Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Středa • 28.09.2022 - 20:29:05   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 19. zasedání RRTV, konaného dne 19. 11. 2019

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 24.11.2019


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 19. zasedání projednala 39 bodů programu. Vyhodnotila 22 stížností diváků a posluchačů, vydala šest upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení. Rada na svém 19. zasedání udělila tři licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. jednu licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Náchod 3 99,7 MHz / 100 W pro program Rock Radio a dvě licence společnosti Emporia Style s.r.o. k provozování programu KLENOT TV šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a prostřednictvím družic. Zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 121 zapsaných poskytovatelů těchto služeb).


Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 5. dubna 2016 toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Náchod 3 99,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS84: 16 10 02 / 50 24 55, pro program Rock Radio do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/975/zab, č.j. zab/3393/2014 ze dne 16.9.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli JUKE BOX, spol. s.r.o., IČ: 253 96 676, se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/968/zab, č.j. zab/2921/2014 ze dne 22.7.2014 k rozhlasovému vysílání programu Radio Čas Rock prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Bruntál 88,9 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli AZ Media a.s, IČ: 256 48 837, se sídlem Palackého třída 908/119, PSČ 612 00 Brno, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2014/4/zab, č.j. STR/3367/2014 ze dne 19.8.2014 k rozhlasovému vysílání programu ROCK MAX prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Břeclav 99,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

Rada udělila společnosti Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: KLENOT TV; základní programová specifikace: Teleshoppingová a reklamní televize; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 29. září 2019 pod č.j. RRTV/11291/2019-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/11616/2019-vra a č.j. RRTV/11700/2019-vra.

Rada udělila společnosti Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání, šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) programu: KLENOT TV; základní programová specifikace: Teleshoppingová a reklamní televize; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 29. září 2019 pod č.j. RRTV/11290/2019-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/11615/2019-vra a č.j. RRTV/11701/2019-vra.

Rada konstatovala, že provozovateli TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, zanikla dne 15. listopadu 2019, dle § 24, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Nova Cinema, šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím, sp. zn.: 2007/790/zem/CET, č.j.: zem/9213/07, ze dne 23. října 2007, dle oznámení ze dne 7. listopadu 2019, č.j.: RRTV/12939/2019-vac. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.

Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, doručeným Radě dne 7. listopadu 2019, pod č.j. RRTV/12939/2019-vac, spočívajícím v zahájení vysílání programu Nova Cinema dne 16. listopadu 2019 (licence, č.j.: RRTV/11474/2019-fia, ze dne 1. října 2019), šířeného prostřednictvím družice.

Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, z jakých důvodů nebyl odvysílán na programu Nova +1 dne 3. října 2019 v čase od 16:55 hodin pořad Námořní vyšetřovací služba a místo toho byla do vysílání zařazena znělka programu Nova +1, čímž došlo k odklonění od licenčních podmínek programu Nova +1. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.

Rada udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2869/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/50/fia, ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Peppa na Nick Jr. PAW Patrol od 1. prosince 2019 a změně označení názvu programu z Nick Jr. PAW Patrol na Nick Jr. Too od 6. ledna 2020, dle žádosti ze dne 31. října 2019, č.j.: RRTV/12757/2019-vra.

Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 19. listopadu 2019 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou licenčních podmínek licence č.j. FIA/76/2012, sp.zn. 2011/1052/FIA/Che, k provozování televizního vysílání programu FILM CAFE šířeného prostřednictvím družice, spočívající v úpravě Dalších programových podmínek, kdy stávající znění se nahrazuje tímto zněním: „Program FILM CAFE bude zaměřen na zábavu. Programová skladba bude sestavena z nejlepšího výběru filmů, seriálů a magazínů. Do vysílání programu FILM CAFE budou zařazována obchodní sdělení.“, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 5. listopadu 2019, č.j. RRTV/12837/2019-vra.

Rada se seznámila s vyrozuměním státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 ve věci trestního oznámení pro možný trestný čin podvodu podle ustanovení § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ke kterému mohlo dojít tím, že televizní divačce byla v souvislosti s voláním do televizního soutěžního pořadu, prostřednictvím audiotexové linky 420909909099, naúčtována provolaná částka ve výši, která neodpovídala uskutečněným telefonickým hovorům.

Rada vzala na vědomí, že provozovateli PRAHA TV s.r.o., IČ 25830937, se sídlem Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3, zanikla dne 1. listopadu 2019 podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu PRAHA TV šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na základě licence, č.j. RRTV/7566/smu, spis. zn.: RRTV/2019/348/smu, ze dne 4. června 2019, na základě žádosti doručené dne 1. listopadu 2019, pod č.j. RRTV/12775/2019-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

Rada zahajuje s právnickou osobou Lounge and Live TV, s.r.o., IČ 07389698, se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, dle § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. zákona o přestupcích a řízeních o nich, řízení z moci úřední o přestupku dle § 60 odst. 4 písm. c.) zákona č. 231/2001 Sb., spočívajícím ve vysílání televizního programu Lounge TV prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na webových stránkách www.loungetv.cz bez potřebného oprávnění dle zákona č. 231/2001 Sb. a to v období od října 2019 do současnosti.

Rada se seznámila s oznámením provozovatele Lounge and Live TV, s.r.o., IČ: 073 89 698, doručeným Radě dne 4. listopadu 2019, pod č.j. RRTV/12814/2019-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu Lounge TV dne 1. srpna 2019 (licence, č.j.: RRTV/2238/2019-rap, ze dne 8. února 2019), šířeného prostřednictvím družice.

Rada se seznámila s oznámením provozovatele RTM plus s.r.o., IČ: 035 08 820, doručeným Radě dne 1. listopadu 2019, pod č.j. RRTV/12780/2019-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu Hunter TV dne 3. listopadu 2019 (licence, č.j.: RRTV/9922/2019-fia, ze dne 13. srpna 2019), šířeného prostřednictvím dálkového přístupu - internetu na www.huntertv.cz.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 21. 11. 2019, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
24.11.2019 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 20. 11. 2019
18.11.2019 • Víťazom Košického zlatého pokladu je formácia 2 VOISIS
15.11.2019 • V sobotu budú známi víťazi Košického zlatého pokladu
08.11.2019 • Tisková zpráva z 18. zasedání RRTV ze dne 5. 11. 2019
07.11.2019 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 6. 11. 2019
03.11.2019 • RTVS dotočila seriál, diváci sa na Hniezdo môžu tešiť začiatkom budúceho roka

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist