Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pondělí • 22.04.2024 - 14:50:18   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva ze 4. zasedání RRTV, konaného dne 12. 3. 2024

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.gov.cz Přidané: 15.03.2024


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 4. zasedání projednala 56 bodů programu. Vyhodnotila 24 stížností diváků a posluchačů, vydala šest upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení. Rada na svém 4. zasedání udělila celkem čtyři licence k provozování vysílání, a to jednu licenci společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. k provozování televizního vysílání programu FILM MANIA ROMANIA, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, jednu licenci fyzické osobě Pavel Kalista k provozování televizního vysílání programu Televize FILMpro, šířeného prostřednictvím vysílačů a dvě licence společnosti FTV Prima, spol. s.r.o. k provozování televizního vysílání programů Prima love SK a Prima COOL SK, šířených prostřednictvím družice.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Praha Strahov I 90,3 MHz / 5 kW, žadatele 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054 se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, program EXPRES FM (licence č.j.: Ru/137/01) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Praha Strahov 101,1 MHz / 3 kW, žadatele Radio Prostor s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, program Radio Prostor (licence č.j.: Ru/193/98) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Praha Strahov 103,7 MHz / 1 kW, žadatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, program Rock Radio (licence sp.zn.: 2019/341/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS (licence č.j.: Ru/117/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně kmitočtu a korekci souřadnic stanoviště Mohelnice 97,8 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program KISS (licence č.j.: Ru/117/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně kmitočtu a korekci souřadnic stanoviště Mohelnice 97,8 MHz / 200 W na kmitočet a stanoviště Mohelnice 2 96,2 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 53 16 / 49 46 54.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Josefa Týce, IČ: 03299805, se sídlem Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO OTAVA (licence sp.zn.: RRTV/2022/754/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Sušice 4 106,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Josefu Týcovi, IČ: 03299805, se sídlem Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program RÁDIO OTAVA (licence sp.zn.: RRTV/2022/754/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Sušice 4 106,2 MHz / 50 W na stanoviště Sušice 5 106,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 30 59 / 49 15 03.

- Rada uděluje provozovateli LONDA spol. s r. o., IČ: 492 41 931, se sídlem Na příkopě 859/22, PSČ 110 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO IMPULS (licence č.j. Ru/194/98/1904 ze dne 9.6.1998) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96 676, se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Čas Rock (licence sp. zn. RRTV/2023/324/zab ze dne 5.9.2023) se souborem technických parametrů Brno Barvičova 95,9 MHz / 0,05 kW; Drysice 88,6 MHz / 0,05 kW; Holubice 96,1 MHz / 0,05 kW; Horní Heršpice 94,1 MHz / 0,05 kW; Javůrek 94,2 MHz / 0,05 kW; Křepice 94,2 MHz / 0,05 kW; Mikulov 94,2 MHz / 0,05 kW; Slavíč 90,2 MHz / 0,05 kW; Vyškov 91,9 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96 676, se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Čas (licence sp. zn. RRTV/2023/325/zab ze dne 5.9.2023) se souborem technických parametrů Jihlava Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW; Měřín 94,7 MHz / 0,05 kW; Velká Bíteš 101,0 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 18 09 39 / 4947 59 a Třinec I 106,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 18 40 23 / 49 40 04 se lhůtou pro doručení žádostí do 11. dubna 2024.

- Rada se seznámila s analýzou programu DANCE RADIO provozovatele MAX LOYD, s.r.o., ze čtvrtka 1.2. 2024 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami

- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Praha 97,2 MHz) dne 12. února 2024, Frekvence 1 a.s. (program Frekvence 1; Praha 102,5 MHz) dne 12. února 2024, JOE MEDIA s.r.o. (program HEY Radio; Praha 101,6 MHz) dne 12. února 2024, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio City 93,7 FM; Praha 93,7 MHz) dne 12. února 2024.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, se sídlem Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno, doručeným dne 2.2.2024 pod č.j RRTV/1653/2024-vra, spočívajícím v informaci o výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc leden 2024.

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele RFE/RL, lne., IČ: 61389269, odštěpný závod, se sídlem Vinohradská 159a, 100 00, Praha 10, doručeným dne 13.2.2024 č.j. RRTV/2274/2024-vra, spočívajícím v informaci o změně bydliště vedoucí odštěpného závodu a změně u jednajících osob americké právnické osoby.

- Rada uděluje společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 Karlín, 186 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na dobu 12 let, označení (název) programu: FILM MANIA ROMANIA; základní programová specifikace: Filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené převážně ve Spojených státech amerických, sekundárně v Evropě, Asii a dalších částech světa; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Rumunsko; hlavní jazyk vysílání: rumunský jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 5. února 2024, č.j. RRTV/1629/2024-vra.

- Rada uděluje fyzické osobě Pavel Kalista, IČ 641 81 871, bytem Radinovy 39, 339 01 Vrhaveč, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Televize FILMpro; základní programová specifikace: Program informačně-zábavního charakteru s regionálním zaměřením; územní rozsah vysílání: Klatovsko, v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-3 619/2024-613, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 12. ledna 2024 pod č.j. RRTV/864/2024-vra, ve znění upřesnění ze dne 19. ledna 2024 a 12. února 2024, č.j. RRTV/1110/2024-vra a č.j. RRTV/2258/2024-vac.

- Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Rumunsko, o udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 Karlín, 186 00, k televiznímu vysílání programu FILM MANIA ROMANIA šířeném prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: Filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené převážně ve Spojených státech amerických, sekundárně v Evropě, Asii a dalších částech světa.

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) programu: Prima love SK; základní programová specifikace: Tematický program zaměřený na archivní vlastní tvorbu provozovatele vysílání. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba, různé formáty zábavních pořadů; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 16 až 24 hodin denně; v rozsahu žádosti ze dne 6. února 2024, č.j.: RRTV/1639/2024-vra, ve znění doplnění žádosti ze dne 28. února 2024, č.j.: RRTV/3008/2024-vra.

- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Slovenskou republiku o udělení licence společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, k televiznímu vysílání programu Prima love SK, šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Tematický program zaměřený na archivní vlastní tvorbu provozovatele vysílání. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba, různé formáty zábavních pořadů.

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) programu: Prima COOL SK; základní programová specifikace: Tematický program zaměřený převážně na vlastní tvorbu provozovatele vysílání. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba, různé formáty zábavních pořadů; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 16 až 24 hodin denně; v rozsahu žádosti ze dne 6. února 2024, č.j.: RRTV/1640/2024-vra, ve znění doplnění žádosti ze dne 28. února 2024, č.j.: RRTV/3009/2024-vra.

- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Slovenskou republiku o udělení licence společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, k televiznímu vysílání programu Prima COOL SK, šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Tematický program zaměřený převážně na vlastní tvorbu provozovatele vysílání. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba, různé formáty zábavních pořadů.

- Rada uděluje provozovateli, společnosti FTV Prima, spol. s.r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, Strašnice, 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/3471/2016-SPM, sp.zn. 2016/930/SPM/FTV ze dne 22. listopadu 2016, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: označení názvu programu z Prima Plus na Prima SK dle žádosti ze dne 27. února 2024, č.j. RRTV/2568/2024-vra.

- Rada na základě své pravomoci dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb."), žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, o podání vysvětlení toho, proč v rozporu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. p) zákona č. 231/2001 Sb. neoznámil Radě výpadky televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů programů Televize Barrandov (licence č.j. FIA/2148/2013, sp.zn. 2013/378/FIA/Bar ze dne 14. května 2013), BARRANDOV KRIMI (č.j. RRTV/821/2015-FIA, sp.zn. 2015/108/FIA/Bar, ze dne 17. února 2015) a KINO BARRANDOV (licence č.j. RRTV/852/2015-SMU, sp.zn. 2015/105/SMU/Bar, ze dne 17. února 2015), ke kterým došlo ve dnech 20. ledna 2024 a 10. února 2024.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, doručeným Radě pod č.j. RRTV/2326/2024-vra, spočívajícím v oznámení zahájení vysílání programů Nova Sport 5 a Nova Sport 6 ke dni 29. února 2024.

- Rada se seznámila s naplňováním požadavků na zastoupení evropské tvorby ve vysílání provozovatelů celoplošného televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím družice, prostřednictvím kabelových rozvodů a prostřednictvím zvláštních přenosových systémů v roce 2023.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí změnu evidovaných údajů audiovizuální mediální služby na vyžádání Current Time (v ruštině Nastojaščeje vremja), umístěné na internetových adresách http://www.currenttime.tv, https://www.youtube.com/@CurrentTimeTV, https://www.instagram.com/currenttime.tv/ a https://www.facebook.com/currenttimetv, poskytovatele RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ 613 89 269, se sídlem Vinohradská 3333/159a, 101 00 Praha 10, a zapisuje do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání změnu spočívající v rozšíření způsobů přístupu ke službě o mobilní aplikaci Nastojaščeje vremja.

- Rada se seznámila s plněním povinností podpory evropské tvorby audiovizuálními mediálními službami na vyžádání ve smyslu § 7 zákona č. 132/2010 Sb. za rok 2023.

- Rada se seznámila se Zprávou nezávislého auditora o provedené účetní závěrce RRTV k 31. 12. 2023.


V Praze dne 14. 3. 2024, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
12.03.2024 • EXTASY 4K PLATINUM získala cenu Czech Erotic Awards
12.03.2024 • 16. ročník Radio_Head Awards bude patriť ženám
09.03.2024 • Matematika zločinu si odnáša historicky prvého Českého leva pre Voyo
22.02.2024 • Tisková zpráva ze 3. zasedání RRTV, konaného dne 20. 2. 2024
17.02.2024 • Nominace Cen Anděl Coca-Cola 2023 odhalují letošní favority. Jsou jimi Viktor Sheen a November 2nd
04.02.2024 • Nejlepší český film roku je podle kritiků PŘIŠLA V NOCI

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist