Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Neděle • 23.06.2024 - 10:26:43   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
SAT info - Technika | Články
 

Seznamte se: Satelitní přijímač Kaon KSC570 - 3.část

  Autor: Redakce , e-mail: redakce@satcentrum.com Přidané: 03.10.2003


Třetí částí pokračujeme v testu levnějšího receiver Kaon KSC 570. Po úvodním popisu a základních technických dat, vnější popisu a dálkového ovladače dnes budeme pokračovat popisem hlavního menu.


V minulé části jsme se seznámili se satelitním receiverem Kaon KSC 570, který má dvě šachty (CI) pro možnost vložení dvou CAM. Například můžeme použít externí modul (CAM) systému CryptoWorks a do něj pak zasunout přístupové karty (smart cards) paketů Czechlink, Slovak Link, anebo UPC Direct. Dalším plusem pro satelitního diváka je to, že výrobce upravil firmware receiveru tak, že po vložení „obyčejného“ modulu Irdeto EuroCAM nám bude po vložení programovatelné FUN karty fungovat jako FreeCAM a umožní nám přijímat programy ve třech různých kódovacích systémech (Betacrypt, Viaccess, TPS/Seca/Mediguard), samozřejmě pouze v „jednotkových“ verzích. Stanic, vysílajících v takovýchto formátech bohužel velmi rychle ubývá, tak jak provideři přecházejí na lépe zabezpečené systémy kódování. Přesto je to vítané rozšíření možností příjmu, zvláště když jsou kódy pro náplň FUN karty dostupné na internetu a tím, že výrobce modul EuroCAM podporuje přímo ve svém firmware, nehrozí problémy při přeprogramování „svépomocí“, jako tomu bylo na jaře u externích Magic modulů. Posledně jsme se seznámili se základními technickými vlastnostmi, a došlo i na popis receiveru ze vnějšku - dnes budeme pokračovat popisem menu a obsluhy.


Receiver má oproti dříve testovanému „sourozenci“ Kaon řady 520 přepracované, barevné a logicky pochopitelné menu v dobré grafické úpravě a v češtině, které pomáhá jednoduchému ovládání všech funkcí i bez uživatelského manuálu. Hlavní menu se zpřístupní po stisknutí tlačítka MENU na dálkovém ovladači anebo také na čelním panelu receiveru.

Hlavní menu je členěno do sedmi skupin – Instalace, Seznam kanálů, Editace seznamu kanálů, Průvodce programem, Nastavení systému, CI přístupový modul a Obslužný program.

Instalace nabízí přehledný pohled na vybraný satelit a nastavení základních hodnot, jako je přepínač C/Ku pásma, výběr LNB frekvence oscilátoru a C-LNB frekvence, napájení LNB ve stand by stavu, 22 kHz, 0/12 V, typ přepínače DiSEqC. V dolní části hned vidíme barevnými úsečkami i procenty úroveň signálu a kvalitu signálu. V levé části je na výběr celkem 42 předdefinovaných satelitů v Ku i C pásmu, musím ocenit, že se jedná o aktuální skutečně v současné době u nás zachytitelné družice. Každý satelit má přednastavené transpondery s frekvencí, polaritou a datovým tokem (SR), k výběru transponderů se dostanu po stisknutí zeleného „teletextového“ tlačítka, samozřejmě jde transpondery, ale i družice editovat – přidat, ubrat (smazat) či přejmenovat a změnit pozici na orbitu pro každý satelit. Vstup do menu editace se provede žlutým tlačítken. Poslední červené tlačítko pak zahájení skanování vybrané družice či transponderu s možnostmi vyhledávání sítě (zap./vyp.) a typu hledání (všechno/FTA kanály). Vše je jednoduché, logické a u barevných čtverečků, představujících tlačtka na ovladači jsou vždy české popisky.

Vraťme se ale ještě na chvíli k poslední položce v levém sloupci, označenou DiSEqC. Po stisknutí OK se nám rozevře roletka dalšího menu, kde máme na výběr nastavení přiřazení dané družici 4 hodnot, stavů DiSEqC (A-D), nebo zvolit režim motorického natáčení anebo si vybrat natáčení s motorem, podporující funkci USALS. U nás jsou už nějakou dobu prodávané motory k ofsetovým parabolám s funkcí USALS – která znamená Universal Satellites Automatic Location System, průkopníkem je italská firma Stab se svými motory HH 100 a HH 120. Pokud máme pohonnou jednotku s funkcí USALS, stačí v menu zadat pouze hodnoty zeměpisné délky (longitude) a zeměpisné šířky (latitude) pro místo, kde máme naistalovanou parabolu a potom po navolení satelitů v menu receiveru nám motor bude sám přejíždět na zvolené pozice na orbitu, aniž bychom je museli ručně dostavovat. Samozřejmě v takovém případě funguje i funkce motoru GO TO pozice, tedy zvolíme si nový satelit a jen zadáme pozici ve stupních (a východně či západně). U tohoto receiveru se zadává v nastavení USALS hodnota pouze na jedno desetinné místo (u DreamBoxu je to např. na 3 desetinná místa), ale nastavení bylo pro motor HH 120 přesné a korigoval jsem na maximální výchylku pouze satelit Eutelsat W4 s ruským paketem NTV+. U ostatních družic v celém dostupném orbitu jsem se mohl spolehnout na „automatiku“. Bez problémů jsem takto přidal do nabídky i nedávno přesunutý satelit Hispasat 1A, který je nyní na pozici 7,0 st. západně. Jaká je hodnota longitude a latitude pro vaše bydliště zjistíme podle elektronických map, GPS anebo z internetu na adrese http://www.heavens-above.com/countries.asp#S. . Najdeme tam i městečka a vesnice v České republice, na Slovensku a v dalších zemích celého světa..


V menu Seznam kanálů se nám zobrazí na levé straně (setříděné) předvolené kanály, v pravé části v menším okénku vidíme vysílaný program a základní údaje o něm (družice, transponder, frekvence, SR a polarita). Po stisknutí zeleného tlačítka aktivujeme funkci Třídění. Třídit můžeme podle funkce Pohon (všechno, abecedně A-Z anebo Z-A a zamčené předvolby), další funkce je označená Satelit (všechny, anebo jednotlivé předprogramované satelity, které máme zapsané do předvoleb). Další funkce třídění se nazývá CAS (což je anglická zkratka pro systém podmíněného přístupu – druh kódování). Můžeme se rozhodnou, jaký kódovací systém budeme používat, v závislosti na vloženém CA modulu s příslušnou přístupovou kartou – smart card (všechno, FTA/Etc, MediaGuard, Viaccess, Irdeto, CryptoWorks, Betacrypt, Nagravision, SkyCrypt). Další třídění je možné uskutečnit pomocí funkce Síť (zobrazeny jsou všechny načtené předvolené sítě – provideři – např. TPS, Premiere, UPC, MTV Networks, Canal Satellite, CSAT aj.) Poslední možností je třídění pomocí funkce žánr /všechno či definované žánry u jednotlivých předvoleb). Tolik k třídění, červeným tlačítkem mohu ještě v tomto menu rychle přepínat mezi 8 favoritními skupinami anebo použít seznam „všechno“. Do menu Seznam kanálů se dostanu i po stisknutí tkačítka OK ve středu ovladače či na čelním panelu, pak se ale toto menu objeví „navrch“ nad na pozadí běžícím aktuálním televizním či rozhlasovým programem.

Velmi propracované je další menu Editace seznamu kanálu. V levém sloupečku máme všechny předvolby, v pravém pak některou z 8 favoritních skupin. Kanály z levé strany můžeme libovolně přesunovat a ukládat do favoritních skupin, měnit jejich názvy či jim přiřadit dalších 15 označení podle žánru (Movie, zprávy a fakta, podnikání, sport, dětské, fakta, vzdělání, životní styl, drama, hudba, umění, aktuální obchod, speciál, komedie, dokument). Každý kanál samozřejmě můžeme smazat, přesunout, přeskočit ho či uzamknout.

Kladem však je, že při editaci běží na pozadí právě přijímaný program a tedy přesně vidíme, který kanál editujeme a je tedy omezeno nechtěné smazání jiného, třeba stejně pojmenovaného kanálu např. jiného providera. Lze postupně editovat více kanálů naráz, teprve po opuštění tohoto menu (slouží k tomu, podobně jako u jiných nastavení tohoto receiveru klávesa EXIT) jsou po výzvě provedeny všechny změny naráz. Odinstalování satelitů umožní rychlý výmaz celé družice.

Další menu je Průvodce programem. Opět je vpravo okénko s právě přijímaným kanálem, v levé části je seznam pěti kanálů. U vybraného si mohu zobrazit současně vysílaný pořad, po stisknutí tlačítka OK pak úplný podrobný popis, modrým tlačítkem Změna EPG se dostanu na týdenním přehledem. Po stisknutí OK v tomto menu mohu listovat seznamem předvoleb a rychle se tak dostat k EPG i jiných kanálů na celý týden. Bohužel je zde, ostatně jako u takřka všech u nás prodávaných receiverů, kromě Philipsu od UPC Direct problém s českou diakritikou. Před každým písmenem s diakritikou je programů v paketu UPC zařazeno ještě jedno (tzv. funkční) písmenko, které ztěžuje srozumitelnost textu. U jiných (např. němčiny, turečtiny či skandinávských jazyků) abeced tento problém není.

Nastavení systému umožňuje volbu jazyka (myslí se menu), volbu jazyka-audio a volbu jazyka – titulky (ve všech případech máme jich na výběr 13 a nechybí ani čeština). Oproti dříve testovanému receiveru Kaon 520UH Extreme musím ocenit, že se při vyhledání kanálů nastaví automaticky jako řeč doprovodu čeština a nemusí se ručně měnit ovladačem tlačítkem A.LANG. Jedná se o kanály paketu UPC Direct, kde bývá vysílaná jako první možnost většinou maďarština! Zde je přečtena a zobrazena informace o audiu ze streamu a nemáme již další problémy či komplikace. Dále je možné v Systémovém nastavení definovat výstup SCART (RGB či CVBS), typ TV obrazovky (4:3 plná či obálka a 16:9), čas trvání banneru (OSD) na obrazovce (1, 3, 6, 9, 12 či 15 sekund). Můžeme nastavit VF kanál (modulátor) na 21.-69.k v normě (v menu VF mod) PAL BG, I, DK, SECAM L a NTSC M (!). Dále jednoduše nastavíme šipkami místní čas (rok, měsíc, den, hodinu a minutu) a procenta průhlednosti menu. Další možností Nastavení systému je Změna PIN kódu, Dětský zámek, Uzamčení receiveru, Zámek menu či automatické zapnutí. SPIDF zvukový výstup (optický digitální výstup na konektoru TOS Link) nastavujeme v menu na vypnutý, PCM či Dolby Digital). Předposlední položku Tovární nastavení nedoporučuji používat , dojde k výmazu všech předvoleb a nastavení receiveru a přechodu do základního anglického nastavení. Nakonec si můžeme v tomto menu zobrazit Systémové informace o firmware (v testovaném receiveru KSC-570 byl firmware z 13.6.2003, SW V03.05.00).

Položka Hlavního menu s názvem CI přístupový modul nás podrobně informuje o vložených modulech a má dvě položky: CI slot 1 a CI slot 2. V testovaném receiveru po vložení „obyčejného“ modulu Irdeto EuroCAM nám bude po vložení programovatelné FUN karty fungovat jako Free-CAM modul a umožní nám přijímat programy ve třech různých kódovacích systémech (Betacrypt, Viaccess, TPS/Seca/Mediguard), samozřejmě pouze v „jednotkových“ verzích. Stanic, vysílajících v takovýchto formátech bohužel velmi rychle ubývá, tak jak provideři přecházejí na lépe zabezpečené systémy kódování. Přesto je to vítané rozšíření možností příjmu, zvláště když jsou kódy pro náplň FUN karty dostupné na internetu a tím, že výrobce modul EuroCAM podporuje přímo ve svém firmware, nehrozí problémy při přeprogramování „svépomocí“, jako tomu bylo na jaře u Magic modulů.

Český či slovenský divák asi bude nejčastěji používat CAM CryptoWorks (CW). Proto jsme vložili do jedné šachty CW s přístupovou kartou na paket Czechlink, do druhé na Slovak Link. Při přepínání mezi českými a slovenskými kódovanými kanály se objevovala v pravém horním rohu hláška s názvem systému CryptoWorks, přestože už byl program dekódovaný a zobrazený druhým modulem CW.

Poslední možností Hlavního menu je položka, nazvaná Obslužný program. Zde najdeme tři položky – Hra, Demonstration a Kalendář. Hry jsou velmi pěkně vypracovan, i když samozřejmě jednoduššího provedení. Jsou to známé Tetris (padání cihliček), Hexa (místo cihliček je ovoce), Puzzle (v podstatě pexeso se 30 políčky – 15ti dvojicemi symbolů), Slider (skládání „rozhozeného“ obrázku posunem 3x3 až 6x6 polí), Mine (minové pole), Snake (had), Pocker (video poker), Blackjack (karetní hra OKO) a Sokoban („skladník“, přesunující v labirintu „bedny“). Tedy využití spíše pro děti satelitního fanouška, jak pro lovce na orbitu! Zajímavější pro mne byla položka Demonstration. U té se zastavím, velmi názorně se zde – vtipně animací ručky, tisknoucí dálkové ovládání spolu s modrým obláčkem – okénkem, v němž jsou popsané názvy tlačítek dálkového ovládání, které demonstrační program „tiskne“ – předvádí veškeré možnosti nastavení a ovládání receiveru. Postupně se tak seznámíme se všemi funkcemi receiveru. Oceňuji, že všechny údaje i menu se berou z aktuálního současného nastavení včetně sledovaného kanálu na pozadí a uživatel si udělá konkrétní představu o možnostech přijímače, aniž by musel listovat tištěnou příručkou s obecnými obrazovkami.


Pokračování příště


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
02.10.2003 • Seznamte se: Satelitní přijímač Kaon KSC570 - 2.část [ 1 ]
01.10.2003 • Seznamte se: Satelitní přijímač Kaon KSC570 - 1.část
27.09.2003 • Stavíme rodinný domek - nezapomeňme na rozvody [ 19 ]
25.09.2003 • Jsou velké paraboly ještě v módě ? – 2.část [ 1 ]
24.09.2003 • Jsou velké paraboly ještě v módě ? – 1.část
22.09.2003 • Soud potvrdil právo na satelitní parabolu [ 4 ]

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist