Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Středa • 02.12.2020 - 05:04:09   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Kabelová televize | Články
 

Jak dál, společné televizní antény,
aneb jsou STA prohrou času ? - 2. část

  Autor: Dr. Vladimír Mazálek , e-mail: info@tel-satexp.cz Přidané: 18.03.2003


Stejně jako občas v tisku, tak i na internetových stránkách probíhají časté a bouřlivé diskuse k článkům na různá témata. Jedním z nich jsou i diskuse o společných televizních anténách, do kterých se sice zapojují samozřejmě zastánci všech technologií dodávek televizního signálu, ale ne vždy jsou jejich odpovědi natolik fundované a odborně podložené, a tak je řadový čtenář z takové diskuse spíše dezorientován než poučen.

Abychom se tedy v této problematice posunuli dopředu, pokusíme se současný stav a znalosti sumarizovat přímo pomocí odpovědí odborníků z této oblasti, a to nejen ředitelů či jednatelů odborných instalačních, revizních či znaleckých firem, ale také statistiků, právníků či zástupců centrálních orgánů vytvářejících legislativu k této problematice.


Jako dalšího nechávám pohovořit přestavitele firmy,

která se telekomunikacemi v oblasti TKR, STA a podobných věcí zabývá velmi dlouhou řádku let, jejíž představitelé jsou odbornými školiteli a zhotoviteli předloh pracovních postupů a hodnocení. Firma bývá často zvána i ústředním orgánem jako garanční při kvalitativním posuzování těchto záležitostí. Ten přichází se zcela novou koncepcí a novinkami, které asi značně celý pohled na STA radikálně změní :

V dobách, kdy jsem byl zaangažován do vstupu jedné zahraniční společnosti do některých našich kabelových sítí za účelem jejich vybudování jsem viděl společné televizní antény jako těžký kámen na krku snah o vybudování plnohodnotných kabelovek. A to i přes to, že jsem STA předtím dlouhá léta koncepčně navrhoval a budoval, ale pro kabelovky v jejich rozvoji byly klasické STA vhodné jen k prvnímu kroku co by nástinu území budoucí malé kabelovky. Byl jsem přesvědčen, že zejména ve velkých centrech naprosto zvítězí pouze kabelovky jako třeba v sousedním Německu a mnoho prvotních smluv s městy a územními správci bytových domů také v té době bylo koncipováno tím směrem, aby STA byla z nějakého důvodu zrušena či alespoň odpojena ( ne fyzicky odstraněna – nebyla představa, že by přešly do majetku kabelovek ), protože podle tehdejších koncepcí mohla být základní nabídka televizních programů placena z položek podobných reklamním.

Přiznám, že při expanzi TKR se tyto budovaly přímo živelně a na práci byly najímány mnohdy firmy jen pro to, že měly v tomto oboru stavební kapacitu, a tak se mohlo stát, že ne všechny domovní rozvody vyhovují plně třeba vyhlášce č.50 (rozvod je domovníma stupačkama veden těsně vedle vedení 220V či výtahovou šachtou), nebo k nim ani nebyla vypracována projekce či volba kanálů nezaručuje jedničkovou kvalitu obrazu či zvuku ). Ale nakonec vše bylo zkolaudováno někdy až euforicky téměř plošně a dnes to slouží svému účelu i v této podobě. Toto by měly právě odstranit finanční vstupy zahraničního kapitálu, protože na předělávku takových sítí běžná kabelovka dnes peníze nenajde. Ale to nejsou argumenty proti něčemu, to je jen konstatování, že při budování každého média se v zájmu co nejrychlejšího zabrání teritoria dějí nešvary.

Tím, že STA ovšem hlavní „kabelovkový nátlak“ přežila, dokázala svoji opodstatněnost. Proč si nepřiznat, že kabelovky nemají vždy dost vysoký počet abonentů ani ve velkých bytových domech a současně s připojováním dalších abonentů je i dost velký počet těch, co se od kabelovek odpojují. Zařízení je instalováno, a to nepoužívané stárne snad dokonce rychleji než to používané, takže proč třeba ty nepoužívané přípojky neprodat do vlastnictví bytů. Zas by bylo o starost méně. Nemyslím, že by počet abonentů kabelovek mohl již dál nějak významně narůstat, protože všechny lukrativní oblasti jsou již zakabelovány a zakabelování dalších území již bude znamenat jen zvýšené náklady na menší zisk. A k dalším výrazným financím si současné kabelovky asi nepomohou ani fúzemi, zahraniční investoři si to umí spočítat ještě daleko lépe. Proto jsme nyní koncepci dalšího využití STA technicky přehodnotili a i spolu s distribučními společnostmi placených programů dodávaných do republiky zatím jen pro některé kabelovky jsme došli k závěru, že zvýšení počtu platících diváků je možný nyní již jen cestou přes STA.

Technicky sice nemá většina STA hvězdicový rozvod, ale čas prověřil, že i staré rozvody mohou přenést více než 4 programy v pásmu VHF, takže rezervy tady jsou. A měřením a vyhodnocením možností u několika stovek náhodně vybraných STA se došlo k tomu, že investice do oprav STA se vyplatí, když se nabídne něco nového. Uživatelé STA jsou většinou ti méně náročnější na počet programů a jazykově třeba i méně vybavení diváci s požadavkem hlavně na české zábavné programy a nevadí jim obvykle, že programů není dvacet.

Proto se po delších jednáních se zástupci firem distribuujících do ČR placené programy – zatím pro tento rok zcela jistě HBO a předběžně český sportovní program (2 další jsou v jednání) otevírá možnost opravení STA odbornou firmou a zabudování ke stávajícím terestrickým programům i uvedený program.

Vzhledem k tomu, že SBD mají již nyní dokonce vlastní účty pro STA, bude tento program placen z účtu společně, a vzhledem k tomu, že bude dopředu paušálně placeno měsíčně za bytový celý dům (nebudou vlastně neplatiči), předpokládá se cena za filmový program dokonce daleko nižší než v kabelovce. Cena za tento konkrétní program by měla být měsíčně za byt v desetikorunách, vše bude dle počtu odběratelů, atd.

Licence pro poskytování této služby naší firmou již nabyla platnost a technicky mohou první oficiální montáže proběhnout již březnu, protože poskytovatelé těchto programů si vymínili zcela oficiální značku profesionálních přijímačů, aby byla jistota, že programy nebudou amatérsky „vypadávat“, apod. Nad akcí máme technickou garanci a pokud by měla zařízení od nás povolené (dodané či zakoupené) montovat nějaká jiná firma, pak budeme trvat na tom, aby její odborné zkušenosti byly certifikovány alespoň něčím takovým jako je třeba bývalá koncese k montážím STA, TKR a satelitních zařízení, kterou dříve vydávaly oblastní pobočky ČTÚ.

Rozhodně naše věci nebude moci montovat každý antenář se živnostenským listem na něco jiného než telekomunikační zařízení, protože tady je potřeba zcela nekompromisně vyžadovat vysokou odbornost a dvouletou záruku kvality montáže, aby se předešlo kritice nejen těch montérů, na které se prostě nedostalo, ale hlavně aby zcela byly dodrženy podmínky dodavatelů programů. Tím by se napravili i současné technické úrovně i těch STA, která pracují s nevyhovujícími komponenty a parametry.

Terestrický příjem také dost pokročil, takže české či přeshraniční televizní programy jsou vysílány stereo a když se vše dobře technicky udělá, není důvod, aby kvalita v rozvodu byla horší než 1. Zkoušky několika těchto systémů již běží a nejsou s tím problémy.V takovém STA bude možno počítat podle současných výsledků tak max. s 8 – 10 televizními programy dle výběru odběratele. Půjde asi o všechny české terestrické programy, asi jeden až dva přeshraniční a zřejmě tedy jeden filmový a jeden sportovní.

Tady už půjde o komplexní službu včetně placených programů, takže se budou platit i autorské poplatky podle zákona z celého STA. Ale to je dnes již u větších STA spojených třeba do malého TKR zcela běžné a finančně schůdné. Nevím, zda o podobných možnostech jednají s distributory těchto filmových programů už i slovenské firmy, ale v ČR to umožní přijímat atraktivní věci i v bytových domech v těch lokalitách, kde se s kabelovkou nepočítá. V současné době se probírají ještě některá možná technická omezení, ale ta s podstatou věci či termínem zahájení celé akce nemají podstatné souvislosti. Myslím, že to, zda bude na střeše příjem terestrický, analogový, ze satelitu, digitální či jakýkoliv jiný, není pro stávající obyvatele ani v příštích letech to podstatné, protože výroba a prodej digitálních televizorů je přece jen v masovém měřítku finanční hudba budoucnosti a nejprve by v tom směru bylo předělat celosvětově velké výrobce televizorů a zajistit jim trvalý odbyt. A to ve velkém zatím rozhodně nehrozí, ač je všude plamenně psáno kdo a kdy již také zahájí digitální terestrické vysílání.

Naši diváci STA však asi budou mít v příštích 10 – 15 letech televizory analogové jako běžný standart doby a při běžných programech na pobavení či zprávy jim to kvalitativně postačí. Konečně – standarty EU v tomto směru proti tomu nic nenamítají.

Pro nadstandartní služby jsou budovány jiné sítě a nic nebrání tomu, aby jich bylo v domě několik. To, že současně s placeným programem se chystáme poskytovat prostřednictvím STA i internet do domácností, o tom budeme informovat samostatně. Ale již dnes existují nám konkurenční společnosti, které montují právě na bytové domy internet tak, že jejich rozvody jdou k jednotlivým účastníkům sice „cestou nejmenšího odporu“, tedy nějakým stávajícím lištováním. Jejich cena je vysoce konkurenční kabelovkám a průzkum zájmu je již dnes prováděn třeba na některých sídlištích v Brně, Ostravě či Plzni, ale brzy se tato akce rozjede jistě i v jiných městech. Je to momentálně asi nejlukrativnější záležitost, asi jak bylo dříve zavádění satelitu.

Já se osobně daleko více bojím energetických společností, že se konečně probudí a stejné či podobné služby začnou nabízet prostě prostřednictvím používaného rozvodu elektrické energie. Vždyť způsoby přenosu obrazu a zvuku jsou již jinde používány běžně a tato zařízení se prodávají i u nás, drobným problémem jsou jen současně používané pojistky. Pokud se energetici této šance nechytnou, určitě se začneme o spolupráci s nimi v tomto oboru vážně zajímat, a třeba si k tomuto zajistit pronájem jejich sítě, protože toto je ještě jedna z mála možností k úspěšné konkurenci. Toto jsou záležitosti, které se klidně mohou rozběhnout již tento rok.

Rozhodně nás zatím jako nějaká reálná konkurence nestraší DVB-T ani DVB - S. Nikdo už ale nemůže čekat zlatokopecké zisky,což je myslím, jasné.

Vladimír Mazálek, www.tel-satexp.cz  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 13   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
20.03.2003 • Jak dál, společné televizní antény,
aneb jsou STA prohrou času ? - 3. část
[ 7 ]
15.03.2003 • Jak dál, společné televizní antény,
aneb jsou STA prohrou času ? - 1. část
[ 7 ]
29.12.2002 • Kabelové televize versus televizní divák,
aneb Jak poznat dobrého operátora kabelové televize?
[ 30 ]
25.12.2002 • Kabelové televize versus televizní divák,
aneb Kabelová televize je jen pro bohaté?
[ 7 ]
16.12.2002 • Vysokorychlostní Internet UPC v roce 2002 [ 2 ]
16.12.2002 • Metropolitní televize Galaxie odstartuje vysílání v pražské a královéhradecké kabelové síti UPC [ 3 ]

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.


za obsah níže uvedených komentářů satCentrum nezodpovídá!
[ nejnovější komentáře jsou nahoře ]
1 / 1

  Štefan !!! 

24.03.2003 08:41 • mc
§4 ods(6) a §5 ods(5) zákona NR SR 195/2000 o telekomunikáciách presne pasujú na STA. Inak povedané, ak je STA vo vlastníctve užívateľov, nejedná sa o poskytovanie služby a potom je to rovnaké ako individuálny príjem. TKR (a aj niektoré STA) však vlastní nejaká firma (može to byť aj BD) a tá poskytuje signál jednotlivým užívateľom. Ak ešte nepochopil ten rozdiel, škoda mu to ďalej vysvetlovať.
 
 
  Re mc 

21.03.2003 08:29 • Štefan
Čo je to STA používaná pre vlastnú potrebu ? Aj káblovka pre toho istého obyvateľa činžiaka je pre vlastnú potrebu. Kto priznal pre STA štatút individuálneho príjmu. Nezavádzajte !
 
 
  pre TKR 

21.03.2003 08:07 • mc
Nikto tam programy na pozemné a satelitné nedelil a nikto na svete ich ani nedelí. Delia sa len na programy FTA a programy s podmieneným prístupom. Mystifikujú tu iní, hlavne z oblasti TKR. Ak už, chvalabohu a konečne, bol pre STA používanej pre vlastnú potrebu priznaný štatút individuálneho príjmu, tak to teda rešpektujme v celom rozsahu, teda vrátane satelitu.
 
 
  pro MC: 

20.03.2003 20:08 • TKR
Tos ten pořad nějak divně poslouchal - o tom, že můžeš rozvádět jentak v STA programy, které jsou šířené přes satelit (byť volně), tam nebylo řečeno ani slovo!!! Buď si vyčisti uši (až zase budeš poslouchat pořady v televizi), anebo zde přestaň záměrně mystifikovat!
 
 
  STA 

20.03.2003 14:47 • mc
Včera to bolo v Občanskom jude na Nove, pokiať je STA výlučne vo vlastníctve užívateľov, môžu si užívatelia cez ňu prijímať akékoľvek voľne vysielané programy vrátane satelitných.(Pri kódovaných programoch treba zmluvu s vysielateľom) Iná situácia nastane ak STA prevádzkuje niekto iný a prívod signálov ponúka ako službu ...
 
 
  pro xxx: 

19.03.2003 19:01 • TKR
To že je nějakej program volně šířenej přes satelit ještě neznamená, že ho můžeš jen tak strčit do rozvodu STA - pleteš si příjem DTH a příjem z STA... Na šíření Eurosportu (a je úplně jedno jestli v českým, anglickým, německým nebo jiným znění) v STA musíš mít VŽDY uzavřenou smlouvu se společností ZONE VISION, jenž Eurosport v ČR zastupuje. Na Slovensku to bude nejspíš to stejný...
 
 
  To Stefan 

19.03.2003 15:59 • Dan z Piesku
Nemam ja, ma priatelka. Zo satelitu sa vysiela aj FTA Ale len pre individualny prijem, od priekupnikov (kabelovych televizii) sukromne ci aj statne zahranicne TV opravnene pytaju peniaze. Hlavnou pridanou hodnotou kabelovych rozvodov je totiz spoplatnenie niecoho, co je inak sirene zadarmo, resp. platia to koncesionari v zahranici. Digitalne a kodovane kanaly ma nezaujimaju. Kabelove telvizie maju nenormalne ceny. Moze za do stat (aj on sa chce prizivit), nim sponzorovane vypalnicke organizacie - napr. SOZA, manazeri s astronomickymi platmi a specialnymi benefitmi a univerzalna potreba generovat zisk co trh dovoli. Pribuda ludi, ktori im to nechcu dovolit a aj pre to nieco aktivne robia. Napr. rekonstrukciou STA, ci umiestnenim satelitneho kompletu na okno ci balkon. Potom sa ukaze ”vyhodnost” ponuky. Vyhodnotit si viacero ponuk dokaze kazdy sam. U mna je kabelova TV na poslednom mieste.
 
 
  To Stefan 

19.03.2003 15:42 • Dan z Piesku
Nemam ja, ma priatelka. Zo satelitu sa vysiela aj FTA Ale len pre individualny prijem, od priekupnikov (kabelovych televizii) sukromne ci aj statne zahranicne TV opravnene pytaju peniaze. Hlavnou pridanou hodnotou kabelovych rozvodov je totiz spoplatnenie niecoho, co je inak sirene zadarmo, resp. platia to koncesionari v zahranici. Digitalne a kodovane kanaly ma nezaujimaju. Kabelove telvizie maju nenormalne ceny. Moze za do stat (aj on sa chce prizivit), nim sponzorovane vypalnicke organizacie - napr. SOZA, manazeri s astronomickymi platmi a specialnymi benefitmi a univerzalna potreba generovat zisk co trh dovoli. Pribuda ludi, ktori im to nechcu dovolit a aj pre to nieco aktivne robia. Napr. rekonstrukciou STA, ci umiestnenim satelitneho kompletu na okno ci balkon. Potom sa ukaze ”vyhodnost” ponuky. Vyhodnotit si viacero ponuk dokaze kazdy sam. U mna je kabelova TV na poslednom mieste.
 
 
  Můj příspěvek 

19.03.2003 15:23 • xxx
Jakej piratskej příjem?MTV i Eurosport se vysilaj VOLNĚ a kdokoliv si je může ze SAT stáhnout,nebo to je na Slovensku jiný? ;o)
 
 
  Re Dan z Piesku 

19.03.2003 11:47 • Štefan
Zase sa prejavila typická slovenská vlastnosť ako všetko mať a ako za to nič neplatiť. Hovoriš, že máte v STA 15 programov, medzitým Eutosport, MTV a podobne. Predpokladám, že na tieto programy nemáš s vysielateľmi uzatvorenú zmluvu na šírenie týchto programov a že ich šíriš pirátsky načierno. Potom sa nečuduj, že ceny kábloviek sú také aké sú. Verím, že čoskoro príde doba a to čoskoro, že budú čo sa týka platenia sa šírenie programov zrovnoprávnené STA a TKR. Potom zistíš, čo je výhodnejšie, keď budeš poctivo platiť sa programy šírené v STA. Veď preto vyzerá táto naša republika tak ako vyzerá, lebo mnohí ľudia zmýšľajú ako ty. Nie som proti STA, ale treba zaviesť rovnaké pravidlá pre STA a TKR, pretože zatiaľ naša legislatíva diskriminuje káblovky a voči pirátskemu šíreniu programov v STA neurobila zatiaľ nič.
 
 
  Ale ano prichadza 

19.03.2003 09:59 • Dan z Piesku
Kabelovky maju najlepsie roky uz za sebou. Za stale sa zvysujuce mesacne poplatky totiz neprinasaju nic.

Doslova a do pismena. Za vsetko dva priklady:

Byvam v rodinnom dome - vlastnim satelit. 40 rocna antena + satelit = kablovku som si do baraku nepustil.

V porovnani s cennikom UPC su uz dnes moje naklady nizsie ako kabloveho operatora. Po zohladneni

vsetkych nakladov a amortizacie by som povedal, ze najviac polovicne. Pripada mi smiesne ak nejaka

zahranicna firma chce rocny poplatok za sluzbu porovnatelny s cenou najlacnejsieho satelitneho kompletu,

ked je viac zabavy za jednorazovu investiciu, ktora vydrzi desatrocie. Nie som jazykovo handycapovany,

privital by som sice viacej anglictiny, ale nemcina mi nevadi. Kabelova TV by mi mohla mi poskytnut

oproti satelitu len vysielanie CT1 a 2 o ktore by som mal eventualne zaujem. Ale za tie peniaze?

Pripad druhy zo vcera. Ladil som TV u priatelky v panelaku s 96 bytmi. Prave vcera sa tam uskutocnila

rekonstrukcia STA, ktora bola vdaka kabelovej televizii zo 5 rokov nefunkcna. Spociatku platila rozsireny

subor, neskor presla na zakladny a aj to len z donutenia, pretoze v tom case uz neexistovala STA a na malu

bytovu antenu jednoducho nebolo mozne prijimat STV1. Bytova antena za 700 korun stacila na slusny

prijem styroch stanic, za prijem 9 stanic si kablovka uctovala 60 korun mesacne. Rekonstrukcia STA -

naklad 240 000 z fondu oprav znamena sice cca 2500 korun na jeden byt (podla mna ide o tunelovanie

fondu oprav), ale aj tak sa v porovnani s UPC vyplati. Pre platitelov zakladneho suboru je navratnost 3

roky, pre platitelov rozsireneho je to menej ako rok. V STA je 15 programov, z toho 13, ktore su ziadane.

Je tam i CT i Eurosport i MTV + vsetko siritelne vzduchom. Uznavam, ze Bratislava nie je typickym

prikladom, rovnako ako panelak s 96 bytmi, ale Bratislava je najsilnejsim trhom na Slovensku pre

kabloveho operatora. Kolkoze zakaznikov ostane vernych UPC ak si zaplatili uznesenim vacsiny majitelov

bytov rekonstrukciu STA? Podla mna len ti, ktori si platia specialne rozsirenia - napr. HBO i to nie vsetci.

Kabelove televizie skoncili v momente, ked nezachytili nastup internetu. TV signal + internet za tisicovku

by ludia neopustali. Predrazeny TV signal s vypadkami, vylucovanim atraktivnych stanic a stale zvysovanie

poplatkov vybudovali negativnu spatnu vazbu, ktorej sa UPC uz nezbavi. UPC stale straca zakaznikov,

neumerne ceny znamenaju prechod k suborom s nizsou pridanou hodnotou, horsiemu vyuzitiu investicii. Ak

sa k tomu prida tlak SOZA a sukromnych TVstanic na licencne polatky, ryzovanie statnych urodnikov na

firmach tociacich miliardy, ich sluzby musia byt nutne drahsie, nez jednorazove instalacie. Vo velkej firmy

treba platit vsetky odvody, je tam minimalny priestor na danove uniky a vyhodne ksefty zamestancov, ale

zato zahranicny majitel ma nerealne predstavy o primeranej cene, rovnakej pre celu Europu bez ohladu na

realny disponibilny prijem obyvatelov. Najvacsi kablovi opratori (nielen UPC) ale i v Amerike su v strate.

Centralne riesenie nemoze obstat v konkurencii s volnym sirenim informacii inak ako statom garantovanym

monopolom. To denne zazivame v podobe koncesionarskych poplatkoch. Aj ich era konci. Nie, nebojim sa,

ze by neboli zvysene, ci dokonca zrusene, len ich zmysel vyprchava a stava sa coraz viacej skrytou danou a

coraz menej chrani informacny monopol. V situacii, ked mate k dispozcii viac nez desiatku podobnych a od

vlady nazavislych informacnych zdrojov, konci vplyv koncesovaneho monopolu a zacina konkurencia.

Nech zije konkurencia. Mozno i kabelove televizie sa naucia spravat konkurencieschopne a prestanu sa

spravat ako koncesovany monopol.


 
 
  Můj příspěvek 

19.03.2003 09:22 • anonym
Dá se HBO předplatit i samostatně letos?Zřejmě příjem z pozice 4W
 
 
  Pane Mazálku, bděte! 

18.03.2003 23:47 • TKR
Opět pouze názory člověka, jenž díky TKR přišel o práci a sní o expanzi STA, která ovšem nepřichází a nepřichází...
 
 
Celkový počet komentářů: 13 / zobrazují se: 1 ... 13

|<«1»>|


zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist