Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Úterý • 20.04.2021 - 01:19:06   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva ze 4. zasedání RRTV, konaného dne 23. 2. 2021

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 26.02.2021


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 4. zasedání projednala 43 bodů programu. Vyhodnotila 23 stížností diváků a posluchačů, vydala sedm upozornění na porušení zákona. Na 4. zasedání proběhla dvě veřejná slyšení v řízeních o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Líbeznice 1260 kHz / 10 kW a Hradec Králové 792 kHz / 10 kW a České Budějovice V 104,8 MHz / 50 W a Liberec město 3 95,1 MHz / 50 W.


- Rada prodloužila účastníku licenčního řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Olomouc Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W, společnosti Route Radio s.r.o., lhůtu pro zaslání protokolu z veřejného slyšení do 19. února 2021.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/815/zab k vysílání programu SIGNÁL RÁDIO prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Hradec Králové 104,1 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn. 2015/540/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Opava 96,0 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn. 2015/116/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Tábor město 4 99,9 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.

- Rada udělila JUDr. Olze Erhartové, advokátce ev. č. ČAK 09170, souhlas ke zpřístupnění archiválií, které jsou uloženy v Národním archivu ve fondu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání číslo NAD 1957, přírůstek č. 8049, skartace 3742 - 2/05 - 2018, karton 89, činnost Rady-licence. Konkrétně ke zpřístupnění kopie licence ke zkušebnímu vysílání Rádia F, JUDr. Ladislav Faktor ze dne 17. 5. 1991 a kopie osvědčení o licenci k rozhlasovému vysílání Rádia Faktor ze dne 29. 6. 1993.

- Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílačů.

Rada prodloužila provozovateli, právnické osobě FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2008/1554/KOZ/FTV, č.j.: koz/1541/09, ze dne 17. února 2009, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu Prima COOL, šířeného prostřednictvím družice, o dobu 12 let, tzn. do 6. března 2033 na základě žádosti doručené dne 4. února 2021, č.j.: RRTV/2416/2021-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 10. února 2021, č.j.: RRTV/2562/2021-vra.

- Rada prodloužila provozovateli, právnické osobě FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2009/966/KOZ/FTV, č.j.: KOZ/264/2009, ze dne 3. listopadu 2009, ve znění pozdějších změn, k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu Prima COOL, šířeného prostřednictvím vysílačů, o dobu 12 let, tzn. do 19. listopadu 2033 na základě žádosti doručené dne 10. února 2021, č.j.: RRTV/2564/2021-vra.

- Rada prodloužila provozovateli, právnické osobě FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2010/68/KOZ/FTV, č.j.: KOZ/1169/2010, ze dne 16. března 2010, ve znění pozdějších změn, k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu Prima, šířeného prostřednictvím vysílačů, o dobu 12 let, tzn. do 14. dubna 2034 na základě žádosti doručené dne 10. února 2021, č.j.: RRTV/2563/2021-vra.

- Rada udělila provozovateli České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/9413/2019-zem, spis. zn.: 2019/481/zem, ze dne 23. července 2019, k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to změnou označení (názvu) programu na „Nalaďte se na digitální vysílání CRA“ a licenčních podmínek (dalších programových podmínek) v rozsahu dle žádosti doručené 27. ledna 2021, č.j. RRTV/1249/2021-vra, ve znění podání ze dne 8. února 2021, č.j. RRTV/2491/2021-vra.

- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., udělila provozovateli Nej Kanál s.r.o., IČ: 02738252, se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Tišnovská televize (logo TTV) šířeného prostřednictvím kabelových systémů v k.ú. Tišnov (767379), okres Brno-venkov, na základě licence č.j. RRTV/2363/2015-zem, spis. zn. 2015/537/zem/Bri, ze dne 21. července 2015, a to na dobu určitou od 1. dubna 2021 na dobu 12 měsíců, tj. do 31. března 2022, v rozsahu dle žádosti ze dne 10. února 2021, č.j. RRTV/2576/2021 - vra.

- Rada udělila provozovateli, Kanál Naživo s.r.o., IČ: 08051712, se sídlem: Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas s přerušením celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu Naživo, šířeného prostřednictvím vysílačů (licence sp. zn. RRTV/2020/837/rap, č.j. RRTV/15344/2020-rap ze dne 19. listopadu 2032),od 20. ledna 2021 po dobu šesti měsíců, a to v rozsahu žádosti doručené pod č.j. RRTV/2520/2021 - vra dne 8. února 2021.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o zahájení vysílání programu MTV Global šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/1317/2021-fia, spis. zn.: RRTV/2021/02/fia, ze dne 26. ledna 2021, a to dne 17. února 2021, dle podání doručeného dne 4. února 2021 pod č.j. RRTV/2417/2021-vra.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o zahájení vysílání programů Polsat Comedy Central Extra, spis. zn. RRTV/2020/896/fia; Paramount Channel Polska, spis. zn. RRTV/2020/899/fia; Comedy Central Polska, spis. zn. RRTV/2020/900/fia, šířených prostřednictvím družice na základě licencí ze dne 22. prosince 2020, a to dne 1. března 2021, dle podání doručeného dne 15. února 2021 pod č.j. RRTV/2876/2021-vra.

- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá provozovatele vysílání Československá filmová společnost, s.r.o., IČ: 27168425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, o podání vysvětlení k vysílání programu CS Film ze dne 4. prosince 2020, kdy měl být dle znění licenčních podmínek v úseku 10.00 - 11.00 hodin vysílán tzv. mini obsah, zaměřený na dětského diváka, přičemž ve skutečnosti bylo od 10.15 hodin zařazeno filmové drama Pomocník, zatímco dětský animovaný seriál byl zařazen až ve večerním vysílání, pro které licenční podmínky vysílání dětského tzv. mini obsahu nepředpokládají. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

- Rada se seznámila s naplňováním požadavků na zastoupení evropské tvorby ve vysílání provozovatelů celoplošného televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím družice, prostřednictvím kabelových rozvodů a prostřednictvím zvláštních přenosových systémů v roce 2020.

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele převzatého vysílání TELLY s. r. o. k šíření titulků pro osoby se sluchovým postižením prostřednictvím satelitního vysílání, resp. k otázce, zda tento provozovatel důsledně šíří titulky pro osoby se sluchovým postižením prostřednictvím satelitního vysílání u všech televizních programů, které tuto službu divákům poskytují.

- Rada se seznámila s reakcí provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 2. ledna 2021 odvysílal od 20:05 hodin na programu ČT1 pořad Vlastníci, který obsahoval vulgarismy a nadávky.

- Rada se seznámila se závěrečným stanoviskem veřejného ochránce práv ohledně postupu Rady při uplatňování dohledových opatření nad vysíláním televizního pořadu Výměna manželek.

- Rada schvaluje návrh odpovědi veřejnému ochránci práv na závěrečné stanovisko ohledně postupu Rady při uplatňování dohledových opatření nad vysíláním televizního pořadu Výměna manželek.

- Rada se seznámila s podáními č. j. RRTV/2021/3035-vra a č. j. RRTV/2021/3034-vra ve věci reportáže Šlechtična z bulváru odvysílané v rámci pořadu Reportéři ČT dne 2. března 2020 od 22:00 hodin na programu ČT1.

- Rada provádí výmaz služeb CS Mini / www.csmini.cz a Portál CS Film / www.csfilm.cz poskytované subjektem Československá filmová společnost s.r.o., IČ: 27168425, se sídlem Václavské nám. 831/21, Praha 1, PSČ 113 60, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

- Rada provádí výmaz služeb TVportály / www.tvportaly.cz , Infoportály / www.infoportaly.cz a TV Medicina / www.tvmedicina.cz poskytované subjektem POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ: 25859838, se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ 709 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

- Rada provádí výmaz služby B-TV poskytovatele AIDEM Vyšší odborná škola televizní Brno a. s. v likvidaci, IČ: 27695964, se sídlem v Brně, Vídeňská 51/122, PSČ 619 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz


V Praze dne 25. 2. 2021, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
23.02.2021 • První klapka filmu Poslední závod s Kryštofem Hádkem v hlavní roli
18.02.2021 • SOSR má nového rezidenčného sólistu - 14-ročného klaviristu Ryana Martina Bradshawa
17.02.2021 • Benny Cristo jako Forrest Gump nebo Homer Simpson - ČT odtajnila soutěžní klip na Eurovizi [ 1 ]
16.02.2021 • Rádio_FM zverejnilo nominácie 13. ročníka Radio_Head Awards
16.02.2021 • Zemřel Otakar Černý, dlouholetý šéfredaktor sportu ČT a zakladatel ČT sport
12.02.2021 • Tisková zpráva z 3. zasedání RRTV, konaného dne 9. 2. 2021

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist