Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Středa • 28.07.2021 - 03:08:57   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 2. zasedání RRTV, konaného dne 26. 1. 2021

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 29.01.2021Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 2. zasedání projednala 35 bodů programu. Vyhodnotila 36 stížností diváků, vydala dvě upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou řízení o přestupku:


- Rada na svém 2. zasedání uložila jednu pokutu zadavateli obchodního sdělení, společnosti WHITE ELEPHANT s.r.o., ve výši 10 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, kterého se dopustil zadáním obchodního sdělení/teleshoppingu na doplněk stravy Bílý slon - močové cesty“ (doplněk stravy), který byl odvysílán dne 28. března 2020 v čase 17:58:41 hodin na programu ŠLÁGR TV, neboť z obsahu obchodního sdělení vyplývá, že přípravek je určen pro vyléčení onemocnění, případně jeho prevenci. Vyznění obchodního sdělení utvrzuje spotřebitele o účincích přípravku na zdraví, jak je explicitně vyjádřeno během rozhovoru mezi moderátorem a hostem („Já budu zdravý jako řípa, protože jsem tady objevil Bílého slona s názvem Močové cesty.“. „Ehm, ehm, je to tak. „Ehm, ehm, je to tak. A samozřejmě... pokud pokud... žijeme aktivně, navštěvujeme plavecké stadiony, sauny a nejrůznější vířivky a tak dále, tak se velice často setkáváme s patogeny, které u nás vyvolávají záněty těch močových cest, zejména ženy na to jsou hodně náchylné.“). Další informací je, že propagovaný produkt obsahuje „přírodní antibiotikum“, respektive jeho užitím může spotřebitel předejít tomu, že mu budou v případě potíží s močovými cestami nasazena antibiotika („no a pak se stane, že přijdem k doktorovi a první, co je, že nám tam napíše antibiotika, ovšem my tomu můžeme předejít vlastně, protože když se na tu skladbu bylinek, tak tam je jedna, o které jste řekl, že to je vlastně přírodní antibiotikum.“ Host: „To je lichořeřišnice, lichořeřišnice větší, a ta je svým antibiotickým účinkem unikátní.“). Předmětná tvrzení jsou velmi zavádějící, nebezpečná, respektive v krajním případě mohou spotřebitele odrazovat od návštěvy lékaře - specialisty, která je v mnoha případech nezbytná. V rámci předmětného obchodního sdělení jsou uvedeny takové informace, které mohou naznačovat, že přípravek slouží jako prevence před onemocněními, potažmo přímo k jejich vyléčení (potíže s močovými cestami, záněty močových cest).

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli První rozhlasová, s.r.o., IČ 256 43 908, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Oldies rádio (licence č.j. Ru/175/99/2370 ze dne 22.6.1999) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rock Radio, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice, licence sp.zn.: 2014/257/zab, a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Lipník nad Bečvou 90,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice, licence sp.zn.: 2014/257/zab, a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Lipník nad Bečvou 90,2 MHz / 50 W na stanoviště Slavíč 2 90,2 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 17 39 02 / 49 32 56.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČAS-FM, licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011, a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Olomouc 101,3 MHz /100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS-FM, licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011, a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Olomouc 101,3 MHz /100 W na stanoviště Olomouc Slavonín 2 101,3 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 13 11 / 49 34 08.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio Contact Liberec, spol. s r.o., IČ: 14866285, se sídlem Na Okruhu 872/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Contact Liberec (licence č.j. Ru/105/01) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. vydala toto rozhodnutí: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odmítá žádost provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, o prodloužení doby platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO (licence sp.zn. 2014/858/zab), šířeného prostřednictvím vysílačů, neboť žádost nebyla podána v zákonné lhůtě.

- Rada se seznámila s analýzou programu DANCE RADIO provozovatele MAX LOYD, s.r.o., z pondělí 4. 1. 2021 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.

- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílače.

- Rada udělila právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: MTV Global; základní programová specifikace: Všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený zejména na americkou produkci; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Evropa: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Svatý stolec, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie; Blízký východ: Izrael; Afrika: Alžírsko, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jihosúdánská republika, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe; Asie: Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán; hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 29. prosince 2020, č.j.: RRTV/17445/2020-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 7. ledna 2021, č.j.: RRTV/519/2021-vra a č.j.: RRTV/737/2021-vra, ze dne 13. ledna 2021.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., ve spojení s § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., zastavuje řízení vedené se společností BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, č.j. RRTV/3432/2020-vra ze dne 3. března 2020, o udělení licence k provozování televizního vysílání programu FANFAN šířeného prostřednictvím družice a kabelových systémů, neboť žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek ve výši podle položky 67 sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, k jehož zaplacení byl v řízení povinen, a Rada již účastníkovi v průběhu řízení poskytla lhůtu přiměřenou k provedení úkonu.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., ve spojení s § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., zastavuje řízení vedené se společností BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, č.j. RRTV/3432/2020-vra ze dne 3. března 2020, č.j. RRTV/3430/2020-vra, o udělení licence k provozování televizního vysílání programu TOP SECRET šířeného prostřednictvím družice a kabelových systémů, neboť žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek ve výši podle položky 67 sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, k jehož zaplacení byl v řízení povinen, a Rada již účastníkovi v průběhu řízení poskytla lhůtu přiměřenou k provedení úkonu.

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikla dne 12. ledna 2021, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Paramount Channel (Rumunsko), šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím sp. zn.: 2016/369/FIA/MTV, č.j.: RRTV/1435/2016-FIA, ze dne 3. května 2016, dle žádosti ze dne 11. ledna 2021, č.j.: RRTV/604/2021-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o, IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikla podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn. 2016/908/SMU/MTV, č.j. RRTV/3141/2016-smu ze dne 25. října 2016, k provozování televizního vysílání programu RTL Spike, šířeného prostřednictvím družice, na základě jeho žádosti doručené Radě dne 4. ledna 2021 pod č.j. RRTV/83/2021-vra, a to ke dni 12. ledna 2021. O této skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada se seznámila s oznámením společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o: 1) zrušení společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, a jejím vstupu do likvidace; 2) změně jednatele, a to odvolání jednatele Karla Peterky a jmenování nového jednatele, společnost FDWS Europe, a.s., IČ 601 97 421, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, kterou při výkonu funkce zastupuje Manfred Švestka; v rozsahu dle oznámení ze dne 4. ledna 2021, č.j. RRTV/60/2021-vra.

- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání Czech Digital Group, a., IČ: 25842609, se sídlem: Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, šířeného prostřednictvím vysílačů, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. 2008/70/fia/CDG, č.j. fia/645/08 ze dne 22. ledna 2008, spočívajícím v ukončení vysílání programu NASA TV UHD v celoplošné Vysílací síti 23 a v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j. RRTV/136/2021-vra doručeném dne 5. ledna 2021.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o zahájení vysílání programu TeenNick šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/16112/2020-fia, spis. zn.: RRTV/2020/872/fia, ze dne 8. prosince 2020, a to dne 12. ledna 2021, dle podání doručeného dne 5. ledna 2021 pod č.j. RRTV/133/2021-vra.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, v zastoupení advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., dle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o zahájení vysílání programu SPEKTRUM HOME+ šířeného prostřednictvím zvláštními přenosovými systémy na základě licence č.j. RRTV/15445/2020-vra, spis. zn.: 2020/751/fia, ze dne 18. listopadu 2020, a to dne 1. února 2021, dle podání ze dne 12. ledna 2021 doručeného dne 18. ledna 2021 pod č.j. RRTV/949/2021-vra.

- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc říjen 2020.

- Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení „Ušetřeno.cz“, odvysílané dne 22. října 2020 v čase 17:57:34 hodin na programu NOVA.

- Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., IČ: 31 340 822, se sídlem Brečtanová 1, Bratislava 830 07, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5j odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s §1 odst. 10 téhož zákona, neboť obchodní sdělení / oznámení sponzora programu „Tipos.sk“, odvysílané dne 23. října 2020 v čase 18:39:27 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia, neobsahuje viditelné a zřetelné varování tohoto znění: "Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!".

- Rada postupuje Ministerstvu financí ČR podnět týkající se hazardních her poskytovaných společností TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. dostupných na území České republiky.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 28. 1. 2021, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
28.01.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 27. 1. 2021
25.01.2021 • Průzkum: Pandemie v roce 2020 zvýšila oblíbenost televize
25.01.2021 • RTVS zrekonštruovala vysielacie rozhlasové pracovisko v banskobystrickom štúdiu
21.01.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 13. 1. 2021
19.01.2021 • Česká televize opanovala nominace na České lvy
16.01.2021 • Tisková zpráva z 1. zasedání RRTV, konaného dne 12. 1. 2021

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist