Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Úterý • 23.04.2024 - 06:52:09   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 5. zasedání RRTV, konaného dne 26. 3. 2024

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.gov.cz Přidané: 31.03.2024


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 5. zasedání projednala 36 bodů programu. Vyhodnotila 16 stížností diváků a posluchačů, vydala pět upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení. Rada udělila jednu licenci společnosti HAMCO, s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Hranice 1 107,0 MHz / 100 W, Šumperk II 102,9 MHz / 100 W a Zábřeh 105,8 MHz / 100 W pro program Radio Metropole.


Podrobnější informace naleznete v přepisu usnesení Rady:

- Rada uděluje společnosti HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Hranice 1 107,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 45 00 / 49 32 53; Šumperk II 102,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16-58 46 / 49 57 31; Zábřeh 105,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 51 49 / 49 51 43, pro program Radio Metropole na standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Praha Petřín 91,9 MHz / 2 kW na nové stanoviště Praha Petřín 91,9 MHz / 2 kW, souřadnice WGS84: 14 22 33 / 50 04 47, žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, program RADIO 1 (licence č.j.: Ru/112/01) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Haná SkyRock (licence č.j.: Ru/101/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně Zábřeh 103,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Radio Haná SkyRock (licence č.j.: Ru/101/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně kmitočtu Zábřeh 103,7 MHz / 100 W na Zábřeh 100,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 51 49 / 49 51 43.

- Rada uděluje společnosti Rádio Česká Kanada s.r.o., IČ: 032 22 845, se sídlem Klášterská 140/II, PSČ 377 01 Jindřichův Hradec, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio Česká Kanada (licence sp. zn. 2014/827/zab ze dne 19.1.2016) se souborem technických parametrů Nová Bystřice 106,9 MHz / 0,2 kW, DačiceČervený vrch 92,9 MHz / 1 kW a Jindřichův Hradec-Políkno 103,6 MHz / 1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti Rádio Kroměříž, s.r.o., IČ: 293 75 401, se sídlem Konšelská 1403/2, PSČ 180 00 Praha 8, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio Kroměříž (licence sp. zn. 2015/110/zab ze dne 19.1.2016) se souborem technických parametrů Zlín 107 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli Rádio Pálava s.r.o., IČ: 262 30 780, se sídlem Brněnská 3163/38, PSČ 695 01 Hodonín, souhlas se sloučením licence č.j. Ru/347/00/3271 ze dne 14.11.2000 k rozhlasovému vysílání programu Rádio Jih šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence sp. zn. 2008/1043/CUN/Int ze dne 7.12.2010 k rozhlasovému vysílání programu RÁDIO JIH šířeného prostřednictvím vysílačů (licence zanikající).

- Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, 110 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp.zn. RRTV/2020/894/fia, čj. RRTV/45/2021-fia, ze dne 30. listopadu 2020, podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: 1. rozšíření výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu TeenNick zcela nebo převážně směřováno o: Monako a Švýcarsko, 2. zúžení výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu TeenNick zcela nebo převážně směřováno o: Izrael, Malta, Německo, 3. změna hlavního jazyka vysílání na: francouzštinu, 4. změna označení (název) programu na: Nickelodeon Teen; dle žádosti ze dne 5. března 2024, čj. RRTV/3119/2024-vra.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 03998380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání programu O2 Sport7 šířeného prostřednictvím družice (licence č.j. RRTV/14208/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/543/zem ze dne 17. července 2018) dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, a to časového rozsahu vysílání, dle žádosti č.j. RRTV/3032/2024-vra ze dne 29. února 2024.

- Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení vedené o žádosti, č. j.: RRTV/3114/2024-vra, ze dne 4. března 2024 provozovatele PK 62, a.s., IČ: 262 11 416, se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, o udělení předchozího souhlasu podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č. j.: RRTV/14379/2018-smu, ze dne 17. července 2018, č. j.: RRTV/14747/2019-zem, ze dne 17. prosince 2019, č. j.: RRTV/6846/2021-smu, ze dne 18. května 2021 a č. j.: RRTV/6847/2021-smu, ze dne 18. května 2021 k provozování televizního vysílání programů LEO TV, LEO TV GOLD, EXTASY TV a EXTASY 4K PLATINUM, šířených prostřednictvím kabelových systémů, neboť žadatel vzal svoji žádost podáním, č. j.: RRTV/3333/2024-vra, doručeným dne 13. března 2024, zpět.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli PK 62, a.s., IČ: 26211416, se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci (licence č.j. RRTV/14379/2018-smu ze dne 17. července 2018, č.j RRTV/14747/2019-zem ze dne 17. prosince 2019, č.j. RRTV/6846/2021-smu ze dne 18. května 2021 a č.j. RRTV/6847/2021-smu ze dne 18. května 2021 k provozování televizního vysílání programů LEO TV, LEO TV GOLD, EXTASY TV a EXTASY 4K PLATINUM, šířených prostřednictvím kabelových systémů) dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně způsobu hlasovacích práv, stanov a seznamu akcionářů provozovatele, dle žádosti č.j. RRTV/3372/2024-vra ze dne 14. března 2024.

- Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b) a ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydala dne 26. března 2024 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Západočeská kabelová televize s.r.o., IČ 27985563, sídlem Dobrovského 180/15, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, souhlas se změnou licenčních podmínek licence ze dne 18. prosince 2007, č.j. zem/10018/07, sp.zn. 2007/914/zem/ZAP, k provozování vysílání programu ZKTV, respektive ZKTV-ML, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, spočívající ve změně Dalších programových podmínek, respektive Programové skladby programu ZKTV i Programové skladby ZKTV-ML, kdy původní délka programového bloku 20 až 40 minut se nahrazuje délkou programového bloku 2 až 4 hodiny, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 27. února 2024, pod č.j RRTV/2576/2024-vra, ve znění jejího doplnění ze dne 5. března 2024, č.j. RRTV/3108/2024-vra.

- Rada schvaluje program konference Média dětem, média s dětmi, která se uskuteční v rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2024.

- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za leden a únor roku 2024.

- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.

- Úplný text Tiskové zprávy z 5. zasedání RRTV naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.gov.cz.


V Praze dne 28. 3. 2024, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
02.04.2024 • Evropská unie nestanovila datum ukončení analogového rádia FM a přechod na DAB+
31.03.2024 • Ceny Anděl Coca-Cola 2023: Album roku nahráli November 2nd, do Síně slávy vstoupil Jiří Korn
25.03.2024 • Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 20. 3. 2024
21.03.2024 • RTVS nasadí novú sériu staničných identov na Jednotke
20.03.2024 • Česko Slovensko má talent 2024 pořádá castingy v českých městech 6. a 7. dubna
15.03.2024 • Tisková zpráva ze 4. zasedání RRTV, konaného dne 12. 3. 2024

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist