Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Čtvrtek • 23.05.2024 - 07:26:28   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 20. zasedání RRTV, konaného dne 20. 12. 2022

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 23.12.2022


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 20. zasedání projednala 50 bodů programu. Vyhodnotila 12 stížností diváků a posluchačů, vydala šest upozornění na porušení zákona. Rada udělila dvě licence k provozování televizního vysílání, a to právnické osobě TELEPACE s.r.o., k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů a zvláštních přenosových systémů pro program Noe+.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MAX LOYD, s.r.o., IČ: 25111671, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., pro program DANCE RADIO (licence sp.zn. 2007/277/zab, č.j. cun/3248/08 ze dne 8. dubna 2008) se souborem technických parametrů Praha - Jinonice 102,9 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti ULTRAVOX s.r.o., IČ: 497 02 785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, PSČ 128 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., pro program Radio COLOR (licence sp. zn. 2007/277/zab, č.j. cun/3249/08 ze dne 8.4.2008) se soubory technických parametrů Praha 90,7 MHz / 0,1 kW; Brno 99,4 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 261 52 002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady RRTV/2016/1060/zab, č.j. RRTV/9643/2017-blu ze dne 6.6.2017 k rozhlasovému vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Praha-Strahov 101,6 MHz / 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 23. června 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2016/917/zab, č.j. RRTV/8119/2017-blu ze dne 25.4.2017 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Uherský Brod 96,7 MHz / 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 29. května 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2016/726/zab, č.j. RRTV/10705/2017-zab ze dne 18.7.2017 k rozhlasovému vysílání programu Rock Radio šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Kolín 91,4 MHz / 0,1 kW; Pec pod Sněžkou 99,6 MHz / 0,05 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 31. července 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 22 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, krátkodobou licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADIO šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Český Krumlov 101,6 MHz / 0,2 kW; Dačice 101,8 MHz / 0,2 kW; Jindřichův Hradec 92,0 MHz / 0,2 kW; Klatovy-Štěpánovice 107,0 MHz / 0,2 kW; Křivsoudov 92,7 MHz / 0,1 kW; Tachov 87,9 MHz / 0,2 kW s počátkem platnosti od 8. ledna 2023 na dobu 180 dnů. Krátkodobá licence disponuje identickými technickými a programovými parametry jako licence pro vysílání programu COUNTRY RADIO (sp. zn. RRTV/2014/339/zab, č.j. bar/4672/2014 ze dne 2.12.2014).

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 22 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, krátkodobou licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADIO šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Znojmo 95,6 MHz / 0,1 kW s počátkem platnosti od 27. ledna 2023 na dobu 180 dnů. Krátkodobá licence disponuje identickými technickými a programovými parametry jako licence pro vysílání programu COUNTRY RADIO (sp. zn. RRTV/2014/490/zab, č.j. RRTV/282/2015-bar ze dne 16.12.2014).

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 22 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, krátkodobou licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO BRNO šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Brno 98,1 MHz / 0,5 kW s počátkem platnosti od 24. ledna 2023 na dobu 180 dnů. Krátkodobá licence disponuje identickými technickými a programovými parametry jako licence pro vysílání programu SIGNÁL RÁDIO BRNO (sp. zn. 2012/78/zab, č.j. STR/3899/2012 ze dne 2.10.2012).

- Rada bere na vědomí, že provozovateli RÁDIO UKRAJINA s.r.o., IČ: 17059054, se sídlem Wuchterlova 1609/8, Dejvice, 160 00 Praha 6, zaniká ke dni 31. prosince 2022 licence k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu RÁDIO UKRAJINA, šířeného prostřednictvím vysílačů (licence sp.zn. 2022/411/blu, č.j. RRTV/5477/2022-blu ze dne 26. dubna 2022). O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Vysočina (licence č.j.: Ru/279/00), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Velké Meziříčí 91,2 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Hitrádio Vysočina (licence č.j.: Ru/279/00), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Velké Meziříčí 91,2 MHz / 100 W na nové stanoviště Velké Meziříčí 9 91,2 MHz / 100 W souřadnice WGS 84, 15 59 29 / 49 21 41.

- Rada udělila společnosti TELEPACE s.r.o., IČ 268 49 755, se sídlem Kostelní náměstí 1839/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Noe+; základní programová specifikace: Nekomerční televizní program pro celou rodinu s etickým rozměrem postaveným na tradičních křesťanských hodnotách. V programu budou pořady kulturní, vzdělávací, duchovní i zábavné; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-53 829/2022-613 ze dne 2. prosince 2022, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; v rozsahu dle žádosti doručené Radě dne 14. listopadu 2022 pod č.j. RRTV/13325/2022-vra, ve znění doplnění ze dne 24. listopadu 2022, č.j. RRTV/13708/2022-vra.

- Rada udělila společnosti TELEPACE s.r.o., IČ 268 49 755, se sídlem Kostelní náměstí 1839/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Noe+; základní programová specifikace: Nekomerční televizní program pro celou rodinu s etickým rozměrem postaveným na tradičních křesťanských hodnotách. V programu budou pořady kulturní, vzdělávací, duchovní i zábavné; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Německo, Ukrajina, Rusko, Srbsko, Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Švédsko, Finsko, Norsko, Velká Británie, Dánsko, Nizozemsko, Lucembursko, Francie; specifikace přenosového systému: dálkový přístup-internet; informace o přístupu k vysílání: www.tvnoe.cz; HbbTV v programu Tv NOE, mobilní aplikace Tv NOE; v rozsahu dle žádosti doručené Radě dne 29. listopadu 2022 pod č.j. RRTV/13853/2022-vra, ve znění doplnění ze dne 6. prosince 2022, č.j. RRTV/14472/2022-vra.

- Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgány členských států Evropské unie, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: tj. Slovenské republiky, Polska, Německa, Chorvatska, Itálie, Rakouska, Švédska, Finska, Dánska, Nizozemska, Lucemburska a Francie, o udělení licence společnosti TELEPACE s.r.o., IČ 268 49 755, se sídlem Kostelní náměstí 1839/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, k televiznímu vysílání programu Noe+ šířenému prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: Nekomerční televizní program pro celou rodinu s etickým rozměrem postaveným na tradičních křesťanských hodnotách. V programu budou pořady kulturní, vzdělávací, duchovní i zábavné.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ENECOS, s.r.o., IČ: 60702745, se sídlem 675 56 Dukovany 227, ze dne 5. prosince 2022, č. j. RRTV/14296/2022-vra, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení místního televizního vysílání programu KTV Dukovany šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence sp. zn. 2015/301/zem/ENE, č. j. RRTV/1711/2015-zem ze dne 28. dubna 2015, ke dni 31. prosince 2022. - Rada vzala na vědomí, že provozovateli ENECOS, s.r.o., IČ: 60702745, se sídlem 675 56 Dukovany 227, zanikla dne 31. prosince 2022 podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování místního televizního vysílání programu KTV Dukovany šířeného prostřednictvím kabelových systémů udělená rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/301/zem/ENE, č. j. RRTV/1711/2015-zem ze dne 28. dubna 2015, v rozsahu dle žádosti doručené dne 5. prosince 2022 pod č. j. RRTV/14296/2022-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli Fajn Rock Media, s.r.o., IČ: 24176214, se sídlem Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, 708 00, zanikla dne 30. listopadu 2022, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím, sp. zn.: 2011/1097/sve/Faj, č. j.: sve/307/2012, ze dne 5. dubna 2011, dle žádosti ze dne 30. listopadu 2022, č. j.: RRTV/13865/2022-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.

- Rada se seznámila s žádostí O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, o souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 3 šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/14208/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/543/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu podání doručeného dne 5. prosince 2022 pod č.j. RRTV/14440/2022-vra.

- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., udělila provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 3 šířeného prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14208/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/543/zem, ze dne 17. července 2018, a to ode dne 24. prosince 2022 na dobu 6 měsíců, tj. do 24. června 2023, v rozsahu dle žádosti doručené dne 5. prosince 2022 pod č.j. RRTV/14440/2022-vra.

- Rada se seznámila s žádostí O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, o souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 4 šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu podání doručeného dne 5. prosince 2022 pod č.j. RRTV/14440/2022-vra, č.j. kopie RRTV/14590/2022-hou.

- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., udělila provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 4 šířeného prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července 2018, a to ode dne 24. prosince 2022 na dobu 6 měsíců, tj. do 24. června 2023, v rozsahu dle žádosti doručené dne 5. prosince a 2022 pod č.j. RRTV/14440/2022-vra, č.j. kopie RRTV/14590/2022-hou.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.), požádala provozovatele goNET s.r.o., IČ 26822580, se sídlem Úprkova 1/25, 702 00 Ostrava, o podání vysvětlení na základě jakého právního titulu provozuje vysílání živého přenosu z Poslanecké sněmovny a zda tak činí prostřednictvím vlastního technického zařízení nebo přenos přebírá od jiného provozovatele. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.

- Rada se seznámila s novelou zákona o regulaci reklamy.

- Rada se seznámila s Usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 11. 2022, č.j. 21Cdo 851-2022-908.

- Rada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2023.


V Praze dne 22. 12. 2022, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
23.12.2022 • Stanovisko RTVS k informácii o prípadnom rušení koncesionárskych poplatkov
09.12.2022 • Tisková zpráva z 19. zasedání RRTV, konaného dne 6. 12. 2022
25.11.2022 • Tisková zpráva z 18. zasedání Rady, konaného dne 22. 11. 2022
12.11.2022 • Telly k titulovému zápasu Jiřího Procházky spouští soutěž o jeho merch
11.11.2022 • Asociace komerčních televizí uzavřela přelomovou dohodu o spolupráci s provozovatelem úložišť Hellshare a Hellspy
09.11.2022 • RTVS bude aj tento rok súčasťou Bibliotéky. Predstaví dve knižné novinky

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist