Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Středa • 16.06.2021 - 17:07:25   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 9. zasedání RRTV, konaného dne 18. 5. 2021

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 21.05.2021


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 9. zasedání projednala 49 bodů programu. Vyhodnotila 35 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři upozornění na porušení zákona. Rada na svém 9. zasedání zvolila za svou místopředsedkyni Ing. Dagmar Zvěřinovou.


- Rada uložila provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. ve výši 5 000 Kč, neboť tento provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení k vysílání programu Televize Barrandov dne 23. 12. 2020, k bloku uvedenému v programových přehledech jako Live Teleshopping, konkrétně, zda pořady Kašpárku, vař! (9:59 a 10:22 hodin) a Vtip za stovku (10:11 hodin) spadají do bloku označeného Live Teleshopping, a pokud ano, proč pořady, které jsou standardně vysílány jako redakční obsah provozovatele, jsou nyní vydávány za obchodní sdělení, a jakým způsobem pak tyto pořady naplňují definici obchodního sdělení, resp. teleshoppingu.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Josefu Týcovi, IČ: 03299805, bytem Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLATNÁ (licence sp.zn. 2019/775/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název RÁDIO OTAVA, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO ZLÍN, spol. s r.o., IČ: 00568406, se sídlem U Hřiště 400, Mladcová, 760 01 Zlín, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Zlín (licence č.j. Ru/108/01) šířeného prostřednictvím vysílačů dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio Zlín a ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO ZLÍN, spol. s r.o., IČ: 00568406, se sídlem U Hřiště 400, Mladcová, 760 01 Zlín, doručeným Radě dne 28. dubna 2021 pod č.j. RRTV/5821/2021-vra, spočívajícím ve změně jediného společníka provozovatele na společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, a ve změně v osobě jednatele provozovatele. Rada se seznámila s oznámením provozovatele AZ Media a.s., IČ: 25648837, Palackého třída 908/119, Královo Pole, 612 00 Brno, doručeným Radě dne 28. dubna 2021 pod č.j. RRTV/5822/2021-vra, spočívajícím ve změně jediného akcionáře provozovatele na společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, ve změně v osobě člena představenstva provozovatele a ve změně v osobě člena dozorčí rady provozovatele.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5a, 152 00 Praha 5, dobu platnosti licence sp. zn. 2012/881/FIA/CET, č. j. FIA/4262/2012 ze dne 4. prosince 2012, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu Nova 2, šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T o dobu 12 let, tzn. do 12. prosince 2036, na základě žádosti doručené dne 5. května 2021 pod č. j. RRTV/6033/2021-vac.

- Rada prodlužuje provozovateli Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 281 09 503, se sídliště Vajgar 532, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. sve/1985/2010, spis. zn.: 2010/477/sve/Jin ze dne 8. června 2010, k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 1. března 2021 pod č.j. RRTV/3203/2021-vra a RRTV/3202/2021-vra, ve znění doplnění ze dne 1. a 13. dubna 2021, č.j. RRTV/4640/2021-vra a č.j. RRTV/4867/2021-vra a ze dne 27. dubna 2021, č.j. RRTV/5765/2021-vra.

- Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., odnímá provozovateli Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ 267 35 679, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 147 00, licenci č.j. RRTV/3053/2015-FIA, spis. zn.: 2015/685/FIA/ Bar, ze dne 25. srpna 2015, k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání programu Barrandov NEWS šířeného prostřednictvím vysílačů, neboť provozovatel po zahájení vysílání nevysílal déle než 30 dnů v průběhu kalendářního roku.

- Rada ukládá účastníkovi řízení, provozovateli Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ 267 35 679, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 147 00, podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku je účastník povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, variabilní symbol 20210139.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o, IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikne podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn. 2017/867SMU/MTV, č.j. RRTV/15361/2017- smu ze dne ze dne 24. října 2017, k provozování televizního vysílání programu Spike, šířeného prostřednictvím družice, na základě jeho žádosti doručené Radě dne11. května 2021 pod č.j. RRTV/6497/2021-vra, a to ke dni 1. června 2021. O této skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů Ambit Media, a.s., IČ: 27422160, se sídlem: Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil zahájení vysílání programu TV TERAPIE na základě rozhodnutí o udělení licence sp. zn. RRTV/2019/628/smu, č.j. RRTV/2863/2020-smu, ze dne 25. února 2020 a každé služby přímo související s programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně, a to nejpozději v den, kdy zahájil vysílání. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Město Volary, IČ 00250830, se sídlem Náměstí 25, PSČ 384 51 Volary, doručeným dne 29. dubna 2021, pod č.j. RRTV/5845/2021-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu TV Volary šířeného prostřednictvím kabelových systémů dne 22. dubna 2021 dle rozhodnutí o udělení licence sp. zn. RRTV/2021/156/zem, č.j. RRTV/4923/2021-zem ze dne 13. dubna 2021.

- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, DVB-T2, DAB, č. j.: FIA/975/2014, ze dne 18. března 2014, spočívající ve změně
programové nabídky, a to doložení aktuálního přehledu programové nabídky šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických komunikací ke dni 22. dubna 2021, tj. ke dni zahájení vysílání programů Óčko Black a Óčko Expres v Regionální vysílací síti 8, a to: Regionální vysílací síť 8: Óčko Black; v síti CRa DAB+ (vysílače Praha město / 7A, Praha - Strahov / 10 D, Plzeň - Košutka / 6D a Ostrava - Hošťálkovice / 7D): EVROPA 2, FREKVENCE 1, ZET, RÁDIO IMPULS, Rock Zone, Český Impuls, Rádio Dechovka, Radio BLANÍK, Hitrádio City, EXPRES FM, Radio Beat. Ostatní programy šířené prostřednictvím výše uvedených sítí elektronických komunikací jsou šířeny na základě příslušných licencí RRTV k provozování rozhlasového a televizního digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů, v rozsahu oznámení ze dne 27. dubna 2021, č.j.:
RRTV/5799/2021-vra.

- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, DVB-T2, DAB, č. j.: FIA/975/2014, ze dne 18. března 2014, spočívající ve změně
programové nabídky, a to doložení aktuálního přehledu programové nabídky šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických komunikací ke dni 28. dubna 2021, tj. ke dni zahájení vysílání programu Radio Bonton v síti CRa DAB+ , a to: Regionální vysílací síť 8: Óčko Black; v síti CRa DAB+ (vysílače Praha město / 7A, Praha - Strahov / 10 D, Plzeň - Košutka / 6D a Ostrava - Hošťálkovice / 7D): EVROPA 2, FREKVENCE 1, ZET, RÁDIO IMPULS, Rock Zone, Český Impuls, Rádio Dechovka, Radio BLANÍK, Hitrádio City, EXPRES FM, Radio Beat, Radio Bonton. Ostatní programy šířené prostřednictvím výše uvedených sítí elektronických komunikací jsou šířeny na základě příslušných licencí RRTV k provozování rozhlasového a televizního digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů, v rozsahu oznámení ze dne 4. května 2021, č.j.: RRTV/5979/2021-vra.

- Rada uděluje společnosti PK 62, a.s., IČ: 26211416, se sídlem: Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název (označení) programu: EXTASY TV; základní programová specifikace: Tematický program pro dospělé; územní rozsah vysílání: Česká republika, časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: anglický jazyk, v rozsahu dle žádosti doručené dne 19. března 2021 pod č.j. RRTV/4313/2021-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/5924/2021-vra doručeného dne 29. dubna 2021.

- Rada uděluje společnosti PK 62, a.s., IČ: 26211416, se sídlem: Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název (označení) programu: EXTASY 4K; základní programová specifikace: Tematický program pro dospělé; územní rozsah vysílání: Česká republika, časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: anglický jazyk, v rozsahu dle žádosti doručené dne 19. března 2021 pod č.j. RRTV/4337/2021-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/5923/2021-vra doručeného dne 29. dubna 2021.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5a, 152 00 Praha 5, dobu platnosti licence sp. zn. 2012/881/FIA/CET, č. j. FIA/4262/2012 ze dne 4. prosince 2012, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu Nova 2, šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T o dobu 12 let, tzn. do 12. prosince 2036, na základě žádosti doručené dne 5. května 2021 pod č. j. RRTV/6033/2021-vac.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním vydání pořadu LIKE HOUSE dne 20. dubna 2021 od 17:15 hodin na programu Prima a 30. dubna 2021 od 17:15 hodin na programu Prima, jež prezentovala nestřídmou konzumaci alkoholických nápojů nejen jako součást, ale do značné míry i jako podmínku dobré zábavy, čímž mohla vyvolat nebezpečí nápodoby ze strany nezletilých diváků. Protagonisté pořadu byli natáčeni pod zjevným vlivem alkoholu, navíc při hraní her se sexuálním podtextem, což ještě umocnilo negativní vliv na nezletilé diváky, kteří tvoří důležitou diváckou skupinu daného pořadu. Pořady tak byly způsobilé ohrozit zejména mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.

- Rada se seznámila se sdělením veřejného ochránce práv k vyjádření Rady k postupu při uplatňování dohledových oprávnění nad vysíláním televizního pořadu Výměna manželek.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 20. 5. 2021, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
14.05.2021 • 10. ročník Grand Prix Svetozára Stračinu pozná svojich víťazov, ocenenie získala aj RTVS
11.05.2021 • Novinárska cena putovala aj do Markízy, prevzal si ju Michal Kovačič za reláciu Na telo
10.05.2021 • Tisková zpráva z 8. zasedání RRTV konaného dne 4. 5. 2021
06.05.2021 • Třicátý ročník cen České hudební akademie – Anděl Coca-Cola 2020 se blíží
06.05.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 5. 5. 2021
06.05.2021 • České Radiokomunikace mají nového majitele, investiční fondy Cordiant Digital Infrastructure

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist