Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pátek • 08.12.2023 - 19:49:52   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 18. zasedání RRTV, konaného dne 7. 11. 2023

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.gov.cz Přidané: 09.11.2023


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 18. zasedání projednala 29 bodů programu. Vyhodnotila 18 stížností diváků a posluchačů, vydala tři upozornění na porušení zákona.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Beat (licence č.j. Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Brno 91,0 MHz / 500 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Radio Beat (licence č.j. Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Brno 91,0 MHz / 500 W na stanoviště Brno Nebovid 91,0 MHz / 500 W souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto usnesení: Rada zastavuje řízení o žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn. RRTV/2016/1027/str), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Mikulov 94,2 MHz / 50 W, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto usnesení: Rada zastavuje řízení o žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio City (licence č.j.: Ru/116/04), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Vyškov 91,9 MHz / 50 W, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně kmitočtu Zábřeh 103,7 MHz / 100 W na Zábřeh 100,3 MHz / 100 W, žadatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, program RADIO HANÁ (licence č.j.: Ru/101/01) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RadioZET s.r.o., IČ: 256 16 803, se sídlem Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, souhlas se změnou zakladatelské listiny podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu provozovatele z RadioZET s.r.o. na Radio Prostor s.r.o. a ve změně počtu jednatelů a způsobu jejich jednání, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli LONDA spol. s r. o., IČ: 492 41 931, se sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1 - Nové Město, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu ze společnosti Agrofert a.s., IČ: 261 85 610, se sídlem Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4 - Chodov, na společnost KAPRAIN CHEMICAL LIMITED, identifikační číslo HE 381813, se sídlem na adrese Giannou Kranidioti 9, Nikosie 1065, Kyperská republiky, neboť tato změna by nevedla k neudělení licencí na základě veřejných slyšení.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Třinec nemocnice 99,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 18 41 26 / 49 40 28, Ústí nad Labem Předlice 100,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 57 13 / 50 40 50 se lhůtou pro doručení žádostí do 7. prosince 2023.

- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílače.

- Rada uděluje společnosti Perinvest, a.s., IČ: 26750520, se sídlem Janáčkovo nábřeží 157/53, Praha 5, 150 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/2023/398/blu, č.j. RRTV/2023/398/blu, ze dne 11. května 2023, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v změně názvu programu A11 Sport, šířeného prostřednictvím vysílačů, na Sporty TV, dle žádosti ze dne 24. října 2023, č.j.: RRTV/12467/2023-vra.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o., sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha, IČ 27168425, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu CS Film dne 29. září 2023 v čase 13:59 - 15:37 hod. (v průběhu vysílání pořadu Martin a Venuše) neuváděl označení televizního programu (logo), čímž se dopustil porušení povinnosti uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 416 93 311, Praha 5, Kříženeckého nám. 322, 15200, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 14. 10. 2023 od 22:28 hodin na programu Televize Barrandov odvysílal pořad Nikdo není perfektní, který je pořadem s umístěním produktu, přičemž pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen pouze na svém začátku a konci, nikoli po skončení přerušení celkem dvěma reklamními bloky. Pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst.1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ 286 96 921, sídlem Obchodní 41, 434 01 Most, na porušení licenčních podmínek televizního programu TV DAKR, jehož se dopustil tím, že dne 29. srpna 2023 neaktualizoval v 16.00 hodin vysílanou smyčku, jak ukládají další programové podmínky licence programu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.

- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červenec 2023.

- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. k) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), vydala toto usnesení: Rada zastavuje se společností AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., v likvidaci, IČ 276 95 964, Vídeňská 51/122, Přízřenice, PSČ 619 00, Brno, řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se tato společnost, jakožto provozovatel televizního vysílání, mohla dopustit tím, že neposkytla Radě na její vyžádání záznam vysílání programu Brno TV ze dnů 23. - 24. dubna 2023 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin, respektive ze dnů 6. -7. srpna 2023 v časovém úseku 00.00 - 24.00 hodin, neboť společnost jakožto právnická osoba zanikla.

- Rada se seznámila s Akčními plány zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

- Rada schvaluje termíny zasedání RRTV v roce 2024.


V Praze dne 9. 11. 2023, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
07.11.2023 • Markíza odstúpila od zmlúv s operátormi ANTIK a DSI DATA
27.10.2023 • Tisková zpráva ze 17. zasedání RRTV, konaného dne 24. 10. 2023
20.10.2023 • Novým šéfem televizního studia v Brně se stal Petr Albrecht
19.10.2023 • Česká televize představila vizi komunikace i nový tým
17.10.2023 • Společné prohlášení mediálních asociací k tzv. velké mediální novele
13.10.2023 • Tisková zpráva z 16. zasedání RRTV, konaného dne 10. 10. 2023

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist