Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Čtvrtek • 25.07.2024 - 14:33:51   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 3. zasedání RRTV, konaného dne 21. 2. 2023

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 23.02.2023


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 3. zasedání projednala 39 bodů programu. Vyhodnotila 22 stížností diváků a posluchačů, vydala 13 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku, a udělila licenci pro vysílání prostřednictvím družice...


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz / 200 W projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště a výkonu kmitočtu České Budějovice 100,8 MHz / 200 W na nové stanoviště České Budějovice 100,8 MHz / 400 W (výkon v sektoru 320° - 110° bude redukován v rozsahu 10 dB až 22 dB), souřadnice WGS 84: 17 45 00 / 49 32 53, žadatele TEKOM CZ spol. s r.o., IČ: 25196359 se sídlem Čechova 726, 37001 České Budějovice, program Netro Life rádio (licence Sp.zn.: RRTV/2019/186/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO HANÁ (licence č.j.: Ru/101/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hranice 91,9 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program RADIO HANÁ (licence č.j.: Ru/101/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hranice 91,9 MHz / 100 W na nové stanoviště Hranice 91,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 45 00 / 49 32 53.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ 120 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu EVROPA 2 (licence č.j.: Ru/113/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtů Česká Lípa vodárna 92,4 MHz a Kutná Hora nemocnice 96,3 MHz, alt. 98,8 MHz, toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ 120 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu EVROPA 2 (licence č.j.: Ru/113/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtů Česká Lípa vodárna 92,4 MHz a Kutná Hora nemocnice 96,3 MHz, alt. 98,8 MHz z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto usnesení: Rada zastavuje se společností RADIO IBUR s.r.o., IČ: 286 43 704, se sídlem Mohelnická 807, PSČ 783 91 Uničov, řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz / 200 W, neboť společnost vzala svou žádost o udělení licence zpět.

- Rada uděluje společnosti NONSTOP s.r.o., IČ: 494 47 530, se sídlem Marie Hubnerové 12, PSČ 621 00 Brno, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program RÁDIO JIHLAVA (licence sp. zn. 2008/147/zab, č.j. cun/4708/08 ze dne 3.6.2008) se souborem technických parametrů Jihlava - Hosov 101,1 MHz / 0,63 kW. Transformační licence nezanikne dříve,než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, Nové Město, 128 00 Praha 2, dobu platnosti licence k vysílání programu Radio COLOR (licence sp.zn. 2020/219/zab, č.j. RRTV/4472/2021-zab ze dne 23 března 2021) prostřednictvím vysílačů na kmitočtech České Budějovice V 104,8 MHz / 50 W a Liberec město 3 95,1 MHz / 50 W o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli Rádio Pálava s.r.o. IČ: 26230780, se sídlem Brněnská 38/3163, PSČ: 69501 Hodonín, dobu platnosti licence k vysílání programu Rádio Jih Cimbálka (licence sp.zn. 2014/242/zab, č.j. RRTV/13924/2020-str ze dne 11. srpna 2020)) prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Břeclav město 2 93,2 MHz / 100 W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W a Kyjov 91,8 MHz / 100 W o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno Nebovid 98,1 MHz / 0,5 kW, souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04 se lhůtou pro doručení žádostí do 23.3.2023. Lhůta pro zahájení vysílání je stanovena nejdříve ode dne 24.7.2023.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary sídliště 87,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 12 52 12 / 50 14 18 se lhůtou pro doručení žádostí do 23.3.2023. Lhůta pro zahájení vysílání je stanovena nejdříve ode dne 12.5.2023.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Znojmo 95,6 MHz /100 W, souřadnice WGS 16 06 01 / 48 53 13 se lhůtou pro doručení žádostí do 23.3.2023. Lhůta pro zahájení vysílání je stanovena nejdříve ode dne 27.7.2023.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Český Krumlov 2 101,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 19 43 / 48 48 25; Dačice 101,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 24 50 / 49 02 18; Jindřichův Hradec 1 92,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 56 18 / 49 09 44; Klatovy-Štěpánovice 107,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 17 49 / 49 25 57; Křivsoudov 92,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 06 40 / 49 38 13; Tachov 87,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 48 09 / 49 45 05 se lhůtou pro doručení žádostí do 23.3.2023. Lhůta pro zahájení vysílání je stanovena nejdříve ode dne 8.7.2023

- Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Praha - Staré Město, 110 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na dobu 12 let, označení (název) programu: MTV Italy; základní programová specifikace: všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci a mimoevropskou hudební produkci; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Itálie, San Marino a Vatikán; hlavní jazyk vysílání: italština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 20. ledna 2023, č.j. RRTV/14629/2021-vac a jejího doplnění ze dne 24. ledna 2023, č.j. RRTV/1117/2023-vra.

- Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Itálie, San Marino a Vatikán, o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČO: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Praha - Staré Město, 110 00, k televiznímu vysílání programu MTV Italy šířeném prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci a mimoevropskou hudební produkci.

- Rada registruje provozovateli WMS s.r.o., IČ 482 89 957, se sídlem Most, Moskevská 14, PSČ 434 01, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j. cun/5689/08, spis. zn.: 2008/1130/cun/WMS, ze dne 27. srpna 2008, k provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a to rozšíření provozování převzatého vysílání o zvláštní přenosové systémy v rozsahu: identifikace sítě elektronických komunikací: dálkový přístup - internet; informace o přístupu k převzatému vysílání: aplikace pro smart televizory, settopboxy se systémem android tv, webové stránky www.fajntelka.cz, aplikace v mobilních telefonech se systémem android a ios; všechny aplikace budou označeny fajntelka a používat systém zabezpečení DRM a autorizační systém; výčet států: Česká republika, v rozsahu dle žádosti doručené dne 1. února 2022 pod č.j. RRTV/1491/2023-vra.

- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností Mountfield a.s., IČ: 25620991, se sídlem Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 251 64, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním reklamního spotu s motivem „Mountfield - Sleva 50 % na všechno“, který byl odvysílán dne 17. ledna 2023 od 18:13:28 hodin na programu Nova Action a který může být nekalou obchodní praktikou, neboť v reklamě byla u obrázku vířivky PURESPA DELUXE HWS 800, u níž prodejce na internetových stránkách uvádí původní cenu 45 800 Kč a cenu po slevě 22 900 Kč, uvedena původní cena 21 800 Kč a akční cena 10 900 Kč, která se však vztahovala ke zcela jinému typu vířivky, který se v reklamě vůbec neobjevil. Reklama tak mohla vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a sice k rozhodnutí zajít do obchodu Mountfield se záměrem zakoupit v reklamě prezentovanou vířivku, o které se domníval, že její cena je 10 900 Kč, když ve skutečnosti byla násobně vyšší.

- Rada se seznámila s naplňováním požadavků na zastoupení evropské tvorby ve vysílání provozovatelů celoplošného televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím družice, prostřednictvím kabelových rozvodů a prostřednictvím zvláštních přenosových systémů v roce 2022.

- Rada se seznámila s vyjádřením Ministerstva kultury, odboru médií a audiovize, k problematice přechodných ustanovení zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek.

- Rada se seznámila s žádostí Asociace krajských televizí (AKTV), IČ: 01552287, Radlická 19/1, Smíchov, PSČ 150 00, Praha 5, o zařazení mezi samoregulační orgány, jak je definuje ustanovení § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání, a vyzývá Asociaci krajských televizí k předložení návrhu etického kodexu.

- Rada se seznámila s informacemi z 2. zasedání expertní komise k zákonu o regulaci reklamy, které se konalo dne 30. ledna 2023.

- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.


V Praze dne 23. 2. 2023, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
16.02.2023 • Nominace na Ceny Anděl Coca-Cola 2022 ovládl Miro Žbirka, dalšími favority jsou 7krát3 nebo Vypsaná Fixa
11.02.2023 • Tisková zpráva z 2. zasedání RRTV, konaného dne 7. 2. 2023
08.02.2023 • Dívčí skupina Vesna bude reprezentovat Česko na letošní Eurovizi, od fanoušků získala v národním kole rekordních dvaadvacet tisíc hlasů
26.01.2023 • Tisková zpráva z 1. zasedání RRTV, konaného dne 24. 1. 2023
19.01.2023 • Telly začíná prodávat dárkové předplacené karty Sport online a Střední online
13.01.2023 • Aplikace Radia.cz je první českou aplikací, kterou pustíme v Android auto a Apple Carplay

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist