Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Čtvrtek • 25.04.2024 - 13:24:38   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 1. zasedání RRTV, konaného dne 24. 1. 2023

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 26.01.2023


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 1. zasedání projednala 73 bodů programu. Vyhodnotila 60 stížností diváků a posluchačů, vydala 31 upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení tří řízení o přestupku. Rada na svém 1. zasedání udělila společnosti AMC Networks Central Europe, s.r.o. licenci k provozování televizního vysílání programu SPEKTRUM HOME, šířeného prostřednictvím vysílačů.


Rada na svém 1. zasedání uložila dvě pokuty:

- Provozovateli TV Nova s.r.o. pokutu ve výši 20 000,- Kč za porušení ustanovení § 53a odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Tescoma s chutí ve dnech 28. července 2022 od 12:27 hodin a 11. srpna 2022 od 12:29 hodin na programu NOVA.

- Společnosti Liberecká TV s.r.o. Rada uložila pokutu ve výši 50 000,- Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti provozovatele vysílání provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání, a to tím, že dne 20. prosince 2021 uzavřela jako zhotovitel smlouvu s Libereckým krajem jako objednatelem Smlouvu o dílo č. OLP/3774/2021 VZMR/0174/21 s názvem "Krajský magazín a další zpravodajsko-publicistické pořady“, kdy dle jejího čl. II. odst. 6 písm. a) je zhotovitel povinen vyrobit obsah pořadu Krajský magazín a dalších zpravodajsko-publicistických pořadů podle požadavků a pokynů objednatele, a dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy kontaktní osoba objednatele udílí požadavky a pokyny na obsah pořadů, připomínkuje koncepty pořadů a schvaluje je před jejich vysíláním. Tímto jednáním mohla být ohrožena, respektive narušena redakční nezávislost provozovatele televizního vysílání.


- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště a výkonu kmitočtu Češnovice 95,5 MHz / 400 W na stanoviště České Budějovice 95,5 MHz / 125 W souřadnice WGS 84: 14 28 08 / 48 58 05 a změnou stanoviště České Budějovice 96,8 MHz / 200 W na stanoviště Hamr-Kosky 96,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 53 06 / 48 57 04 žadatele RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875, se sídlem Raisova 1262, 250 82 Úvaly a souhlasí s dokončením předmětných koordinací.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Rajmont s.r.o., IČ: 27472116, se sídlem Ivana Olbrachta 506/6, PSČ 500 02 Hradec Králové, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 2020/776/zab, č.j. RRTV/4568/2021-str ze dne 23. března 2021 k rozhlasovému vysílání programu Rádio Dechovka prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Líbeznice 1260 kHz / 10 kW a Hradec Králové 792 kHz / 10 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 19. června 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2016/915/zab, č.j. RRTV/8041/2017-blu ze dne 25.4.2017 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Uherské Hradiště 101,4 MHz / 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 29. května 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV2016/1027/str, č.j. RRTV/10320/2017-str ze dne 6.6.2017 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Břeclav 97,4 MHz / 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. července 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053, doručeným Radě dne 15. prosince 2022 pod č.j. RRTV/15005/2022-vra, že s účinností od 2. ledna 2023 změnil provozovatel název regionálního rozhlasového programu Český rozhlas Rádio DAB Praha na nový název Český rozhlas Rádio Praha / ČRo Rádio Praha. Rada se seznámila s oznámením provozovatele RÁDIO UKRAJINA s.r.o., IČ: 17059054, doručeným Radě dne 3. ledna 2022 pod č.j. RRTV/46/2023-vra, spočívajícím v tom, že v souladu s osvědčením Rady č. j. RRTV/14902/2022-blu, sp. zn. 2022/1503/blu, ze dne 20. 12. 2022 ukončila dne 31. 12. 2022 digitální rozhlasové vysílání programu RÁDIO UKRAJINA šířeného prostřednictvím vysílačů. Rada se seznámila s oznámením provozovatele Tureček Media s.r.o., IČ: 17499771, doručeným Radě dne 13. ledna 2023 pod č.j. RRTV/777/2023-blu, spočívajícím v informaci o tom, že dne 24. prosince 2023 zahájil na kmitočtu Ostrava Karolína 103,6 MHz / 50 W rozhlasové vysílání programu Fresh rádio šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2022/144/zab, č.j. RRTV/14972/2022-blu ze dne 6. prosince 2022.

- Rada uděluje společnosti AMC Networks Central Europe, s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: SPEKTRUM HOME; základní programová specifikace: Program se zaměřením na zábavní pořady vyrobené zejména v Kanadě a Austrálii, ale i v Evropě; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 22. prosince 2022, pod č.j. RRTV/15262/2022-vra, ve znění upřesnění ze dne 4. ledna 2023, č.j. RRTV/442/2023-vra.

- Rada uděluje provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/55/04/805, ze dne 23. března 2004, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně dalších programových podmínek programu Minimax s účinností od 1. února 2023, dle žádosti ze dne 22. prosince 2022, č. j. RRTV/15261/2022-vra.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, o změně ostatních skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. Ru/55/04/805, ze dne 23. března 2004, podle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v nové specifikaci družice pro území České a Slovenské republiky, dle oznámení ze dne 22. prosince 2022, č.j. RRTV/15261/2022-vra.

- Rada uděluje provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2850/2016-FIA, sp. zn.: 2016/786/FIA/MTV, ze dne 20. září 2016, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu z Paramount Comedy na Comedy Central od 1. února 2023, dle žádosti ze dne 22. prosince 2022, č.j.: RRTV/15213/2022-vra.

- Rada uděluje provozovateli, společnosti Meridi s.r.o., IČ 281 47 324, se sídlem Senovážné nám. 248/2, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: FIA/1254/2014, sp. zn.: 2014/167/FIA/Mer, ze dne 1. dubna 2014, k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to se změnou:1) označení (názvu) programu z JČ 2 na Kurýr TV; 2) územního rozsahu vysílání podle § 2 odst. 1 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., rozšířením o území Kaplice, 47 kanál a Lipno - Vítkův Hrádek, 29 kanál v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-50 572/2022-613 ze dne 30. listopadu 2022 a diagramem využití rádiových kmitočtů, dle žádosti ze dne 1. listopadu 2022, č.j.: RRTV/12990/2022-vra.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Česká televize o ukončení vysílání programu ČT3 ke dni 31. 12. 2022.

- Rada se seznámila s oznámením společnosti RTM plus Liberecko, s.r.o., IČ: 17445663, doručeném dne 3. ledna 2023 pod č.j. RRTV/49/2023-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu: rtm plus (sp. zn. RRTV/2022/911/fia), šířeného prostřednictvím zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictví vysílačů, ke dni 2. ledna 2023.

- Rada se seznámila s oznámením společnosti TELEPACE, s.r.o., IČ: 26849755, doručeném dne 6. ledna 2023 pod č.j. RRTV/527/2023-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu: Noe+ (sp. zn. RRTV/2022/1441/zem a RRTV/2022/1475/zem), šířeného prostřednictvím zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictví vysílačů a prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - internetu, ke dni 24. prosince 2022.

- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Ústecká média s. r. o. na upozornění č.j. RRTV/13005/2022-loj, kterým byl upozorněn na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil zahájení vysílání programu Ústecká TV.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 3 a § 5 zákona č. 242/2022 Sb., zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení společnosti Zkouknito s.r.o., Bělehradská 299/132, 120 00, Praha 2, doručeného Radě dne 14. prosince 2022, toto potvrzení: subjekt Zkouknito s.r.o., Bělehradská 299/132, 120 00, Praha 2; byl dne 24. ledna 2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů služeb platforem pro sdílení videonahrávek ve smyslu ustanovení § 5 zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek, jako poskytovatel služby zkouknito.cz.

- Rada se seznámila s podáními č. j. RRTV/832/2023-vra; RRTV/899/2023-vra; RRTV/905/2023-vra; RRTV/954/2023-vra; RRTV/961/2023-vra; RRTV/1021/2023-vac; RRTV/954/2023-vra a RRTV/961/2023-vra (8 podání) poukazujícími na aktivitu radního Mgr. Daniela Köppla v marketingovém týmu prezidentského kandidáta Andreje Babiše.

- Rada konstatuje, že skutkový stav ve věci podezření na střet zájmů člena Rady Mgr. Daniela Köppla nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k porušení ustanovení § 7 odst. 12 a 14 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v aktuálním znění, čímž mohla být narušena jeho nestrannost a nezávislost jako člena Rady, popřípadě i zpochybněna důvěra v nezávislost a nestrannost Rady jako celku. Rada proto postupuje doručené podněty Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, která je podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., oprávněna v této věci jednat. Rada o tomto způsobu vyřízení podnětů vyrozumí stěžovatele.


V Praze dne 25. 1. 2023, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
19.01.2023 • Telly začíná prodávat dárkové předplacené karty Sport online a Střední online
13.01.2023 • Aplikace Radia.cz je první českou aplikací, kterou pustíme v Android auto a Apple Carplay
23.12.2022 • Stanovisko RTVS k informácii o prípadnom rušení koncesionárskych poplatkov
23.12.2022 • Tisková zpráva z 20. zasedání RRTV, konaného dne 20. 12. 2022
09.12.2022 • Tisková zpráva z 19. zasedání RRTV, konaného dne 6. 12. 2022
25.11.2022 • Tisková zpráva z 18. zasedání Rady, konaného dne 22. 11. 2022

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist