Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Sobota • 20.07.2024 - 12:42:54   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 16. zasedání RRTV, konaného dne 10. 10. 2023

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.gov.cz Přidané: 13.10.2023


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 16. zasedání projednala 52 bodů programu. Vyhodnotila 21 stížností diváků, vydala dvě upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení. Rada uznala provozovatele Radio Kroměříž s.r.o vinným pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2022. Rada současně upustila od potrestání pachatele, neboť má za to, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.


Rada na svém 16. zasedání udělila společnosti KAFKA & PARTNERS s.r.o. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů s názvem programu Yachting TV.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Sušice 4 106,2 MHz / 50 W, žadatele Josefa Týce, Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, IČ: 03299805, program RÁDIO OTAVA (licence sp.zn.: RRTV/2022/754/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto usnesení: Rada zastavuje řízení o žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country MORAVA (licence č.j.: Ru/116/04), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Prostějov 88,8 MHz / 200 W, neboť žadatel vzal svou žádost zpět.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Tureček Media s.r.o., IČ: 17499771, se sídlem Střední 1831/1, Ostrava PSČ 70200, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fresh rádio (licence sp.zn.: RRTV/2022/144/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada zamítá žádost provozovatele Tureček Media s.r.o., IČ: 17499771, se sídlem Střední 1831/1, Ostrava PSČ 70200, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fresh rádio (licence sp.zn.: RRTV/2022/144/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Klimkovice 88,6 MHz / 50 W. Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru technických parametrů de facto představovala novou licenci.

- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Jeseník město 4 99,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 12 42/50 13 38; Mohelnice 2 90,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 53 16 / 49 46 54; Rakovník I 98,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 29 44 / 50 07 56; Sokolov II 96,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 40 27 / 50 10 26; Sušice 5 87,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 30 59 / 49 15 03; Třinec I 87,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 18 40 30 / 49 40 10; Valašské Meziříčí Štěpánov 98,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 59 13 / 49 27 38; Velká Bíteš Čikov 101,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 08 40 / 49 15 52 se lhůtou pro doručení žádostí do 9. listopadu 2023.

- Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rock Radio (licence sp.zn. 2013/675/zab ze dne 4. února 2014) se souborem technických parametrů Česká Lípa město 99,1 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2014/46/zab ze dne 4.11.2014) se souborem technických parametrů Velké Meziříčí 105,7 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2016/915/zab ze dne 25.4.2017) se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 4 - 101,4 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2016/917/zab ze dne 25.4.2017) se souborem technických parametrů Uherský Brod město 96,7 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2011/771/zab ze dne 2.10.2012) se souborem technických parametrů Liberec-Vratislavice 107,4 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rock radio (licence sp. zn. 2013/676/zab ze dne 22.7.2014) se souborem technických parametrů Kutná Hora 92,5 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rock radio (licence sp. zn. 2011/1121/zab ze dne 18.9.2012) se souborem technických parametrů Ústí nad Labem-Svádov 90,2 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rock radio (licence sp. zn. 2013/690/zab ze dne 15.4.2014) se souborem technických parametrů Sokolov 105,2 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rock radio (licence sp. zn. 2013/712/zab ze dne 15.4.2014) se souborem technických parametrů Karlovy Vary 107,9 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rock radio (licence sp. zn. 2013/784/zab ze dne 27.5.2014) se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí-Štěpánov 92,9 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rock radio (licence sp. zn. 2011/778/zab ze dne 31.7.2012) se souborem technických parametrů Teplice město 92,4 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada udělila společnosti KAFKA & PARTNERS s.r.o., IČ: 25788302, se sídlem Jemnická 345/5, Praha 4 - Michle, 140 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na dobu 12 let, označení (název) programu: Yachting TV; základní programová specifikace: Program nabídne dokumentární a populárně-zábavné pořady; časový rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: celý svět; hlavní jazyk vysílání: anglický; informace o přístupu k vysílání: www.yachtingtv.tv; v rozsahu dle žádosti doručené dne 21. července 2023, č.j. RRTV/8334/2023-vac, ve znění doplnění ze dne 25. srpna 2023, č.j. RRTV/10254/2023-vra, 7. září 2023, č.j. RRTV/10564/2023-vra a 19. září 2023, č.j. RRTV/10936/2023-vra.

- Rada udělila provozovateli, společnosti DWP s.r.o., IČ 276 08 883, se sídlem U libeňského pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: RRTV/1265/2015-zem, sp. zn.: 2015/220/zem/DWP, ze dne 24. března 2015, podle § 21 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to: a) rozšíření územního rozsahu (lokální verze) o: k.ú: 54786 Adršpach, okres Náchod - TV REGIO - Adršpach; b) zúžení územního rozsahu (lokání verze) o: k.ú.: 606430 Bohuňovice, okres Olomouc - TV REGIO - Bohuňovice; k.ú.: 659321 Jevíčko - město, k.ú.: 659339 Jevíčko - předměstí, okres Svitavy - TV REGIO - Jevíčko; k.ú.: 768685 Troubky a k.ú.: 734713 Přerov, okres Přerov - TV REGIO - Troubky; k.ú.: 666408 Klobouky u Brna, okres Břeclav - TV REGIO - Klobouky u Brna; c) ve změně dalších programových podmínek lokální verze TV REGIO, v rozsahu žádosti ze dne 15. září 2023, č. j.: RRTV/10902/2023-vra.

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli, AV- PARK s.r.o., IČ: 27086267, se sídlem Archeologická 2636/3, Stodůlky, 15500 Praha 5, zanikla dne 16. září 2023, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu TV13, šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů, licence udělena pod sp. zn.: 2012/509/sve/AVP, č.j.: sve/3632/2012, ze dne 16. října 2012, dle oznámení provozovatele ze dne 8. září 2023, č.j.: RRTV/10588/2023-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.

- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. u) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 10. října 2023 takto: I. Obviněný z přestupku, provozovatel Radio Kroměříž s.r.o., IČ 29375401, sídlem Konšelská 1403/2, 180 00, Praha, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. u) zákona č. 231/2001 Sb., pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2022, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 odst. 1 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 4 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona. II. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu upouští, neboť má Rada za to, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.

- Rada se seznámila s žádostí Rady pro reklamu (RPR), sídlem Malostranské náměstí 37/23, Malá Strana, PSČ 118 00, Praha 1, o zařazení do seznamu spolupracujících samoregulačních orgánů dle ustanovení § 5 písm. w) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a s jejím etickým kodexem, stanovami a jednacím řádem.

- Rada zapisuje Radu pro reklamu (RPR), sídlem Malostranské náměstí 37/23, Malá Strana, PSČ 118 00, Praha 1, na seznam spolupracujících samoregulačních orgánů dle ustanovení § 5 písm. w) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a vyzývá tohoto samoregulátora, aby do 31. března 2024 doplnil Kodex reklamy tak, aby zohledňoval požadavky dle § 52 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.

- Rada se seznámila s vyjádřením Asociace televizních organizací (ATO) k opětné výzvě Rady k předložení etického kodexu samoregulátora.

- Rada se seznámila se zněním kodexu Asociace komerčních televizí (AKTV), jimž je „Kodex pravidel pro označování pořadů, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob“, a žádá AKTV o poskytnutí informace, jakým způsobem budou členové tohoto samoregulátora reflektovat požadavky zákona č. 231/2001 Sb., aby bylo dosaženo účinného omezení vystavování nezletilých osob obchodním sdělením týkajícím se alkoholických nápojů a účinného omezení vystavování nezletilých osob obchodním sdělením týkajícím se potravin a nápojů obsahujících živiny a látky s výživovým a fyziologickým účinkem, zejména tuk, nasycené tuky, transmastné kyseliny, sůl nebo sodík a cukry, jejichž nadměrný příjem ve stravě se nedoporučuje. Dále Rada žádá AKTV o vysvětlení k článku 8 Kodexu, který chybně hovoří o přezkumu umístění produktu.

- Rada zapisuje Asociaci komerčních televizí (AKTV), IČ: 05939704, sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, PSČ 100 00, Praha 10, na seznam spolupracujících samoregulačních orgánů dle ustanovení § 5 písm. w) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

- Rada se seznámila s analýzou obsahu služby Twitch.tv, umístěné na internetové stránce https://www.twitch.tv dle definičních znaků AVMSnV a dle definičních znaků služby platformy pro sdílení videonahrávek.

- Rada se seznámila s analýzou obsahu potenciální audiovizuální mediální služby na vyžádání Sweet.tv, umístěné na internetové stránce https://sweet.tv/cs dle definičních znaků AVMSnV.

- Rada se seznámila s analýzou obsahu potenciální audiovizuální mediální služby na vyžádání Filmy česky, umístěné na internetové stránce https://filmycesky.cz/ dle definičních znaků AVMSnV.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání Minimax On Demand Hungary, poskytované prostřednictvím kabelových rozvodů, poskytovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, a provádí výmaz služby poskytovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s ukončením poskytování služby Minimax On Demand Hungary.

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele ZAK TV s.r.o., týkající se poskytování služby umístěné na adrese https://zaktv.cz.

- Rada bere na vědomí změnu umístění audiovizuální mediální služby na vyžádání pod názvem ZAK TV, poskytovatele ZAK TV s.r.o., na adrese www.r1zak.cz. Předmětná služba je nyní umístěna na adrese https://zaktv.cz.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 4 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, bere na vědomí doplnění údajů poskytovatelů audiovizuální mediální služby na vyžádání BENY TV archiv, přístupné na webové stránce https://www.benytv.cz. Rozšíření údajů o poskytovatele Ing. Pavla Benátčanová, IČ 123 80 491, se sídlem Všehrdova 437/15, 118 00, Praha 1, Malá Strana a zapisuje změněné údaje do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.


V Praze dne 12. 10. 2023, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
12.10.2023 • Media Club jako jednička na trhu zvyšuje ceny, mění cílovou skupinu na dospělé 18–69 let a zapojuje do kampaní UI
11.10.2023 • Prima mění strategii v řízení programu. Video obsah platformy prima+ má nově na starosti programové oddělení
10.10.2023 • Česká televize posílila svou roli v Evropské vysílací unii. Novou místopředsedkyní sportovní komise se stala Markéta Vránková
09.10.2023 • Televízne spravodajstvo RTVS je dlhodobo najobjektívnejšie na Slovensku
28.09.2023 • Stanovisko Asociace provozovatelů soukromého vysílání k tzv. „velké mediální novele“ představené ministrem Baxou
24.09.2023 • Tisková zpráva z 15. zasedání RRTV, konaného dne 19. 9. 2023

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist