Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Úterý • 09.03.2021 - 01:42:51   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 3. zasedání RRTV, konaného dne 9. 2. 2021

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 12.02.2021


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 3. zasedání projednala 36 bodů programu. Vyhodnotila 22 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři upozornění na porušení zákona. Rada udělila tři licence společnosti Hudební televize, s.r.o., k provozování televizního vysílání programu Retro Music Television, šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů, kabelových systémů a družice.


- Na 3. zasedání proběhlo jedno veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Klatovy 92,4 MHz / 100 W.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli ULTRAVOX s.r.o., IČ: 497 02 785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, PSČ 128 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/67/zab, č.j. RRTV/3994/2015-SPM ze dne 3.11.2015 k rozhlasovému vysílání programu Radio COLOR prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Opava město 90,1 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli ULTRAVOX s.r.o., IČ: 497 02 785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, PSČ 128 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2014/989/zab, č.j. RRTV/3547/2015-zab ze dne 6.10.2015 k rozhlasovému vysílání programu Radio COLOR prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Karlovy Vary 98,6 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.

- Rada, jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 9. února 2021 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným, společností MEDIA CLUB, s.r.o., IČ: 29413982, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, vedené ve věci možného porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zadáním reklamy, která byla odvysílána dne 23. září 2020 v čase 09:45:03 hod na programu RÁDIO IMPULS (Praha 96,6 MHz) rovozovatele LONDA spol. s r.o., neboť skutek, o němž se vede řízení, nespáchal obviněný.

- Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností MAXIMA REALITY, s.r.o., IČ: 25149610, se sídlem Revoluční 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který zakazuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), neboť je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě, kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, která byla odvysílána dne 23. září 2020 v čase 09:45:03 hod na programu RÁDIO IMPULS (Praha 96,6 MHz) provozovatele LONDA spol. s r.o.

- Rada udělila společnosti Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem: Záhřebská 156/26, Vinohrady, 12000 Praha 2, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název (označení) programu: Retro Music Television; základní programová specifikace: Hudební program; územní rozsah vysílání: Česká republika, katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění.; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český, v rozsahu dle žádosti doručené dne 9. října 2020 pod č.j. RRTV/14116/2020-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/16028/2020-vra doručeného dne 9. prosince 2020 a č.j. RRTV/707/2021-vra doručeného dne 13. ledna 2021.

- Rada udělila společnosti Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem: Záhřebská 156/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Retro Music Television; základní programová specifikace: Hudební program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 9. října 2020 pod č.j. RRTV/14117/2020-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/696/2021-vra doručeného dne 13. ledna 2021.

- Rada udělila společnosti Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem: Záhřebská 156/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání, šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) programu: Retro Music Television; základní programová specifikace: Hudební program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 9. října 2020 pod č.j. RRTV/14118/2020-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/705/2021-vra doručeného dne
13. ledna 2021.

- Rada informuje regulační orgán členského států Evropské unie, tj. Slovenské republiky, na jejíž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o udělení licence společnosti Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem: Záhřebská 156/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, k televiznímu vysílání programu Retro Music Television, šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Hudební program.

- Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., odnímá provozovateli MWE Networks International s.r.o., IČ 073 34 800, se sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, licenci č.j. RTV/14213/2018-zem ze dne 17. července 2018, k provozování televizního vysílání programu POWER TV šířeného prostřednictvím družice, neboť provozovatel po zahájení vysílání nevysílal déle než
30 dnů v průběhu kalendářního roku.

- Rada ukládá účastníkovi řízení, provozovateli MWE Networks International s.r.o., IČ 073 34 800, se sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku je účastník povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3754 - 19223001/0710, variabilní symbol 20200498.

- Rada udělila provozovateli, Karlovi Soukupovi, IČ: 12870188, podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas s přerušením vysílání programu Duha, šířeného prostřednictvím kabelových systémů (licence sp. zn. 2006/933/zem/SOK, čj. zem/8875/06 ze dne 5. prosince 2006 ve znění pozdějších změn s platností do 14. prosince 2030) v k.ú. Horní Slavkov, okres Sokolov, a to v rozsahu žádosti doručené pod č.j. RRTV/1217/2021-vac dne 25. ledna 2021 a upřesněné pod č.j. RRTV/1266/2021-vra dne 28. ledna 2021.

- Rada vrací provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., dva správní poplatky (příchozí úhrada na účet Rady dne 3. prosince 2020), a to poplatek: a) zaslaný pod VS 10200161 ve výši 90 000,- b) zaslaný pod VS 10200171, ve výši 90 000,- Kč), tedy Rada vrací celkem 180 000,- Kč na bankovní účet provozovatele č.: 2052900202/2600, protože nejde o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení, v rozsahu žádosti ze dne 27. ledna 2021, č.j.:
RRTV/1231/2020-vra.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 11. 2. 2021, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
11.02.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 10. 2. 2021
11.02.2021 • Vyriešite logické hádanky či úlohy na počkanie? Prihláste sa do novej gameshow RTVS Fenomén21
10.02.2021 • V lednu rostla sledovanost tematických kanálů o 1,17 p. b., web CNNPrima.cz přesáhl hranici 3 mil. reálných uživatelů
07.02.2021 • Daniel Stach získal Cenu Ferdinanda Peroutky
04.02.2021 • Skupina Prima má dvě nová jména v managementu
29.01.2021 • Tisková zpráva z 2. zasedání RRTV, konaného dne 26. 1. 2021

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist