Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Neděle • 05.12.2021 - 21:06:29   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 15. zasedání RRTV, konaného dne 31. 8. 2021

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 05.09.2021


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 15. zasedání projednala 48 bodů programu. Vyhodnotila 23 stížností diváků a posluchačů, vydala šest upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení třech řízení o přestupku. Rada udělila licenci společnosti ViacomCBS Networks International Czech k provozování televizního vysílání programu Nickelodeon Global šířeného prostřednictvím družice.


- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence sp. zn. 2006/1019/zab/KAL ze dne 26. 3. 2008) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio Contact, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence č.j. Ru/103/01 ze dne 9. května 2001) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio North Music, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2013/975/zab ze dne 16. 9. 2014) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn radio a ve změně licenčních podmínek, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří nedílnou přílohu tohoto rozhodnutí.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Horažďovice 92,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 13 42 19 / 49 19 44 a Strakonice 4 88,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 13 53 32 / 49 15 19 se lhůtou pro doručení žádostí do 30. září 2021.

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Nickelodeon Global; základní programová specifikace: Dětský televizní program zaměřený na americké
animované a hrané seriály; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Evropa: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Norsko, Rumunsko, Rusko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Turecko, Ukrajina; Blízký východ: Izrael; Afrika: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Réunion, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe; Asie: Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Hongkong, Kazachstán, Kyrgyzstán, Maledivy, Singapur, Thajsko, Tchaj-wan; hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 2. srpna 2021, č.j.: RRTV/9454/2021-vra.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikla dne 18. srpna 2021, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu VH 1 European, šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím sp. zn.: 2009/1037/sve/MTV, č.j.: sve/7049/09, ze dne 6. října 2009, dle žádosti ze dne 18. srpna 2021, č.j.: RRTV/9764/2021-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.

- Rada zahajuje s provozovatelem Ambit Media, a.s., IČ: 27422160, se sídlem Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, správní řízení podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o odnětí licence k provozování televizního vysílání programu TV TERAPIE, šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence sp. zn. RRTV/2019/628/smu, č.j. RTV/2863/2020-smu RRTV/2019/628/smu, ze dne 25. února 2020, neboť provozovatel nezahájil vysílání po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence do 360 dnů. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k vyjádření do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení.

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, 15200 Praha 5, z jakého důvodu nebyla v příspěvku „Kauza Pavel Zeman“ odvysílaném v pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa dne 20. května 2021 od 21:00 hodin na programu Televize Barrandov uvedena při informování o demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii na podporu Pavla
Zemana aktuální fotografie z této demonstrace, případně proč bylo využito starší fotografie, z níž nebylo žádným způsobem patrné, že nezobrazuje aktuální protesty.

- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení základní programové specifikace a licenčních podmínek, respektive dalších programových podmínek programu Televize Barrandov (licence ze dne 13. května 2013, č. j. FIA/2148/2013, sp. zn. 2013/378/FIA/Bar), neboť dle základní programové specifikace má být program Televize Barrandov plnoformátovým, tedy má dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., obsahovat pořady různého zaměření a témat, zejména pořady zpravodajské, filmové, dokumentární, hudební a vzdělávací a není zaměřen pouze na určitou skupinu obyvatel se shodnými zájmy, a dle licenčních podmínek má být součástí programové skladby denní zpravodajský přehled zařazovaný několikrát denně, kdy uvedeného jednání se provozovatel se dopustil tím, že dne 5. května 2021 nezařadil do vysílání programu Televize Barrandov žádný zpravodajský pořad.

Rada na svém 15. zasedání zvolila za svého místopředsedu Doc. JUDr. Ing. Daniela Nováka, CSc. Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 2. 9. 2021, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
07.09.2021 • MFF Praha - Febiofest 2021 představuje svůj letošní program!
19.08.2021 • Česká televize balí do Varů, přiveze celkem třináct filmů, z toho šest soutěžních
13.08.2021 • Tisková zpráva ze 14. zasedání RRTV, konaného dne 10. 8. 2021
12.08.2021 • Téměř polovinu času před televizními obrazovkami věnují Češi seriálům a filmům
09.08.2021 • Nejlepší festival soudobé hudby, který dnes ve světě existuje, se koná v Ostravě
09.08.2021 • Rádio Kiss největším skokanem v poslechovosti

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist