Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Neděle • 26.05.2024 - 19:58:53   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 5. zasedání RRTV, konaného dne 21. 3. 2023

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 24.03.2023


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 5. zasedání projednala 30 bodů programu. Vyhodnotila 110 stížností diváků a posluchačů, vydala pět upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku. Rada na svém 5. zasedání udělila společnosti AMC Networks Central Europe, s.r.o. licenci k provozování televizního vysílání programu SPEKTRUM HOME, šířeného prostřednictvím družice a společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 2 - 96,4 MHz / 200 W pro program Fajn radio.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 21. března 2023 toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz / 200 W pro program Fajn radio na standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. RRTV/2018/278/zab, č.j. RRTV/682/2019-zab ze dne 10. ledna 2019 k rozhlasovému vysílání programu Radio Spin šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Jihlava Holý Vrch 96,2 MHz / 50 W a Liberec město I 94,1 MHz / 200 W o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676, se sídlem Karla Svobody 130/95, Plesná, 725 27 Ostrava, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. RRTV/2018/883/zab, č.j. RRTV/757/2021-zab ze dne 12. ledna 2021 k rozhlasovému vysílání programu Radio Čas Rock šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Vsetín 2 106,7 MHz / 100 W o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. RRTV/2019/13/zab, č.j. RRTV/15110/2019- zab ze dne 17. prosince 2019 k rozhlasovému vysílání programu RADIO 1 šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech České Budějovice V 100,2 MHz / 100 W a Liberec město II 98,7 MHz / 100 W o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, zaniklo ke dni 31. března 2023 na základě podání č.j. RRTV/3224/2023-vra doručeného Radě dne 10. března 2023, sedm licencí k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp.zn. RRTV/2008/934/zab ze dne 16. prosince 2008, licence sp.zn. RRTV/2011/394/CUN ze dne 17. dubna 2012, licence sp.zn. RRTV/2014/257/zab ze dne 4. listopadu 2014, licence sp.zn. RRTV/2013/831/zab ze dne 16. prosince 2014, licence sp.zn. RRTV/2019/130/blu ze dne 9. dubna 2019, licence sp.zn. RRTV/2018/1121/zab ze dne 25. června 2019 a licence sp.zn. RRTV/2018/976/zab ze dne 1. října 2019). O této skutečnosti vydává Rada provozovateli osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada uděluje provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501 se sídlem: Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00 podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) programu: SPEKTRUM HOME; základní programová specifikace: Program se zaměřením na zábavní pořady vyrobené zejména v Kanadě a Austrálii, ale i v Evropě.; časový rozsah vysílání: 24 hodin; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovensko; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 24. února 2023, pod č.j. RRTV/2590/2023-vac.

- Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Slovensko, o udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501 se sídlem: Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, k televiznímu vysílání programu SPEKTRUM HOME šířeném prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Program se zaměřením na zábavní pořady vyrobené zejména v Kanadě a Austrálii, ale i v Evropě.

- Rada se seznámila s oznámením společnosti ViacomCBS Networks International Czech, s.r.o., IČ: 289 70 438, doručeným dne 1. března 2023 pod č.j. RRTV/2721/2023-vra, spočívajícím v oznámení zahájení vysílání programu MTV Italy (sp. zn. RRTV/2023/103/zil), šířeného prostřednictvím družic, ke dni 4. března 2023.

- Rada se seznámila s oznámením společnosti AMC Networks Central Europe, s.r.o., IČ: 271 12 501, doručeným dne 2. března 2023 pod č.j. RRTV/2769/2023-vra, spočívajícím v oznámení zahájení vysílání programu SPEKTRUM HOME (sp. zn. RRTV/2023/10/bro), šířeného prostřednictvím vysílačů, ke dni 1. března 2023.

- Rada se seznámila s návrhy postupu při tvorbě Akčních a Zaváděcích plánů zpřístupňování vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením.

- Rada schvaluje Doporučení provozovatelům ke zpracování Akčních a Zaváděcích plánů zpřístupňování vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 616 46 786, doručeného Radě dne 28. února 2023, toto potvrzení: Poskytovatel HBO Europe s.r.o., IČ 616 46 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 1, PSČ 170 00, byl dne 21. března 2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 6. března 2023 pod názvem HBO, přístupná ve Francii prostřednictvím distributorových webových stránek (při spuštění služby na www.amazon.fl) nebo prostřednictvím jeho aplikace.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele sledovanitv.cz s.r.o., U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 61600 Brno, doručeného Radě dne 27. ledna 2023, toto potvrzení: Poskytovatel sledovanitv.cz s.r.o., U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 61600 Brno, byl dne 21. března 2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována na internetové adrese https://edisonline.cz/o-edisonline.

- Rada se seznámila s analýzou služby SkyShowtime poskytované společností SkyShowtime Limited,


V Praze dne 23. 3. 2023, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
24.03.2023 • Placené televizní služby využívá 72 procent Čechů
23.03.2023 • Diváků s placenou televizí je u nás o třetinu méně než na Slovensku
12.03.2023 • Tisková zpráva ze 4. zasedání RRTV, konaného dne 7. 3. 2023
23.02.2023 • Tisková zpráva z 3. zasedání RRTV, konaného dne 21. 2. 2023
16.02.2023 • Nominace na Ceny Anděl Coca-Cola 2022 ovládl Miro Žbirka, dalšími favority jsou 7krát3 nebo Vypsaná Fixa
11.02.2023 • Tisková zpráva z 2. zasedání RRTV, konaného dne 7. 2. 2023

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist