Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Úterý • 07.07.2020 - 02:35:42   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva ze 7. zasedání RRTV, konaného dne 7. 4. 2020

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 11.04.2020Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 7. zasedání projednala 60 bodů programu. Vyhodnotila 79 stížností diváků a posluchačů, vydala 27 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou řízení o přestupku.


Rada udělila společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Mariánské Lázně město 98,8 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 12 42 32 / 49 56 53, Prachatice město 107,9 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 14 00 11 / 49 00 51, Bruntál město 107,5 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55, Litomyšl 93,5 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16 16 45 / 49 53 18, pro program Radio Beat do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/491/zab k vysílání programu Hitrádio City prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Blansko 100,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli Radiospol s.r.o., IČ: 27666395, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/806/zab k vysílání programu Radio Čas prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Veselí nad Moravou 103,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/343/zab k vysílání programu Rock Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Sokolov 99 MHz / 0,05 kW do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/75/zab k vysílání programu Rock Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Mladá Boleslav - Bradlec 103,5 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 278 52 474, se sídlem Stavební 992/1, PSČ 708 00 Ostrava, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/831/zab, č.j. RRTV/469/2015- CUN ze dne 16.12.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rádio Dálnice prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Devět Křížů 94,2 MHz / 0,05 kW; Divišov 96,4 MHz / 0,05 kW; Dolní Královice 96,4 MHz / 0,05 kW; Drysice 88,6 MHz / 0,05 kW; Herálec 91,7 MHz / 0,05 kW; Holubice 96,1 MHz / 0,05 kW; Hulice 91,7 MHz / 0,05 kW; Humpolec 95,8 MHz / 0,05 kW; Pelhřimov 2 91,7 MHz / 0,05 kW; Poříčí nad Sázavou 107,8 MHz / 0,05 kW; Jáchymov 104,1 MHz / 0,05 kW; Jesenice EXIT 107,2 MHz / 0,025 kW; Jiřice 91,7 MHz / 0,05 kW; Kařez silo 97,1 MHz / 0,05 kW; Králův Dvůr 99,6 MHz / 0,05 kW; Křepice 94,2 MHz / 0,05 kW; Lhotka 97,1 MHz / 0,05 kW; Měřín 94,7 MHz / 0,05 kW; Mirošovice 98,3 MHz / 0,05 kW; Mýto 92,0 MHz / 0,05 kW; Nový Jičín 92 MHz / 0,025 kW; Nýřany 100,5 MHz / 0,05 kW; Ostředek 88,6 MHz / 0,05 kW; Průhonice 104,2 MHz / 0,025 kW; Přimda 91,9 MHz / 0,1 kW; Psáře exit 92,3 MHz / 0,05 kW; Rokycany 105,1 MHz / 0,05 kW; Rousínov 91,6 MHz / 0,05 kW; Speřice 98,6 MHz / 0,05 kW; Strakonice 87,6 MHz / 0,05 kW; Velká Bíteš město 101 MHz / 0,05 kW; Velké Meziříčí 5 105 MHz / 0,1 kW; Vyškov 91,9 MHz / 0,05 kW; Žebrák 98,5 MHz / 0,05 kW do 10. října 2025.

Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ 255 18 674, se sídlem Lidická 1879/48, PSČ 602 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio PETROV (licence sp. zn. 2014/46/zab, č.j. bar/4509/2014 ze dne 4.11.2014) podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rádio BLANÍK, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ 255 18 674, se sídlem Lidická 1879/48, PSČ 602 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio PETROV (licence Ru/139/01 ze dne 12. 6. 2001) podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rádio BLANÍK, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

Rada se seznámila s předběžnou koordinací o stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územního rozsahu vysílání před změnou a po změně stanoviště VKV kmitočtu Brno 98,1 MHz / 1 kW žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. a souhlasila s dokončením předmětné koordinace.

Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Písek město 3 92,2 MHz / 100 W souřadnice WGS84: 140915/491813, se lhůtou pro doručení žádostí do 27. května 2020.

Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 3 As 373/2017-53 ze dne 28. února 2020, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne ze dne 22. listopadu 2017, č. j. 5 A 147/2017-97, kterým bylo na základě žaloby společnosti Rádio Pálava, s.r.o. zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 2017, sp. zn. 2014/242/zab, č.j. RRTV/10680/2017-str.

Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/3974/2020-vra ohledně údajného „zahlcení zpráv tématem CORONAVIRUS“, a to na programech ČRo Radiožurnál a ČRo Dvojka. Rada se seznámila s podnětem č.j. RRTV/3576/20120-vra na možné porušení zákona č. 231/2001 Sb.

Rada udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: SMU/1676/2014, sp. zn.: 2014/453/SMU/MTV, ze dne 15. května 2014, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu z MTV Dance International na club MTV od 1. června 2020, dle žádosti ze dne 4. března 2020, č.j.: RRTV/3646/2020-vra.

Rada udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2869/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/50/fia, ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Too na Nick Jr. Peppa od 1. dubna 2020, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Peppa na Nick Jr. PAW Patrol od 1. května 2020 a ve změně označení názvu programu z Nick Jr. PAW Patrol na Nick Jr. Too od 1. června 2020, dle žádosti ze dne 10. března 2020, č.j.: RRTV/4078/2020-vra.

Rada se seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 005 62 262, se sídlem: Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, doručeným Radě dne 23. března 2020 pod č.j. RRTV/4401/2020-vra, spočívajícím v uskutečnění fúze, resp. ve vzájemném sloučení právnických osob společnosti UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 005 62 262 a Vodafone Czech Republic a.s. IČ: 257 88 001 jakožto provozovatelů převzatého vysílání.

Rada vzala na vědomí, že podle § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke dni 1. dubna 2020 zanikne registrace č.j. Rg. 97/99 ze dne 5. října 1999 provozovateli UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 005 62 262, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, k provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, dle podání doručeného Radě dne 23. března 2020 pod č.j. RRTV/4401/2020-vra.

Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím družice MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00, Praha 1, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. RRTV/2019/55/zem, č.j. RRTV/2876/2019-zem ze dne 19. února 2019, spočívajícím ve změně programové nabídky, a to dočasné změny názvu programu MTV OMG od 29. května 2020 07:00 hod. do 22. června 2020 07:00 hod. na MTV 00s a od 22. června 2020 od 07:00 hod. do 29. června 2020 07:00 hod. na MTV PRIDE.

Rada se seznámila s oznámením provozovatele Česká televize o změně loga programu ČT2 na ČT edu v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin.

Rada se seznámila s oznámením provozovatele Česká televize o zahájení vysílání programu ČT3, zaměřeného na osoby starší 60 let, který bude vysílán po dobu nouzového opatření vlády, nejdéle však po dobu šesti měsíců.

Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. února 2020, č.j. 17 A 4/2019, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 13. srpna 2019, sp.zn. RRTV/2019/203/rud, č.j. RRTV/10634/2019-rud, kterým byla provozovateli televizního vysílání, společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, uložena pokuta ve výši 400 000 Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, kterého se dopustil odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa dne 12. září 2018 21:25 hodin na programu Televize Barrandov.

Rada souhlasila s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. února 2020, č.j. 17 A 4/2019, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 13. srpna 2019, sp.zn. RRTV/2019/203/rud, č.j. RRTV/10634/2019-rud, kterým byla provozovateli televizního vysílání, společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, uložena pokuta ve výši 400 000 Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, kterého se dopustil odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa dne 12. září 2018 21:25 hodin na programu Televize Barrandov.

Rada se seznámila s žádostí Kanceláře veřejného ochránce práv o poskytnutí anonymizovaných kopií obdržených čtyř diváckých podnětů a analýz, týkajících se pořadu Výměna manželek, vysílaného na programu NOVA provozovatele TV Nova s. r. o.

Rada se seznámila s iniciativou Evropské vysílací unie z ledna 2020.

Rada schválila Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2019.

Rada schválila změnu Jednacího řádu Rady, jenž umožňuje ve výjimečných situacích zasedání Rady formou videokonference nebo telekonference.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 9. 4. 2020, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
11.04.2020 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 8. 4. 2020
07.04.2020 • Televizní sledovanost roste, u mladých diváků o více než 50 %
26.03.2020 • RTVS odkladá spustenie nového programového okruhu Šport
26.03.2020 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 25. 3. 2020
15.03.2020 • SATRO ponúka voľné vysielanie niektorých programov
14.03.2020 • Tisková zpráva z 5. zasedání RRTV, konaného dne 10. 3. 2020

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist