Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Sobota • 02.07.2022 - 01:42:32   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 9. zasedání RRTV, konaného dne 7. 6. 2022

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 10.06.2022


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 9. zasedání projednala 42 bodů programu. Vyhodnotila 13 stížností diváků a posluchačů, vydala osm upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou správních řízení. Rada udělila 2 licence k provozování TV vysílání: společnosti Televize HBin k provozování TV vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů pro program TelevizeHBin a licenci společnosti DBM Media Group s.r.o. k provozování TV vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů pro program Oki-TV.


- Rada na svém 9. zasedání uložila napomenutí zadavateli reklamy, společnosti Apollo Line s.r.o., pro porušení ustanovení § 5j odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., v souladu s ustanovením § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním oznámení sponzora programu s motivem Apollo Games (mutace 1), odvysílaného dne 6. září 2021 v čase 12:23 hodin na programu ČT sport, které obsahovalo krátký animovaný příběh postav z hazardních her Pinky Cat a Slot Birds (růžová kočka se nechává pohltit obrazovkou mobilního telefonu a dostává se do zábavného herního světa, kde potkává ptačí přátele), kdy svébytné lákavé, groteskní až pohádkové zpracování obrazu a zvuku přímo spojené s propagací provozovatele hazardních her, které jsou dostupné skrze explicitně prezentované internetové stránky www.apollogames.cz, oslovuje zejména dětského a mladistvého diváka, čímž mohlo dojít k porušení povinnosti, kdy reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují; a dále zadáním oznámení sponzora programu Apollo Games (mutace 2), odvysílaného dne 26. září 2021 v čase 7:09 hodin na programu ČT sport, kdy vyobrazení bezprostředního spojení animovaných „pohádkových“ postav (růžová kočka, diamant a psí detektiv) s propagací hazardních her, které jsou dostupné skrze explicitně prezentované internetové stránky www.apollogames.cz, oslovuje zejména dětského a mladistvého diváka, čímž mohlo dojít k porušení povinnosti, kdy reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Liberec 103,3 MHz / 100 W na stanoviště Liberec Hanychov 103,3 MHz / 100 W nové souřadnice WGS 84: 15 02 06 / 50 44 16, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp.zn.: 2014/257/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JUKE BOX, spol. s r .o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČAS-FM (licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Uherské Hradiště 102,7 MHz / 150 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r .o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS-FM (licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Uherské Hradiště 102,7 MHz / 150 W na stanoviště Uherské Hradiště 7 102,7 MHz / 150 W, souřadnice WGS 84: 17 25 33 / 49 04 29.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2013/719/zab/MED, č.j. FOL/1773/2014 ze dne 29.4.2014) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn radio a ve změně licenčních podmínek, neboť tato
změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Svitavy 1 98,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS84: 16 28 26 / 49 44 42 se lhůtou pro doručení žádostí do 13. července 2022.

- Rada uděluje společnosti Televize HBin, družstvo, IČ 259 18 133, se sídlem B. Kobzinové 2020, 580 01 Havlíčkův Brod, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název) programu: TelevizeHBin; základní programová specifikace: Zpravodajství a dokumentární pořady; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: k.ú. 637823 Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu žádosti doručené dne 30. března 2022 a zaevidované dne 1. dubna 2022 pod č.j. RRTV/4578/2022-vac, ve znění doplnění doručeného dne 4. a 6. května 2022 pod č.j. RRTV/5675/2022-vra a č.j. RRTV/5771/2022-vra.

- Rada uděluje společnosti DBM Media Group s.r.o., IČ 141 99 815, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Oki-TV; základní programová specifikace: plnoformátový program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; specifikace přenosového systému: dálkový přístup - internet; informace o přístupu k vysílání: www.okitv.eu; hlavní jazyk vysílání: ukrajinština; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika, Německo, Maďarsko, Polsko, Itálie, Rakousko, Francie a Ukrajina; v rozsahu žádosti doručené dne 21. dubna 2022 pod č.j. RRTV/5376/2022-vac, ve znění doplnění doručeného dne 10. a 17. a 19. května 2022, č.j. RRTV/5838/2022-vra, č.j. RRTV/6232/2022-dol a č.j. RRTV/6252/2022-vra.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli RTM plus s.r.o., IČ: 035 08 820, se sídlem Mrštíkova 399, 460 07 Liberec, zanikla dne 10. května 2022, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu HUNTER TV, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, udělená rozhodnutím, sp. zn.: RRTV/2019/464/fia, č. j.: RRTV/9922/2019 - fia, ze dne 13. srpna 2019, dle žádosti ze dne 10. května 2022, č. j.: RRTV/5839/2022-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.

- Rada dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. zahajuje s provozovatelem Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice správní řízení o odnětí licence k provozování programu KLENOT TV šířeného prostřednictvím družice, licence spis. zn. RRTV/2019/674/smu, č.j. RRTV/13549/2019 -smu ze dne 19. listopadu 2019, neboť v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů. Rada stanovuje tomuto provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.

- Rada dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. zahajuje s provozovatelem Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70 252 29 Dobřichovice správní řízení o odnětí licence k provozování programu KLENOT TV šířeného prostřednictvím vysílačů licence spis. zn. RRTV/2019/675/smu, č.j. RRTV/13550/2019- smu ze dne 19. listopadu 2019, neboť v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů. Rada stanovuje tomuto provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.

- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem: Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, registrace č.j.: zem/2623/2012, sp. zn.: 2012/503/zem/Dig, ze dne 31. července 2012, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o televizní program licencovaný Radou: Nickelodeon Ukraine Pluto TV, dle oznámení ze dne 6. května 2022, č.j.: RRTV/5765/2022-vra, ve znění upřesnění ze dne 11. května 2022, č.j.: RRTV/6083/2022-vra.

- Rada se seznámila s usneseními 46 a 48 z 8. schůze Volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 17. května 2022, týkajícím se vládního návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek).

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady.


V Praze dne 9. 6. 2022, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
10.06.2022 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 8. 6. 2022
01.06.2022 • Česká televize plánuje do roku 2024 škrty ve výši 910 milionů korun
01.06.2022 • Z faraona světovou celebritou. Dokumentární snímek Tutanchamon – poslední výstava přiblíží zrod Tutmánie
28.05.2022 • Televizní stanice Sport1 a Sport2 představují komentátorský tým pro zápasy slovenské fotbalové reprezentace
26.05.2022 • Placené televizní stanice zvyšují svůj podíl na sledovanosti
26.05.2022 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 25. 5. 2022

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist