Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Středa • 16.06.2021 - 16:29:05   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 19. 5. 2021

  Autor: RVR , e-mail: info@rvr.sk Přidané: 26.05.2021


Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

- udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Západoslovenská televízia spoločnosti ZSTV Media s.r.o.;

- uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 14. 9. 2020 v čase od cca 21:33 hod. a dňa 16. 9. 2020 v čase od cca o 12:48 hod. odvysielal program Farma, ktorý obsahoval obscénne vyjadrovanie a slovnú agresivitu, pričom tento program bol označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že naplnil kritériá nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov, čím vysielateľ nesprávne uplatnil JSO;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 5. 2. 2021 v čase o cca 05:49 hod. odvysielal program Súdna sieň – Znásilnená babička, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 4. 2. 2021 v čase o cca 17:57 hod. odvysielal program Súdna sieň – Ateliér plný detského porna, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 21. 3. 2021 v čase o cca 7:30 hod. odvysielal program Príbeh žraloka, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 21. 3. 2021 v čase o cca 13:53:52 a 15:14:45 hod. odvysielal upútavky na program Muži v naději, vysielaný dňa 22. 3. 2021 o cca 20:29 hod., ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 druhá veta JSO;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 27. 2. 2021 v čase o cca 6:43 hod. odvysielal program Súdna sieň – Znásilnil dcéru, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 22. 2. 2021 v čase o cca 07:03 hod. odvysielal program Aféry – Voyeur, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8. 2. 2021 v čase o cca 20:37 hod. (TV MARKÍZA) a dňa 10. 2. 2021 v čase o cca 20:15 hod. (DAJTO) odvysielal program Vo štvorici po opici 3, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o (programová služba WAU), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 11. 2 . 2021 v čase cca 17:38 hod. odvysielal program Súdna sieň – Už žiadne orgie, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

- vzala na vedomie doručenú štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb vysielateľov Rozhlas a televízia Slovenska, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., MAC TV s.r.o., C.E.N. s.r.o. za 1. štvrťrok 2021;

- vzala na vedomie doručenú štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel a podielu nových slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2021;

- odňala licenciu na digitálne vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi Golf Zone Slovakia, s.r.o., na základe vlastnej žiadosti vysielateľa;

- odňala licenciu na digitálne vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi Západoslovenská televízia s.r.o., na základe vlastnej žiadosti vysielateľa;

- zmenila licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby a na vysielanie rozhlasovej digitálnej programovej služby vysielateľa D.EXPRES, k.s v časti právne skutočnosti;

- zmenila licenciu na digitálne televízne vysielanie vysielateľovi LifeTV s.r.o. v časti podiel vysielacieho času vyhradený európskym diela vytvoreným nezávislými producentami;

- udelila registráciu retransmisie spoločnosti Lepšia káblovka s.r.o.;

- zmenila registráciu retransmisie TKR/314 spoločnosti RegioTV, s.r.o.;

- zmenila registráciu retransmisie TKR/254 spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.;

- zmenila registráciu retransmisie TKR/199 spoločnosti MKTS s.r.o. a zastavila správne konanie vedené voči spoločnosti v časti týkajúcej sa zaradenia niektorých programových služieb do ponuky;

- zmenila registráciu retransmisie TKR/374 spoločnosti EHS, s.r.o. a zastavila správne konanie vedené voči spoločnosti v časti týkajúcej sa ponuky určitých programových služieb;

- vzala na vedomie oznámenie poskytovateľa Lenka Zlatev o poskytovaní služby www.tvotv.sk na internetovej stránke https://www.tvotv.sk/ a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, keďže predmetná služba spĺňa kritéria audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa ZVR;

- vzala na vedomie oznámenie spoločnosti VAFEC s.r.o. o poskytovaní služby www.vafec.sk na internetovej stránke https://vafec.sk/ a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, keďže predmetná služba spĺňa kritéria audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa ZVR;


- uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- možné nevyužívanie frekvencií 94,7 MHz Topoľčany (RADIO ROCK, s.r.o.), 107,2 MHz Martin (RADIO ONE ROCK, s.r.o.) a 92,9 MHz Rimavská Sobota (RADIO ONE, s.r.o.);

- vysielanie programu Sobotné dialógy, zo dňa 20. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Prvé zistenia expertného tímu WHO), zo dňa 30. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Silná zostava, zo dňa 18. 3. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 21. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevky B. Kollár: výmena premiéra krízu nevyrieši a Minister zdravotníctva pandémiu nezvládol), zo dňa 20. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Rádiožurnál, zo dňa 19. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Rádiožurnál, zo dňa 18. a 30. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Ordinácia s výhľadom na more, zo dňa 16. 3. 2021 (ochrana maloletých – JSO, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Prezidentka vládu vymenuje v prezidentskom paláci), zo dňa 1. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Televízne noviny (príspevok Prostitúcia počas pandémie), zo dňa 7. 3. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Televízne noviny (príspevok Zaočkovaní sa nemusia testovať), zo dňa 15. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Wonder woman, zo dňa 21. a 24. 2. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA, DAJTO);

- vysielanie programu Oteckovia, zo dňa 26. 2. 2021 (podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy a telenákupu, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie reklamy na Durex, zo dňa 12. 3. 2021 (ochrana maloletých – JSO, podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy, telenákupu a sponzorovania, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Krimi a Noviny, (príspevok Každé lôžko je obsadené), zo dňa 20. 3. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, MAC TV s.r.o., TV JOJ);

- vysielanie programu Krimi, zo dňa 14. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, právo na opravu, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programov Dr. Ludsky - Ludsky & Ludsky a Dr. Ludsky – Sterilná pravda zo dňa 21. 3. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);

- vysielanie programov Televízne noviny, Správy RTVS, Noviny, Hlavné správy zo dňa 3. a 4. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. - TV Markíza, RTVS - Jednotka, MAC TV s.r.o. - JOJ, C.E.N. s.r.o. - TA3);

- vysielanie priameho prenosu z tlačovej konferencie R. Fico o aktuálnej politickej situácii, zo dňa 23. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);


Všetky uznesenia prijaté dňa 19. 5. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD., Rada pre vysielanie a retransmisiu, 21. 5. 2021


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
27.05.2021 • MS v hokeji ešte bližšie divákom a poslucháčom: Štáb RTVS v piatok vycestuje do Rigy
21.05.2021 • Tisková zpráva z 9. zasedání RRTV, konaného dne 18. 5. 2021
14.05.2021 • 10. ročník Grand Prix Svetozára Stračinu pozná svojich víťazov, ocenenie získala aj RTVS
11.05.2021 • Novinárska cena putovala aj do Markízy, prevzal si ju Michal Kovačič za reláciu Na telo
10.05.2021 • Tisková zpráva z 8. zasedání RRTV konaného dne 4. 5. 2021
06.05.2021 • Třicátý ročník cen České hudební akademie – Anděl Coca-Cola 2020 se blíží

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist