha - Staré Město, 110 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na dobu 12 let, označení (název) programu: MTV Netherlands; základní programová specifikace: všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci a mimoevropskou hudební produkci; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Nizozemsko a Flandry (část Belgie obývaná nizozemsky mluvící komunitou); hlavní jazyk vysílání: nizozemština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 26. listopadu 2021, č. j. RRTV/14629/2021-vra.

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, 100 00, zanikly podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování zemského digitální televizní vysílání programů Prima MAX +1 a Prima KRIMI +1 šířených prostřednictvím vysílačů a licence k provozování televizního vysílání programů Prima MAX +1 a Prima KRIMI +1 šířených prostřednictvím družice na základě licencí v pořadí: č.j. RRTV/15457/2020-fia, sp. zn. RRTV/2020/788/fia, č.j. RRTV/15450/2020-fia, sp. zn. RRTV/2020/786/fia, č.j. RRTV/15454/2020-fia, sp. zn. RRTV/2020/787/fia, č.j. RRTV/15448/2020-fia, sp. zn. RTV/2020/785/fia, ze dne 18. listopadu 2020, v rozsahu dle žádosti doručené dne 22. listopadu 2021 pod č.j. RRTV/14519/2021-vra. O této skutečnosti vydá Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada zahajuje s provozovatelem ŠLÁGR TV, spol. s.r.o. v likvidaci, IČ 261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, správní řízení o odnětí licencí k provozování programů ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím družice, č.j.RRTV/12246/2018-zem, sp. zn.: RRTV/2018/438/zem, ŠLÁGR TV šířeného prostřednictvím družice, č.j. zem/2317/2012, sp. zn.: 2012/432/zem/ŠLÁ a ŠLÁGR TV šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, č.j. RRTV/2841/2016-zem, sp. zn.: 2016/705/zem/ŠLÁ, dle § 63 odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na majetek provozovatele byl prohlášen konkurs. Rada stanovuje tomuto provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.

- Rada registruje provozovateli SMART Comp. a.s., IČ 255 17 767, se sídlem Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, podle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci k provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím 1) kabelových systémů č.j. sve/7306/07 ze dne 31. července 2007 a 2) zvláštních přenosových systémů č.j. zem/4311/2014 ze dne 2. prosince 2014, spočívající v převodu všech (100 %) akcií společnosti SMART Comp. a.s. na společnost Nej.cz s.r.o., IČ 032 13 595, se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, v rozsahu dle žádosti ze dne 3. prosince 2021, č.j. RRTV/14874/2021-vra.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 12. listopadu 2021, pod č.j.: RRTV/14266/2021-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programů na základě Radou udělených licencí ze dne 9. listopadu 2021, šířených prostřednictvím družice, a to zahájení vysílání programu Nickelodeon Austria dne 12. listopadu 2021, licence č.j.: RRTV/14163/2021-fia, sp. zn.: RRTV/2021/804/fia a zahájení vysílání programu Nickelodeon Polska dne 27. prosince 2021, licence č.j.: RRTV/14162/2021-fia, sp. zn.: RRTV/2021/803/fia.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele This work s.r.o., IČ: 089 60 950, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, doručeným dne 18. listopadu 2021 pod č.j. RRTV/14387/2021-vra, spočívajícím v zahájení místního vysílání dne 11. listopadu2021 programu KLADNo.1 TV, šířeného prostřednictvím vysílačů, na základě Radou udělené licence, ze dne 10. srpna 2021, č. j.: RRTV/9658/2021-zil, sp. zn.: RRTV/2021/489/zil.

- Rada se seznámila se stanoviskem ERGA ohledně dalšího vývoje Evropského kodexu zásad boje proti šíření dezinformací.

- Rada se seznámila s průběhem 16. plenárního zasedání ERGA konaného dne 2. 12. 2021.

- Rada se seznámila s názorem ERGA k novým pravidlům politické reklamy zveřejněným dne 3. 12. 2021.

- Rada uděluje provozovateli TV Nova s.r.o., IČ 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č. j. RRTV/8635/2021-kus ze dne 29. června 2021, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu Nova sport 3, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, spočívající v doplnění dalších programových podmínek tak, že programové schéma bude tvořeno pořady, programovými prvky a dalšími částmi vysílání, zejména reklamou, teleshoppingem a self-promotion s regionálním odlišným obsahem pro území České republiky a Slovenské republiky, kdy pořady, programové prvky a další části vysílání s regionálně odlišným prvkem nepřesáhnou 15% týdenního vysílacího času, v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/14540/2021-vra ze dne 23. listopadu 2021.

- Rada uděluje provozovateli TV Nova s.r.o., IČ 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č. j. RRTV/8636/2021-kus ze dne 29. června 2021, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu Nova sport 4, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, spočívající v doplnění dalších programových podmínek tak, že programové schéma bude tvořeno pořady, programovými prvky a dalšími částmi vysílání, zejména reklamou, teleshoppingem a self -promotion s regionálním odlišným obsahem pro území České republiky a Slovenské republiky, kdy pořady, programové prvky a další části vysílání s regionálně odlišným prvkem nepřesáhnou 15% týdenního vysílacího času, v rozsahu dle žádosti č. j. RRTV/14539/2021-vra ze dne 23. listopadu 2021.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ukládá společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha 4, jakožto poskytovateli digitálního i satelitního vysílání, podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení k šíření titulků pro osoby se sluchovým postižením, resp. vysvětlení, zda důsledně šíří titulky pro osoby se sluchovým postižením prostřednictvím digitálního i satelitního vysílání všech televizních programů, které tuto službu divákům poskytují, o které byl Radou požádán v žádosti o podání vysvětlení ze dne 5. října 2021, č.j. RRTV/12421/2021-beh, Sp. zn. RRTV/2021/788/beh. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2021788. Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá společnost T-Mobile Czech Republic a.s., sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha 4, jakožto poskytovatele digitálního i satelitního vysílání o podání vysvětlení k šíření titulků pro osoby se sluchovým postižením, resp. o vyjádření, zda důsledně šíří titulky pro osoby se sluchovým postižením prostřednictvím digitálního i satelitního vysílání všech televizních programů, které tuto službu divákům poskytují. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této opakované žádosti.

- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 2. prosince 2021, č. j. 15 A 30/2020, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 13. 1. 2020 č. j. RRTV/432/2020-had, jímž Rada uložila sankci 150 000 Kč společnosti Emporia Style Kft. IČO: 01-09-170422 jako zadavateli teleshoppingu Klenot TV odvysílaného dne 16. 7. 2019 od 7:00 hodin na programu Televize Barrandov, v jehož rámci byly uvedeny audiovizuální prvky, které ve svém celku evokovaly léčebný účinek doplňku stravy MultiLady při onemocnění osteoporózou a dalších zdravotních problémech.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Smith Production s.r.o., IČ 05900000, doručeného Radě dne 22. listopadu 2021, toto potvrzení: Poskytovatel Smith Production s.r.o., IČ 05900000, sídlem Trojická 1910/7, 120 00 Praha 2, byl dne 21. prosince 2021 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání bude poskytována ode dne 21. prosince 2021 pod názvem ZooK, umístěná na internetové adrese https://tvzook.cz/.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 23. 12. 2021, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
23.12.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 22. 12. 2021
17.12.2021 • Česko zná svého zástupce v Eurovizi - do Turína pojedou We Are Domi se skladbou Lights Off
09.12.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 8. 12. 2021
17.11.2021 • Skupina Markíza získala exkluzívne vysielacie práva na futbalové EURO 2024 a EURO 2028
11.11.2021 • Tisková zpráva z 19. zasedání 2021, konaného dne 9. 11. 2021
11.11.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 10. 11. 2021

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist