Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Neděle • 25.09.2022 - 00:45:49   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva ze 14. zasedání RRTV, konaného dne 10. 8. 2021

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 13.08.2021


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 14. zasedání projednala 57 bodů programu. Vyhodnotila 19 stížností diváků a posluchačů, vydala pět upozornění na porušení zákona., rozhodla o zahájení jednoho správního řízení. Rada udělila osm licencí k provozování televizního vysílání. Jednu licenci společnosti This work s.r.o. k provozování místního zemského digitálního televizního vysílání programu KLADNo. 1 TV šířeného prostřednictvím vysílačů,


Čtyři licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., k provozování televizního vysílání programů MTV 00s, MTV Portugal a MTV Spain šířených prostřednictvím družic, a programu MTV Wallonia šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, dvě licence společnosti TV Nova s.r.o., k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu Nova Lady, šířeného prostřednictvím vysílačů a k provozování vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, a licenci společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. k provozování televizního vysílání programu SPEKTRUM HUNGARY šířeného prostřednictvím družice.


- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 2015/406/zab, č.j. RRTV/1048/2016-SPM ze dne 5. dubna 2016 k rozhlasovému vysílání programu Radio Beat prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Blansko 90,0 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 2015/831/zab, č.j. RRTV/943/2016-STR ze dne 1. března 2016 k rozhlasovému vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Jihlava 90,3 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady licence sp.zn. 2015/599/zab, č.j. RRTV/1650/2016-zab ze dne 17. května 2016 k rozhlasovému vysílání programu Radio Beat prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Jičín Silo 98,9 MHz / 0,05 kW a Teplice I 105, 3 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/229/zab, č.j. RRTV/1047/2016-SPM ze dne 5.4.2016 k rozhlasovému vysílání programu SIGNÁL RÁDIO prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Chotěboř 89,0 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/598/zab, č.j. RRTV/1142/2016-SPM ze dne 19.4.2016 k rozhlasovému vysílání programu KISS prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Chomutov 97,1 MHz / 0,1 kW a Teplice 97,4 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/832/zab, č.j. RRTV/744/2016-zab ze dne 1.3.2016 k rozhlasovému vysílání programu KISS prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Česká Lípa 102,6 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/148/zab, č.j. RRTV/1358/2016-zab ze dne 19.4.2016 k rozhlasovému vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Šumperk Kolšov 89,1 MHz / 0,5 kW do 10. října 2025.

- Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se společností MEDIA CLUB, s.r.o., IČ: 29413982, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r. o.

- Rada uděluje společnosti This work s.r.o., IČ: 08960950, se sídlem Varšavská 715/36, Praha 2 Vinohrady, 120 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování místního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: KLADNo. 1 TV; základní programová specifikace: Informační a zpravodajský program s informačními servisy z lokality Kladno a okolí a Středočeského kraje - program zaměřený především na regionální vysílaní. Územní rozsah vysílání: Kladno a okolí v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu ČTÚ č.j. ČTÚ-29 539/2021-613 ze dne 24. června 2021; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český jazyk, v rozsahu dle žádosti doručené dne 31. května 2021, pod č.j. RRTV/7044/2021-vra, ve znění doplnění ze dne 14. července 2021, č.j. RRTV/8803/2021-vra.

- Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha, 15200, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, šířeného prostřednictvím vysílačů na dobu 12 let, označení (název) programu: Nova Lady; základní programová specifikace: Program zaměřený na dramatickou tvorbu, a to převážně mimoevropského původu. Součástí vysílání budou též TV shows; časový rozsah vysílání: 21 - 24 h denně; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 23. 7. 2021, RRTV/9028/2021-vra.

- Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha, 15200, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na dobu 12 let, označení (název) programu: Nova Lady; základní programová specifikace: Program zaměřený na dramatickou tvorbu, a to převážně mimoevropského původu. Součástí vysílání budou též TV shows; časový rozsah vysílání: 21 - 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu - internet; informace o přístupu k vysílání: Voyo.cz nebo voyo.nova.cz, případně jiná webová stránka provozovaná na doméně druhého řádu; v rozsahu dle žádosti doručené dne 23. 7. 2021, RRTV/9028/2021-vra.

- Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám, 1078/5, 152 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/12296/2018-smu, č. j.: RRTV/2018/339/smu, ze dne 29. března 2018, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: označení názvu programu z Nova 2 na Nova Fun, dle žádosti ze dne 21. července 2021, č. j.:
RRTV/9018/2021-vra.

- Rada uděluje provozovateli vysílání, společnosti O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/14202/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/541/zem, ze dne 17. července 2018, k provozování televizního vysílání programu Orange Sport šířeného prostřednictvím
družice, a to změnou označení názvu programu na Premier Sport 2 CZ, v rozsahu dle žádosti doručené dne 29. července 2021, č.j. RTV/9412/2021-vra, ve znění doplnění a upřesnění ze dne 2. a 4. srpna 2021, č.j. RRTV/9464/2021-vra a č.j. RRTV/9506/2021 - vra.

- Rada prodlužuje provozovateli FILM EUROPE, s.r.o., IČ 289 22 921, se sídlem V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. FIA/6524/09 ze dne 25. srpna 2009, k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 16. července 2021 pod č.j. RRTV/8922/2021-vra, ve znění doplnění ze dne 19. července 2021, č.j. RRTV/8942/2021-vra.

- Rada prodlužuje provozovateli TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. FIA/620/2013, spis. zn: 2013/3/FIA/CET, ze dne 5. února 2013, k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené 16. července 2021 pod č.j. RRTV/8917/2021-vra.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele O2 Czech Republic a.s., ze dne 29. června 2021, doručeného Radě dne 2. července 2021, toto potvrzení: Poskytovatel O2 Czech Republic a.s., IČ: 601 93 336, se sídlem v Praze, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, byl dne 10. srpna 2021 zapsán do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 1. července 2021 pod názvem O2 TV Plus, dostupné přes set top box a Smart TV.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz


V Praze dne 12. 8. 2021, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
12.08.2021 • Téměř polovinu času před televizními obrazovkami věnují Češi seriálům a filmům
09.08.2021 • Nejlepší festival soudobé hudby, který dnes ve světě existuje, se koná v Ostravě
09.08.2021 • Rádio Kiss největším skokanem v poslechovosti
08.08.2021 • Media Club byl v červenci jedničkou mezi komerčními skupinami, CNN Prima NEWS dosáhla share 0,9 %
07.08.2021 • RTVS oslavuje 95. výročie rozhlasového a 65. výročie televízneho vysielania na Slovensku
07.08.2021 • Česká televize vydala procedurální a technické podmínky pro pořady kandidujících subjektů

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist