Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Neděle • 16.06.2024 - 04:31:59   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
SAT info - Z domova | Články
 

Satelitní vysílání v českém a slovenském jazyce

  Autor: Redakce , e-mail: redakce@satcentrum.com Přidané: 13.08.2002


Ze satelitního orbitu můžeme z komunikačních družic zachytit celou řadu programů v českém a slovenském jazyce. V prvním případě se jedná o vysílání českých a slovenských stanic, určené k distribuci na terestrické vysílače a do kabelových sítí. Některé programy z této skupiny lze abonovat za příslušný poplatek i pro individuální příjem. Za druhé jde o placenou televizi, kdy je abonentům pronajatá přijímací souprava anebo jen přístupová karta k příjmu a účastníci platí za příjem pravidelné měsíční poplatky. Dalším případem jsou programy zahraničních providerů, vysílané taktéž s českým či slovenským jazykovým doprovodem, které jsou šířené jako zahraniční vysílání pro naše občany. Poslední skupinu pak tvoří přenosové kanály a komerční vysílání, které není určené pro individuální příjem.

Z České a ze Slovenské republiky se šíří televizní a rozhlasové družicové vysílání dnes už jen digitálně, v normě MPEG 2, také zahraniční vysílání bývají zpravidla (až na některé výjimky) přenášena v digitálu.

Na satelitu EuroBird 1 na pozici 28,5 stupňů východně lze naladit digitální paket Czechlink (transponder F3, frekvence 12 607 MHz, horizontální polarizace, symbolová rychlost datového toku (SR) 27 500 kS/sec a poměr chybové korekce (FEC) 3/4) s televizemi ČT 1, ČT 2, TV Prima. Čtveřici doplňovala stanice TV3, která však ukončila vysílání. Na jejím místě se však již objevil test nového hudebního vysílání - Stanice O. Ta by měla vysílat volně, na rozdíl od ostatních, kdy je používán kód CryptoWorks, vyvinutý Philipsem a nekompaktibilní s jinými systémy podmíněného přístupu. Některé zpravodajské a publicistické pořady veřejnoprávní televize (ČT 1 a ČT 2) jsou také vysílány bez kódu, tedy příjem je dostupný i divákům ze zahraničí. Dosud je totiž oficiálně možné zakoupit kartu pro příjem Czechlinku jen pro diváka s trvalým bydlištěm v ČR. Každá karta, anebo komplet karta + modul CAM CryptoWorks pro Czechlink podléhá registraci a kupující podepisuje prohlášení, ve kterém se zaváže, že kartu nevyveze z ČR a nebude ji používat pro skupinový příjem. Dále přiloží kopii stvrzenky o zaplacení koncesionářského poplatku a Česká televize mu kartu zaktivuje. Modul CAM s kartou lze používat v každém receiveru, který má CI šachtu (například přijímače s CI od firmy Humax, Nokia, Echostar, Mascom, Grundig, Strong, Galaxis, FTE, Technisat, Aston, ID Digital, Hundai a řada dalších). Tak lze přijímat televizní programy ČT 1, ČT 2 a TV Prima.

V paketu Czechlink jsou dále volně šířené rozhlasové programy Českého rozhlasu - Radiožurnál, Praha, Vltava, Regina, zahraniční vysílání Českého rozhlasu Radio Prague, Rádio Svobodná Evropa/RFE a soukromá religiozní stanice Radio Proglas. V rámci relací Radia Proglas jsou přenášeny i bloky vysílání zahraničních rozhlasových stanic Trans World Radio, AWR Hlas Naděje a Radia Vatikán v českém a slovenském jazyce.

V paketu je dále vysílán program Test TV, což je signál slovenské komerční televize Markíza TV pro kabelové společnosti. Její příjem na Czechlink kartu však potřebuje jinou autorizaci. Český zvukový doprovod k určitým sportovním pořadům Eurosportu pro kabelové sítě, přenášený jako další audio kanál, je též zakódovaný.

V současnosti se připravuje pravidelné vysílání dalších komerčních kanálů, jako bude teleshopingový kanál NAT1, anebo zmiňovaný hudební kanál Stanice O.

Na druhé polovině transponderu F3, na frq. 12,643 GHz od 27.6.2002 vysílá paket ”Slovlink” (Slovaklink, Satel 2000 - oficiální název zatím nebyl stanovený), jehož providerem je společnost Rádiokomunikácie, o.z..

Zatím zde naladíme pouze test STV 2 a MARKIZA S1, během podzimu se zde objeví první a druhý veřejnoprávní kanál STV 1 a STV 2 a soukromá stanice Markíza, která zároveň ukončí vysílání v paketu Czechlink. Z rozhlasových stanic již dnes v tomto paketu vysílají programy slovenského veřejnoprávního rozhlasu SRo 1 - Slovensko, SRo 2 - Devín, SRo 3 - Rock FM Rádio a SRo 4 - Regina, ze soukromých stanic pak Fun rádio, rádio OKEY a Twist. Zatímco SRo 1 - 4 vysílají volně, soukromá rádia jsou však už zakódovaná. Vysílání televizí i rádií v paketu ”Slovlink” totiž slouží k distribuci signálu na slovenské vysílače, nikoliv k individuálnímu příjmu. Proto budou všechny stanice v Slovlinku, kromě veřejnoprávního rozhlasu, kódované podmíněným systémem přístupu CryptoWorks. Přejděme však na další orbitální pozice:

Kabeloví provideři v ČR a SR využívají k distribuci telenovelového kanálu Romantica signál, přenášený z transponderu INTV na družici Eutelsat W2 na pozici 16,0 stupňů východně (12,646 V, SR 10000, FEC 2/3). Toto vysílání je zakódováno v systému Irdeto.

Pro kabelové sítě je z družice Hot Bird společnosti Eutelsat na 13,0 stupňů východně distribuovaný filmový kanál Hallmark (Hot Bird 3, 12 460 V, SR 15 000, FEC 3/4). Signál je však zakódovaný v systému PowerVu, speciální receivery jsou dodávané jen kabelovým společnostem v ČR a SR.

Na družici Hot Bird vysílají dále některá zahraniční rádia své relace pro naše diváky. V analogu zde naladíme Radio Budapešť (11,815 H, zvuk 7,56 MHz), zahraniční vysílání Radia Warszsawa (Polskie Radio 5 - 11,474 H, zvuk 7,38 MHz) a RAI International (11,446 V, zvuk 7,56 MHz). Radio Slovakia International vysílá slovensky v digitálu v rámci WRN EuroMix (12,597 V, SR 27500, FEC 3/4, A-PID 2101). V digitálu vysílá i Rádio Svobodná Evropa - RFE/Radio Liberty (12,484 V, SR 8300, FEC 3/4, A-PID 4432)

Pro kabelové sítě v ČR a SR je šířený nový sportovní kanál Galaxie sport. Naladíme jej na satelitu Eutelsat W1 na pozici 10,0 stupňů východně (frq. 12,702 V, SR 2963, FEC 3/4). Vysílání je zakódované v systému Irdeto, jeho provozovatel však slíbil i možnost individuální abonence za pravidelný roční poplatek. Na stejné družici též příležitostně vysílal v analogu komerční kanál Herbalife TV, s českou jazykovou mutací na jedné podnosné (11,163 H, zvuková podnosná 7,92 MHz). Pro distribuci na terestrické vysílače je přenášený z této družice i signál komerčních rozhlasových stanic Frekvence 1 a Radio Impuls (12,608 a 12,609 H), signál je však zakódován v systému Alcatel.

Někteří kabeloví provideři v ČR a SR využívají k distribuci telenovelového kanálu Romantica také signál, přenášený z družice Sirius na pozici 5,0 stupňů východně. Romantica s českým jazykovým doprovodem a v kódu CryptoWorks vysílá na tr. 12,111 H, SR 27500, FEC 5/6. Dříve vysílala také volně v paketu na tr. 12,453 H, SR 18056, FEC 3/4, dnes je však tento kanál zakódován v systému Conax. Ze stejné družice používají kabelové společnosti také českou verzi stanice Discovery Channel, přenášenou na tr. 12,226 H, SR 25540, FEC 7/8 a kódovanou v systému PowerVu.

Slovenská zpravodajská televize TA 3 vysílá volně z Intelsatu 707 na skandinávské pozici 1,0 stupňů západně. Ze stejného transpondéru (11 540 V, SR 26000, FEC 3/4) ve společném paketu naladíme ještě stanici JOJ TV (bývalá TV Global), toto vysílání je však zakódované v systému Conax a karty nejsou v ČR dostupné. Na Slovensku snad budou přístupové karty pro abonenty v prodeji na podzim. V tomto paketu jsou dále volně šířeny programy slovenského veřejnoprávního rozhlasu SRo 1 - Slovensko a SRo 2 - Devín. TV Luna, VTV i test TV Slovakia již z tohoto transponderu nevysílají.

V češtině se dále vysílá pro kabelové sítě program HBO (Home Box Office) z družice Amos 1 (4,0 západně, 11 224 H, SR 27 500, FEC 3/4), a to filmový kanál HBO, dokumentární Spektrum a dětský SuperMax, vše bohužel opět kódované v PowerVu a individuální příjem není možný. Pro distribuci na terestrické vysílače je zde přenášený též signál slovenské religiozní stanice Radia Lumen, také jeho zakódované vysílání není určeno pro individuální příjem.

Další možností příjmu satelitních programů v naší mateřštině je abonence paketu placené televize UPC Direct. V současné době na satelitu Astra 1G vysílají tři transpondery (11,992 H, 12,304 H a 12,382 H, SR 27500, FEC 3/4). Na nich v češtině a slovenštině vysílají filmové kanály HBO a Hallmark, dokumentární kanály Spektrum, Discovery, Animal Planet, Club a Reality TV, dětský Fox Kids, sportovní Eurosport a slovenská zpravodajská televize TA3. Vysílání komerční české stanice TV3 bylo před nedávnem ukončeno. Další dokumentární kanál - National Geographic vysílá některé pořady s českými titulky.

Pro distribuci do kabelových sítí využívá společnost UPC také transpondery na družici Telstar 12 (15,0 st. západně), s českým či slovenským dabingem vysílají stanice Club, Reality TV a Expo 24x7 (11,060 H, 11,122 H a 11,150 H, SR 18386, FEC 3/4), v kódu CryptoWorks, tyto kanály však nejsou určené k individuálnímu příjmu. Je to škoda, protože například kanál Expo 24x7 vysílal hodně krátkých filmů o zámcích a kulturních památkách, například naposledy tam běžel velmi zajímavý seriál o světových zahradách. A protože tyto filmy byly také s českým komentářem, mohl jej poslouchat na navolené „české“ předvolbě i náš satelitní divák.

Tolik aspoň stručný přehled satelitních transpondérů, kde můžeme zachytit televizní či rozhlasové vysílání v naší mateřštině. Podrobnou tabulku najdete na našem webu v sekci Přehledy.


Pokud jsme dobře počítali, k příjmu všech uvedených stanic bychom potřebovaly dekodéry pro pět kódovacích systémů a samozřejmě i příslušné přístupové karty, které však mnozí provideři poskytují jen kabelovým operátorům. Navíc se může zdát pro někoho až neuvěřitelným fakt, že české a slovenské relace jsou přenášené z devíti (!) družic, což je myslím pro obě naše nevelké země docela velký luxus…


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
18.08.2002 • Skončilo dočasné volné vysílání ČT 1 přes satelit [ 2 ]
13.08.2002 • Na pomoc postiženým povodněmi [ 3 ]
08.08.2002 • Stanice O už testuje v CzechLinku (aktualizované) [ 13 ]
08.08.2002 • Je rozdíl v signálu mezi českou a slovenskou polovinou transponderu na Eurobirdu? [ 2 ]
07.08.2002 • JOJ a karty pre individuálny príjem
02.08.2002 • Už je to tady… Světový fotbal opět na Galaxii sport [ 3 ]

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist