Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pondělí • 04.07.2022 - 08:49:16   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 8. zasedání RRTV, konaného dne 17. 5. 2022

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 19.05.2022


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 8. zasedání projednala 44 bodů programu. Vyhodnotila 28 stížností diváků a posluchačů, vydala 12 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení tří správních řízení. Rada uložila dvě pokuty ve výši 5000,- Kč společnosti Peppermint digital.


- Rada uložila dvě pokuty ve výši 5000,- Kč společnosti Peppermint digital s.r.o. za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 7a odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil tím, že jakožto zpracovatel reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., a že jakožto zpracovatel reklamy na online lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r.o., porušil povinnost poskytnout na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona ve lhůtě stanovené orgánem dozoru údaje o zadavateli zpracované reklamy.

- Rada na svém 8. zasedání udělila právnické osobě Město Přibyslav licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů pro program TV Přibyslav.

- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava město 99,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 18 16 34 / 49 49 41 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli RADIO IBUR s.r.o., IČO: 286 43 704, se sídlem Mohelnická 807, PSČ 783 91 Uničov, zaniká ke dni 30. června 2022 na základě podání č.j. RRTV/5068/2022-vra doručeného Radě dne 19. dubna 2022 licence k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn radio (licence sp. zn. 2011/802/zab, č.j. STR/2843/2014 ze dne 27.5.2014) šířeného prostřednictvím vysílačů. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli RADIO IBUR s.r.o., IČO: 286 43 704, se sídlem Mohelnická 807, PSČ 783 91 Uničov, zaniká ke dni 30. června 2022 na základě podání č.j. RRTV/5068/2022-vra doručeného Radě dne 19. dubna 2022 licence k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn radio (licence sp. zn. 2011/802/zab, č.j. STR/2843/2014 ze dne 27.5.2014) šířeného prostřednictvím vysílačů. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto usnesení: Rada zastavuje se společností 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054, se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava město 99,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 18 16 34 / 49 49 41 neboť žadatel vzal svou žádost o udělení licence zpět.

- Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 3 písm. f) a § 8a odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla v rámci řízení o přestupku sp.zn. 2021/673/blu takto: Obviněný, společnost Peppermint digital s.r.o., IČ: 28525001, se sídlem Pernerova 635/57, Karlín, 186 00 Praha 8, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 3 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb. z porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 7a odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil tím, že jakožto zpracovatel reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., porušil povinnost danou mu ustanovením § 7a odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. poskytnout na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona ve lhůtě stanovené orgánem dozoru údaje o zadavateli zpracované reklamy. Za přestupek se obviněnému v souladu s § 8a odst. 7 písm. a) ukládá pokuta ve výši 5 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2018990. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2018990. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

- Rada, jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 3 písm. f) a § 8a odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla v rámci řízení o přestupku sp.zn. 2022/28/blu takto: Obviněný, společnost Peppermint digital s.r.o., IČ: 28525001, se sídlem Pernerova 635/57, Karlín, 186 00 Praha 8, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 3 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb. z porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 7a odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil tím, že jakožto zpracovatel reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r.o., porušil povinnost danou mu ustanovením § 7a odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. poskytnout na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona ve lhůtě stanovené orgánem dozoru údaje o zadavateli zpracované reklamy. Za přestupek se obviněnému v souladu s § 8a odst. 7 písm. a) ukládá pokuta ve výši 5 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2018990. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2018990. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 2. května 2022 pod č.j. RRTV/5615/2022-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc duben 2022 dle uvedeného přehledu. Rada se seznámila s oznámením provozovatele RÁDIO UKRAJINA s.r.o., IČ: 17059054, doručeným Radě dne 6. května 2022 pod č.j. RRTV/5768/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že na základě rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2022/411/blu, č.j. RRTV/5477/2022-blu ze dne 26. dubna 2022 zahájil dne 4. května 2022 digitální rozhlasové vysílání programu RÁDIO UKRAJINA šířeného prostřednictvím vysílačů.

- Rada uděluje právnické osobě Město Přibyslav, IČ: 00268097, se sídlem: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název) programu: TV Přibyslav; základní programová specifikace: Informační program se zaměřením na aktuální informace ve městě Přibyslav a mikroregionu Přibyslavsko; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: výčet katastrálních území: Přibyslav, Dobrá, Ronov nad Sázavou, Poříčí, Žižkovo Pole, Macourov, Stříbrné Hory, Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Olešenka; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/3984/2022-vra doručené dne 15. března 2022 a jejího doplnění doručeného dne 14. dubna 2022 pod č.j. RRTV/5031/2022-vra.

- Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení ve věci žádosti fyzické osoby Josefa „Ary“ Herzána, bytem Ještětice 79, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 Solnice, o udělení licence k provozování televizního vysílání programu Nova Kids, šířeného prostřednictvím vysílačů, zahájené podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., doručením žádosti o udělení licence dne 14. dubna 2022, pod č.j.: RRTV/5057/2022-vra, neboť žadatel vzal svoji žádost podáním č. j.: RRTV/5672/2022-vra, doručeným dne 4. května 2022, zpět.

- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j.: RRTV/469/2016-SMU, sp. zn.: 2016/76/SMU/CET, ze dne 15. února 2016, spočívající v dočasném rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní program 1+1 International, dle oznámení ze dne 4. dubna 2022, č.j.: RRTV/4612/2022-vra, ve znění upřesnění oznámení ze dne 2. května 2022, č.j.: RRTV/5626/2022 - vra.

- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc leden 2022.

- Rada provádí výmaz poskytovatele NOEL s.r.o., IČ 48908991, se sídlem Na Pískách 3, Hodonín, PSČ 69501, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, neboť internetové stránky dostupné na adrese https://dkt.dubnany.eu, nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb.

- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za březen a duben roku 2022.

- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 19. 5. 2022, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
12.05.2022 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 11. 5. 2022
30.04.2022 • Prima v kampani #Nepřetáčej vysvětluje divákům, proč je reklama pro komerční TV zásadní
29.04.2022 • Tisková zpráva ze 7. zasedání RRTV, konaného dne 26. 4. 2022
28.04.2022 • Poslední triumf Davida Stypky - za album Dýchej získal tři Anděly
27.04.2022 • Media Club má novou korporátní identitu
26.04.2022 • Telly spustila soutěž o exkluzivní vstupenky na zápas Jiřího Procházky v Singapuru

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist