Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pátek • 24.05.2024 - 19:20:12   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
SAT info - Technika | Články
 

Seznamte se: Kaon XSC 320 ANV – 3.část

  Autor: Redakce , e-mail: redakce@satcentrum.com Přidané: 27.10.2003


V prvních dvou částech jsme si představili nový receiver Kaon s vestavěným dekodérem @Sky crypt a USB rozhraním @Sky Video Link. Úvod jsme věnovali funkcím a druhou část popisu přijímače, v dnešním pokračování si podrobně popíšeme menu.


Receiver má bohaté a propracované menu v dobré grafické úpravě a v češtině, které pomáhá jednoduchému pochopení funkcí i bez uživatelského manuálu. Pravda někdy je spíše v „cestine“, tedy bez diakritických znamének, což ale ve srozumitelnosti nevadí. Hlavní menu se zpřístupní po stisknutí tlačítka MENU na dálkovém ovladači anebo také stejnojmenným tlačítkem na čelním panelu receiveru.

Hlavní menu je členěno do pěti skupin – Instalace, Uživatelské nastavení, Systémové nastavení, CI přístupový modul a Obslužný program.

Instalace nabízí na výběr Nastavení antény, Automatické hledání, Manuální hledání, Editace sateliu, Tovární nastavení a Nastavení USALS. V Nastavení antény máme na výběr celkem 32 předdefinovaných satelitů v Ku i C pásmu, musíme ocenit, že se jedná o celkem aktuální seznam a o skutečně všechny v současné době u nás zachytitelné družice. Každý satelit má přednastavené transpondery s frekvencí, polaritou a datovým tokem (SR), dále je možné si nastavit LNB (napájení, typ + lokální oscilátor, 22 kHz, 0/12 V, typ přepínače DiSEqC) a v dolní části hned vidíme barevnými čtverečky i procenty úroveň signálu a kvalitu signálu. V menu Automatické hledání pouze zadáme vybraný satelit a rychle se prohledají všechny předdefinované transpondery pro danou družici. Prohledávání první pozice Aster (19,2 stupňů) v automatickém režimu trvalo necelých pět minut

Manuální hledání umožní uživateli zvolit satelit, frekvenci polaritu, symbol rate (datový tok), code rate (FEC), scan mode (skanování všech kanálů nebo jen volných), hledání sítě a hledání PID (automaticky či manuálně). V menu Editace satelitu je možné upravovat názvy či pozice družit či přidávat nové družice. Tovární nastavení vymaže všechny předvolby a nastavení a uvede receiver do výchozího stavu (samozřejmě jako u všech editovacích funkcí se i v tomto případě zeptá, zda chceme akci skutečně provést) a poslední instalační funkcí je Nastavení USALS.

Zde se chvilku zastavíme. U nás jsou už nějakou dobu prodávané motory k ofsetovým parabolám s funkcí USALS – která znamená Universal Satellites Automatic Location System, průkopníkem je italská firma Stab se svými motory H-H 100 a H-H 120. Pokud máme pohonnou jednotku s funkcí USALS, stačí v menu zadat pouze hodnoty zeměpisné délky (longitude) a zeměpisné šířky (latitude) pro místo, kde máme naistalovanou parabolu a potom po navolení satelitů v menu receiveru nám motor bude sám přejíždět na zvolené pozice na orbitu, aniž bychom je museli ručně dostavovat. Samozřejmě v takovém případě funguje i funkce motoru GO TO pozice, tedy zvolíme si nový satelit a jen zadáme pozici ve stupních (a východně či západně). U tohoto receiveru se zadává v nastavení USALS hodnota pouze na jedno desetinné místo (u DreamBoxu je to na 3 desetinná místa), ale nastavení bylo pro motor H-H 120 přesné a korigoval jsem na maximální výchylku pouze satelit Arabsat 2B. U ostatních družic v celém dostupném orbitu jsem se mohl spolehnout na „automatiku“. Bez problémů jsem takto přidal do nabídky i nedávno zprovozněný satelit Hellasat 2, který je na pozici 39,0 st. východně. Jaká je hodnota longitude a latitude pro vaše bydliště zjistíme podle elektronických map, GPS anebo z internetu na adrese. Najdeme tam i městečka a vesnice v České republice, na Slovensku a v dalších zemích celého světa..

V menu Uživatelské nastavení máme na výběr Vlastnosti kanálů, Editace seznamu kanálů, Odinstalování satelitů, Průvodce programem a Změna PIN kódu. Ve Vlastnosti kanálu jsou základní údaje o kanálu a jeho zařazení do 4 favoritních skupin, které si můžeme sami pojmenovat (např. film, sport, dětské, zpravodajství, erotické apod.). Kladem je, že ve všech obrazovkách uživatelského nastavení a editace je vždy vlevo malé okno, kde vidíme právě přijímaný program a tedy přesně vidíme, který kanál editujeme a je tedy omezeno nechtěné smazání jiného, třeba stejně pojmenovaného kanálu např. jiného providera. V možnosti Editace seznamu kanálů je pro každý kanál funkce zámek, smazat, pohyb a přejmenování. Lze postupně editovat více kanálů naráz, teprve po opuštění tohoto menu (slouží k tomu, podobně jako u jiných nastavení tohoto receiveru klávesa EXIT) jsou po výzvě provedeny všechny změny naráz. Odinstalování satelitů umožní rychlý výmaz celé družice. Velmi propracované je menu Průvodce programem. Opět je vlevo okénko s právě přijímaným kanálem, v pravé části je seznam šesti kanálů. U vybraného si mohu zobrazit současně vysílaný pořad, po stisknutí tlačítka OK pak úplný podrobný popis, modrým tlačítkem INFO přepínáme mezi příštím pořadem a denním a týdenním přehledem, kdy opět po stisknutí OK se zobrazí podrobná informace o pořadu. Bohužel je zde, ostatně jako u takřka všech u nás prodávaných receiverů, kromě Philipsu od UPC Direct problém s českou diakritikou. Před každým písmenem s diakritikou je programů v paketu UPC zařazeno ještě jedno (tzv. funkční) písmenko, které ztěžuje srozumitelnost textu. U jiných (např. němčiny, turečtiny či skandinávských jazyků) abeced tento problém není.

Systémové nastavení umožňuje změnit místní čas a datum, volbu jazyka menu, jazyka audio zvuku a jazyka titulků, ve všech případech je k dispozici čeština. Při vyhledání kanálů se automaticky nastaví čeština, není ji nutné ručně měnit ovladačem tlačítkem A.LANG. Jedná se zejména o kanály paketu UPC Direct, kde se navolí čeština, a nikoliv jako v dřívějším firmware či u jiných receiverů první jazyk, kterým je v tomto paketu např. maďarština! Dále je možné v Systémovém nastavení definovat výstup SCART (RGB či CVBS), SPIDF zvukový výstup (vypnutý, PCM či Dolby Digital) nastavit modulátor na 21.-69.k v normě PAL BG, I, DK, SECAM L a NTSC M (!). V menu se dále zobrazí systémové informace o firmware (v testovaném receiveru byl SW v12.05.04 CEB8) a v podmenu Ostatní nastavení lze definovat typ TV obrazovky (4:3 plá či obálka a 16:9), průhlednost menu, délku zobrazení informací OSD a nastavit zámky (dětský, celého receiveru, menu či automatické zapnutí). Poslední položkou v tomto podmenu systémového nastavení je OTA Upgrade, tedy upgrade firmware ze satelitu, nastavujeme družici, frekvenci, a SR, a graficky se nám názorně zobrazí indikace kvality přijímaného signálu na transponderu, stav (doba) downloadu a stav flashwrite, tedy jak probíhá upgrade, vše vyjádřeno graficky i hodnotou v procentech.

Položka CI přístupový modul nás podrobně informuje o vložených modulech a kartách v nich. Má dvě další položky: CI slot 1 a CI slot 2. Chybí zde tedy, oproti modelům Xtreme Kaon 520 položka CAS slot1. Oproti programovatelné čtečce (integrovaný přístupový modul, CAS) s naprogramovaným softwarem PENTA 1,09 je totiž tato čtečka naprogramovaná jako @Sky crypt a změna firmware se u ní realizuje pomocí vložené karty FUN5, na kterým je tento soft pro upgrade připraven. Výhodou tohoto řešení je i to, že ani po nezdařeném či neúplném, tedy neúspěšném upgrade do firmware čtečky se nám neponičí samotný receiver. Jak už jsme psali v prvním pokračování, je tento universální systém podmíněného přístupu (UCAS), jak se správně nazývá, kompatibilní s modulem pro Free-X TV, se systémem 5in1 a také se systémem CryptoWorks. Což je velkou výhodou pro našeho satelitního diváka - zde získá kromě universálního slotu navíc dekodér CryptoWorks a ještě mu zůstanou další volné oba sloty CI pro vložení libovolných dalších modulů podmíněného přístupu (CAM).

Český či slovenský divák asi bude nejčastěji sledovat programy zakódované v systému CryptoWorks (CW). Proto jsme vložili do jedné šachty CAM CW s přístupovou kartou na paket Czechlink, do druhé na Slovak Link, a do štěrbiny kartu na UPC Direct, případně jsme testovali i jiné uspořádání této trojkombinace. A zkoušeli jsme, jak se bude receiver chovat při přepínání mezi českými a slovenskými kódovanými kanály. Při letním testu se u Kaonu Xtreme 520 UH totiž objevovala na obrazovka hláška o tom, že je kanál nedostupný, abychom vložili přístupový modul, přestože už byl dekódovaný a zobrazený druhým modulem CW. Tuto hlášku pak šlo z obrazovky „odstranit“ stisknutím tlačítka OK. Tehdy firmware receiveru zřejmě nepočítal se dvěma stejnými přístupovými moduly pro dva různé providery, pokud nedekóduje program z prvního slotu, nesleduje, zda nebyl dekódován případně ze druhého slotu. Je tedy výborné, že výrobce v následujících verzích firmware tento problém odstranil. Diváci z našich zemí, používající systém CW k dekódování Czechlinku, Slovak Linku i UPC brali tuto hlášku jako závadu receiveru. Dále jsme testovali i chování receiveru při přechodu z kódovaného režimu do volného vysílání a naopak u paketu Czechlink, ani v tomto případě zde nebyl problém, receiver se „nezasekával“. Další podrobnosti k testu si ale necháme ještě do dalšího pokračování.

Poslední možností Hlavního menu je položka, nazvaná Obslužný program. Zde najdeme hry Poker, Blackjack a Sokoban, položku Kalendář, položku Demonstration a položku @Sky Video Link. Zajímavá je funkce Demonstration - velmi názorně se zde, vtipně animací ručky, tisknoucí dálkové ovládání spolu s modrým obláčkem – okénkem, v němž jsou popsané názvy tlačítek dálkového ovládání, které demonstrační program „tiskne“ – předvádí veškeré možnosti nastavení a ovládání receiveru. Postupně se tak seznámíme se všemi funkcemi receiveru. Oceňuji, že všechny údaje i menu se berou z aktuálního současného nastavení včetně sledovaného kanálu na pozadí a uživatel si udělá konkrétní představu o možnostech přijímače, aniž by musel listovat tištěnou příručkou s obecnými obrazovkami.

No a nás samozřejmě velmi zajímala funkce @Sky Video Link. Myslíme si však, že její popis a ukázky obrazovek si zasluhují samostatný článek, necháme si to tedy na příště.


Pokračování příště


Aktuálně 19.11.2003:

Receivery Kaon 320 ANV se začaly u nás velmi dobře prodávat. Tak se stalo, že se nyní dočasně vyprodala veškerá zásoba v obchodě satelitShop. Očekává se však další dodávka ze zahraničí. Pro vážné zájemce lze tedy přijmout závaznou objednávku - receivery Kaon 320 ANV jim budou distribuované v druhém prosincovém týdnu. Skladem je však typ Kaon 320 AN, který je totožný s testovaným přijímačem, liší se pouze tím, že nemá USB konektor a nepodporuje tedy @Sky video link.


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 4   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
23.10.2003 • Seznamte se: Kaon XSC 320 ANV – 2.část
22.10.2003 • Seznamte se: Kaon XSC 320 ANV – 1.část [ 3 ]
13.10.2003 • Modulátory A/V signálu [ 3 ]
11.10.2003 • Dvojitý box firmy Radix s možností záznamu
07.10.2003 • Seznamte se: Satelitní přijímač Kaon KSC570 - 4.část [ 1 ]
03.10.2003 • Seznamte se: Satelitní přijímač Kaon KSC570 - 3.část

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.


za obsah níže uvedených komentářů satCentrum nezodpovídá!
[ nejnovější komentáře jsou nahoře ]
1 / 1

  PVR verze neexistuje 

19.11.2003 18:19 • Divák
Aspoň s USB zároveň! Upozorňuji tím na jednu skutečnost, že se buď dostane receiver s HD anebo s videolinkem. Oboje nelze, protože procesor obslouží jen jedno zařízení. Také by se mě líbilo mít typ označený např. 520ANVH, ale bohužel, UCAS u typu ANV jde pouze na AT Sky, tedy Sky crypt a USB výstup Sky video link. Bude se dělat příští rok i verze ANH, tedy Sky crypt plus HD, ale pak na USB zapomeňte. Je to dáno principem řízení procesoru, proto se vnitřní čtečka vypíná při USB výstupu a nedekóduje. Snad se o tom více dozvíme ve slibovaných článcích o Sky video linku z testů redakce (mimochodem velmi dobře fundovaně psané články!)
 
 
  existuje i PVR verze ? 

29.10.2003 14:32 • bruno
Dělá se tento receiver i v provedení PVR, podobně jako 520UH ? V tom značení je dost zmatek a jestli se nepletu, tak 320AN(V) = Hornet a ten by měl existovat ve verzi PVR-ready (tedy s možností vložení disku). Díky za případnou odpověď.
 
 
  @JAJA 

27.10.2003 21:58 • Redakce
Rádi bychom název opravili, ale na štítku naspod receiveru, v ceníku velkoobchodu i v dodacím a záručním listě je uvedené XSC 320, takže nám nezbývá, než toto číselné označení i nadále používat. To, že je nahraný firmware 520ky ještě nic neznamená, viděli jsem různé fimware přehrávající jiné typy, spíše záleží na základní desce receiveru. Ale díky za upozornění.
 
 
  @ Redakce 

27.10.2003 14:47 • JAJA
Oravte si nazev neni to XSC 320, ale XSC 520 !!! Viz stitek na krabici a v infu o SW.
 
 
Celkový počet komentářů: 4 / zobrazují se: 1 ... 4

|<«1»>|


zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist