Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Neděle • 28.11.2021 - 23:59:50   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
SAT info - Technika | Články
 

Testovali jsme: KVR-1000plus – 3.část

  Autor: Václav Hrubec , e-mail: hrubec@satCentrum.com Přidané: 24.02.2005


V této části najdete popis menu přijímače včetně editačních a PVR funkcí a také zkušenosti z používání modulů s přístupovými kartami na domácí pakety – CL, SL a UPC Direct. Po úvodní stručné charakteristice přijímačů Kaon řady Convergence v článku Kaon 1000/1100/550 Convergence - sbližování domácí spotřební elektroniky jsme se seznámili v první části testu se základními technickými parametry a ve druhé části se pak podívali na receiver zepředu, zezadu i dovnitř a přiblížili dálkové ovládání.

Ve třetí, předposlední části je na řadě popis menu. Po zapnutí tlačítka MENU nad směrovým křížem na ovladači anebo prvního malého tlačítka vlevo na horní části receiveru nad displejem se nám zobrazí na obrazovce 3D menu. Podle slov našeho autorizovaného zástupce, dovozce, velkoobchodního prodejce a nositele servisu – klatovské firmy Impexa – je na toto OSD (on screen menu) firma Kaon pyšná a myslí si, že zaujme na první pohled každého uživatele. Ano, menu je zajímavě stylizované do podoby předváděcího pokoje s domácím kinem (show room) a zřejmě opravdu efektní plastické zvýraznění funkcí receiveru: tj. tuneru, velké obrazovky, plánovacího kalendáře, počítačového hard disku, kufříku s nářadím, gamepadu a klíči v otevřeném šuplíku zaujme řadu uživatelů. Mně osobně ale takové animace spíše zdržují v přístupu k funkcím, a protože jsem zvyklý např. na „minimalistické“ DVB2000, nejsem zastáncem takovýchto 3D efektů.

Menu můžeme nastavit do 31 jazyků, nechybí mezi nimi čeština ani slovenština. Pravda, většinou se musíme spokojit chybějící diakritikou (bez hacku a carek), ale aspoň zde nejsou překlepy či zkomolené výrazy jak u jiných receiverů, překlad je stylisticky správný. I méně zkušený uživatel se v něm lehce orientuje a nemusí vyhledávat na pomoc uživatelskou příručku. Na to, jak je Kaon KVR-1000plus poměrně složitý receiver, není menu až tak podrobné a nepřehledné. Dělí na tyto části: Instalace, Editace seznamu kanálů, Průvodce programem, PVR, Nastavení systému, Obslužný program a CI přístupový modul.

Pod nabídkou Instalace se skrývají možnosti: Hledání kanálů, Spojení, USALS, Kopírovat tuner 1 na tuner 2, Kopírovat tuner 2 na tuner 1 a Kopírovat vše.

Funkce Hledání kanálů je v principu typicky „kaonovská“, a neliší se od jiných receiverů tohoto výrobce. Máme možnost editace 50 satelitů, u každého definovat – přiřadit tuner 1 či 2, zvolit Ku či C pásmo, zvolit si frekvenci LO (lokálního oscilátoru) konvertoru z 13 přednastavených možností anebo zadat - „vyťukat“ vlastní frekvenci, zapnout či vypnout napájení LNB, nastavit 22kHz, definovat funkce tone burst a DisEqC pro multipřepínače (lze kombinovat a současně tak použít až 8 LNB) a nastavit USALS či DiSEqC motorické natáčení. U všech 50 satelitů je předdefinován název, pozice a jsou i předchystané transpondery pro automatické vyhledávání programů. Vše lze ale libovolně přejmenovat či změnit dle vlastní potřeby. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový receiver s fimware z přelomu roku, jsou transpondery vcelku aktuální, včetně frekvencí Czechlinku a Slovak linku, jen u Telenoru Slovakia na Thoru nám jeden transponder schází a musíme ho doplnit ručně. Anebo zadat ruční hledání TP, kdy můžeme definovat frekvenci, polaritu, SR, FEC, PIDY (V, A, PCR) a zapnout i síťové vyhledání.

Po načtení se nové frekvence ukládají nakonec a menu se přepíná na aktuální satelit. Pokud, jako já, preferujeme zobrazení všech předvoleb ze všech načtených družic, bude pro nás nutnost změny satelitu (tlačítkem SAT na ovladači) nepříjemným zdržením. Automatické (i síťové) vyhledávání je celkem rychlé, ani na satelitech Astra či Hot Bird nezabere více jak několik minut. Pokud „zaškrtneme“ v menu všechny pro nás dostupné družice (ať už dostupné na multipřepínači či motorem), projede postupně receiver sám všechny satelity a nakonec jen potvrdíme zapsání do předvoleb.

Pod pojmem Spojení výrobce v menu myslí používání obou satelitních tunerů – Rozdělené – na každý tuner je samostatně přivedený signál od LNB, anebo Smyčkování – kdy signál z výstupu prvního tuneru přivádím na vstup druhého. Což je názorně ilustrováno výstižnými obrázky.

V nastavení USALS zadáváme zeměpisné souřadnice místa instalace paraboly pro využití funkce automatického natáčení na orbitální pozice. Zeměpisnou délku a šířku zadáváme na jedno desetinné místo a hodnotu přesně zjistíme např. z této stránky. Pomocí funkcí Kopírovat tuner 1 na tuner 2, Kopírovat tuner 2 na tuner 1 a Kopírovat vše si ulehčíme práci při načítání předvoleb. Opět je význam přiblížený názornými obrázky.

Až na uvedené výtky v řazení předvolby a přepnutí na jeden satelit po ukončení vyhledávání programů nelze mít proti zvolenému systému ve funkci Hledání kanálů nějaké větší výtky, méně zkušení uživatelé budou zřejmě využívat předvolených transponderů (z TP - transponder list). A asi tento receiver nebudou primárně využívat ani satelitní Dxeři, i když citlivost použitých tunerů je velmi dobrá a načetly se bez problémů všechny transpondery co například na Humaxu 5400, a to i na malou zkušební parabolu 60cm („UPC“) s motorem Stab H-H 100. Barevné indikátory síly a kvality signálů jsou doplněné procenty a tak je jemné doladění motoru i na slabších satelitech (Eutelsat W4, Arabsat 1D, Nilesat 101/102 – zde testováno s ofsetkou 90x105, motorem H-H 120 a LNB Invacom 0,3 dB) poměrně přesné. Ani na větších parabolách – zkoušeno s Gibertini 125/LNB Inverto Labs 0,3 dB a Kovosat 120/LNB Invacom 0,3dB - nedocházelo na silných transponderech k problémům. Na závěr bylo vyzkoušeno přepínání 8 konvertorů v toroidní parabole Wave Frontier T90, pokud se spokojíme s „pouze“ osmi orbitálními pozicemi, je tato možnost z hlediska komfortu ovládání – hlavně rychlosti přepínání - určitě bezkonkurenční.

Další nabídka menu, nazvaná Editace seznamu kanálů (s doplňkem (TV) anebo (R ) podle typu přepnutých předvoleb) nabízí možnost práce s předvolbami a individuálního nastavení. Zobrazí se nám tři sloupečky, v levém je sloupeček nazvaný mód, kde jsou na výběr editační funkce, v prostředním je seznam předvoleb, který lze po stisknutí zeleného tlačítka setřídit, a do pravého sloupečku se přesunují vybrané „upravené“ předvolby. Ve sloupečku mód máme na výběr funkce: Oblíbené – což je zařazení do 32 favoritních skupin (které si mohu např. dále přejmenovat), zámek (uzamčení jednotlivého programu, vyžaduje PIN pro odemčení), smaž (vymazání označené předvolby), přeskoč (při postupné volbě P+ či P- se takto označený program nezobrazí – přeskočí), pohyb pro přesun na jiné místo (jiné číslo předvolby) a žánr (přednastaveny jsou možnosti Movie, Zprávy a fakta, Podnikání, Sport, Dětské, Fakty, Vzdělání, Životní styl, Drama, Hudba, Umění, Aktuální obchod, Speciál, Komedie a Dokument).

V hlavním menu dále najdeme nabídku Průvodce programem, tedy elektronického průvodce – EPG. Dostaneme se do něj přes tlačítko MENU anebo i přes EPG na dálkovém ovladači. Zřejmě bude tuto funkci uživatel receiveru Kaon KVR-1000plus využívat častěji, protože při přepínání předvoleb ani při zmáčknutí informačního tlačítka i se nezobrazuje název vysílaného pořadu! To beru jako zápor, protože pro zobrazení současného či následujícího pořadu musíme pak stisknout po tlačítku i ještě zelené (současný) anebo žluté (následující pořad) tlačítko, abychom se dozvěděli aspoň částečně, co se vysílá. I tak nám ale chybí název pořadu a text je zkrácen jen na 4 řádky (cca 160 znaků). Pro lepší orientaci tedy stejně musíme spustit Průvodce.

Ten je už proveden na mnohem lepší úrovni, v základní obrazovce je šest předvoleb s časy a názvy současně vysílaných pořadů, v horní levé části je větší okno s číslem předvolby, názvem a časem a názvem současně vysílaného pořadu. V pravé části je pak okénko, ve kterém pak tento pořad běží. Červeným tlačítkem na ovladači provedeme Změnu seznamu kanálů, modrým Změnu EPG, žlutým Přidání časovače a tlačítkem OK zobrazíme Detailní informace, což kompletní informace: název, datum, čas od – do, klasifikace (věkové omezení) a několikařádkový popis. Pro vaši informaci – znaky v tomto popise jsou zobrazené i v jiných diakritikách správně (přehlasovaná písmenka, škrtnutá, vlnky a čárky), jen „philipsácká“ znaková sada u pořadů z UPC Direct je jako u většiny ostatních receiverů doplněná „přemykacími“ písmenky. Tedy před hláskou s čárkou je vsunut znak velkého A se stříškou, před hlásku s háčkem velké I s vlnovkou apod. Ale dá se na to zvyknout, fonty jsou dostatečně velké a dobře čitelné.

Po stisknutí modrého tlačítka se EPG změní na Průvodce týdenním programem a zobrazí se pořady na celý týden dopředu, samozřejmě pokud provider tuto informaci vysílá. Přímo z EPG mohu přenést po stisknutí žlutého tlačítka informace pro nahrávání do Časovače. Zobrazí se další informační menu pro nastavení: Typ znamená zdroj signálu – PVR pro nahrávku z předvoleb na hard disk, AVR pro vstup z analogového zdroje (na konektorech CINCH) a DVR pro vstup z digitální kamery (např. průmyslové, hlídací, připojené na zadním panelu). Datum můžeme doplnit z „kalendáře“, na dalších řádcích Čas a End Time je nabízen čas z EPG, který ale můžeme změnit. Předposlední řádek Kanál je název předvolené stanice a poslední je Vypnutí (ano, či ne) po skončení nahrávání.

Jak už bylo vzpomenuto v předchozí části, nahrává se celý datový stream na zvoleném kanálu, tedy všechny zvukové možnosti i doplňková data (titulky). Pokud je stanice zakódovaná, a mám vloženou v CAM přístupovou kartu s platnými klíči, nahraje se na hard disk už dekódovaný záznam. Při přehrávání už nemusím mít k dispozici žádnou kartu. Kaon KVR-1000plus však nabízí ještě další, neméně zajímavou možnost – můžeme nahrát program bez vložené přístupové karty, a nahrát tak „černou obrazovku“. Stačí, když abonentskou kartu vložíme až při přehrávání – pak se nám nahraný obraz dekóduje. Nemusíme se tak bát nahrát i program bez (dočasně) neaktuálních klíčů.

Tímto už jsme se dostali další zajímavé části menu, a to je PVR. Takto výrobce označuje harddiskové funkce receiveru, PVR znamená personal video recorder. K nahrávání už toho bylo řečeno dost, proto stručně. Menu se dělí na složky Seznam souborů, Záznam, Časovač, Časový posun, USB připojení a Formátování HDD.

Sekce Seznam souborů je vlastně adresář na hard disku receiveru, kde máme viditelné složky s uloženými soubory: AVDATA, MP 3, DVR, ANALOG, GAME, SOFTWARE a IMAGE.

Do složky AVDATA se ukládají nahrané filmy ze satelitního tuneru. Každý záznam má svůj řádek, kde je pořadové číslo, označení PVR a název souboru ve tvaru CT_1_25-12-2004 20´58 - což značí název kanálu, datum a čas nahrávky. A symbol dolaru ($) = kanál byl zakódovaný. Ve spodní části menu je pak v obdélníku ještě navíc název družice a kódovacího systému (v našem případě Astra 2, CryptoWorks) a velikost souboru (např. 7733,8 MB). Dále je zde uvedena zbývající volná kapacita disku a celková velikost HDD (např. HDD [43.1 GB / 114.4.GB]). Úplně naspod je pak seznam funkčních tlačítek: OK – Spusť, SWAP – Delete mode/Play mode (přepnutí do režimu mazání souborů – Smaž, Select All a Lock a naopak do přehrávacího módu), žluté – Editace (Nový adresář, Přejmenování, Smaž, Zámek), červené – Přidání seznamu k (další „favoritní“ seznam, vlastní play list pro přehrávání), zelené – Třídění (Jméno souboru, Datum, Typ souboru, Zámek) a modré teletextové tlačítko na ovladači – zobrazení „favoritní“ skupiny pro přehrávání (zmiňovaného play listu).

Podobně se listuje i v dalším adresáři MP 3. Sem si můžeme nahrát přes USB rozhraní z počítače oblíbené skladby ve formátu MP3. Výhodou je, že se zobrazuje ID tag, tedy název skladby, název skupiny a název alba, a samozřejmě i datum a čas nahrávky a velikost v kB či MB. Skladby opět mohu editovat, třídit, přejmenovávat apod., jako u jiných nahraných dat. Při přehrávání se zobrazí obrazovka JukeBox, po zmáčknutí i tlačítka mohu na ovládací liště tento MP3 player lehce ovládat.

Do třetí složky DVR se ukládají záznamy z digitální videokamery (průmyslové, hlídací), připojené přes interface na zadním panelu, čtvrtá složka ANALOG obsahuje soubory nahrané přes analogový vstup (3 x CINCH) na zadním panelu. Soubory jsou zdigitalizované a pracuje se s nimi stejně jako se soubory ve složce AVDATA, pouze místo názvu kanálu je označení PVR. Samozřejmě si můžeme název hned po nahrátí pojmenovat podle svého. Takto zdigitalizované záznamy mohu přes USB rozhraní stáhnout do počítače, případně vyjmout hard disk ze šuplíku a přidat do PC jako další disk a rychle překopírovat. V programu DVR studio překonvertuji na formát MPEG-2 a po případných dalších úpravách mohu vypálit na DVDčko. Takto jsem si pro svou potřebu vypálil některé „Mayovky“, anebo střet rodin Bartáčkových a Novákových z Novy…

Do čtvrté složky s názvem GAME jsem přes USB převedl několik her, jedná se o známé osmibitové hry z Atari (Pacman, Rally2, Riseout, Nemessis apod.), z osmdesátých let, nezaberou moc paměti (např. 128 kB), ale osobně nejsem zastáncem takovýchto doplňků v satelitním receiveru. Na hraní jsou dle mého názoru herní konzoly či PC, satelitní receiver preferuji na sledování satelitní TV a rádií. Ale protože výrobce koncipoval Kaon KVR-1000plus jako multimediální přístroj do obýváku, je zde tedy i tato složka na hry…

Podobně koncipované jsou i složky SOFTWARE a IMAGE. S určitou mírnou nadsázkou můžeme říci, že manželka může pro recepty na vaření chodit do kuchařky v tomto receiveru. Do složky IMAGE jsem uložil obrázky ve formátu JPG k prohlížení, když přijde návštěva, mohu zobrazit rodinné fotky hned na obrazovce televizoru. Hard disk je dostatečně velký pro tisíce fotek, přes USB 2.0 je stahování rychlé, v adresářích mohu vytvářet a pojmenovávat i další vnořené složky, tedy tato funkce určitě najde u řady uživatelů své uplatnění.

V menu PVR jsou dále sekce Záznam, kde se zobrazují údaje o šesti nahrávaných pořadech (z PVR, AVR či DVR zdroje), v sekci Časovač máme možnost nastavit časovač (timer) pro nahrávání. Časový posun zapíná či vypíná nastavení známé funkce Time Shift (čas nahrávky je omezený jen dostupným volným místem na hard disku).

Pokud najedeme v menu PVR na záložku USB připojení, po zadání PIN kódu se aktivuje USB konektor na čelním panelu a v připojeném stolním počítači (či notebooku) vidím hard disk receiveru jako další vyměnitelný disk, a mám v něm přístup ke všem výše uvedeným složkám. Kopírovat soubory lze v obou směrech – do i z receiveru. Během aktivace USB jsou ostatní funkce receiveru odpojené, pokud skončíme kopírování, zmáčkneme klávesu EXIT a v menu na obrazovce naskočí hláška: „Do you want to check disk and restart? (Recomended)“ a volba OK a EXIT. Doporučuji potvrdit OK, receiver provede defragmentaci disku a zaktualizuje i informaci o volném místě na disku. Za tuto funkci musím Kaon pochválit, protože při častějším mazání a nahrávání nových pořadů je defragmentace disku (která trvá jen několik desítek sekund) opravdu dobrá věc. Ale nakonec ještě výtka pro softwarovou chybu ve firmware – po defragmentaci mi naskočila angličtina a receiver se zapnul na předvolbě č.1. Musel jsem v menu znovu nastavit češtinu (pro menu, řeč i titulky), a pak vše opět začalo správně fungovat. O setting ale naštěstí nepřijdeme, nejedná se tedy o factory reset (tovární nastavení), které by smazalo všechny přednastavené předvolby. Přesto by měla být tato chyba v dalším firmware odstraněna.

Poslední funkcí je Formátování HDD. Po zvolení OK se ještě jednou systém zeptá, zda to myslíme vážně (Všechny záznamy na Vašem HDD budou smazány! Chcete skutečně pokračovat?), a teprve po dalším potvrzení OK se spustí formátování. Pokud vložíme do šuplíku nový, nenaformátovaný disk, po spuštění přijímače jej ještě před naběhnutím systému začne receiver sám formátovat. Nesmí nás tedy překvapit, že po spuštění s novým diskem se několik desítek sekund vůbec nic neděje a nenaběhne ani menu. Výrobce na svých stránkách doporučuje používat harddisky Seagate 80 GB, ST380012ACE (firmware 4.06), 120 GB, ST3120022A (firmware 3.54), 160 GB, ST3160021A (firmware 3.06) a 200 GB, ST3200822A (firmware 3.01), nebo Western Digital 80GB, WD800LB, 250GB, WD2500LB a 250 GB, SD2500JB, anebo Maxtor 300 GB, MaxLine II. Z vlastní zkušenosti však mohu potvrdit, že můžeme použít i jiné typy, samozřejmě pro co nejlepší nahrávky s velkým datovým tokem, jako je tomu u Czechlinku, bych preferoval s 7200 otáčkami a s 8 MB cache. Vyzkoušel jsem disky o velikosti 80, 120 a 200 GB firmy Seagate a Maxtor 80 GB, vždy bez sebemenších problémů. Výhodou je, že receiver Kaon KVR-1000plus podporuje i velké velikosti disku, a nejsme omezeni pouze 128 GB jak u jiných přijímačů.

V dnešním třetím pokračování testu přeskočíme položky Nastavení systému a Obslužný program, které si necháme do poslední části, ale ještě v závěru přepneme na poslední složku menu CI přístupový modul. Po potvrzení tlačítkem OK se zobrazí dva řádky CI slot 1 a CI Slot 2 s informacemi o vloženém modulu a v něm vložené přístupové kartě (kartě podmíněného přístupu). Kaon KVR-1000plus nemá žádnou čtečku ani není známý a dostupný patch (skryté menu, softwarové dekódování) k sledování „nalomených“ systémů, pro příjem kódovaných programů tedy musíme mít vložený CAM (a přístupovou kartu). Receiver dobře spolupracoval jak s originálními CAM: vyzkoušel jsem CryptoWorks tří „generací“, Irdeto EuroCAM a Conax 4.0, tak i s universálními moduly typu ZetaCAM či Dragon. Posledně jmenovaný jsem měl v „jednokartové“ verzi, slyšel jsem sice názor, že s TWINem snad byly u někoho problémy, ale to nemám ověřené a nemohu tedy posoudit. Dekódování probíhá současně pro oba tunery (z jednoho modulu) a pro celý nahrávaný datový stream paketu. Nevím, zda jsem to už neuvedl v předchozích částech, ale tento receiver nahrává sice až šest předvolených kanálů současně (a sedmý sleduji) - ale je tu omezení: nahrávám-li z jednoho paketu (v případě UPC např. z tr. 11,992 H), během nahrávání jsou jiné programy, jak z tohoto transponderu nepřístupné (nejsou v menu „vysvícené“, nemohu je potvrdit OK). To se týká jednoho tuneru, na druhém tuneru mohu zapnout k nahrávání jiný transponder či sledovat celou nabídku ze satelitní pozice, připojené na tento tuner. Toto platí samozřejmě jen při „rozpojeném“ nezávislém tuneru (nikoliv při prosmyčkování z prvního tuneru při použití jedné paraboly). Pokud zapnu nahrávání i na tomto druhém tuneru, pak se mi omezí výběr i pro tento vstup. Je to dáno systémem dekódování datového streamu receiveru, a proto před zaplněním časovače chce trochu popřemýšlet v jakém čase se mi budou případně transpondery překrývat. Není to tedy chyba, ale vlastnost, technické omezení, které nelze jinak softwarově obejít.

V CI slotech jsem testoval i použití CAM CryptoWorks pro příjem z domácích paketů, myslím tím Czechlink, Slovak link a UPC Direct. Ani při sledování, ani nahrávání, ani přechodech do a z kódovaného vysílání nenastaly žádné problémy, jen se u CL při zakódování na malý okamžik „zadrhnul“ zvuk, v obraze ale nebylo spuštění kódu poznat. Potíže však nastaly při současném používání modulů s přístupovými kartami na Czechlink a Slovak link. Při současném zasunutí obou modulů ve slotech při přepínání SL nedocházelo k problémům, u CL se však krátce po přepnutí objevila na obrazovce hláška „Sorry you cannot receive this program“. A obraz zmizel, zvuk však běžel a i nahrávání dál probíhalo bez změny. Hláška zmizela po stisknutí tlačítka EXIT či MENU. Stačilo by tedy v další verzi firmware potlačit zobrazení této chybové hlášky a problém by byl vyřešený. Během dlouhých zkoušek a pokusů s různými moduly a kombinacemi se mi přeci jen podařila najít jedna kombinace – v horním CI slotu žlutý ZetaCAM s podporou CW, v něm karta SL a v dolním slotu originál Philips CW CAM (nejstarší 01) s kartou CL černá. Pak se nikdy při přepínání CL hláška neobjevila. Bohužel toto ale není universální řešení pro každého. V jiných kombinacích – tedy jeden modul s CL a druhý s UPC Direct či universál s jiným systémem – už nedělá receiver žádné potíže. Je to tedy námět pro programátory na úpravu firmware.

Příště: Dokončení popisu menu: Nastavení systému a Obslužný program, a zkušenosti se síťovým (LAN) připojením a funkcí RMCS (Remote Monitoring Control System).


Poznámka redakce: Test receiveru byl napsaný již na konci ledna, z důvodu vážné nemoci autora se však jeho publikování opozdilo. Proto následovala mezi předchozí a touto částí delší prodleva. Čtvrtá, závěrečná část je již takřka kompletní. Autorovi pak přejeme brzké uzdravení.


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 11   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
04.02.2005 • Počet přijímačů DAB v Británii překročil milión
02.02.2005 • Testovali jsme: Kaon KVR-1000plus – 2.část
31.01.2005 • Testovali jsme: Kaon KVR-1000plus – 1.část [ 15 ]
26.01.2005 • Testování AlphaCrypt-TC vstupuje do druhé fáze
24.01.2005 • Kaon 1000/1100/550 Convergence - sbližování domácí spotřební elektroniky [ 4 ]
18.01.2005 • Nový držák paraboly sníží poškození zdiva [ 24 ]

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.


za obsah níže uvedených komentářů satCentrum nezodpovídá!
[ nejnovější komentáře jsou nahoře ]
1 / 1

  Re: 

05.02.2007 08:18 • mimi
@jirka 01.02.2007: protože mi klekl fungl nový disk, nemůžu s tím teď laborovat sám, tak se jen ze zvědavosti ptám: co se dá nahrát do adresářů Software a Game (a odkud to vzít)? A co to dekódování všech/jednoho nahrávaného programu?
 
 
  kaon 1000 plus 

01.02.2007 10:09 • jirka
mám verzi kaon 1000 plus a jde mi super, mám ho již rok a vše funguje jak má, včetně nahrávání několika programů navzájem atd. Mohu říci, že jsem s ním spokojen. Jinak jsem také četl, že problémy vznikají při použití nevhodného HDD, ale jaký je ten pravý ? Asi máš opravdu smůlu protože tvoje problémy by mě také štvaly. Zkus jak ti to bude fungovat bez HDD a pokud bude vše fungovat v pořádku, bude tam určitě chyba. Určitě by pomohl nový firmware, ale nevím zda nový vyšel
 
 
  Ukladanie kodovanej nahravky 

31.01.2007 22:37 • tano
Nemam sice Kaon KVR-1000, ale Kaon KSC N-550, co je lacnejsia verzia. Firmver ale ale totozny a nemozem potvrdit, zeby sa nahravky sucasne nahravane zapisovali rozkodovane. Tyka sa to iba prave sledovaneho programu. Ak pocas nahravania prepnem na inu stanicu (s tym istym kodovanim = pouziva tu istu dekodovaciu kartu), tak sa tento usek zapise kodovane. Nasledkom je ze po prenose do PC sa program neda sledovat (kodovana cast)
 
 
  @mimi 

30.01.2007 21:44 • JJ
Každá nahrávka je ukládána už rozkódovaně, to znamená, že stačí karta jen při nahrávce streamu, a pak už ne, platí to pro všechny i současně (naráz) nahrávané programy.
 
 
  souběžné ukládání kódovaných programů; twin CAM 

30.01.2007 14:49 • mimi
1. při souběžném nahrávání z téhož TS, řekněme ČT1+2+Prima: nahrávky jsou uložené dekódovány všechny nebo jen první (a ostatní se dají přehrávat jen s vloženou kartou)? Jde mi následný přenos do PC->DVD
2. podařilo se někomu úspěšně použít některý twin CAM?
 
 
  KAON KVR 1000 Combo Plus - pomoc!!!! 

08.02.2006 16:12 • Kaha
Po zakúpení 13.12.2005 od začiatku odmieta spoluprácu s každým diskom, malým aj velkým, doporučeným aj nedoporučeným. Nefunguje formátovanie, nahrávanie ani prehrávanie. Nahrávanie jediného kanálu kolabuje a prístroj zamŕza, o nahrávaní dvoch / šiestich ani nehovorím.
Prehrávanie rovnako nefunkčné.Podla vyjadrenia firemného odborníka je chyba v disku. Nie je zladený s Kaonom. Dodávam servisu disk pre zladenie a prístroj putuje do záručnej opravy.
Po 20 dňovej záručnej oprave a zlaďovaní je situácia ešte horšia.
Príjmač občas registruje satelitný signál, občas nie.
Pevný disk, s ktorým bol zladený, občas pozná, občas nie. Vyskúšal som 6 iných diskov od 20 do 200 Gb. Nič!
Formátovanie disku prebehne až do cca 18 %, potom Kaon zamrzne. Po hodine pokusov je formátovanie konečne úspešné. Nahrávam! Funguje nahrávanie šiestich kanálov súčasne, ako v prospekte, fantastické!
Prepadám optimizmu. Po hodine nahrávacieho testu nasleduje test prehrávania záznamu.
Navrat do reality. Rýchly posun vpred funguje vždy len pár minút, potom Kaon zamrzá a buď sám reštartuje, alebo je nutné ho vypnúť natvrdo vypínačom.
Ani po 6 hodinách sa mi nepodarilo dostať k hladanej nahranej sekvencii.
Vzdávam boj a púšťam obyčajné prehrávanie záznamu bez rýchleho posuvu.
Po 20 minútach KAON KVR 1000 Combo Plus vždy perfektne ztuhne. Po 8 hodinách márnych pokusov znovu navštevujem odborníkov v záručnom servise.
Za nefunkčnosť Kaonu može znovu nezladený a nevhodný disk s ktorým ho odborníci počas posledných 20 dní zlaďovali. Nevhodný disk može dokanca aj za to, že satelitná časť občas nepríjma signál a je i príčinou, že prístroj občas nereaguje na dialkové ovládanie!
Predávajúci má právo na 3 opravy. 3 x v lehote po 1 mesiaci!
Vie niekto ako tento elektronický šrot za 18 290,- korún českých uviesť do chodu?
 
 
  PVR - "image" složka v Kaonu 

28.02.2005 20:57 • PP
Při přehrání fotek z PC do Kaonu připojeného pomocí USB dojde prokazatelne k transferu dat ( kontrola přečtením v "pvrhdd-složka "image"" v počítači), ale Kaon není schopen soubor přečíst- "image" složka je prázdná. Čím to může být?
 
 
  Chybí čs. manuál 

28.02.2005 20:04 • PP
Má Kaon postprocesing-nějakou editaci záznamu-např. vymazání reklam, atd. ? Při stisku tlačítka"0"-"multi video"-při přehrávání záznamu lze pomocí "křížového přepínače" a barevných tlačítek "červená" a "zelená" se rychle "přemisťovat "po nahrávce, dělat různé značky (šipka dolů, šipka vpravo, křížek), ale smysl a využití není jasné. Neporadíte?
 
 
  "Probouzení "KVR-1000plus 

28.02.2005 19:41 • PP
Mám Kaon 14 dní.Největší problémy mám s probouzením ze stavu "stand by ". Někdy jej časovač vůbec neprobudí, anebo probudí částečně-nedekoduje např. Spectrum z UPC a pak to DVR- studio nedokáže převést do MPEG 2 - hláška "encrypted ( označeno velkým znakem Euro -asi ve významu "placená TV). Pokud je Kaon nepřetržitě v provozním stavu, hřeje se HDD-nelze udržet v ruce.
Další problém je krátké vynechávání zvuku při přehrávání záznamu. Pokud HDD vrátím, totéž místo se přehraje bezchybně. Nevím, jestli to není chyba HDD, když se tak hřeje?
 
 
  Ne, česká TV Nova na satelitu ... 

28.02.2005 12:29 • anonym
Ne, česká TV Nova na satelitu dosud není. Tento satelitní receiver ale umožní nahrávat pořady z Novy, které jsou přijímané na exerním videorekordéru anebo TV tuneru (z televize). Signál se přivede na 3 konektory CINCH (video, L a R audio) a v receiveru se zdigitalizuje a uloží nahraný pořad na hard disk.
 
 
  Nova 

28.02.2005 12:16 • Peter
Na jednom s tych obrazkov je zaber z televzie NOVA. Visiela niekde NOVA zo satelitu?
 
 
Celkový počet komentářů: 11 / zobrazují se: 1 ... 11

|<«1»>|


zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist