Zpravodajství TV info Škola Frekvence TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Čtvrtek • 22.08.2019 - 15:59:54   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Program | Články
 

Tisková zpráva z 3. zasedání RRTV, konaného dne 5. 2. 2019

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 08.02.2019Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 3. zasedání projednala 45 bodů programu. Vyhodnotila 42 stížností diváků a posluchačů, vydala osm upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení pěti řízení o přestupku.


Rada se seznámila s předběžnou koordinací o stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územního rozsahu vysílání před změnou a po změně stanoviště VKV kmitočtu Praha Výtoň 101,6 MHz / 100 W žadatele JOE Media s.r.o. IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, 143 00, Praha 4 a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti MAX LOYD, s.r.o., IČ: 25111671, se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program DANCE RADIO (licence č.j. Ru/115/05) se souborem technických parametrů Praha-ÚTB 89,0 MHz / 0,158 kW na dobu do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli NONSTOP s.r.o., IČ: 49447530, se sídlem Marie Hübnerové 12, PSČ 62100 Brno, dobu platnosti licence sp.zn. 2012/184/zab k vysílání programu Rádio Krokodýl prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Třebíč 101,7 MHz / 200 W do 10. října 2025.

Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mikulov 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 16 37 23 / 48 48 43, se lhůtou pro doručení žádostí do 6. března 2019.

Rada udělila právnické osobě Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 07389698, se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let, označení (název) programu: Lounge TV; základní programová specifikace: hudební obsah doplněný o videotextové zprávy, videa, živé přenosy a reportáže z různých oblastí života; časový rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 10. 12. 2018, RRTV/20647/2018.

Rada udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. SMU/1676/2014, spis. zn. 2014/453/smu/MTV, ze dne 13. května 2014, podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zúžení výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu MTV Dance International prostřednictvím družice zcela nebo převážně směřováno, a to o Irsko, v rozsahu žádosti ze dne 8. ledna 2019, doručené dne 15. ledna 2019 pod č.j. RRTV/934/2019-vra.

Rada udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. SMU/1678/2014, spis. zn. 2014/454/smu/MTV, ze dne 13. května 2014, podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zúžení výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu MTV Hits International prostřednictvím družice zcela nebo převážně směřováno, a to o Irsko, v rozsahu žádosti ze dne 8. ledna 2019, doručené dne 15. ledna 2019 pod č.j. RRTV/935/2019-vra.

Rada udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. FIA/2514/2014, spis. zn. 2014/589/FIA/MTV, ze dne 1. července 2014, podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zúžení výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu MTV prostřednictvím družice zcela nebo převážně směřováno, a to o Irsko, v rozsahu žádosti ze dne 8. ledna 2019, doručené dne 15. ledna 2019 pod č.j. RRTV/936/2019-vra.

Rada udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. SMU/1675/2014, spis. zn. 2014/452/smu/MTV, ze dne 13. května 2014, podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zúžení výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu MTV Rock International prostřednictvím družice zcela nebo převážně směřováno, a to o Irsko, v rozsahu žádosti ze dne 8. ledna 2019, doručené dne 15. ledna 2019 pod č.j. RRTV/933/2019-vra.

Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele PK 62, a.s., IČ: 262 11 416, se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o zahájení vysílání televizního programu LEO TV, licence, č. j.: RRTV/14379/2018-smu, sp. zn.: 2018/439/2018/smu, ze dne 17. července 2018, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, ke dni 5. dubna 2019, dle oznámení ze dne 22. ledna 2019, č.j.: RRTV/1309/2019-vra.

Rada udělila provozovateli, společnosti PK 62, a.s., IČ: 262 11 416, se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/14379/2018-smu, sp. zn.: 2018/439/2018/smu, ze dne 17. července 2018, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu z LEO TV GOLD na LEO TV, dle žádosti ze dne 22. ledna 2019, č.j.: RRTV/1309/2019-vra.

Rada vzala na vědomí, že provozovateli PK 62, a.s., IČ: 262 11 416, se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, zanikne dne 5. dubna 2019, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu LEO TV, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, udělená rozhodnutím, sp. zn.: 2007/84/cun/PK, č.j.: cun/4514/07, ze dne 26. dubna 2007, dle oznámení ze dne 22. ledna 2019, č.j.: RRTV/1307/2019-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.

Rada dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. b) zákona č 231/2001 Sb. registruje provozovateli UPC Česká republika, s.r.o., IČ 00562262, se sídlem: Praha 4, Závišova 502/5, PSČ 140 00, změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci č. j. Rg. 97/99 ze dne 5. října 1999, spočívající ve změně seznamu společníků provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262 tak, že společnost Liberty Global CEE Group Holding B.V., registrační číslo: 71560025, sídlo: Boeingavenue 53. 1119PE, Schiphol-Rijk, Amstedam, Nizozemské království, převede svůj obchodní podíl na společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, která se tak stane jediným společníkem provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, dle podání doručeného dne 23. ledna 2019, č.j. RRTV/1292/2019-vra.

Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení podmínek licence programu Televize Barrandov (licence udělená rozhodnutím č. j. FIA/2148/2013, ze dne 13. května 2013, sp. zn. 2013/378/FIA/Bar), kterého se mohl dopustit tím, že dne 21. ledna 2019 na programu Televize Barrandov odvysílal denní zpravodajský přehled pouze jedenkrát (pořad Naše zprávy), ačkoli další programové podmínky licence stanovují, že součástí programové skladby je denní zpravodajský přehled zařazovaný několikrát denně.

Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Na žertvách 132/24, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu Štiky, dne 20. ledna 2019 od 8:49 hodin na programu Prima love, dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval explicitní sexuální scény. V záznamu bylo zobrazeno vystoupení striptérky, její necenzurované intimní partie včetně dámského přirození a kontakt s mužskými zákazníky ve zřetelném sexuálním kontextu. Na dětské diváky, kteří nejsou dostatečně vyspělí a poučeni o sexuálních otázkách, mohou mít tyto záběry škodlivý účinek a probudit v nich předčasný zájem o sexualitu, na níž ještě nejsou připraveni. Pravděpodobnost výskytu dětí a mladistvých u televizních obrazovek se v tomto případě zvyšuje i z toho důvodu, že byl pořad odvysílán v nedělních ranních hodinách. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.


Rada na svém 3. zasedání uložila pokutu společnosti Vědmy s.r.o., ve výši 500 000,- Kč za spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného dne 28. prosince 2017 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky. Jedné z divaček predikovala rizikové těhotenství končící neúspěchem, pokud nepřestane chodit do práce, jiné diagnostikovala úzkosti, tedy složité psychické onemocnění, které moderátorka doporučila léčit prací. Dále deklarovala, že zná správnou diagnózu, ale nesmí ji na obrazovce uvádět, čímž nepatřičně ovlivňovala divačku s cílem navnadit ji k osobnímu sezení. Protagonistka navíc doporučovala svoje CD v souvislosti s řešením problémů s nespavostí, čímž mohla významně ovlivnit rozhodnutí diváků, trpících podobnými problémy, resp. mohla u nich vzbudit dojem, že díky tomuto CD budou vyléčeni; za spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného dne 28. prosince 2017 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive agresivní praktikou podle § 5b odst. 1 tohoto zákona. Moderátorka v teleshoppingu popsala divačce její sebedestruktivní přístup a zdravotní následky, které má a může mít v budoucnu. Pohrozila divačce neznámou „vážnější nemocí“ a přesnou diagnózu odmítla říct s tím, že ji zná, ale nesmí o tom v televizi hovořit. Divačku přesvědčovala, že si ji má vyhledat v soukromí. Volající žena dostala na výběr mezi životem a nespecifikovanou nemocí, přičemž moderátorka doslova uvedla, „…jestli je život, nebo vydaných pár peněz…“, čímž mohla v ženě evokovat nepřiměřený strach o své zdraví a přimět ji k vynaložení nemalé finanční částky na osobní sezení s moderátorkou. Tuto hrozbu závažným zhoršením zdravotního stavu či dokonce smrtí lze chápat jako nepatřičné ovlivňování, které může výrazně zhoršit svobodu volby nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku nebo službě; za spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného dne 28. prosince 2017 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, a který je v rozporu s dobrými mravy, neboť moderátorka nepatřičně urážela volající divačku, která si přála znát svoji budoucnost a uvedla, že je nezadaná a v důchodu. Moderátorka o ženě prohlásila, že je negativní, naštvaná a nespokojená a že si se svým přístupem nemá šanci najít partnera.

Doslova uvedla: „Kdo by vás chtěl milovat? Jděte k zrcadlu a opravdu se na sebe dívejte. Dívejte se na sebe a opravdu se dívejte sama sobě do očí a ptejte se – opravdu by mě mohl někdo milovat?“ Slova týkající se přitažlivosti divačky a její schopnosti zaujmout partnera byla pronesena po čas živého televizního vysílání, aniž by se žena mohla bránit. Bezdůvodný útok na její atraktivitu lze vnímat jako velice osobní. Urážky a hrubé komentáře moderátorky teleshoppingu snižují lidskou důstojnost divačky v roli ženy a partnerky; za spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného dne 11. ledna 2018 v čase od 12.13 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive agresivní praktikou podle § 5b odst. 1 tohoto zákona. Moderátorka několikrát na adresu otce divačky zopakovala, že se muž špatně léčí a že pokud chce znát skutečnou příčinu svých problémů, měl by využít speciálně zpoplatněnou audiotextovou službu příští týden, kdy bude kartářka „diagnostikovat karmu“. Muž mohl na základě moderátorčiných rad nesprávně pochopit svoji diagnózu či odmítnout předepsanou léčbu a tím ohrozit své zdraví. Nátlak spojený s nutností zavolat na audiotextovou službu lze hodnotit jako využití nepříznivé situace spotřebitele, která vede ke zhoršení jeho úsudku. Volající divačka byla nepatřičně ovlivňována, ze strachu o svého otce mohla učinit rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinila; za spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného dne 11. ledna 2018 v čase od 12.13 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky. Někteří diváci si mohli zjištění a rady protagonistky vyložit jako náhradu lékařské péče a podcenit tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění. Protagonistka také doporučovala svoje CD v souvislosti s léčbou duševních onemocnění. Volající divačce diagnostikovala úzkosti a doporučila jí na oblast hlavy poslech CD Harmonie duše, který dle moderátorky může pomoci i nemocné dceři divačky. Matka, která se o dítě dlouhodobě stará, může být v takové situaci přístupnější radám kartářky a ve strachu z vlastního psychického onemocnění, které jí bylo nekompromisně prezentováno moderátorkou, učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinila.

Moderátorka mohla rovněž ovlivnit rozhodnutí diváků trpících stresem a únavou, jelikož uvedla, že její CD pomáhá proti těmto problémům, které explicitně označila za signál blížícího se infarktu; za spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Vědmy radí vysílaného dne 26. ledna 2018 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka nabízela čištění energií volajících diváků a předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž u nich mohla vyvolat zanedbání odborné lékařské péče a podcenění fyzických i psychických problémů. V souvislosti se zdravím divákům nabízela kromě svých rad i meditační CD, o nichž prohlašovala, že jsou určeny k fyzickému i psychickému čistění těla a že mají „vyzdravovací účinky“. Tím mohla významně ovlivnit rozhodnutí diváků, trpících zdravotními problémy, resp. mohla u nich vzbudit dojem, že díky tomuto CD budou vyléčeni ze svých zdravotních problémů; za spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Vědmy radí vysílaného dne 26. ledna 2018 v čase od 12.11 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Na obrazovkách byla v pravém horním rohu uvedena reklama na produkty z webu www.vedmy.cz, mj. na čistící svíce s různými vůněmi, jež byly popsány slovy „detoxikace těla i duše“ a „proti zánětům a otokům“.

Tato reklama se opakovala po čas celého televizního vysílání, přičemž na obrazovce pokaždé vydržela dobu v řádech desítek vteřin. Reklama prostřednictvím použitých popisků prohlašovala, že tento výrobek - svíce je určena proti zánětům a otokům, což je nutno vnímat jako deklaraci léčby těchto zdravotních obtíží; za spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného dne 8. března 2018 v čase od 12.30 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky. Moderátorka několikrát zmínila, že má medicínské znalosti a že obecně disponuje určitou mírou porozumění např. u nádorových onemocnění, duševních chorob apod. Někteří diváci si mohli rady a služby poskytované protagonistkou vyložit jako náhradu lékařské péče a zanedbat tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění.

Moderátorka opakovaně v souvislosti s léčbou řady nemocí (např. deprese) doporučovala svá dvě meditační CD, čímž mohla významně ovlivnit rozhodnutí diváků, trpících zdravotními problémy, resp. mohla u nich vzbudit dojem, že díky tomuto CD budou vyléčeni ze svých zdravotních problémů; za spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Vědmy radí vysílaného dne 21. března 2018 v čase od 23.48 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka v teleshoppingovém bloku provedla rituál, jenž měl zajistit bezpečí pro volající divačku a jejího vnuka. Divačka uvedla, že má vnuk vážné psychické potíže a chce si ublížit, poprosila o jeho ochranu. Moderátorka ji v průběhu rituálu opakovaně sdělila, že vnuk vše zvládne, a když bude silná ona, bude v pořádku i on. Svým komentářem mohla protagonistka u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky a celkové podcenění potenciálně vážného stavu muže a jeho duševních problémů.

O symbolu použitém v rituálu několikrát ve vysílání uvedla, že chrání před vším zlým, mj. i před nemocemi a nedostatkem zdraví; za spáchání přestupku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Vědmy radí vysílaného dne 26. března 2018 v čase od 12.30 hodin na programu RELAX, a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Moderátorka čistila volajícím divákům tzv. fyzické čakry a předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž u nich mohla vyvolat zanedbání odborné lékařské péče a podcenění fyzických i psychických problémů. V souvislosti se zdravím jedné z divaček nabízela svá meditační CD, u nichž proklamovala léčebné a prevenční účinky, a využívala tak zranitelnosti osoby, která se ocitla v těžké situaci. Protagonistka ženě řekla, že má zavřené první dvě čakry, kam patří mj. kosti, šlachy, klouby. Aby zabránila problémům v budoucnu, měla by si podle moderátorky koupit její CD a čakry „okysličovat“. Moderátorka mohla svou věštbou využít nelehké situace ženy a významně ovlivnit její spotřebitelské rozhodnutí.


Rada bere na vědomí ukončení poskytování služby PrimaPLAY premium, umístěné na adrese play.iprima.cz/premium, poskytovatele FTV Prima, spol. s.r.o., IČ 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8.

Rada se seznámila s materiálem "Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony" vloženým k připomínkovému řízení a schválila připomínky dle rozpravy.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 7. 2. 2019, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
07.02.2019 • RTVS si dnes vo vysielaní pripomenie Václava Vorlíčka
06.02.2019 • ČT v roce 2018: po rekordním diváckém zájmu i nejvyšší spokojenost
05.02.2019 • Show Jana Krause – 6. 2. 2019
04.02.2019 • Super Bowl českým divákům neučaroval. Raději sledují tenis či formuli 1
03.02.2019 • Prima ZOOM oslaví 6 let úspěšnou minisérií Miroslav Zikmund: Cesta století
02.02.2019 • Maggie ze Simpsonových má svůj vlastní film! A je volně dostupný na youtube

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist