Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pátek • 08.12.2023 - 20:35:33   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva ze 17. zasedání RRTV, konaného dne 24. 10. 2023

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.gov.cz Přidané: 27.10.2023


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 17. zasedání projednala 35 bodů programu. Vyhodnotila 17 stížností diváků a posluchačů, vydala tři upozornění na porušení zákona. Rada na svém 17. zasedání udělila dvě licence k provozování vysílání, a to jednu licenci společnosti Black Hornet Productions s.r.o. k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Black Hornet Radio a jednu licenci společnosti TP Pohoda s.r.o. k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu Relax.


Rada uložila společnosti Emporia Style Kft., v likvidaci, IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 Budapešť, Márvány u. 17., respektive Budapešť, Zsolt ut. 6, B. fst. 3, 1016, Maďarsko, DIČ: 12239856-2-41, jakožto zpracovateli teleshoppingu, pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., a to zpracováním reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 28. dubna 2019 od 11:21 hodin na programu KINO BARRANDOV, který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu, neboť moderátorka v teleshoppingu opakovaně tvrdila, že nabízené výrobky, kterými byly šperky se vsazenými kameny, respektive že tyto vsazené kameny mohou odstranit různé zdravotní potíže, přičemž nabídku konkrétních výrobků podpořila formulacemi: „smaragd (...) léčí samozřejmě i tělo i duch, ducha“ (čas 11:41:31-11:41:41 hodin); „Turmalíny jsou nejpozitivnějšími, nejléčivějšími kameny. (...) působí to, prosím vás, na všechny snad orgány.“


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti Black Hornet Productions s.r.o., IČ: 173 48 838, se sídlem Bohunická 576/52, PSČ 619 00 Brno -Horní Heršpice, licenci k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Black Hornet Radio, šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO 1 (licence č.j.: RRTV/2019/13/zab), a to o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající ve změně stanoviště kmitočtu České Budějovice 100,2 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program RADIO 1 (licence č.j.: RRTV/2019/13/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu České Budějovice 100,2 MHz / 100 W na stanoviště České Budějovice hotel 100,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 28 21 / 48 58 54.

- Rada na základě ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) a ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto usnesení: Správní řízení ve věci žádosti společnosti Prime Studio s.r.o., IČ: 096 49 191, se sídlem Koněvova 2660/141, PSČ 130 00 Praha 3, o udělení licence k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Radio Context šířeného prostřednictvím vysílačů se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. zastavuje, neboť žadatel vzal žádost v plném rozsahu zpět. - Rada na základě ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) a ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto usnesení: Správní řízení ve věci žádosti společnosti Prime Studio s.r.o., IČ: 096 49 191, se sídlem Koněvova 2660/141, PSČ 130 00 Praha 3, o udělení licence k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Radio Flex šířeného prostřednictvím vysílačů se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. zastavuje, neboť žadatel vzal žádost v plném rozsahu zpět.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, se sídlem Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno, doručeným dne 4. 9. 2023 pod č.j. RRTV/10468/2023-vra, spočívajícím v informaci o výluce vysílání programu Radio Proglas za měsíc září 2023. Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO ENERGIC s.r.o., IČ: 18016987, Nerudova 566/9, Mladá Boleslav, PSČ 29301, doručeným dne 25.09.2023 pod č.j. RRTV/11090/2023-vra, který na základě udělené licence k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání zahájil dne 25.09.2023 vysílání programu Rádio Energic.

- Rada uděluje společnosti TP Pohoda s.r.o., IČ: 268 52 683, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Relax; základní programová specifikace: Tematický program zaměřený na dramatickou tvorbu, zejména mimoevropské provenience; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: čeština; časový rozsah vysílání: Minimálně 16 hodin denně; dle žádosti, ze dne 11. října 2023, č.j.: RRTV/11745/2023-vra.

- Rada konstatuje, že dne 11. září 2023 zanikla dle § 24 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., dnem zániku právnické osoby AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. v likvidaci, IČ 276 95 964, se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 00 Brno, které byla licence udělena, platnost licence č.j.: FIA/3743/2014, spis. zn.: 2014/379/FIA/AID, ze dne 21.10.2014, k provozování televizního vysílání programu Brno TV šířeného prostřednictvím vysílačů.

- Rada odnímá provozovateli DBM Media Group s.r.o., IČ: 14199815, se sídlem Rybná 716/21, 110 00 Praha 10, licenci č.j. RRTV/6700/2022-zem, sp. zn. RRTV/2022/425/zem ze dne 7. června 2022 k provozování televizního programu Oki-TV, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů dle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve lhůtě nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence nezahájil vysílání.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli TV Beskyd s. r. o., IČ: 258 44 334, se sídlem 1. máje 1 000, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, zanikla dne 2. října 2023, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Televize Beskyd, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím, sp. zn. 2011/855/FIA/Tv, čj. FIA/3467/2011 ze dne 1. listopadu 2011, dle oznámení ze dne 2. října 2023, čj. RRTV/11778/2023 zil. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV Beskyd s.r.o., IČ: 25844334, doručeným Radě dne 2. října 2023 pod č.j. RRTV/11192/2023-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu Televize Beskyd, sp. zn. RRTV/2023/633/zil, č.j. RRTV/9738/2023-zil, a to ke dni 2. října 2023.

- Rada konstatuje, že ke dni 31. prosince 2022 zanikla provozovateli převzatého vysílání Planet A, a.s., IČ: 00537012, se sídlem: Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00, Praha 4, registrace sp. zn. 2007/917/cun/Pla, č.j. cun/2013/2008, ze dne 19. března 2008, 148 00, k provozování převzatého vysílání, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a to v důsledku zániku právnické osoby Planet A, a.s., IČ: 00537012, dle § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.

- Rada se seznámila s Akčními plány zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 provozovatelů celoplošného televizního vysílání.

- Rada se seznámila se Zaváděcími plány zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 provozovatelů jiného než celoplošného televizního vysílání.

- Rada se seznámila s vyrozuměním Ministerstva financí, Odboru odškodňování a náhrady, ve věci nároku Unie obhájců na náhradu nemajetkové újmy.


V Praze dne 26. 10. 2023, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
20.10.2023 • Novým šéfem televizního studia v Brně se stal Petr Albrecht
19.10.2023 • Česká televize představila vizi komunikace i nový tým
17.10.2023 • Společné prohlášení mediálních asociací k tzv. velké mediální novele
13.10.2023 • Tisková zpráva z 16. zasedání RRTV, konaného dne 10. 10. 2023
12.10.2023 • Media Club jako jednička na trhu zvyšuje ceny, mění cílovou skupinu na dospělé 18–69 let a zapojuje do kampaní UI
11.10.2023 • Prima mění strategii v řízení programu. Video obsah platformy prima+ má nově na starosti programové oddělení

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist