Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Úterý • 21.05.2024 - 09:16:38   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
SAT info - Technika | Články
 

Modulátory A/V signálu

  Autor: Paveł Król , e-mail: Radiolektronik Audio-HiFi-Video Přidané: 13.10.2003


Počet zdrojů signálu video a audio se neustále zvyšuje. To již není jen videorekordér, ale i satelitní tuner, DVD, videokamera, počítač, televizní hry, systémy domácího kina s DVD přehrávači nebo dokonce věže a discmany s možností přehrávání disků VCD a také SVCD. Také televizních přijímačů je stále více. Možnost si přivést signál z libovolného zařízení typu video do libovolného televizního přijímače se stává velmi užitečnou. Nejjednodušším řešením k přenosu signálu ze zařízení A/V prostřednictvím modulátoru je využití již existujícího anténního rozvodu, což nevyžaduje sestavení dodatečné kabeláže. Zůstává problém ovládání zařízení z jiné části obydlí, avšak lze to řešit s využitím „prodloužení“ dílkového ovládání.


Funkce modulátoru

Signálem A/V (audio-video) se rozumí signál zvukový v pásmu 20 až 15 000 Hz a také úplný barvonosný televizní signál, vytvářený všemi přístroji A/V. Výstupní signál z modulátoru je právě takový, jako je přijímaný z pozemních vysílačů. Tedy téměř, poněvadž s ohledem na cenu modulátoru jsou nezbytná jistá zjednodušení.

Každý modulátor musí zvukový signál podrobit modulaci FM na kmitočtu 6,5 MHz (a někdy 5,5 MHz, jestliže je provozován ve standardu B/G, který se používá v západní Evropě). Tento signál se sečítá s televizním signálem a součtovým signálem je dále amplitudově modulován nosný kmitočet. Avšak, jestliže se v terestrické televizi používá modulace VSB-AM (Vestigial Side Band – Amplitude Modulation), čili modulace amplitudy s částečným potlačením dolního postranního pásma, tak v obyčejných modulátorech se využívá modulace DSB-AM (Double Side Band – Amplitude Modulation) neboli dvojí postranní pásmo. Z hlediska kvality příjmu to není tak důležité, ale musí se to brát v úvahu, když se vybírá kanál, na kterém bude modulátor provozován. Takový modulátor navíc zabírá část kanálu umístěného pod kanálem pracovním, např. při provozování modulátoru na 29. kanálu, nelze využít rovněž 28. kanál.

Při využití modulátoru je třeba nezapomenout na to, aby dolní sousední kanál byl volný (kanál nemůže být obsazen např. signálem z pozemního vysílače). Horní sousední kanál musí být rovněž volný, poněvadž příjem signálů dvou sousedních kanálů je možný pouze tehdy, pokud je jejich úroveň stejná. Toho v podmínkách běžné domácnosti většinou nelze dosáhnout.

Výše uvedené omezení stojí za to ilustrovat nějakým praktickým příkladem. Je třeba počítat s tím, že je vhodné mít volný kanál spodní i horní. Jsou tedy třeba tři volné a vedle sebe umístěné kanály, aby bylo možné do kmitočtového pásma umístit kanál z modulátoru. Např. v Krakově jsou obsazené kanály: 30, 33, 35, 50 a rovněž 53. Rovněž je třeba ponechat volný 25. a 27. kanál, neboť se na těchto kanálech mohou objevit další programy (kdysi byly využívány polskými televizními stanicemi Canal Plus a TV Plus).

V souvislosti s tím, jsou volné kanály 21 až 24. To znamená, že lze obsadit kanály 21, 22 a 23. Dále jsou volné kanály 36 až 49, tedy je možné obsadit kanály od 37. kanálu do 48. kanálu. Jestliže používáme nejlevnější modulátory, které pracují na 30 až 40 kanálu, volného místa není příliš mnoho. Modulátor lze prakticky nastavit jen na kanály 37, 38, 39 a také 40. Z toho důvodu je třeba si před koupí modulátoru ověřit, zda modulátor, jenž chceme zakoupit, bude možné provozovat na kanálech, které jsou nám přístupné.

obr.č.3 – TV kanály obsazené v pásmu UHF do 42. kanálu a nad 42. kanálem v Krakově (viz text), tmavé políčko – obsazený kanál, bílé políčko – volný kanál.
Horní část obrázku: obsazené kanály 25, 27, 30, 33, 35. Dolní část obrázku: obsazené kanály 50 a 53.


Téměř každý modulátor má jednoduchý generátor zkušebního signálu, který může pomoci při doladění televizoru na vybraný kanál. Po spuštění tohoto generátoru modulátor generuje na vybraném kanálu obraz, který se skládá ze dvou bílých pruhů na černém podkladě a někdy také zvukový signál o kmitočtu cca 1 kHz.


Typy modulátorů

Na trhu jsou k dispozici dva typy modulátorů. Liší se způsobem nastavení kmitočtu a tím i kanálu, na kterém je modulátor provozován. V nejjednodušších a i nejlevnějších modulátorech je regulačním prvkem proměnný kondenzátor (někdy proměnná indukčnost) zapojený do rezonančního obvodu. Změna kapacity způsobí změnu pracovního kmitočtu. Pochopitelně toto provedení bez použití měřiče kmitočtu neumožňuje přesné nastavení daného kanálu. Prakticky to není důležité, poněvadž každý televizor má automatické řízení kmitočtu, jenž (to platí i v případě, je-li tento televizor vybaven fázovou smyčkou PLL) provede doladění na daný kmitočet. V poněkud více komplikovanějších a dražších modulátorech, změna kmitočtu nastává ve smyčce PLL, díky čemuž se volba kanálu uskutečňuje přepínačem nebo i z klávesnice. Toto řešení zaručuje, že modulátor bude provozován přesně na daném kanálu. Toto řešení bohužel zvýší cenu modulátoru nejméně o 50 %.

Modulátory laděné kapacitním trimrem nebo cívkou jsou provozovány na kanálech 30 až 40 nebo někdy 30 až 50, naproti tomu modulátory s fázovou smyčkou - na kanálech 21 až 69. Také je možné se setkat s modulátory, které pracují v pásmu VHF, a rovněž využívají kanály v tzv. kabelovém pásmu. Je třeba nezapomenout na to, že v jednoduchých modulátorech, z důvodu zjednodušení konstrukce, jejich spektrum kmitočtů obsahuje mnoho lichých harmonických, jenž se při provozu na kanálech VHF či kabelových objeví v pásmu UHF. Harmonické mohou tedy rušit jiné programy. Někteří výrobci, aby eliminovali tento nepříznivý jev, dávají na výstup modulátoru filtr s dolní propustí, který potlačí podíl harmonických, který se vyskytuje v pásmu UHF. Avšak rovněž omezuje pracovní pásmo modulátoru pouze na jednu oblast kanálů, např. na kanály 6 až 12 a kanály S9 až S16 (174 MHz až 294 MHz). Uživatel může také zařadit do obvodu vnější filtr s dolní propustí nebo využít vlastnosti filtrace vstupních pásmových obvodů u anténních zesilovačů např. WW-12/4 (výrobce Telkom-Telmor), MA-024 (Terra) nebo AWS-35 (AMS).


Vstupy a výstupy modulátorů

Typické modulátory mají vstupní svorky A/V v podobě konektoru RCA nebo konektoru EURO. Někdy jsou vstupy provedeny jako tzv. „průběžné“ - to znamená, že modulátor má vstupní svorky A/V i výstupní svorky A/V zapojeny např. mezi satelitním tunerem a televizorem místo obvyklého kabelu EURO-EURO. Tak lze sledovat vybraný satelitní program (stejný na každém televizoru) prostřednictvím anténní kabeláže. V případě konektoru EURO je naproti tomu na jednom vybraném televizoru, který je přes modulátor (přes svorky A/V) připojen např. k satelitnímu tuneru, k dispozici signál velmi vysoké kvality včetně stereofonní složky.

Většina modulátorů má kromě výstupů (velmi často označované jako RF OUT) také vstupy (velmi často označované jako RF IN) na připojení antény terestrické televize nebo signálu kabelové televize. To umožňuje sumaci obou signálů a snadné přivedení signálů do televizního přijímače. Díky tomu, že většina modulátorů má vestavěný zesilovač, lze u slabších signálů z antén terestrické televize zachovat dobrou kvalitu příjmu. Vyskytují se i modulátory, jejichž systém provedení pro sumaci signálů z vstupu RF IN i vlastního systému modulátoru má stejnosměrnou vazbu, tedy lze uskutečnit přenos napájecího napětí. Toho může být využito na jednoduché napájení (nevyužívají se přídavné prvky) např. předzesilovače umístěného v anténní krabici. Používají se konektory IEC nebo F.


Výstupní úroveň

Jedním z důležitých, ale nedoceněných parametrů je úroveň výstupního signálu modulátoru. Měla by být blízká úrovni jiných signálů v anténním rozvodu. Poněvadž úroveň signálu z televizních antén se zpravidla pohybuje v mezích od 50 do 75 dBμV, a úroveň signálů z typického modulátoru je 62 až 68 dBμV, tedy jedinou možností je připojení modulátoru před zesilovač. Pokud je úroveň signálu z antény velmi nízká a nedosahuje úrovně 60 dBμV, doporučuje se použít předzesilovač, a v tomto případě je třeba modulátor zapojit mezi předzesilovač a zesilovač. Předzesilovač má mít zesílení od 12 do 24 dB.

Jistou nevýhodou většiny levných modulátorů je to, že jsou konstruovány na podnosnou zvuku 5,5 MHz (standard B/G), místo standardu 6,5 MHz, který se v Polsku (i v ČR) používá (standard B/K). I když každý televizor vyrobený v posledních deseti letech může zvukový signál přijímat v obou standardech, tak v starších přijímačích s tím mohou být problémy. Řešením je použití modulátoru vyšší třídy, např. MAW-810 nebo MT-17, poněvadž mají možnost výběru podnosné zvuku a mnoho jiných užitečných funkcí (např. průchozí anténní vstup se stejnosměrnou vazbou).

Kromě modulátorů se dvěma postranními pásmy, jsou vyráběné samozřejmě i s jedním postranním pásmem, avšak jejich cena je pro obyčejného uživatele velkou překážkou (v domovním technickém vybavení /instalaci/ je nutnost použití tohoto zařízení ostatně věcí diskuse). Nejlevnější modulátor s jedním postranním pásmem stojí 900 zlotých. Obdobně vypadá situace i pokud jde o stereofonní modulátory. I když by se mohla rýsovat nějaká možnost, že již brzy se takový modulátor s nízkou cenou objeví. Očekávají jej majitelé tunerů a stereofonních videorekordérů. Je třeba podotknout, že velmi často používané modulátory se dvěma vstupy pro zvukový signál nejsou stereofonní modulátory, poněvadž zvukový signál se z obou vstupu sečítá a součtová složka z obou kanálů je přístupná i na výstupu modulátoru.

Modulátory bez smyčky PLL stojí od 80 do 120 zlotých, s fázovou smyčkou se cena pohybuje v rozmezí od 150 do 290 zlotých.

Nejdůležitějšími parametry modulátoru jsou tyto: výstupní kanály, úroveň výstupního signálu a možnost jeho regulace, standard (TV norma) pro který je modulátor konstruován a možnost jeho změny, existence „průchozí“ vazby v anténním rozvodu a také v rozvodu AV, typ spojení (druh konektoru), napájení (vestavěný napájecí zdroj nebo vnější připojení), odběr proudu, možnost napájení přes anténní zásuvku (zdířku), možnost využití signálu z modulátoru pro jiná zařízení, např. pro videokameru, typ „průchozí“ vazby (aktivní nebo pasivní).
Ve většině modulátorů útlum v anténním rozvodu nepřesahuje hodnotu 2 dB. „Průchozí“ vazbu lze využít na sumaci signálů z několika modulátorů.

Na polském trhu se vyskytuje mnoho firem, které vyrábí modulátory s využitím pro domácnost. Levné modulátory jsou při tom zpravidla sestavené z hotových modulů. Příkladem firem produkujících modulátory jsou Telkom-Telmor, Mixpol, Sat-Serwis, Inel, Kayto, Alcad nebo Terra. Mnoho modulátorů také pochází z drobného importu.

Modulátory patří k zařízením málo poruchovým a se snadnou montáží. Jejich instalace nevyžaduje speciální kvalifikaci. Mohou být zajímavým a užitečným doplňkem anténního rozvodu v rodinném domě a všude tam, kde jsou prováděny instalace ve velkém měřítku.


Přehled nejznámějších typů modulátorů v Polsku:

typ (model) ME-1 MOD-2 Kayto
výrobce Sat-Serwis Inel Kayto
země výroby Polsko Polsko Polsko
distributor Sat-Serwis Inel Kayto
pracovní TV kanály 31 až 43 32 až 51 3
výstupní úroveň (dbμV) 64 až 65 64 až 65 50
televizní norma G G B
„průběžná“ vazba A/V ano ne ne
„průběžná“ vazba anténní ano ano ne
konektor A/V (typ) EURO EURO EURO
konektor anténní (typ) IEC IEC IEC
napájení (V, V/mA, V/VA) 230 230 230
generátor zkušebního signálu ano ano ano
ostatní 1* 2* 3*
cena brutto (zlotý) 107 až 130 76 až 95 74 až 90typ (model) MAW-800 MAW-810 jednoduchý
výrobce Telkom-Telmor Telkom-Telmor Mixpol
země výroby Polsko Polsko Polsko
distributor Telkom-Telmor Telkom-Telmor Mixpol
pracovní TV kanály 21 až 69 21 až 69 1 až 69
výstupní úroveň (dbμV) 75 až 80 reg. 75 až 80 reg. 75
televizní norma K G, K, L D, K
„průběžná“ vazba A/V ne ne ne
„průběžná“ vazba anténní ano ano ano
konektor A/V (typ) RCA RCA RCA
konektor anténní (typ) IEC IEC F
napájení (V, V/mA, V/VA) 12/100 12/100 8 až 12/150
generátor zkušebního signálu ano ano ano
ostatní 4*, PLL 5*, PLL 6*, PLL
cena brutto (zlotý) 180 až 220 190 až 230 168 až 190
typ (model) dvojitý obyčejný MT-11
výrobce Mixpol Mixpol Terra
země výroby Polsko Polsko Litva
distributor Mixpol Mixpol Dipol
pracovní TV kanály 1 až 69 30 až 40 21 až 69
výstupní úroveň (dbμV) 75 62 až 64 75
televizní norma D,K G G,K,I,H,N,M
„průběžná“ vazba A/V ne ne ne
„průběžná“ vazba anténní ano ano ne
konektor A/V (typ) RCA RCA RCA
konektor anténní (typ) F IEC F
napájení (V, V/mA, V/VA) 12/250 230 11,5 až 13/120
generátor zkušebního signálu ano ano ne
ostatní 7*, PLL 8* 9*, PLL
cena brutto (zlotý) 261 až 295 86 až 110 149 až 165
typ (model) MT-17 MT-11P MT-12P
výrobce Terra Terra Terra
země výroby Litva Litva Litva
distributor Dipol Dipol Dipol
pracovní TV kanály 21 až 69 21 až 69 6 až 12 + S9 až S16
výstupní úroveň (dbμV) 62 až 70 reg. 75 75
televizní norma G, K, I G, K, I, H, N, M B, D
„průběžná“ vazba A/V ne ne ne
„průběžná“ vazba anténní ano ano ano
konektor A/V (typ) RCA RCA RCA
konektor anténní (typ) F F F
napájení (V, V/mA, V/VA) 8 až 13/150 230/3 230/3
generátor zkušebního signálu ano ne ne
ostatní 10*, PLL 11*, PLL 11*, PLL
cena brutto (zlotý) 149 až 165 172 až 190 172 až 190


typ (model) MT-21P MT-22P
výrobce Terra Terra
země výroby Litva Litva
distributor Dipol Dipol
pracovní TV kanály 21 až 69 6 až 12 + S9 až S16
výstupní úroveň (dbμV) 70 až 85 reg. 70 až 85 reg.
televizní norma G, K, I, H, N, M B, D
„průběžná“ vazba A/V ne ne
„průběžná“ vazba anténní ano ano
konektor A/V (typ) RCA RCA
konektor anténní (typ) F F
napájení (V, V/mA, V/VA) 230/3 230/3
generátor zkušebního signálu ne ne
ostatní 12*, PLL 12*, PLL
cena brutto (zlotý) 184 až 210 184 až 210


Vysvětlivky k tabulce:

1* - modulátor se připojí v tom případě, jestliže na pinu č. 8 konektoru EURO je napětí 12V (nebo-li po připojení satelitního tuneru nebo videorekordéru),
2* - modulátor nižší třídy s velkým rozsahem pro nastavení kanálů,
3* - modulátor je konstruován pouze pro jeden kanál,
4* - možnost regulace úrovně zvukového a obrazového signálu,
5* - možnost napájení ze „soustředného“ kabelu, je možný přenos napájecího napětí do zařízení a regulace úrovně zvukového a obrazového signálu,
6* - modulátor je konstruován rovněž i pro kanály speciální (kabelové),
7* - modulátor může pracovat i na speciálních (kabelových) kanálech, ve společném krytu jsou umístěny dva modulátory,
8* - varianta modulátoru s „průběžnou“ vazbou A/V a konektory EURO,
9* - modulátor má regulaci úrovně signálu zvuku, možnost napájení ze „soustředného“ kabelu, napájecí napětí lze přenášet do zařízení,
10* - modulátor s regulací úrovně zvukového signálu, aktivní „průběžnou“ vazbou v anténním obvodu průchozí pro stejnosměrný proud, možnost napájení ze „soustředného“ kabelu,
11* - modulátor s regulací úrovně signálu zvuku,
12* - modulátor má regulaci úrovně zvukového signálu i hloubky amplitudové modulace.


Obrázky k textu:

úvodní obr.č.1 – modulátor firmy MIXPOL vybavený vstupními konektory audio – video typu RCA


obr.č.2 (vlevo) – kanál ve standardu (TV normě) D, K – šířka kanálu 8 MHz,
fv – nosná obrazu,
fa – podnosná zvuku,
fc – podnosná barvy (barvonosná složka),
fd – podnosná digitálního zvuku NICAM,

obr.č.2 (vpravo) – kanál u modulátoru se dvěma postranními pásmy – šířka kanálu 13,5 MHz,
fv – nosná obrazu,
fa – podnosná zvuku,
fc – podnosná barvy,


obr.č.4 – schéma anténního rozvodu s využitím modulátoru MAW-800
DL-26/6-12/21-60W ……… anténa se zesilovačem v anténní krabici,
šipka směrem od antény …... signál z antény,
šipka směrem k anténě …….. napětí pro napájení zesilovače v anténní krabičce,
šipka směrem k CA-215 …… signál z antény a i z modulátoru,


obr.č.5, 6 a 7 – fotografie modulátorů k tabulce


Zdroj: Radiolektronik Audio-HiFi-Video (Polsko), č. 9/2003, s. 10 až s. 13, přeložil Petr Miklík, volně upraveno a zkráceno


Pozn. redakce: Připravujeme pro vás v redakci test modulátoru „domácí“ – slovenské provenience, na našem webu jej zveřejníme v nejbližší době.


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 3   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
11.10.2003 • Dvojitý box firmy Radix s možností záznamu
07.10.2003 • Seznamte se: Satelitní přijímač Kaon KSC570 - 4.část [ 1 ]
03.10.2003 • Seznamte se: Satelitní přijímač Kaon KSC570 - 3.část
02.10.2003 • Seznamte se: Satelitní přijímač Kaon KSC570 - 2.část [ 1 ]
01.10.2003 • Seznamte se: Satelitní přijímač Kaon KSC570 - 1.část
27.09.2003 • Stavíme rodinný domek - nezapomeňme na rozvody [ 19 ]

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.


za obsah níže uvedených komentářů satCentrum nezodpovídá!
[ nejnovější komentáře jsou nahoře ]
1 / 1

  Modulatory pre FM CCIR 

14.10.2003 20:07 • Robert
Zaujimalo by ma, ci existuju audio modulatory pre pasmo 87.5 - 108MHz, pokial mozno stereo. Odkedy UPC v BA zrusilo zahranicne rozhlasove stanice v svojom kablovom rozvode, uvazujem nad stavbou zariadenia, pomocou ktoreho by som simultanne prijimal vsetky rozhlasove programy v Czechlink (a perspektivne aj slovak-link, ale to na inom mieste mimo Bratislavy). Nie je problem vyextrahovat tych x rozhlasovych kanalov naraz, ale zatial neviem, ake zariadenie sa da pouzit na modulovanie do antenneho rozvodu.
 
 
  pro redakci: 

13.10.2003 21:47 • technikTKR
Zkuste k těm připravovaným testům modulátorů ”made in SK” ještě přihodit i výrobek ALCIA (www.antech.cz), který je celkem dost rozšířen, má fázový závěs a stojí poměrně málo peněz. Bohužel je ale monofonní.
 
 
  Slovenske modulatory 

13.10.2003 21:13 • VanJ
Takze kedze som pred casom sam hladal modulatory, prehladal som skoro cely web. Vtedy som hladal STEREO modulator pre domace pouzitie, ale nic seriozne (cenovo) som nenasiel. Az nokoniec som nasiel riesenie rovno ”pod nosom”, nakolko som z okresu Prievidza (Slovensko) a v Prievidzi taketo modulatory vyrabaju. Dokonca hned dve firmy VF-TECH (www.vftech.sk) a Eltis (www.eltis.sk). Druha dokonca aj STEREO model v cene asi 4800,- Sk !!!!. Vystupna frekvencia sa na nom nastavuje DIP prepinacmi (PLL) a taktiez sa da nastavit vystupny signal (Stereo, Dual, mono). Bezne sa dodava pre pasmo UHF a VHF, ale ked som sa s nimi rozpraval, vraveli, ze nie je problem aj S-pasmo (Hyperband). Na stranke najdete aj zastupenie v Cesku. Prva spominanan firma vyraba stereo modulatory pre kablove tv v 19” boxoch, ale tam je cena okolo 14000,- (aspon kedysi bola, novy cennik som nevidel)
 
 
Celkový počet komentářů: 3 / zobrazují se: 1 ... 3

|<«1»>|


zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist